» Kategori : Pasujarahan

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Ing Sendhang Brumbung Ora Kena Nganggo Ageman Ijo Menawa para maos mbeneri liwat dalan gedhe Sumberejo-Semin Gunung Kidul bakal nemu uwit munggur gedhe ana ing sisih lor dalan. Saka kadohan wujude uwit kadidene payung. Sajak menehi pangayoman marang papan sakiwa tengene nuju mangsa ketiga. Nalika gegodhongan jati garing padha kumleyang. Lemah bengkah ana ing ngendi papan. Swasanane ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul
Guwa Pertapan Girisoka : Sairing majune pariwisata, gunggunge papan wisata ing Gunung Kidul tambah akeh. Kadidene kembang anjrah, papan wisata anyar tumangkar ing ngendi papan. Ing antarane yaiku wa­na wisata Watu Payung ing Pa­du­ku­han Turunan, Desa Girisoka, Keca­ma­tan Panggang Gunung Kidul. Papan wisata sing dikelola sacara swadaya kapangarsa Mas Bagya, ... Sapepake

Hastana Laweyan, Papan Sumarene Leluhur Mataram

Laladan Laweyan, Solo, sasuwene iki pancen luwih kondhang minangka kampung perajin bathik. Laweyan uga dhaerah sing dumunung ing pinggir, ing njaba ‘segitiga budaya’ Solo, yaiku Keraton Kasunanan, Pasar Gedhe, lan Pura Mangkunegaran.   Senajan kondhang minangka punjere perajin bathik, ananging menawa dionceki luwih permana, ing Laweyan iki pranyata akeh tinemu maneka ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Katon Ana Urub Geni ing  Dhuwur Maejan Mula buka anane program TV Bo­lang Bocah Petualang saka Padukuhan Bolang, bawah Desa Girikarto, Kecama­tan Panggang. Tujuwane kanggo ngenal­ke para bocah marang potensi budaya sarta wisata ngenggon. Tekan dinane ki­yi si Bolang wis njajah desa milang kori tekan wewengkon Papua. “Kacariyos tembung si Bolang pancen ... Sapepake

Situs Liyangan, Laladan Pedunungan Mataram Kuno

KEPENGIN weruh laladan pedunungan utawa pemukiman ing abad 8-10 Masehi tindak wae menyang Situs Liyangan ing Dhusun Liyangan, Desa Pirbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Ana dhusun kang mapan ing ereng-erenge Gunung Sindoro, para maos bisa nyawang tilas-pedunungan jaman Mataram Kuno. Dinuga perkampungan ana kira-kira sewutaun kepungkur. Iki saka panalitiane Balai Arkeologi ... Sapepake

Ngungak Tilas Kratone Maesasura Ing Guwa Kiskendha

Gebleg Kulon Progo Kutha Wates mas, Neng Kulon Progo Kutha cilik ing tlatah Ngayogyakarta Katon resik sinawang pancen tinata Bisa gawe kepranan para pamirsa Aduh eloke mas , sesawangane Minangka dadi obyek pariwisata Bendungan Sermo dadi primadonane Yekti nyata binangun ing Kulon Progo   Pethikan tembang ing dhuwur iki mes­thi wis ora ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng