» Kategori : Pasujarahan

Ziarah Pasareyane Ki Ageng Singapadu ing Desa Nguren-Pati
Desa Ngurenrejo lan Ngurensiti kang mapan ana tlatah Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Jawa Tengah, mujudake dhaerah per­tanian sing subur, pendhudhuke sa­perangan gedhe padha makarya olah te­tanen kanthi dikenal minangka dhaerah potensi penghasil bawang abang lan lombok, saengga kahanan ekonomine war­ga ing Desa kono katon luwih mon­cer. Pranyata desa kasebut uga ... Sapepake

Sendhang Mbah Ndungik Tetep Wingit
Nganti tumeka saiki akeh warga Desa Kenokorejo, Sukoharjo, kang preca­ya sendhang mbah Ndungik salah sijine papan wingit sing ora kena ditekani, nalika manah lan pikire ora resik. Jalaran akeh ke­da­deyan aneh dilakoni para pawongan sing padha neneka menyang sendhang, amar­ga pikir lan atine ora resik. Ati lan pi­kir kang ora resik salah sijine wong wa­don lan wong ... Sapepake

Khaul Makam Pagaran Pemalang

Wong cacah ewon ngebaki makam Pagaran ing Desa Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang, Jateng saperlu kanggo nekani khaul Habib Soleh Bin Segaf Al Habsyi, mentas iki. Wiwit esuk rombongan peziarah mlebu makam paling gedhe ing  Pemalang iku.  Kejaba ditekani dening kulawarga Al Habsyi saka Jakarta lan dhaerah liyane uga sawetara pejabat unsur muspida., para peziarah sing ... Sapepake

Pasiraman Dlepih, anggo Tapa Kungkum Leluhur Mataram
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, saben setaun pisan dipesthekake ngadani ritual labuhan.  Ritual labuhan sing diadani setaun pisan iki asring sinebut labuhan alit. Kejaba ngadani ritual labuhan alit, Keraton Nga­yogyakarta uga ngadani labuhan liya, yaiku labuhan ageng, sing diadani se­windu sepisan. Menawa ing taun-taun tinamtu  dia­dani labuhan ageng, mula ... Sapepake

Sumur Sangan, Papan Tapane PB IX Nggayuh Kemakmuran

Sumur Sangan mono minangka petilasan tapane Paku Buwono (PB) IX, raja Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Awit  saka asiling tapa mau, mawujudake trah (keturunan) raja sing paling makmur ing antarane raja-raja Trah Dinasti Mataram Islam. Sapa kuwi? PB X. Mula saka kuwi nganti saiki sumur kasebut isih diuri-uri lan disuyuti, awit  dipercaya isih nduweni tuah sing ... Sapepake

Guwa Tritis Papan Kanggo Golek Katentreman

Guwa Tritis mujudake guwa alam kang manggon ing desa Tanggung ke­camatan Campurdarat Kabupaten Tu­lung­agung. Kahanane guwa sing bisa didulu wektu iku mung kari cangkem guwane wae merga dalan mlebune wis katutup longsoran wiwit taun 1970-an kepungkur. Senajan kaya ngono nganti seprene isih akeh sing teka menyang guwa iki kanggo sawetara keperluan. Ana sing teka menyang guwa iki ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane