» Kategori : Layang Saka Warga

Vokal e é lan è
Nuwun sewu, ing rubrik Pengudarasa (PS No. 45, 9 November 2019) panulise aksara vokal e, e’ lan e’ rak tetep katulis e? Miturut “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan” disebutake penulisan vokal e, e’ lan e’ = e, lan ana “catatan” sing unine: tanda diakritik ‘ dan pada huruf vokal e dapat digunakan untuk kepentingan ... Sapepake

Gawe CPPS
Redaksi PS kang minulya, Aku duwe kasenengan nggawe TTS (Teka-Teki Silang) utawa Cangkriman Prapatan. Saka kapiadrengku melu nguri-uri basa Jawa, sawatara wektu kepungkur yaiku tanggal 18/3/2019 aku ngirim 2 naskah lan tanggal 25/4/2019 ngirim 1 naskah Cangkriman Prapatan liwat email PS. Mung emane nganti titi mangsa iki durung ana kabare lan ya ora ana katrangan TTS kasebut bisa dipacak ... Sapepake

Endi Candhake?
Ing PS no. 41 tgl. 12 Oktober 2019 kaca 22 rubrik Kembang Setaman: Revisi UU KPK (2) ing akhir seratane Bp. Suprawoto, SH. Msi tinulis ana candhake, nanging ing PS No. 42 tgl. 19 Oktober 2019 kok wis ganti judul: Pengetan Ambal Warsa Kabupaten Magetan 344 (1). PS no. 41 tgl. 12 Oktober 2019 kaca 35, judul: Syukur lan Korupsi (1) kaserat de­ning: R. Sumarlan Karti Suhadi Bc.HK. uga ing ... Sapepake

Satu Nusa, Satu Bangsa lan Satu Bahasa
Ana lagu wajib utamane kanggo para bocah Sekolah Dasar, sing unine kaya ing ndhuwur mau. Mangka sing sabenere  kurang pas. Yen kita iku bertanah air satu, berbangsa satu, Indonesia, iku pancen bener. Ora kena kita sebutake yen tanah air kita iku Jawa, Sundha, Maluku, Andhalas. Kudu tanah air kita Indonesia. Uga ora kena kita sebutake yen Kita bangsa Aceh, Melayu, Bugis, Ambon lsp. ... Sapepake

Gambar Ilustrasi
Wis ping telu nak ora salah, aku nulis bab gambar ilustrasi ana ing cerbung, cerkak, nanging durung tau dipacak. Iki aku nulis maneh, muga-muga di pacak. Bab apa wae kang kapacak ing PS mesthi tak waca ora keri Cerbung lan Cerkak. Sing arep tak aturake bab gambare, bola-bali ana gambar kang ora cocog karo critane. Contone siji iki: cerbung ing PS No. 38 (tabon) critane: ana ngisor johar ... Sapepake

Serat Katur Redaksi Panjebar Semangat ing Surabaya
Matur panuwun sanget awit ing PS 41 wis atur jawaban penanggalanku sing arep takcatet lan tak eling-eling nganti besuk. Rumangsa muarem banget kaya-kaya aku isa pethuk bapakku sing wis seda nalika aku isih cilik kelas 4 SR. tanggal 11 Agustus 1963 dinane Ngat Wage aku ora ngerti sasi jawane lan taune Jawa. Alhamdulillah kanthi tirakate bapak-ibuku saben dina klairane anake, bojone ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN