Dhemit Kuburan Butuh

Dhek taun sewidakan, Rahmat isih umur limang taun. Ing taun-taun iku isih ana gangguan ke­amanan kang ditimbulake dening grom­bolan Darul Islam/Tentara Islam Indone­sia (DI/TII). Bapake Rahmat sakulawarga sing asal Garut, banjur bara mengetan pa­rane. Dheweke banjur mutusake mang­gon ing Sukorejo, Kendal.  Anggota kulawargane ana lima, Rahmat anak no­mer loro. Sing mbarep umur wolung taun dene adhine nembe umur telung taunan.

Durung suwe ing Sukorejo, paribasan ngiduwa durung asat, nginanga durung abang, kedadak ana kedadeyan G 30 S. Mesthi wae kulawargane Rahmat bi­ngung, awit anggone kedharang-dha­rang lunga saka Garut betheke nyingkiri ontran-ontran DI/TII, lha kok iki ana ge­geran maneh.

Rahayune kulawargane Rahmat ora melu ubyag-ubyug partai, engga kalis sa­ka cidhukane aparat. Bapake Rahmat muji syukur marang Gusti Allah, dene isih kaparingan rahayu slamet ora ku­rang saswiji apa. Ngancik umur 17 taun Rahmat nyoba ngrewangi sanggane wong tuwane kanthi ajar dodolan tahu campur kanthi nggunakake rombong. Dening bapake diwenehi pawitan sithik-sithik kanthi pangajap muga-muga da­gangane bisa laris.

Kulawargane Rahmat manggon ana Dhukuh Sapen. Miturut ujaring kandha  biyene ing pedhukuhan kono  akeh war­ga kang padha ngingu sapi, mulane ban­jur karan Sapen. Sanajan dheweke wong neneka nanging sithik-sithik ya sok maca buku sejarah barang, isih ditam­bahi critane wong tuwane kedadeyan-ke­dadeyan sabubare kamardikan. Wiwit geger Landa kang mbonceng Sekuthu nedya ngebroki Indonesia maneh nganti pradhondhi timbule pemrontakan ing dhae­rah-dhaerah.

Karo njupuk botol kecape, Rahmat ora mrangguli wewujudan apa-apa

Karo njupuk botol kecape, Rahmat ora mrangguli wewujudan apa-apa

Jarene bapake Rahmat, biyen tentara Siliwangi hijrah menyang kanthong-kanthong Republik ninggalake mar­kase ing Jawa Kulon. Saperangan hi­jrah menyang Jawa Tengah, ana kang mlaku dharat, numpak truk, se­pur uga kapal. Mesthi wae lela­kone tentara Siliwangi rekasa ba­nget, gek isih ditambah ora mung pa­ra prajurit thok sing boyongan, na­nging uga ngajak kulawargane. Neng dalan kadhang oleh serbuwan saka tentara Landa, uga para grom­bolan pengaco keamanan.

Apa maneh dhek taun seketan tekan widakan, racake grombolan DI  oleh pambiyantu wujud bahan pa­ngan saka warga ing padesan, mer­ga ana sing keblithuk karo perju­wangane. Suwe-suwe bareng pa­kar­tine kejodheran marga kepengin ngedegake Negara Islam Indonesia, wuwuh-wuwuh anane prastawa PRRI/Permesta, kahanan Republik sing durung suwe mardika saya ora tentrem. Mula saka eguh pratikele Kolonel Ibrahin Aji, Panglima Divisi Sili­wangi wektu iku, ing tlatah Jawa Kulon banjur dianakake Operasi Pagar Betis, ce­kakan saka Operasi Pasukan Gabu­ngan Rakyat Berantas Tentara Islam.

Kejaba anggota TNI lan Polri, uga isih ditambah warga sipil sing wis dilatih cara militer lan diwenangake nggawa bedhil jinis LE. Malah dhek tanggal 25 Januwari 1948, rombongan tentara Siliwangi sing……….

Lelembut Selokan Mataram

Lelembut Selokan Mataram

Alaming Lelembut | Posted by | January 26, 2015

Selokan Mataram iku arane ilen-ilen banyu kang duweni mupa­ngat gedhe kanggone masyarakat ing laladan Yogyakarta.  Jagang pengair­an sing

Sapepake

Susanty, suster sal 22

Susanty, suster sal 22

Alaming Lelembut | Posted by | January 20, 2015

Jam 16.27 aku nembe tekan Sta­dion Wasesa. Wektu aku teka, tetandhingan bal-balan antarane klub Tumanggal lumawan Karangma­nyar lagi rame-

Sapepake

Disraya Dhemit

Disraya Dhemit

Alaming Lelembut | Posted by | December 17, 2014

“Lho, pacul karo capingku ana ngendi?” batine Barjo. Saelinge Barjo, caping lan pacule mau diseleh pojok kedhokan sawah sing dina ...

Sapepake

Ula Siluman

Ula Siluman

Alaming Lelembut | Posted by | December 15, 2014

Kanggone Darmawan, melek bengi kuwi wis dadi pakulinan. Adate yen mapan turu mesthi sa­ndhuwure jam rolas. Yen durung ngan­­cik tengah ..

Sapepake

Page 1 of 3312345...102030...Last »