» Kategori : Laporan

Mengeti Hari Kartini; RA. Kartini Putri Sejati

Ibu kita Kartini putri sejati, Putri Indonesia harum namanya.   Mengkono pethilan sethithik saka nyanyian lagu Ibu Kita Kartini. Dhek jamane sinau ing pamulangan SMP (1953-1956) ing kutha Yogyakarta. Saben tanggal 21 April hari Ibu Kita Kartini, tansah dipengeti kanthi upacara bendera dibacutake sawernane lomba. Mligine ibu Guru lan murid-murid putri padha ngrasuk busana ... Sapepake

Blusukan Menyang Pasar Gang Baru Semarang
Isih Ana Guyu Ing Kalangane Buruh Gendhong Jam enem kurang sethithik srenge­nge esuk nembe bae ngaton. Tronthong-tronthong mamerake sunare kang kuning keemasan, nrabas sela-sela kandele tembok toko-toko ing laladan pecinan. Esuk iku pinuju grimis riwis-riwis, na­nging siji loro becak, bentor (be­cak motor) lan angkutan liyane wis wiwit bubar subuh mau sliweran ... Sapepake

Jare Trima Dadi Golput, Ning Butuh Birokrasine?

Sepuluh dina maneh coblosan Pileg-Pilpres 2019. KPU, pemerintah, para tokoh padha nguwuh supaya rakyat padha nggunakake hak pilihe. Awit yen ora milih, padha karo nglilani wong ala dadi pemimpin. Lembaga survei ana sing gawe prediksi, isih ana 20 persen sing Golput. Mangka wong Golput iku ora sembada, jare ngemohi pemimpin asil Pilpres, ning kok isih mbutuhake birokrasine, hara? NEMBE iki ... Sapepake

Ki Untung Wiyono, Ketua Pepadi Provinsi Jawa Tengah
Musyawarah Daerah Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) propinsi Jawa Tengah netepake Ki Untung Wiyono dadi Ketua PEPADI Masa Bakti 2018-2023. Mantan Bupati Sragen kasebut katetapake ketua kanthi aklamasi dening 35 utusan PEPADI Kabupaten/Kota. Figur ki Untung Yuwono pancen wis digadhang-gadhang kabeh peserta Musda kapilih amarga panjenengane kejaba praktisi dhalang, mantan birokrat uga ... Sapepake

Gamelan Gaweyane Legiyono Tekan Manca Negara

Sing jeneng kabudayan Jawa, para sutresna PS temtu wis pirsa, yen ditekuni kanthi temenanan, bisa nuwuhake rasa tentrem lan landheping ati. Ora mung kuwi, malah, karana tresna marang seni budaya Jawa kuwi, akeh masyarakat sing banjur ngandelake minangka cagake urip. Wis ora kaetung maneh seniman lan seniwati kang nyadhong rezeki saka ka­bu­dayan Jawa, embuh kuwi wayang wong, ... Sapepake

Ketemu Sedulur Jawa ing Landa (1)

Critane wong Jawa sing ana ing Negara Walanda utawa ing Negara Suriname wis dudu barang kang anyar maneh pancen. Nanging senajan meng­kono, tetep isih ana sing “keslempit” kang durung nate kawedhar kaya ta sing wis tau tak alami iki jenengku Sudirman, Ya merga nyambut gaweku ana ing perkapalan kang rute pelayarane antar negara, kang ndadekake aku asring lelungan menyang ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…