» Kategori : Email Saka Jakarta

Swasana Pasa, Riyaya Lan Teknologi Informasi
Bareng aku omah-omah lan wis nduwe anak manggon lan mergawe ana ing Surabaya, anak-anakku rikala saumu­ran­ku nalika  iku (kelas telu SD) wis wiwit Pa­sa nganti tutug. Dene yen sasi Pasa ngaji ana masjid wiwit sore sembahyang Asyar nganti Magrib kae. Dene yen awan tetep mlebu sekolah. Amarga sekolah rikala sasi Pasa ora prei. Ora kaya jamanku, yen sasi Pasa sekolah ... Sapepake

Swasana Pasa, Riyaya lan Teknologi Informasi Komunikasi (2)
La yen bubar buka aku sembahyang ana ing omah. Banjur yen sembahyang Isya’ nembe menyang langgar saperlu sem­­bahyang Tarawih. La yen bubar sembah­yang Tarawih banjur ajar ngaji. Ngajine ora maca Kitab Suci Al Quran, nanging blajar maca aksara Arab nganggo buku kang ka­ran iku aku ngarani Turutan. Meng­ko yen wis bengi kira-kira jam 22.00 padha turu kruntelan ana ... Sapepake

Swasana Pasa, Riyaya Lan Teknologi Informasi (1)
Jaman terus lumaku. Kaya ora rina­sa, teknologi informasi lan komunikasi tansaya banter mlayune. Embuh ing tem­be kaya ngapa dadine. Dakkira para maos PS akeh kang bisa ngrasakake, kepriye kemajuan mau lumaku saka ka­wi­tane. Kaya rikala aku isih cilik biyen, taun 1960-an sepisan diajak numpak se­pur saka stasiun Barat (stasiun iki klebu laladan Kabupaten Magetan) menyang ... Sapepake

Kepriye Carane Riyaya Mulih kanthi Murah lan Slamet?
La ana perayaan Imlek, Natal lan Tahun Baru kang uga ana tradisi kumpul keluarga mau ndadekake kang jenenge transportasi umum wah jian angel teme­nan kae. Aja pisan-pisan lunga menyang Pontianak ing dina ngadhepi Imlek. Se­mo­no uga ing Natal lan Tahun Baru, wah jian angel temenan golek tiket pesawat utawa bis. Saliyane iku aparat mligine ke­polisian uga sibuk ngatur lalu ... Sapepake

Kepriye carane Riyaya Mulih kanthi Murah lan Slamet?
Ana ing pawarta sesasi kepungkur, wis rame yen karcis sepur saka Jakarta pp kang tumuju menyang kutha-kutha kaya Madiun, Surabaya, Solo, Yogya lsp nyedhaki Riyaya wis ludhes. Entek gusis !!!!. Apa maneh saiki sarwa gampang, bisa pesen karcis lewat internet. Kamangka Riyayane isih telung sasinan. Kok ya wis ludhes. Wong ya warga Jakarta iku mayoritas pawongan kang ngum­bara. Ora mung saka ... Sapepake

Taksi Konvensional vs Taksi Inline (2)
Ora nggumunake rikala anyaran metune taksi online, pametune taksi konvensional utawa oleh-olehe sopir jian anjlok kae. Malah akeh sopir taksi kang banjur metu ngalih dadi sopir taksi online. Geneya? Pame­tu­ne ajloke jian kaya ora ukuran kae. Ri­­kala aku ngepasi numpak taksi Blue Bird nyoba takon rada nlesih marang supir taksi. Rikala taksi Blue Bird durung gabung karo Gojek ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….