» Kategori : Pasujarahan

Ngungak Pertapan Pringgondani ing Pereng Lawu

Akeh papan wisata alam lan religi ing pereng Gunung Lawu. Gunung kang dadi tapel wewatese propinsi Jawa Te­ngah lan Jawa Timur. Akeh pawongan ngandhakake, Gunung Lawu punjering ka­­weruh, kabudayan lan sujarah Nusan­tara ing tanah Jawa. Wiwit saka jaman kadewatan tumeka jaman Mataram Islam ing tanah Jawa, akeh petilasan di tinggalake ana ing Gunung Lawu. Salah sijine ... Sapepake

Nalusur Tedhak Turune Ki Ageng Mangir

Kocap kacarita nenggih Raden Jaka Alit ingkang sasampunipun diwasa jejuluk Raden Angkawijaya yektosipun putra dalem Sri Prabu Brawijaya IV ing Ma­japahit, ingkang miyos saking garwa padmi ingkang sepuh asma Dewi Tapen. Ing taun Dal 1351 sinengkakaken ing ngaluhur gumantos keprabonipun ingkang rama jumengeng ratu ing Majapahit ingkang kaping VII, ajejuluk Sri Prabu Brawijaya V, inggih ... Sapepake

Sejarah Mejid Agung Jatisobo Sukoharjo

Jaman biyen laladan Sukoharjo mujudake salah sijine papan akeh ulama gedhe sing nduweni lelabuhan mirunggan tumrap ngrembakane agama Islam ing eks- karesidenan Surakarta lan sakiwa tengene. Iki dibuktekake kanthi anane masjid-masjid kuna ing Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sinebut masjid kuna jalaran umure wis luwih saka satus taun. Salah siji masjid tuwa sing nate dadi seksi ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Kulon Progo :

Pasareyan Luwang Tunggal Nyebar Sedhep Ganda Kopi Masyarakat Padhukuhan Ka­rang­tengah kabawah Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo Kulon Progo tekan dinane iki isih nglestareke tradhisi Ruwahan. Bedane ing taun iki rinengga kirab budaya saka Balai Langit nuju Pasareyan Luwang Tunggal. Kalumrah menawa katon luwih semuwa. “Manawi rumiyin namung kendure­nan wonten ... Sapepake

Watu Tulak Balak Makam Sunan Gunung Jati Ditunggu Ki Gedhe Tameng
Ing tepine delanggung – ratan gedhe – Sunan Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Kulon, tinemu tumpukan watu kang dikeramatake masyarakat ngenggon. Kinemulan mori putih sing ora wutuh maneh, watu-watu mau wis maabad-abad semeleh neng kono. Ora ana pawongan kang wani clunthangan, cilike mindhah gedhene njupuk watu kasebut najan ming sapringkil. Jare ... Sapepake

Nganti Seprene Punjere Krajan Demak Durung Kinawruhan?(1)

Kota Demak mujudake kutha raja kabubaten kang dumunung watara 23 km sawetane kutha Semarang. Mbiyen ing kutha iki wis nate madeg kraton kang gedhe arane Demak Bintara. Kraton Demak Bintara iki mujudake krajan Islam sepisanan ing pulo Jawa, sawise krajan Majapahit ambruk. Miturut seja­rahwan Walanda, H.J De Graaf lan Pi­geud kang anggone nganakake pana­liten kanthi adhedhasar saka ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…