» Kategori : Pasujarahan

Sedhekah Bumi Ing Kambingan

Desa Kambingan (Kecamatan Pagu) dumunung ing sapinggire dalan gedhe ing antarane Kecamatan Pagu lan Kecamatan Gurah. Saka punjere pamarintahan Kabu­paten Kediri udakara limang kilonan tumu­ju arah ngetan ngalor. Latar belakang budaya Desa Kambi­ngan nduweni sesambungan kang cerak ka­ro sejarah abad ka-8, sejarah kencana ruk­minine Sri Aji Jayabaya, nata ka-8 ing ... Sapepake

Situs Stupa Pal Gading Rineksa Wanodya Ayu

Esuk iku langit ing dhuwur dusun Palgadhing, Sinduharjo Ngaglik Sleman katon biru padhang. Para warga kalumrah nindake kagiyatan padinan. Nyapu plataran omah, ngrukti tanduran pari apadene palawija sarta menyang papan makarya. Semono uga juru ngrumat Situs Palgadhing ngrukti wewengkon sakiwa tengene candhi. Katandhing swasana limang taun kepungkur kahanane situs katon beda. Jugrugan watu ... Sapepake

Kreteg Panjelmane Ula Buntung ing Benowo Karanganyar
Wanci iki ing ngendi-endi tlatah padha kasiar kabar banjir bandhang, awit ing mangsa redheng iki udanne kerep deres lan suwe. Nadyan mangkono ing Dusun Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar ora tau katerak banjir bandhang sing nguwatiri warga kono. Wong kono akeh sing percaya, yen kabeh mau dumadi amarga anane makam Benowo, sing lokasine anapinggiring Bengawan Solo. Wektu ... Sapepake

Sela Ageng lan Sela Sengker, Watu Kramat ing Cepuri Parangkusuma

Ngandhakake bab petilasan ing laladan pesisir Parangtritis, mbok menawa cacahe bisa nganti puluhan iji. Petilasan-petilasan kasebut umume dipepundhi lan dikramatake dening warga masyarakat. Sebut wae ing an­tarane yaiku Pasiraman Parang We­dang, Gua Langse, Pa­sareyan Kiai Sela Ening, Pasareyan Kiai Tunggul Wulung, Pa­sareyan Kiai Arisbaya, Gua Suracala, Candi Gambirawati, ... Sapepake

Pancuran Gandrung Gawe Warase Wong Gendheng

Nalika ana wong ngalami depresi abot, marga mikir bab sing ora ditemoke solusi-ne, embuh kuwi amarga katresnan, digubet utang,  bangkrut usahane utawa bab liya, saengga ndadekake gendheng, linglung utawa edan. Coba adus ing Pancuran Gandrung, kanthi sarana iki bisa uga bakal waras lan pulih maneh kaya wengi uni. Pancen akeh panggonan mistis sing nduweni energi supranatural gedhe ... Sapepake

Makam Tumenggung Pusponegoro, Pundhene Sudagar Bathik Laweyan
Makam kuna Tumenggung Pusponegoro dumunung neng Desa Nusupan, Kecamatan Gro­gol, Kabupaten Sukoharjo. Padesan sepi ing satepine Bengawan Sala iki wewatesan klawan Kampung Sumodilagan, Sala. Kra­matan Pusponegoro – sing jarening kan­dha isih wingit – biyen nate dadi papan ju­jugane para sudagar Laweyan ngalap ber­kah. Kepara ana ing antarane ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!