» Kategori : Pasujarahan

Iktikaf ing Masjid Pesucinan Syekh Maulana Malik Ibrahim

Ing desa Leran  kecamatan Manyar Gresik, ana bangunan masjid kang ke­petung tuwa umure. Manut Abdurrah­man (60) salah sijine pengurus masjid utawa takmir, masjid ing desa Leran iki dibangun dening Syekh Maulana Malik Ibrahim nalika tahun 1328 Masehi. Umure tumekaning saiki wis 689 taun. Mas­jid iki dijenengi padha karo paraga kang mbangun yakuwi masjid Syekh Maulana ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Kyai Kubra Wana Ngrumangsani Marang Jejering Titah Nuju mangsa rendheng swasana dalan antarane Imogiri Bantul tekan Pang­gang Gunung Kidul katon asri. Ing kiwa tengen dalan gegodhongan sawer­nane uwit katon ijo royo-royo. Paling kaeh uwit jati. Ing saselane kadhangkala tinemu wit pule. Jinis uwit sing gedhe mupangate tumrap usada. Jaman saiki dadi tanduran taman sing cukup larang ... Sapepake

Pasareyan Jayeng Katong Nglipar Ora Kena Nganggo Sandhangan Ijo
Swasana ibukota Kecamatan Ngli­par esuk iku wiwit rame. Titi wanci warga menyang papan pagaweyane dhewe-dhewe. Tumrap para siswa wancine nggayuh elmu ana ing pamulangan. Semono uga pegawe Kantor Kecamatan sing dunung ing sisih lor dalan wis ana ing teka mruput. Patuladhan sing becik tumrap masyarakat. Esuk iku PS nemoni pak Handoyo pegawe bageyan paprentahan saperlu golek ... Sapepake

Ngarep-arep Metune Angin Saka Guwa Susuh Angin

Arane papan wingit iki kalebu unik, yaiku Guwa Susuh Angin. Kayadene papan kramat liyane, uga akeh uwong teka menyang kene saperlu golek sawab. Ing kene, wong-wong sing teka mung cukup nggawa pitik urip cacah siji dianggo uba rampe ritual. Sawise ritual rampung, ana angin sing dadi pratandha, panjaluke bakal dikabulake utawa ora. Ujare kandha, akeh sing kasil sawise nyoba ritual ing papan iki. ... Sapepake

Pundhen Bruno, Kalimputan Daya Kramat Wujud Cahya
Ing sisih lor pesisir  Krakal bawah Nges­tirejo, Tanjungsari Gunungkidul tinemu saweneh dhusun, jenenge unik, sarupa basa kulonan yaiku dhusun Bru­no. Adohe saka pinggir pesisir kurang luwih rong kilometer. Unike maneh ing kono tinemu patilasan Majapahitan. Katelah patilasan Pepundhen Bruno. Golekane ora angel. Saka arah pesi­sir, sakwise tekan tengah dhusun Bruno, ... Sapepake

Telaga Madirdo Papan Tapane Sugriwalan Subali
Ing kiwa tengene Telaga Madirdo kono, miturut saperangan warga sing padha sesirih, ing zaman kelakone biyen dipercaya minangka papan panggonan tapane  Sugriwa lan Subali. Mula saiki pinercaya minangka papan ritual kanggo wong sing seret usaha-ne lan kangelan anggone padha golek pangan. Mosok ?  Area Telaga Madirdo mau manggon ing pojok Desa Kembang, Kecamatan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….