» Kategori : Email Saka Jakarta

Tanah Jawa lan Tradisi (1)
Tanah Jawa wiwit jaman biyen pranyata wis narik kawigatene bangsa manca. Rikala para pelaut saka bangsa Eropa golek rempah-rempah kang rikala semana regane ngluwihi emas, pranyata sumbere saka ing bumi Nuswan­tara. Kang mesthi klebu tanah Jawa. Mula ora nggumunake yen banjur para peda­gang, pelaut saka Eropa lan liyane nda­dekake pulo Jawa dadi markase. Ora kleru yen banjur ... Sapepake

Radio lan Bencana (1)
Rikala aku isih nyambut gawe sepisanan ana Kanwil Deppen Jawa Timur lan setaun sabanjure aku banjur dadi kasubag kepegawaian, aku banjur wanuh lan akrab klawan kanca-kanca TVRI lan RRI ana ing Jawa Timur. Amarga ya njabat mau aku uga kudu ngurusi nasibe karyawan RRI lan TVRI, ora mung akrab nanging kaya ngerti nganti ruwet rentenge masalah kepegawaian. Wiwit mlebu nganti ... Sapepake

Merdeka!!!
Ana ing sadhengah papan, yen aku diwenehi kesempatan pidhato utawa sambutan tansah ngeling-ake marang sapa wae. Ya masyarakat, pe­lajar, mahasiswa lan uga tokoh masyarakat mligine ana ing wewengkon Magetan. Yen kita kabeh iki tinakdirake, urip ana bumi lan negara Indonesia. Negara kang lair lan dening founding fathers biyen wis dipikir kanthi wening. Sistem peprintahan lan idiologi ... Sapepake

Program Padat Karya (2)
Mula aku wis wanti-wanti marang stafku kabeh. Aja nganti nggawe angel ijin-ijin marang kang bakal investasi. Kabeh kudu digawe gam­pang. Yen perlu investor dijemput. Kaya kang wis  dingendikakake Bapak Presiden ana ing sadhengah papan. Amarga yen njagakake APBN lan APBD ya ora bakal ke­conggah. Wong kabeh pancen sarwa wina­tes banget. Kamangka kabeh pimpinan dae­rah ... Sapepake

Program Padat Karya (1)
Rikala sekretaris Redaksi PS mbak Okth WhatsApp (WA) aku dhek dina Rabu awan wingi, kebener­an aku lagi ana ing Probolinggo. Saduru­nge ana Probolinggo, esuke jam 10.00 aku kudu nekani undangan promosi dhok­tor bidhang teknik sipil. Kang promosi Mas Agus ana ing Universitas Brawijaya Ma­lang. Priyayi Magetan kang saiki dadi ke­pala Balai Besar Serayu Kementerian PUPR kang ... Sapepake

HBH 2019 Pawitandirogo (3)
Kang menehi aran kaya para adipati ya Mas Parni. Malah kang dadi paraga adipati olehe padha takon ya ana ing ing ruang rias. Rikala ana ruang rias padha takon,” Aku dadi apa iki Mas Parni.” Mas Parni banjur mangsuli karo dirias,”Sapa awakmu Mas Tarto. Wis awakmu adipati Boga.” Amarga Mas Sutarto mantan Kepala Bulog rikala jaman Presiden Bapak SBY. Dene Mas Jilan ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju