» Kategori : Email Saka Jakarta

Reformasi Birokrasi (2)
Terus kepriye carane amrih masalah kang kaya mengkono mau bisa enggal ilang. Mula salah siji program LAN kang anyar yaiku nganakake pendhidhikan RLA mau. Diajap yen wis melu pendhidhikan bisaa tinarbuka wawasane ngenani visi reformasi birokrasi. Rada beda pendhidhi­kan modhel PIM dibandhingake klawan RLA mau, senadyan uga ana kang padha. Kaya pendhidhikan modhel saiki on (ana kampus) ... Sapepake

Reformasi Birokrasi (1)
Yen aku antuk tugas menehi moti­vasi marang karyawan Kominfo, asring aku kandha, ”Pegawai Negeri iku aneh, wong kongkon ngowahi adat, budaya utawa barang kang dirasa ara bener wae kok angel banget. Kaya amrih nyam­but gawe kang bener lan pener. Mesthine ing tataran tugas PNS/ASN masyarakat iku kudune kang dilayani, dudu pegawe kang malah njaluk dilayani. Wis meneka werna usaha, ... Sapepake

Menyang Switzerland van Java (5)
Tekan resepsionis aku banjur dibagekake dening staf, banjur diwenehi kunci kamar lan dituduhi kamarku. Saka resepsionis menyang kamar ana rong pilihan, nyebrang ngang­go perahu apa mlaku, amarga hotel Kampung Sampireun mau ana ing pinggire situ. Aku ya banjur milih numpak prau diterake staf lan petugas hotel kang banjur ndha­yung prahu. Endahhhhhh banget. Ora rugi laku saka Jakarta ... Sapepake

Menyang Swistzerland van Java (4)

Yen dakrasa, saka Cibatu menyang Kecamatan Pangatikan kurang luwih 7 km. Tekan nga­rep kantor kecamatan banjur mandheg. Mas Iwan banjur kandha, nunggu angkot kang apik wae. Sejatine akeh angkot kang lewat nanging mas Iwan ora mra­yogakake yen numpak angkot kang elek. Bareng ana angkot kang luwih apik lan lungguhan ngarep kosong, ... Sapepake

Menyang Switzerlan van Java (3)
Senadyan saiki wis akeh banget gunung kang gundhul amarga kanggo sawah, omah lsp, nanging ka-endahan bumi Priangan isih ngresepake ing pandulu. Apamaneh sepur ora bisa mlaku banter. Saengga penumpang bisa nyawang sesawangan kanthi kepenak. Pancen ana tlatah pegunungan. Sedhe­la-sedhela rel sepure menggak-meng­gok, lan wis samesthine dikantheni ke­luke saka sepur uap kang ireng ... Sapepake

Menyang Switzerland van Java (2)
Aku sengaja milih gerbong kang rada mburi. Amarga dudu dina libur, mula penumpang kang pe-sen sedina sadurunge sepur budhal isih akeh kang kosong. Olehku milih gerbong mburi mau angkahku yen kelas ekonomi, rak ya bangkune mepet-mepet. Yen kelas eksekutif kae sagerbong isine mung wa­tara 50-an penumpang. La yen kelas eko­nomi sagerbong bisa ngangkut 106 pe­numpang. Aku sengaja ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…