» Kategori : Pasujarahan

Kreteg Panjelmane Ula Buntung ing Benowo Karanganyar
Wanci iki ing ngendi-endi tlatah padha kasiar kabar banjir bandhang, awit ing mangsa redheng iki udanne kerep deres lan suwe. Nadyan mangkono ing Dusun Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar ora tau katerak banjir bandhang sing nguwatiri warga kono. Wong kono akeh sing percaya, yen kabeh mau dumadi amarga anane makam Benowo, sing lokasine anapinggiring Bengawan Solo. Wektu ... Sapepake

Sela Ageng lan Sela Sengker, Watu Kramat ing Cepuri Parangkusuma

Ngandhakake bab petilasan ing laladan pesisir Parangtritis, mbok menawa cacahe bisa nganti puluhan iji. Petilasan-petilasan kasebut umume dipepundhi lan dikramatake dening warga masyarakat. Sebut wae ing an­tarane yaiku Pasiraman Parang We­dang, Gua Langse, Pa­sareyan Kiai Sela Ening, Pasareyan Kiai Tunggul Wulung, Pa­sareyan Kiai Arisbaya, Gua Suracala, Candi Gambirawati, ... Sapepake

Pancuran Gandrung Gawe Warase Wong Gendheng

Nalika ana wong ngalami depresi abot, marga mikir bab sing ora ditemoke solusi-ne, embuh kuwi amarga katresnan, digubet utang,  bangkrut usahane utawa bab liya, saengga ndadekake gendheng, linglung utawa edan. Coba adus ing Pancuran Gandrung, kanthi sarana iki bisa uga bakal waras lan pulih maneh kaya wengi uni. Pancen akeh panggonan mistis sing nduweni energi supranatural gedhe ... Sapepake

Makam Tumenggung Pusponegoro, Pundhene Sudagar Bathik Laweyan
Makam kuna Tumenggung Pusponegoro dumunung neng Desa Nusupan, Kecamatan Gro­gol, Kabupaten Sukoharjo. Padesan sepi ing satepine Bengawan Sala iki wewatesan klawan Kampung Sumodilagan, Sala. Kra­matan Pusponegoro – sing jarening kan­dha isih wingit – biyen nate dadi papan ju­jugane para sudagar Laweyan ngalap ber­kah. Kepara ana ing antarane ... Sapepake

Pemukiman Kuna ing Desa Landungsari Malang, Asale saka jaman transisi krajan Kediri- Singasari

Kutha Malang Jawa Timur sing jaman saikine wis wiwit kelangan hawa adhem duwe kiprah wigati mungguh lakuning sejarah Indonesia. Madege krajan Kanjuruhan taun 760 M kanthi latar Gunung Kawi dadi seksi sejarah paling tuwa paran dununge kutha Malang ing jaman kawitan. Ninggalake tapak tilas situs Candi Badut ing Desa Karangbesuki, kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sarta prasasti Dinaya sing ... Sapepake

Saben Malem Jemuwah Kliwon Krungu Unine Meriem
Sawijining watu golong-gilig (memper tongkat) sing memper  kaya dene moncong meriam, miturut cerita pinisepuh ing sakubenge grojogan utawa curug wektu mbiyen, saka watu kasebut metu suwara mirip njebluge  meriem! Mengkono asal muasale aran/jeneng Curug Sibedhil kang ana ing Dusun Karangbulu Desa Sima Kec. Moga Kab. Pemalang, Jawa Tengah iki, sing saben ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…