» Kategori : Email Saka Jakarta

Infrastruktur Jokowi (2)
Pemerataan pembangunan, mligi­ne infrastruktur pancen njomplang ba­nget antarane daerah mau. Kaya tanah Jawa, Sumatra, Bali luwih maju infra­struk­ture dibandhingake kaya Kaliman­tan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku lan Pa­pua. Ya wis samesthine yen banjur pa­ma­rentahan Presiden Jokowi banjur ndu­we program mbangun infrastruktur mau. Yen pembangunan ... Sapepake

Infrastruktur Jokowi (1)
Ing jaman wangsa  Syailendra, wis kasil mbangun candhi Borobudur. Lan nganti saiki candhi mau dadi monumen kang endah. Malah wis mlebu warisan du­nia. Semono uga ana candhi Prambanan, Penataran lsp. Candhi mau saiki iki, seje­ne tempat suci agama Budha uga desti­nasi wisata kang kawentar ing ndonya. Wis pirang yuta wisatawan njaban rang­kah kang wis ... Sapepake

Fakultas Medsos Jurusan Meme (1)
Dhek dina Senin tanggal 11 September 2017 ana ing adicara orasi Dies Natalis Universitas Padjadjaran Ban­dung, Presiden Jokowi ana ing pidhatone karo setengah guyon mratelakake yen universitas wis sakmesthine uga kudu melu terus obah osike jaman. Kaya saiki iki. Teknologi informasi lan komunikasi wis kaya mengkene. Media sosial wis dadi sarana komunikasi kanggo apa wae. La jaman wis maju ... Sapepake

Wisata Syariah ing Banda Aceh (4)
Taneg ana ing sumber wis wayah sore. Aku banjur sarujuk bali tumuju asra­ma LAN Aceh. Tekan Asrama aku banjur kangsenan yen mengko sore sholat Magrib ana Masjid Raya Baiturrahman. Sejam sadurunge wektu Magrib janjian kumpul ana lobby asrama. Amarga sesu­ke rencana wis bali menyang Jakarta. Yen sadurunge wis shalat Jumat ana masjid Raya lan sengaja Magrib uga kepingin shalat ana ... Sapepake

Wisata Syariah ing Banda Aceh (3)
Ing Aceh ana telung bangunan escape building. Yaiku ana ing desa (gampong) Lam­bung, Deah Glumpang lan Deah Teu­ngoh. Sing paling cedhak lan bakal daktuju ya ana ing Desa Lambung. Bangunan mau pancen bakoh, lan sengaja dibangun kanggo nylametake pendhudhuk yen ana tsunami. Bangunan mau kekuwatane bisa nahan gempa nganti 10 skala Richter. Ban­dingake wae rikala gempa kang banjur ... Sapepake

Wisata Syariah ing Banda Aceh (2)
Swasana mengkono mau, mula turis ana Aceh akeh-akehe saka negara Asean mligine Malaysia. Turis saka negara-negara Eropa ora patiya akeh. La kepriye, wong turis saka Eropa apa China, Jepang rak ya beda agamane. Semono uga budayane. Umapane sandhang nganggo ya sakepanake, ora brukut kaya aturan syariah. Sangertiku turis Eropa yen menyang Aceh akeh kang banjur nyebrang menyang Sabang. Saperlu ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane