» Kategori : Pasujarahan

Situs Gilang Peradapan Awal ing DAS Brantas
NGAREPAKE jaman Hindhu-Budha, nalika peradaban mekar luwih mantep lan canggih, sub-kawasan DAS 9Daerah Aliran Sungai) Brantas lan anak-anak kaline ing Tulungagung dipi­lih minangka sentra kegiatan sosial-budaya. Bab iki antarane liya dilandhesi dening tetim­ba­ngan teges wigatine mi­nangka jalur trans­portasi utama ngubu­ngake dhaerah­dhaerah lembah minang­ka ... Sapepake

Sing Unik saka Desa Kali Kebo Klaten

Sawijining makam ing laladan Klaten, ngandhut misteri sing unik. Yakuwi makam Ki Ageng Glego ing Dukuh Brijolo, Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jateng. Ki Ageng Glego kawentar minangka sawijining paraga lan prejurit sekti saka pengikute Ki Ageng Jayeng Resmi. Saliyane makame isih dianggep wingit, wiwitane jeneng desa Kali Kebo dhewe uga duweni crita legenda sing ndudut ati. Sanajan ... Sapepake

Papan Teteki PB X Nalika Kepengin Peputra
Akeh pawongan nduweni kekarepan bisa nuwuhake wiji ponang jabang bayi saka asile  bebojoan  antarane pria lan wanita. Anak minangka madune kamul­yan­ing kekawinan ing bebrayan dadi ida­mane kulawarga. Anak dadi investa­sine wong tuwa ing tembe mburi, kang di karepake bisa gawe bombonge ma­nah sarta bebungah. Anak  dadi penerus ing hirarki ... Sapepake

Gunung Muria, Tapak Tilas Siar Para Wali ing Pesisir Lor

Gunung Muria ing wewengkon pesisir lor provinsi Jawa Tengah, dipercaya de­ning masyarakat isih wingit lan angker. Gunung kang nduweni dhuwur 1.602 Mdpl iki mapan ana wewengkon Kabupaten ca­cah telu yaiku Kudus, Pati lan Jepara. Gu­nung Muria ora bisa dipisahake gegayu­tane kelawan Raden Umar Syahid, salah sijine walisanga kang kawentar kasebut Sunan Muria. Ora akeh seratan ... Sapepake

Tetirah Ing Eling Bening

Liburan juli 2019 penulis entuk ka­lodhangan wisata ing laladan Ambarawa lan Semarang. Salah siji obyek wisata sing lagi dadi karemane para pelancong yaiku Eling Bening kang mapan ana sa­cedhake Rawa Pening, Ambarawa. Bu­bar Zuhur penulis wis teka ing papan par­kir kang jembar. Wisatawan gemru­dug mlebu ing obyek, tuwa enom campur, ana sing nganggo kostum lan bebas, kabeh ... Sapepake

Misteri Pasareyan Raja Bulonggodu Gorontalo

Paran dunung pasareyan Raja Blongkod utawa sing dikenal kanthi sesebutan Raja Bulonggodu tumeka dinane iki isih dadi pocapan sarta kalimputan pedhut misteri. Merga ujure pasareyan ora padha karo liyane, ngalor ngidul. Nanging ngetan ngulon kadidene sawatara pasareyan kuna sing tinemu ing Pulo Jawa. Pasareyan sing dumunung ing wewengkon Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju