» Kategori : Email Saka Jakarta

Menyang Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) (2)
Amarga penerbangan saka Bandara Halim Jakarta tekan Bandara IMIP Morowali suwene meh telung jam, mula wektu semono mau eman yen mung kanggo turu apa mung nglamun. Biasa kang­goku kena kanggo ngetik ana laptop. Wis dadi kebiasaanku ora seneng nganggur. Wektu kang meh telung jam mau bisa an­tuk sak artikel. Apamaneh rikala pesawat wis ana gegana, kabeh kaya kesirep padha turu angler. ... Sapepake

Menyang Indonesia Morowali Industrial Park (IMIO) (1)
Rong minggu kepungkur aku antuk WA saka kanca raketku Mas Suparni Parto. Piyambake mantan Kaban Intelkam Polri kang saiki dadi sa­lah sijine petinggi ana IMIP. Biyen tugas ana kepolisian, mantan jenderal polisi bintang telu. Dene surasane WA mau ki­ra-kira mangkene, “Mas Woto yen ora ana acara, bisa melu menyang Morowali saperlu nyatakake kepriye IMIP kang na­te dadi isu ... Sapepake

Pengetan Ambal Warsa Kabupaten Magetan 344 (5)
Lha kocapa, rikala aku lagi enak-enak sepedhaan mau disalip sepedha motor telu. Kang nyalip lan nyetir sepdha motor mau isih taruna. Ka­mangka olehe nyalip aku mau rada banter. La kok kebeneran kang mboceng noleh memburi lan ngerti yen aku banjur kira-kira kandha yen sing numpak sepe­dha mau bupati. Lha kok sepedha motor telu mau banjur mandheg jegreg. Kira-kira olehe mandheg watara ... Sapepake

Pengetan Ambal Warsa Kabupaten Magetan 344 (4)
Atraksi pesawat tempur lan helikopter ana ing pengetan ambal warsa Kabupaten Magetan bener-bener spesial. Kamangka ya wis biasa yen ana ing langit Magetan asring ana pesawat tempur mabur ora awan ora bengi. Nanging amarga iki mligi kanggo pengetan lan olehe mabur persis bubar upacara lan uga kang melu upa­cara isih ana alun-alun dadi ya rame. Semono uga amarga pancen akeh kang ... Sapepake

Pengetan Ambal Warsa Kabupaten Magetan 344 (3)
Kok arep negor. Saiki wae, rikala aku usul supaya wit blimbing mau supaya bisa luwih subur, wit kle­madih kang nutup lan ngebaki kabeh pang-pang blimbing mau aku usul diresiki. La kok meksa ora ana kang wani. Mboten wanton kandhane. Ya kepriye maneh. Wong wis kapercayan. Aku dhewe ya banjur me­neng wae. Mosok arep dakresiki dhewe haaaaaa. Mula para maos yen tindak per­pustakaan ... Sapepake

Pengetan Ambal Warsa Kabupaten Magetan 344 (2)
Meh kabeh Bupati Magetan sadurunge kamardikan, kebeneran banget sebageyan gedhe disa­rekake ana ing Magetan. Saengga rikala aku kudu nganakake ziarah saben mengeti HUT Kabupaten Magetan, ora nganti adoh-adoh. Malah amarga Bupati Mage­tan kang kaping wolu yaiku Raden Mas Tumenggoeng Soerjo kang rikala merdika dadi Gubernur kang sepisanan, kok ya kebeneran pasareyane uga ana Magetan. ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN