» Kategori : Laporan

Kuliner lan Andrawina (2)
Saliyane keplek ilat utawa ngiras kang wujudake perilaku hedonis kaum ningrat sing wis kena pangaribawane pa­nguwasa Landa, ing madyane bebra­yan tetembungan Jawa liyane kang rapet sesambungane karo kuliner yaiku kem­bul bujana andrawina. Tembung iki sate­mene asal saka ‘kembul’ lan ‘bujana an­drawina’. Tembung iku bisa uga dipotong dadi ... Sapepake

Brayan Urip Sing Tentrem (2)
Tumungkula yen didukani. Artine, mbuh apa wae masalahe, yen didukani kudu tumungkul, me­neng, ora kena ndhangak, njangkar, ngla­wan utawa mbantah. Sing jeneng duka iku werna-werna sebabe lan tujuane, na­nging mung bisa diperang dadi rong go­longan, yaiku duka sebab tresna marang sing didukani lan duka sebab sengit utawa ora seneng. Duka sebab tresna yaiku tres­na marang ... Sapepake

Kampung Potrojayan Punjere Perajin Blangkon ing Kutha Solo

Para sutresna PS tamtu wis pirsa, kejaba Ngayogyakarta, kutha Solo uga klebu salah sijining kutha sing kondhang ngasilake blangkon. Menawa ing Ngayogyakarta punjere perajin blangkon mapan ing kampung Bugisan, ing Solo, sing dadi punjere perajin blangkon yaiku kampung Potrojayan, Kecamatan Serengan. Anane kerajinan blangkon ing Potrojayan iki pranayata wis puluhan taun kepungkur. Sok ... Sapepake

Apa Tega, Mobil Presiden Kok Dadi “Si Jago Mogok”

Jaman orde baru, mentri anyar entuk Volvo anyar. Era reformasi, mligine Kabinet Kerja wiwit Presiden Jokowi nganti mentrine trima lungsuran. Tundhone mobil presiden kerep dadi “Si Jago Mogok” kaya kandhane penyanyi Titik Sandhora. Mula napaki Kabinet Kerja jilid II, Presiden dalah mentrine bakal ganti mobil. Ning politisi DPR Fadli Zon nglanyokake, kenang apa ora nganggo Esemka ... Sapepake

Gubernur Anies kecipuhan nanggulangi kemacetan

Wiwit September 2019 iki Gubernur Anies Baswedan saya mempeng ngecakake aturan ganjil-genap (Gage) kanggo mobil ing DKI Jakarta. Saka 16 dalan, ditambah dadi 25 dalan. Ndhisik aturan mau digagas kanggo nanggulangi kemacetan, saiki owah kanggo nyegah polusi hawa. Nanging merga aturan mau ora warata, tundhone malah kaya mejet plembu­ngan, tegese kemacetan lalulintas mung alihan ... Sapepake

Puluhan Arek Surabaya Bebarengan Nulis Aksara Jawa

Mahargya ambal warsane kalawarti Panjebar Semangat ka-86, kagelar lomba kanggone bocah-bocah umuran SD. Yaiku, nulis endah aksara Jawa. Ukara sing ditemtokake dening panitiya yaiku Suradira Jayaningrat Lebur dening Pangastuti. Dene babagan kaendahan sing dilombakake yaiku carane nggawe tulisan kasebut kanthi kreatif. Ora kurang saka seket ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju