» Kategori : Email Saka Jakarta

Ngopi lan Kuliner Ing Banda Aceh (1)
Aceh kang karan Serambi Mekah uga kawentar kulinere. Ana guyonan ing ma­dyaning pasrawungan, ora ana panganan ana Aceh kang enak. Nanging kabeh panganan ana Aceh kabeh uuenaakkk heheheee. Yen ora percaya para maos dakaturi tindak dhewe menyang Aceh. Sa­perlu nbuktekake apa bener kandhaku mau. Saliyane rasane uenakkk, uga rega­ne klebu murah. Mula rikala aku teka ing Banda Aceh, ... Sapepake

Menyang Banda Aceh (3)
Bareng peserta wis bali saka Je­pang mau, banjur nduwe panemu, kang kudu diangkat kanggo reformasi biro­krasi tingkat nasional ing babagan ma­na­jemen bencana yaiku “Penguatan Peran Multipihak Dalam Membangun Masyarakat Tahan Bencana Melalui Si­nergitas Pengelolaan Bencana.” Geneya kok njupuk irah-irahan kaya mengko­no? Sawise studi ana Jepang mau pranyata ... Sapepake

Menyang Banda Aceh (2)

Kebeneran olehku mulang ana diklat mau karo Pak Dr. Dida Heriyadi, MA saka Bappenas. Olehku kenal sa­benere ya wis suwe karo Pak Dida. Amar­ga budhalku rikala iku  dhewe-dhe­we lan tekaku ngepas ana bandara Halim, mula ya ora nganti sapa aruh. Lan ana pesawat kok ya lungguhku adoh. Mula rikala tekan Banda Aceh lagi bisa ketemu. ... Sapepake

Menyang Banda Aceh (1)
Dhek dina Senen tanggal 31 Juli 2017 aku kudu menyang Banda Aceh maneh. Wis watara telung taun, aku ora lunga me­nyang Banda Aceh. Dadi rikala antuk tu­gas menyang Banda Aceh, ya seneng. Yen rikala telung taun kepungkur aku me­nyang Banda Aceh amarga tugas dhinas kantor. Lan rikala iku aku isih dadi pejabat struktural ana Kementerian Komunikasi dan Informatika. La saiki amarga ... Sapepake

Rekor Muri (3)
La sing rada dakgumuni iku, surat kang daktujokake menyang Balai Bahasa Jawa Tengah ing Semarang tekane kok malah luwih cepet ditampa dening satpam tinimbang surat kang dakkirim menyang Balai Bahasa Jawa Timur ing Sidoarjo. Kamangka Sidoarjo rak ya luwih cedhak saka Surabaya tinimbang Semarang. Senadyan bedane tekane surat mung sejam, nanging kanggoku kok ya nganeh-anehi heeeeee. Ya embuh ... Sapepake

Rekor Muri (2)
Cekak aos, wangsulane SMS saka Bapa Suwignjo nanging nglegakake ati. “Sangertos kula dereng wonten. Lan kula yakin, nembe Bapa Suprawoto ing­kang nyerat autobiografi mawi basa Ja­wi,” mengkono wangsulane Bapa Suwig­njo njawab SMS kang dakkirim. Maca SMS mau ana ati rasane seneng lan lega. Dene bukuku ing sakawit mung arep dakenggo cathetan kanggo kulawargaku. Yen ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita