Ya Ben Aku Rapapa

Omah cekli madhep ngetan. Pinggir lurung cilik, durung kambon aspal. Pager wesi ireng dikombinasi tembok rupa oranye. Sanajan mapane neng njero desa, cedhak tegal papringan, nanging latare wis dipaving. Rupa abang. Tanduran kembang kaya taman Sri Wedari. Ana kembang mawar, melathi air, sawer­nane anggrek saka Bandung, bogen­vile, sawernane semboja Jepang, tree­color, pulpen, lan eporbia. Wit rambutan rada dhuwur uga neng latar nga­rep. Cedhak kembang-kembang kuwi. Wit rambutan aceh kuwi ketoke wiwit metu pentile. Isih ijo-ijo. Cekake asri!

Mlebu njero kamar tamu ukuran 3 x 4 ing pojok kidul ana kembang ge­lombang cinta diseleh neng ndhuwur meja. Nambahi asrine kahanan. Ing tembok bujur sangkar kuwi pating can­thel pigura. Ana foto pribadhine sing duwe omah. Dipasang neng sisih wetan, rong pigora. Tembok sisih kidul ana gam­bar-gambar seni kayata, ludrug, Reyog Ponorogo, lan langen tayub. Gambar-gambar seni kuwi klebu aliran naturalis.

Tembok sisih kulon ana rong jenis . Sijine gambar vignyet memper wong wa­don nyuling. Kiwane ngono ana wayang kulit. Asli kulit sapi! Prabu Kresna kaa­dhep Abimanyu lan emban. Ing tengahe ana gunugan. Dene sisih elor, ana pigora telu mawa gambar wayang Bayu, Ano­man, lan Werkudara. Nitik anggone dhe­men nata barang seni lan kekembangan mau, nuduhake yen sing duwe omah ndu­­weni jiwa seni.

Lukisan ludrug sing dipasang neng tembok sisih kidul, ndhuwur jendhela, wis tau ditakokne Mas Aryo, kolektor seni lukis. Diregani Rp 3 juta. Nanging durung diwenehake. Ora merga eman,  nanging gambar kuwi sejatine ora duwe nilai seni sing dhuwur. Manut sing nglukis! Yagene ora diwenehake? Sajake sing duwe gambar mau durung butuh dhuwit! Gambar Langen Beksan sisi kiwane uga wis dinyang Mas Muhni Rp 2,5 juta, dhu­wite dicicil ping telu. Uga ora diweneh­ake. Kamangka yen nganti keprungu sing wedok, gambar-gambar kuwi mesthi wis diculake! Dhik Sumo, asli Ponorogo, ketoke iya kepranan karo lukisan Reyog sing dipajang sisih wetane gambar Lu­drug. Dhik Sumo wani ngedhukne dhuwit Rp 6 juta, jreng! Embuh kesengsem karo gambare, apa pancen kemlinthi saploke nyambut gawe neng Jakarta?

Tekaku mung arep takon, anakmu sing mbarep jik kuliah neng Malang

Tekaku mung arep takon, anakmu sing mbarep jik kuliah neng Malang

“Bisa uga merga ora ngerti seni, beke!” semantane Lik Ganjur, nalika krungu bab kuwi.

“Aja ngono, Lik,” kandhane Usman, sing duwe lukisan-lukisan kuwi ngendhoni.” Ngerti apa ora marang seni, ora masa­lah. Sing baku wis wani nganyang! Te­gese, sithik akeh ngregani seni lan seni­mane!”

Kuwi kandhane karo Lik Ganjur, abene. Sawetara minggu kepungkur. Nalika Lik Ganjur karo bojone ngeteri undangan. Awan, bakda Dhuhur, Pakdhe Jaenal teka. Sawise bage-binage banjur………

Mung Irah-irahan

Mung Irah-irahan

Cerita Cekak | Posted by | October 10, 2014

Sawijining sore, Prasojo mlebu toko kelontonge Pak Marno arep golek alteco kanggo nge­lem sepatune kang wis mangap-mangap. Ketemune dheweke

Sapepake

Tresnane Tetep Wutuh

Tresnane Tetep Wutuh

Cerita Cekak | Posted by | October 3, 2014

“ Bu Tiyas nuwun sewu, keparenga matur, punapa panjenengan dinten punika, wonten sesam­ba­tan kalihan satunggaling priya?” ujare Bu Da

Sapepake

Ora Kaya Jroning Crita

Ora Kaya Jroning Crita

Cerita Cekak | Posted by | September 19, 2014

Yen wong sing digoleki ora pas lagi lungguhan ana teras ngo­no, Wirastri mesthi ora percaya yen kuwi omahe Lambang, pe­ngarang ...

Sapepake

Bubruk

Bubruk

Cerita Cekak | Posted by | September 16, 2014

Isih turu kemulan brukut, HP modhel lawas kang gemlethak ing meja muni think-think… think-think… tandha ana SMS mlebu. Ora tak ...

Sapepake

Page 3 of 3312345...102030...Last »