Meitha; Sasi Pasa kerep nampa kiriman Rendhag

Anyar Katon, Tetepungan Remaja - Posted by on July 31, 2013

Wulan pasa kerep dimanfaatake saperangan wong minangka momen kumpul-kumpul bebarengan keluarga. Nanging bab kang beda kudu ditindak-ake Meitha Thamrin. Aktris ‘pendatang baru’ ing jagading hiburan tanah air iki malah kudu adoh saka kulawarga kang ditresnani nalika sasi pasa.

“Aku kos ing Jakarta, dene kulawar­gaku ana ing Lampung. Lan iki taun kalima aku pasa adoh saka kulawarga” ujare bintang video klip “Hargai Aku” duweke band Armada iki nalika ditemoni ing Centroone.com ing Surabaya durung suwe iki.

Nanging senajan kudu pasa adoh saka kulawarga kang ditresnani, Meitha tetep muji syukur merga isih bisa nenikmati masakane mamae. Maklum cewek 20 taun iki ngaku rutin nampa kiriman masakan rendhang gaweyane mamae kang banget disenengi.

“Yen pasa tansah kangen masakane mama, mula mama ajeg kirim rendhang kang wis digaringake. Iku biasa tak maem nalika buka lan saur,” jlentrehe.

Kanggo ngerem rasa kangene marang kulawarga nalika pasa, Meitha uga duwe jurus jitu.

“Biasane ngajak kanca ngabuburit bareng, dadi seru lan ora pati susah merga adoh karo kulawarga” imbuhe.

Nindakake pasa adoh saka kulawar­ga aweh hikmah dhewe kanggone Mei-tha. Kenya kang main ing film ‘Hasduk Berpola’ iki kudu mampu mandiri nye-pakake kabutuhane kanggo saur lan buka.

“Senajan ana kiriman masakan saka mama, tapi ya tetep kudu bisa mandiri. Tangi saur aja nganti kebablasen merga ora ana kang nangekake. Digawe seru wae lah,” imbuhe sinambi mesem.

Konsisten

Meitha Thamrin pancen duwe pendhirian kuwat tetep ing jalur seni peran ing Tanah Air. Meitha kepara ngaku wis mantepake passion ing jagading seni peran wiwit isih ing bangku SMP.

Patang taun suwene ambyur ing jagading seni peran lumantar FTV lan sawenehing sinetron, ora banjur ndadekake Meitha marem. Dheweke banjur ngambah dunia layar lebar. Kepara, Meitha wani nundha pendi-dikane menyang Perguruan Tinggi amrih bisa fokus nyalurake passion iki ing dunia seni peran. Nanging kanggone cewek sing seneng blanja online iki, dheweke nduweni alasan kuwat geneya terjun luwih jero ing jagading seni peran.

“Geneya aku seneng seni peran? Saliyane kanggo nglelipur, mesthi wae seni peran uga bisa aweh inspirasi. Contone, akeh banget karakter-karakter beda kang digambarake liwat sawijining karya, apa kuwi layar kaca utawa layar lebar, kang bisa aweh inspirasi kita. Aku seneng bisa dadi inspirasi kanggo wong akeh liwat peran kang dak mainake. Merga rumangsaku, dunia seni peran iku mesthi nduweni kekarepan kang pengin dikan-dhakake marang penontone’,’ jlentrehe cewek kang miwiti kiprahe lumantar film Hasduk Berpola (2013) iki.

Sauntara ing filme sing kapindho, Meitha dadi sawijining penderita penyakit talasemia utawa kanker darah, kang seneng klawan sawijining office boy  ing apartemen pacare. Lumatar Satu Hati Sejuta Cinta iki, Meitha nggantungake pangarep-arepe amrih tetep bisa konsisten ing jagading seni peran, kanggo proyek film-film liyane mengkone.

Nuduhake totalitas lan profesional-isme, iku kang kaya-kaya pengin dikandhakake Meitha. Ditambah maneh, Meitha ora oleh pepalang saka wong-wong sacedhake. Diakoni, kulawarga lan kanca-kancane malah nyengkuyung banget dalan kang dipilih iku.  (d)***