» Kategori : Pasujarahan

Pertapan Watu Tumpeng Bohol Rongkob Nedya Kabangun Dadi Papan Wisata Religi
Rongkob iku kanggo aran saweneh wilayah Kecamatan bawah Kabupaten Gunungkidul. Jaman saikine sabageyan wilayahe karan Giri Suba. Tem­bung rongkob tegese peteng rung­kud, merga akeh wit-witan sing gedhe-gedhe. Bab iku nuduhake menawa jaman kunane wewengkon rongkob kebak wit-witan gedhe. Sairing karo ajune jaman, akeh wit-witan gedhe sing wis ilang. Bisa runtuh sarta bosok sacara ... Sapepake

Ngungak Misteri Pasareyan Panitikan Papan Sumarene Leluhur Mataram
Para sutresna PS temtu wis pirsa, laladan ing Kotagede lan sakiwa tengene, akeh tinemu pasareyan tuwa lan petilasan tinggalan zaman Mataram Islam. Pasareyan lan petilasan mau sumebar ing sakiwa tengen Kotagede. Kayata ing laladan Plered, adohe udakara 4 km ing sisih kidul wetan Kotagede.Ing Plered iki,yaiku papan tilas Keraton Mataram zaman Sultan Agung lan Sunan Amangkurat I. Kejaba ... Sapepake

Gumuk Kliling Ambarketawang Mung Kari Jeneng

Jenenge kondhang marga saben sasi Sapar ing kene diadani upacara adat wilujengan Saparan Bekakak. Tumrap ahli geologi, gumuk Kliling iki unik merga umure wis luwih saka 50 yuta taun. Sing diarani gumuk iku yektine sawi­jining gunung sing wujude mung cilik, ukurane kurang saka 1.000 meter pesagi. Gumuk gamping Kliling dumunung watara 5 km sakulone kutha Yogyakarta utawa mapan ing ... Sapepake

Pasareyane Harya Penangsang Ana Ngendi?

Ing ngendi sabenere pasareyane Harya Penangsang kuwi? Tekan saiki saora orane wis ana limang panggonan sing dinuga dadi pasareyane Harya Penangsang sing kondhang brangasan lan getapan (gampang muring) kuwi yaiku ing dhaerah Demak, Jepara, Kudus, Cepu-Blora lan Tegal. Harya Penangsang iku putrane Raden Kikin ya Pangeran Surawiyata utawa sing kawentar kanthi asma Pangeran Sekar, adhine Pati ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunungkidul :

Patilasan Ngujungan Sawur Sawahan Ponjong   Ana ing wewengkon Desa Sawahan Ponjong iring lor dhewe, sing wewatesan karo wilayah Semin, tinemu saweneh gunung karan Banyunibo. Paran dununge kondhang merga ing ereng-ereng sisih lor tinemu saweneh petilasan karan Ngujungan. Tinengeran uwit bulu sing godhonge ngrembuyung ijo. Dununge Ngujungan kapernah sisih kidul dusun ... Sapepake

Kursi Emas ing Makame Mbah Pangeran Alif Pemalang?!
Makame Mbah Pangeran Alif ing Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah kerep ditekani wong kanggo semadi utawa tirakat seperlu oleh gaman kang bisa ndadekake sawijine wong sekti apadene oleh kamulyan sawise diweruhi kursi emas kanti ukiran singgasana tahta kerajaan. Miturut juru kuncine, Mbok Asiyah (60), Mbah Pangeran Alif kang nggawe sumur ing desa ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN