» Kategori : Layang Saka Warga

LSw 45 / 2017
Kagem Mas Aliando M. Zibran (PS No 40 / 2017) Nuwun sewu Mas, kula njlimeti PS nomer 40 ingkang terbit tgl. 7 Oktober 2017. Kula kok kepranan isinipun kaca 17. Keparenga kula nyuwun alamatipun para pemenang ingkang panjenengan serat wonten kaca 17 ingkang lengkap sak nomer tilpunipun. Upami mboten saged sedaya setunggal pemenang kemawon kula inggih purun, ingkang jelas sak nomer ... Sapepake

Jula-Juli Nyuwun Digawe Ajeg
Jula-Juli Nyuwun Digawe Ajeg Aku maca lan lengganan PS wiwit th. 1952, ya ing th. 1965 kae pedhot rada sa­wetara suwe. Saiki wis langganan liwat agen maneh. Pengarang lawas, crita sambung utawa crita cekak kayata: sdl. Any Asmara, Sri Hadi Jaya, Widi Widayat, Suparto Brata, Harjono lll. Kerep tak waca liwat hudyana PS iki. Cergame: Panthom, Bedhahe kraton Powan (Sutikno Ws), Sandi ... Sapepake

URUN REMBUG BAB TAKDIR
Katur kadang pelanggan PS sing dak tresnani. Aku arep urun rembug bab takdir sing gampang dipahami kanthi ringkes. Nek takdir sing kanthi rinci ya kaya ngendikane Bapak Drs. H. Toewadji S. kang kapacak ana PS iki. Takdir iku nurut anggepanku kanthi ringkes ana telu: 1. Takdir sing ora isa diowahi : Conto, wong donya iki ora bisa milih ... Sapepake

LSW 42 / 2017
Jula-Juli Ciri Khas PS I.    Aku langganan PS liwat agen, nerusake adate swargi bapakku biyen. Maca jula-juli ing PS No. 37 aku dadi kelingan yen dhek biyen PS ajeg ngamot Jula-Juli. Rumangsaku iku nyenengake, pawarta kedadeyan werna-werna dikemas cekak aos mawi basa kang endah semu-semu humor nyenengake. Prayogane Jula-Juli iku didadekake rubrik tetep ing ... Sapepake

LSW 41 / 2017
Nambahi Sithik: Tulisan Jawa Lan Maca Jawa   Taun 1952 aku sekolah guru, Pendhidhikan Guru Agama Negeri ing Purwokerto, karang sekolah guru ya ana pelajaran basa Jawa, luwih mantep tenan. Pancen saben-saben masalah kuwi ana ilmune dhewe-dhewe. Basa apa wae ya ana ilmune dhewe dhewe. Dadi aja gumun yen tulisan lan olehe maca kok ora padha. Basa basa Eropa, Inggris, Belanda, ... Sapepake

LSW 40 / 2017
Maneh: Tembung Dirgahayu Seratane Sdl. Tugu W. Magelang ing Rubrik LSW PS No. 34 pancen bener. Ana ing KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Depdikbud RI-1988 kaca 207 sisih tengen ngisor katulis: dirgahayu berumur panjang, biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya, panjang umur, Dirgahayu Republik Indonesia. Malah ing KAMUS BAHASA INDONESIA Balai ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane