» Kategori : Pasujarahan

Wewadi Ing Gunung Srandil Lan Gunung Selok Cilacap

Cilacap mujudake salah sijine ka­bupaten ing Jawa Tengah sing kondhang akeh papan wisata spirituale. Salah sijine yaiku gunung Srandil lan gunung Selok sing dumunung watara 25 km sakidul we­tane kutha Cilacap. Gunung Srandil mujudake sawajinie gumuk karst (kapur) kang dumunung ing pinggire segara Kidul klebu ing  weweng­kon desa Glempang Pasir, kecamatan Adipala, ... Sapepake

Ritual Aneh ing Pasareyane Ki Ageng Karang Lo

Ngandhakake lelakone wong urip, mesthi ora uwal saka maneka dredah lan masalah. Sebageyan masyarakat sing percaya, cara nentrem­ake pikir ngadhepi masalah mau, ing an­tarane yaiku kanthi ziarah ing pasareyan keramat. Katone ora ketemu nalar, ana­nging nyatane akeh sing percaya. Mula dudu sesawangan kang aneh, nalika kita nemoni ing maneka pasareyan keramat, padha dikebaki ... Sapepake

Gunung Kelir Nyimpen Crita Cilikane Jaka Tingkir
Nganti dinane iki isih akeh pawongan kang ngidholakake Jaka Tingkir utawa kang uga sinebut Sultan Hadiwijaya sawise jumeneng nata ing Kasultanan Pajang. Akeh penganggep sing kandha yen sajrone nata Negarane, Jaka Tingkir nyoba nguripake semangat pluralisme kaya kang nate dicakake ing Majapahit. Anane pepadhan sing kaya mangkene menawa wae klebu barang kang lumrah. Jalaran yen ndulu saka ... Sapepake

Sanggaran Penthol Korek Ing Makam Adipati Delanggu

Sapasang makam keramat, kawentar minangka papan sanggaran ampuh dianggo nggolek dhuwit. Mung kanthi modal salembar kertas lan pentol korek, tamu wis bisa ngarep-ngarep bisa ngrubah nasibe kareben cepet sugih. Ujare kandha, arwah gaibe makam pancen seneng tetulung marang wong sing lagi kasusahan utawa wong mlarat. Ora nggumunake, tekan saiki papan kasebut isih rame ditekani wong-wong. Sanajan ... Sapepake

Situs Guwa Sampung Ponorogo Nate Dienggo Tapa Bathara Katong

Swasana Guwa Sampung Ponorogo esuk iku katon sepi. Ing antarane gego­dhongan uwit jati katiyup sumiliring sami­rana, keprungu unine manuk wana. Sawa­tara iku ing akasa manuk elang bidho ma­bur mubeng kanthi swiwi dhepaplang. Ja­man biyen guwa Sampung nate dienggo manguntapa Bhatara Katong. Guwa Sampung sing uga katelah Guwa Lowo dununge ana ing gumuk cilik alas jati ... Sapepake

Misteri Watu Lingga Yoni ing Grojogan Parang Ijo

Papan wisata grojogan Parang Ijo  nduweni titik panggonan sing dianggep kramat. Yaiku watu unik sing arane lingga yoni. Watu ing tengahe altar kasebut dipercaya duwe kekuatan mistik sing gedhe. Saengga akeh uwong sing nindakake tapa semedi ing kana. Na­nging kudu ngati-ati, umpama sem­bra­na pengunjung bisa ilang sacara ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…