» Kategori : Laporan

Pahargyan Dina Taiji Qi Gong Sadonya ing Surabaya
Minggu pungkasan ing sasi April, dipengeti minangka dina Taiji Qi Gong sadonya. Mulabukane yaiku ing taun 1988, ing kutha Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Wektu iku, mapan ing museum Nelson Atkins, ora kurang saka 200 warga Amerika sing nglumpuk lan nindakake taiji bebarengan. Senam massal kasebut banjur narik kawigaten sakehing pengunjung ing museum. Ya sawise iku, ditetepake anane dina ... Sapepake

Manise Rejeki Es Dhawet Ireng

Sing jenenge rejeki ngono pancen wis ana kang ngatur. Sepira gedhe lan cilike rejeki kang tinampa wis dipesthekake dening Gusti wiwit jaman awang-uwung, sadurunge manungsa dititahake urip ing alam padhang. Nanging, gandhenge manungsa ngono mujudake siji-sijine makhluk kang pinaringan daya cipta, rasa, lan napsu. Mula ora nggumunake ana unen-unen kang ngandhakake manungsa ngono nduweni ... Sapepake

SMK Purnama 2 Gombong Ultah Nganakake Festival Ebeg
Kuda Kepang, Jaranan, Jaran Ke­pang, Kuda Lumping, Jathilan, Jaran Dhor, seni tari kang gambarake prajurit numpak jaran nganakake gladhen pe­rang, yen ana tlatah Kabupaten Banjar­negara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap lan Kebumen (Barlingmascakeb) diarani Ebeg, menawa wae amarga jarane diga­we saka iratan pring, sinebut ebleg ka­lan­turing tembung dadi Ebeg. ... Sapepake

Diwaspada, Ana Kelompok Kepengin Ngganti Pancasila

Tanggal 1 Juni mbesuk kita mengeti dina laire Pancasila. Kanggo njaga lestarine dhasar negara mau, pamarentah bakal mbubarake HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Awit ormas mau kanthi sesidheman nampik Pancasila lan ngonyol-onyolake paham khilafah. Dinane iki wis ana 4 % wong Indonesia pro ISIS, lan 7,8 % luwih setuju negara Islam. Diwaspada, 25 taun maneh bisa wae NKRI mung kari aran. DHEK ... Sapepake

Tradhisi Tompang Tresna Ing Bangkalan

Tompang trena minangka tradhisi kang unik ing tlatah Bangkalan, yaiku upa­cara kanggo ngukur kesucian pe­nganten putri ing malam pertama. Upa­cara iki sacara mligi ana sambung rapete karo pasangan penganten kang statuse isih jaka lan prawan. Pengaten anyar sing lungguh ing sasana rinengga, ing be­ngine (sawise para tamu undangan wis padha bali menyang omahe dhewe-dhewe) ... Sapepake

Nularake Virus Literasi Kareben Budaya Maca Ngrembaka
Konsultan literasi Kemendikbud – Satria Darma mratelakake yen literasi iku minangka jantunge pendhidhikan. Pendhidhikan bisa ing tataran formal kaya­dene sekolah, bisa uga nonformal kaya­dene kang ditindakake lembaga swasta, kursus, klebu komunitas lan para pegiat literasi. Sasuwene iki seja­tine ngono pemerintah wis adeg lem­ba­ga literasi ing desa-desa sarta ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?