» Kategori : Email Saka Jakarta

Niliki Transmigran Menyang Bulungan (5)
Rikala aku mlaku liwat dalan ana kono mau, isih akeh omah kang njembrung. Malah omah mau wis ketutupan alang-alang lan wit-witan. Kandhane Pak Bupati kena dipesthekake yen iku mesthi jatahe pendhudhuk lokal kang melu transmi-grasi. Nanging mung ditinggal prung ngono wae. Lan mengkone mesthi terus didol. Apa malah wis didol mung kang tuku durung kober ngrumat. Dadi mung ditogake wae ... Sapepake

Niliki Transmigran Menyang Kabupaten Bulungan (4)
Sawise wis padha lungguh kabeh ana kursi plastik kang wis sumadya, banjur Kepala Dinas Trans­mi­grasi kab Bulungan Bapak Drs Sutris­no,MM mbuka adicara. Nerangake apa maksud lan tujuanku sarombongan sila­turahim mau. Amarga ya asli putrane pri­yayi Jawa lan uga rama ibune biyen transmigran ana Kaltim (Samarinda) mula olehe menehi sesorah ya cespleng kae. Ngerti banget ... Sapepake

Niliki Transmigran Menyang Kabupaten Bulungan (3)
Tibane lokasi transmigran ora persis ana pinggir kali kayan. Prau menggok mlebu menyang caba­nge kali kayan (kali kang luwih cilik). Cabang kali Kayan mau menggak-meng­gok kadhang ana rasa kuwatir ana ing ati. Kadang nabrak kayu swarane gle­mudhuk ana kapal. Kang mbebayani mes­thine yen nganti nabrak kayu kang gedhe. Resiko banget. Apa maneh yen kudu mlaku banter. Malah ... Sapepake

Niliki Transmigrasi Menyang Kabupaten Bulungan (2)
Biyen jaman Orde Baru, transmigrasi iku kang nduwe tanggungjawab pemerintah pusat. Malah biyen ana Kementerian Transmigrasi. Lan ora mung iku. Provinsi uga ana kan­wil transmigrasi. Ing kabupaten malah nate ana kantor transmigrasi. Ing jaman iku kejaba keluarga berencana digreng­sengake uga program transmigrasi. Salah siji alesane supaya pendhudhuk ora mung ana ing pulo Jawa ... Sapepake

Niliki Transmigran Menyang Kabupaten Bulungan (1)
Wis suwe aku ora lunga menyang luwar pulo. Sawise dadi Bupati Mage-tan. Apamaneh menyang Kalimantan Utara provinsi anyar. Mula rikala Kepala Disnakertrans Magetan Mas Suyadi kandha yen ana program ngendhangi transmigran menyang ka­bu­paten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara aku ya nyaguhi wae. Wong ya ngen­dhangi warga saka Magetan kang kebeneran melu transmigrasi wiwit taun 2016 ... Sapepake

Mantu (5)
Ana ing pendhapa Surya Graha persise ana ing tengah wis sumadya meja lan kursi kanggo akad nikah. Dene ana mburine manten lanang olehe lungguh wis dipasang kwa­dhe kang­go adicara panggih. Dene para tamu lung­guh ana ing sakiwa tengene adicara akad nikah. Pendhapa Surya Gra­ha kebak tamu. Mligine tamu saka keluarga besarku lan sisihanku. Nanging uga akeh tamu saka kancane ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…