Wejangane Ndara Sasra

Geguritan - Posted by on December 10, 2012

Apa ana ta

Wong nglurug tanpa bala

Digdaya tanpa aji

Menang tanpa ngasorake

Sugih tanpa bandha

 

Pancen kuwi wejangane

Tumrap sing wis kulina nyipati dhewe

Krungu dhewe ing pagurone

Padha mratelakake guna paedahe

 

Kanggo sing durung tepung

Durung ngreti durung dunung

Sing sangsaya akeh cacahe

Kamangka karasa cocog banjur kepriye

 

Prelu maguru

Ana sing njlentrehake nggenah-nggenahake

Ana sing ndunung-ndunungake

Babagan hakekat surasa lan paedahe

Apadene mungguh laku-lakune

 

Kamangka ora ana gurune

Amarga murid kuwi gurune pribadine

Guru kuwi muride pribadine

(eneng ening enung enang enong)

 

“Know yourself control yourself and be yourself “

Ngudi trap trep jumbuhing jagad cilik lan jagad gedhe

Bisa bae alon nanging klakon

Kena bae cepet anggere slamet

 

Banjur bisa anggelar lan anggulung kasebut iki

Anggelar pamandeng angringkes pamantheng

Ambuka netra anutup soca

Angukup kabeh anyandhak siji

 

Wis

Muga padha bisa

Necep neges nderes wejangane Ndara Sasra *)

 

*) Asma genepe Drs. Raden Mas Panji Sasrah Kartana (1877-1952)