» Kategori : Email Saka Jakarta

Meh Wae Kelangan Barang Aji (2)
Kamangka ana eksternal hardisk mau maneka werna dokumen. La yen ketemu pawongan kang kurang bener mengko banjur kepriye. Ya yen digawe becik, la yen kanggo kang ora bener apa ora kojur temenan. Gek ana ngendi ya. Wis pokoke werna-werna pikiranku rikala iku. Bingung temenan kae!!!! Para maos bisa mbayangake. Ana eksternal hardisk mau aku nyimpen mane­ka werna informasi. Semono uga ... Sapepake

Meh Wae Kelangan Barang Aji (1)
Dhek dina Senen bengi tanggal 30 Januari 2017 Minggu kepungkur aku meh wae kelangan barang kang kanggo­ku paling aji. Barang kang paling aji mau dudu mas inten raja brana. Nanging kang­goku banget paling aji sakwise kulawargaku. Kamangka saben ndina meh dakgawa menyang ngendi-endi. Ya menyang luwar negeri, menyang kantor utawa yen bali menyang Surabaya. Kaya adat saben, ... Sapepake

Lo Jabatan Kok Mbayar (4)
Antuk prentah kaya mengkono mau aku ya mlenggong. Blas aku ora nate nduwe bayangan bakal antuk prentah lan kalodhangan kang ora saben PNS bisa. Olehku mlenggong rada suwe nganti Pak Menteri ngelikake aku kepriye saguh apa ora. Embuh aku kok banjur olehku mangsuli kaya mbanyu mili ora nduwe wigah-wigih ngadhepi Pak Menteri mau. Kanthi anteng olehku mangsuli mangkene, “Pak Menteri, ... Sapepake

Lo Jabatan Kok Mbayar (3)
Ana ing jabatan iki, suwene uda­kara pitung tahun. La pitung tahun iki, aku antuk pengalaman kang akeh banget. Mligine bab-bab kang ana gandheng cenenge karo pers. Ana ing pamulangan luhur aku antuk pengalaman teori-teori. Dene ana ing pegawean aku antuk pengalaman praktik kang sanya­tane. Mula sawise aku njabat ana ing bidang iki malah saya akeh kang nawani mulang ana pawiya­tan ... Sapepake

Lo Jabatan Kok Mbayar (2)
Bareng aku sesuke ngadhep Pak Kakanwil terus didangu mangkene,” Dik Prawoto kepriye wis krasan ana kene?.” Aku ya banjur mangsuli yen wis krasan. Olehe kandha mengkono mau amarga aku pancen lagi setaun olehku nyambut gawe. Tembung-tembung mau dakkira mung kanggo pambuka rembug. Teme­nan banjur piyambake nerusake olehe ngendikan,”Aku krungu awakmu arep metu pindhah dadi ... Sapepake

Lo Jabatan KokMbayar (1)
Ketangkepe Bupati Klaten dening KPK (operasi tangkap tangan/OTT) sawetara wektu kepungkur mbukak misteri kang sasuwene iki isine mung panduga yen jabatan iku kudu tuku. Ora tanggung-tanggung jabatan tinamtu wae nganti atusan yuta rupiah. Malahan manut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ora mung ana Klaten wae. Isih akeh Kabupaten/Kota kang dinuga uga nduwe kawicaksanan kang mengkono mau. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara