» Kategori : Laporan

Markas Besar Ulama kang Kinepung Pabrik
NU Jawa Wetan netepake sawijine omah ing Waru, Sidoarjo minangka tilase Markas Besar Oelama. Sasi Nopember 1945 dadi punjere para kyai ngimpun ke­-ku­watan ngrabasa tentara sekutu ing Surabaya. Omah tuwa kuwi katon kusem lan ringkih. Lepane tembok krowak ing sawatara panggonan, nga­tonake susunan bata-batane kang padha gripis. Sulur-sulur kalamangga ngebaki kusen lawang lan ... Sapepake

Jawa Timur Kasil Mecahake Rekor MURI Bandeng Presto
Provinsi Jawa Timur lumantar Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim kasil mecahake rekor MURI Penyajian 11.089 iji Bandeng Presto paling akeh ana ing Parkir Timur Surabaya Plaza, Jum’at (15/11). Pemecahan rekor MURI kasebut ing rerangken Jatim Fish and Marine Exhibition 2019. Sertifikat pecah Rekor ditampa dening Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saka ... Sapepake

UMK Jatim 2020 Mundhak 8,51 Persen
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mentas iki wis mutusake gedhene Upah Minimum Kab. Kota (UMK) kanggo Jawa Timur. UMK kanggo 2010  mundhak 8,51 persen yen  katandhingake taun kepungkur. Keputusan Gubernur iki ditetepake sawise oleh usulan saka kab/kota saindenging Jawa Timur. Un-dhak-undhakan 8,51 persen adhedhasar petungan marang anane undhak undhakan tingkat ... Sapepake

Gen- X, Generasi Sing Beja (1)
Bareng karo sumebare teknologi informasi lan gawai (gadget), tataran generasi banjur digawe urutan anyar. Manut Sejarawan Amerika William Strauss & Neil Howe, ana pirang-pirang tataran generasi; Generasi Baby Boomers, Generasi x, Generasi Y, lan Generasi Z. Generasi Baby Boomers iku golongane wong kang lair wiwit 1943 tekan 1961. Disebut Baby Boomers amarga generasi iki sing dhemen ... Sapepake

Program Sertifikasi Pranikah Dadi Saingane BP4 ing KUA

Wiwit taun 2020 Kementrian PMK bakal ngadani program Sertifikasi Pranikah kanggo para calon penganten (CP). MUI sarujuk wae waton ora ngribeti, tegese aja nganti KUA nulak akad nikah yen tanpa sertifikat mau. Iki program mindho-gaweni, awit bakal nyaingi BP4 ing KUA. Prayogane tugas BP4 disampurnakake, tugase, saengga CP luwih paham perlune kesehatan kanggo anak turune ... Sapepake

Ahok Calon Boss Pertamina Wis Ombyokan Sing Murina

Ahok alias BTP wis bebas saka ukuman sing dudu kasus kriminal lan korupsi, ewa semono meksa ombyokan sing nggethingi. Saklompok uwong, mligine saka PA 212, serikat buruh lan tokoh tinamtu, padha murina rikala Mentri BUMN Erick Tohir nyalonake mantan Gubernur DKI iku dadi boss Pertamina. Minangka tokoh pendobrak, diyakini Ahok BTP bisa mbrastha mafia BBM ing Pertamina.   JAMAN ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN