» Kategori : Pasujarahan

Kethek-kethek Guwa Kreo Dimulyakake

Ngandhakake babagan petilasan awujud guwa, pikiran  kita sok-sok mbayangake bab-bab sing mambu mistis. Mula, kita banjur wedi utawa ngati-ati yen nekani guwa. Pikiran sing kaya mangkono mau durung temtu bener, ananging uga ora salah satus persen. Kaya sing dumadi ing Guwa Kreo, Semarang ing ngisor iki. Satleraman, Guwa Kreo sing jerone mung udakara 7 meter iki pancen kurang ndudut ... Sapepake

Ziarah Ana Pasareyane R.Ng. Yosodipuro I ing Pengging

Pendhak dina Kemis ngepasi malem Jemuwah luwih luwih ing malem Jemuwah Legi, desa Pengging, Kec. Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah kaya ana kerameyan. Gedhe cilik, la­nang-wadon, enom tuwa, mbanyu mili padha nyowani pasareyane pujangga Kraton Surakarta Hadiningrat Raden Nga­behi Yosodipuro I - II kang mapan ana samburine Masjid Pengging. Kejaba nin­dakake jiarah kubur kaya umume, ... Sapepake

Sidhat ing Umbul Nogo ora Entuk Dijupuk

Senajan jamane wis modern nanging kapitayan ngenani babagan mistik tetep wae lestari. Ing nuswantara iki akeh banget papan-papan kang dianggep nduweni daya mistik. Saengga kanthi anane kapitayan kaya mangkene nuwuhake wewaler sing ora kena diterjang. Menawa ana wong kang kumawani nerjang wewaler kang dumunung ing papan tartamtu dikandhakake pawongan kasebut bakale nemoni walat utawa ... Sapepake

Sedhekah Bumi Ing Kambingan

Desa Kambingan (Kecamatan Pagu) dumunung ing sapinggire dalan gedhe ing antarane Kecamatan Pagu lan Kecamatan Gurah. Saka punjere pamarintahan Kabu­paten Kediri udakara limang kilonan tumu­ju arah ngetan ngalor. Latar belakang budaya Desa Kambi­ngan nduweni sesambungan kang cerak ka­ro sejarah abad ka-8, sejarah kencana ruk­minine Sri Aji Jayabaya, nata ka-8 ing ... Sapepake

Situs Stupa Pal Gading Rineksa Wanodya Ayu

Esuk iku langit ing dhuwur dusun Palgadhing, Sinduharjo Ngaglik Sleman katon biru padhang. Para warga kalumrah nindake kagiyatan padinan. Nyapu plataran omah, ngrukti tanduran pari apadene palawija sarta menyang papan makarya. Semono uga juru ngrumat Situs Palgadhing ngrukti wewengkon sakiwa tengene candhi. Katandhing swasana limang taun kepungkur kahanane situs katon beda. Jugrugan watu ... Sapepake

Kreteg Panjelmane Ula Buntung ing Benowo Karanganyar
Wanci iki ing ngendi-endi tlatah padha kasiar kabar banjir bandhang, awit ing mangsa redheng iki udanne kerep deres lan suwe. Nadyan mangkono ing Dusun Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar ora tau katerak banjir bandhang sing nguwatiri warga kono. Wong kono akeh sing percaya, yen kabeh mau dumadi amarga anane makam Benowo, sing lokasine anapinggiring Bengawan Solo. Wektu ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara