» Kategori : Email Saka Jakarta

Numpak Pesawat M28 Skytruk (1)
Nalika aku krungu yen pesawat Polri M28 Skytruck ceblok ana ing Kepulauan Riau dhek tanggal 3 Desember 2016 kepungkur, aku banjur kelingan rikala aku tugas ana Poso udakara tahun 2006. Rikala iku aku dadi tim Menko Polhukam kanggo mbantu masalah ana ing Poso. Ana tim mau, salah siji tugase monitoring masalah konflik Poso, kang kawiwitan anane konflik mau pecah gedhe rikala reformasi biyen. ... Sapepake

Anakku Wadon (3/tamat)
Pancen ya amarga kemajuan tek­nologi saiki nggampangake pa­karyan-pakaryan mau. Biyen sopir bis, truk setire rak ya abot amarga du­rung ana teknologi kaya power steering. Amarga ana teknologi mau, sapa wae yen nyopir bis, truk ya ora rekasa. Semono uga nyopir truk kang gedhe-gedhe mau. Uga kang dadi kapten pilot, saiki sarwa nganggo teknologi komputer. Ka­sare mung kari ... Sapepake

Anakku Wadon (2)
Olehku ora mbedak-mbedak­ake ndidhik marang anak-anaku lanang lan wadon mau salah sijine ya amarga saka olehku kepranan ma­rang cita-citane Ibu Kartini. Se­mono uga ibuku dhewe, tansah me­nehi pitutur, senadyan ora bisa se­kolah dhuwur nanging anak lan pu­tune kudu dijaluk supaya antuk pendhidhikan kang dhuwur. Ora mbe­dakake lanang apa wadon. Aku ... Sapepake

Anakku Wadon (1)
Biyen Ibuku asring crita yen rikala palakrama karo Bapak, rikala semana isih cilik banget. Manut critane Ibuku umure wae lagi udakara patbelas taunan. Wong ya lagi lulus sekolah rakyat. Wong ya ja­man iku isih ing taun 1954. Dadi adat pala­krama isih cilik iku lumrah. Malah wis sa­mesthine, supaya ndang mungkur. Kan­dha­ne wong-wong ing jaman iku. Dene Bapakku ya isih ... Sapepake

Humas Pemerintah (3)
Saiki sapa wae bisa akses informasi saka ngendi papan. Lan informasi apa wae ana. Apa kang diperlokake sing penting jumbuh karo kepentingane. Sing kepingin nulis buku bisa golek sumber saka internet. Semono uga ibu-ibu kanga rep masak bisa golek resep. Malah kang kepingin ngrungok­ake dagelan ya akeh ana internet (youtube). Wis pokoke pepak, apa wae ana. Wiwit infor­masi kang ngajak ... Sapepake

Humas Pemerintah (2)
Ing jaman rikala lagi merdika wis umum saben negara tugase humas pemerintah yaiku propaganda. Lan uga wis umum rikala semana durung ana akses informasi dan pers kang bebas. Kabeh diatur dening negara. Dadine posisi negara kuat banget. Amarga yaiku mau, kabeh diatur dening negara. Radio lan TV isih monopoli pemerintah. Swasta durung diolehake ngedegake lembaga penyiaran. Dene pers kudu ijin, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…