» Kategori : Email Saka Jakarta

Nemoni Jaman kang Beda (2)
Dadi wis luwih saka seket persen pen­dhudhuk ing Indonesia iku ora bisa dipisahake uripe karo internet. Kamangka internet lan Hp mau bisa digunakake yen ana listrik. Mula listrik iku syarat kang mirunggan kanggo kemajuan lan kemak­murane masyarakat. Malahan ana ing ndo­nya wae taun 2015 pendhudhuk kang migunakake internet wis 3,2 miliar. Ka­mangka pendhudhuk ana ing ndonya ... Sapepake

Nemoni Jaman Kang Beda (1)
Ibuku saiki yuswane wis ngancik 80 tahun. Alhamdulillah pinaringan sehat. Yen putra wayahe padha kumpul kae pasuryane katon yen lagi rena ing penggalih. Sedhela-sedhela mesem yen lagi putu-putune padha guyon. Nanging swasana kang kaya mengkono mau biyasane mung sedhela. Sedhela wae kabeh wis padha nyekel Hp pintere dhe­we-dhewe.  Malah wayahe kang lagi umur telung taun ... Sapepake

Numpak Pesawat M28 Skytruk (2)
Tibane pesawat M28 Skytruck ga­weyan Polandia. Mabur sepisanan taun 1993. Yaiku mau modhele lucu. Rada nje­­bluk lan ora dawa. Kaya modhel pro­duk negara Eropa Timur, dadi kaya ora mentingake modhel. Nanging amarga kekuwatane lan bisa take off ana lan­dhasan kang ora perlu dawa lan uga mbadhel mula pesawat mau laris. Indonesia dhewe tuku pesawat mau tahun 2001-2002 kanggo ... Sapepake

Numpak Pesawat M28 Skytruk (1)
Nalika aku krungu yen pesawat Polri M28 Skytruck ceblok ana ing Kepulauan Riau dhek tanggal 3 Desember 2016 kepungkur, aku banjur kelingan rikala aku tugas ana Poso udakara tahun 2006. Rikala iku aku dadi tim Menko Polhukam kanggo mbantu masalah ana ing Poso. Ana tim mau, salah siji tugase monitoring masalah konflik Poso, kang kawiwitan anane konflik mau pecah gedhe rikala reformasi biyen. ... Sapepake

Anakku Wadon (3/tamat)
Pancen ya amarga kemajuan tek­nologi saiki nggampangake pa­karyan-pakaryan mau. Biyen sopir bis, truk setire rak ya abot amarga du­rung ana teknologi kaya power steering. Amarga ana teknologi mau, sapa wae yen nyopir bis, truk ya ora rekasa. Semono uga nyopir truk kang gedhe-gedhe mau. Uga kang dadi kapten pilot, saiki sarwa nganggo teknologi komputer. Ka­sare mung kari ... Sapepake

Anakku Wadon (2)
Olehku ora mbedak-mbedak­ake ndidhik marang anak-anaku lanang lan wadon mau salah sijine ya amarga saka olehku kepranan ma­rang cita-citane Ibu Kartini. Se­mono uga ibuku dhewe, tansah me­nehi pitutur, senadyan ora bisa se­kolah dhuwur nanging anak lan pu­tune kudu dijaluk supaya antuk pendhidhikan kang dhuwur. Ora mbe­dakake lanang apa wadon. Aku ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!