» Kategori : Pasujarahan

Watu Gilang lan Misteri Wong Eropa Teka ing Mataram

CRITA tutur kang didongengake sacara turun temurun, watu gilang kang saiki kasimpen ing sawijining wewangu­nan ing sakwetane Pasareyan Sentana Keraton Ngayogyakarta iku mbiyen-mbiyene minangka dhampar Ratu Ma­taram nalika jaman Panembahan Se­nopati (Taun 1558-1603 Masehi). Dham­par kang saka watu andesit iku dipercaya kang nuwuhake ... Sapepake

Kupatan Sinambi Napak Tilas Lakune Mas Karebet

Seminggu sabubare Riyaya 1438H, Dinas Pariwisata kutha Solo nganakake tradjisisyawalan ana ing Taman Satwa Taru Jurug  (TSTJ). Tradhisi kang kaleksanan dina Minggu, digelar kanthi cara nganakake  kirab gunungan kupat wiwit saka lawang ngarep TSTJ, nganti tumeka segaran Jurug sing adohe kurang luwih sekilo. Syawalan ing Taman Satwa Taru Jurug uga di regengake pagelaran napak ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit Ing Gunungkidul

Pasareyane Kyai Kidang Kencana Semanu Ora Gelem Dicungkup Sanajan rada kalimputan pedhut  pu­tih memplak, swasana dalan gedhe Wono­sari Semanu esuk iku katon wiwit rame. Ing pinggir dalan gedhe cedhak gapura Dusun Nitikan Barat, Mbah Suti (74) isih ajeg dodolan gudheg ana ing warunge. Saliyane sega, nyedhiyake uga bubur sarta cap jay cara wong dhusun. Kanthi ... Sapepake

Crita Mistis Reca Nandhi Candhi Watu Genuk

Kedadeyan sing mambu-mambu babagan gaib yen dipikir pancen meke­wuhake. Arep dipercaya kok ora tinemu nalar, banjur yen ora percaya kok dumadi tenan? Rak mekewuhake tenan ta? Ing jaman kang wis sarwa modern lan abad internet kaya saiki diakoni utawa ora ke­da­deyan sing ora tinemu nalar isih kerep dumadi ing sakiwa tengene kita. Salah sijine kedadeyan aeng iki kaya kang ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunungkidul

Mbah Gusti Moksa ing Pucuk Gunung Suci Padhukuhan Bendha Gedhe Sumbergiri Ponjong Gunung Kidul Yogya­karta duwe Dhukuh anyar. Yudha Pranata dikukuhke dadi Dhukuh dening Bapa Kapala Desa Sumbergiri ing pungkasaning taun 2016 kepungkur. Sawatara program kagi­yatan wis karancang. Ing antarane yaiku bakal mulyake patilasane Mbah Gusti. Patilasan Mbah Gusti nunggal panggo­nan ... Sapepake

Akeh Kang Ngluru Gaib Ana Kyai Sela Kodhok

Ora akeh sing ngerti, menawa ing tla­tah desa Bumi Tesih, Dawung, Mate­sih, Karanganyar, Jateng, mapan sawiji­ning situs aneh. Yakuwi diarani situs Kyai Sela Kodhok, utawa Kyai Watu Kodhok. Kajaba wujude saemper kewan kodhok, watu kasebut uga dikeramatake dening warga masyarakat. Atusan kewan tekek werna belang diprecaya njaga papan iki. Saliyane ka­wentar minangka ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita