» Kategori : Layang Saka Warga

Mungsuhe: Pancasila, Agama …
Anggonku nanggapi tulisane sdr. SK Suhadi ing PS 12/2017 iki sing dikersakake penjenengane bisa oleh jawaban saka Pemerintah/Kominfo, nanging tak kira kok tangeh. Mula aku wani nrambul. Dene yen ora kepranan aku nyuwun genging pangaksami. Karep ben runtut, aturku ndak pantha: 1). Apus-apus lsp, 2). Eksistensi ‘Alim Ulama’ 3). Sifat Ma’shum para Nabi/Rasul, 4). Sifat ... Sapepake

LSW 16 / 2017
Pelantang Suwara Ing Masjid/Mushollah Aku perlu ngaturake bab pelantang suwara lan penggunaane ing masjid / musholah ing desa-desa apa dene ing kutha. Pelanthang suwara digunakake kanggo adzan, kanggo pengajian, pepujian, lsp. Mula bukane adzan ana ing masjid migunakake menara supaya adzan bisa keprungu nganti sawetara adohe saka masjid: saperlu ngundhang umat pada ngumpul nindakake ... Sapepake

Lsw 15 / 2017
Bidhik Misi Oh Bidhik Misi Bidhik misi inggih menika salah satunggaling program pemerintah kagem para mudha lulusan SMU ingkang mboten mampu kuliah senajan pinter. Salah satunggale anak kula ingkang dhek wulan Mei 2015 ketampi kuliah wonten ITS liwat SMNDTN jalur Bidhikmisi Fakultas Tekhnik Sipil jurusan Arsitektur. Sakmenika anak kula sampun semester 4. 3 semester IP>3. Saben ... Sapepake

LSW 14 / 2017
Atur Panuwun Lan Legawa   Dhumateng para sanak kadang sutresna, PS ingkang kawula tresnani. Inggih awit peparing pitulungan saha kalidamar paduka sami dhumateng kawula, saengga reribet ingkang kawula sandhang bab dinten pasaran kelairan anak kawula wuragil (No. 8) dados byar-padhang, kados lumampahing wanci dalu kapapag damar/obor cacah sewu. Plong raosing manah dados ... Sapepake

LSW 13 / 2017
Pisan Maneh Halal lan Haram   Apa sing diserat sdr. Saka Semarang ing LSW, PS No. 9 tanggal 4 Maret 2017, bener banget: yen kabeh wong, ya aku sing rakyat cilik tur bodho banget, nganti tekan santri cilik apa dene cendekiawan Islam lan “Ulama sing pinter banget wis yakin pasti ngugemi “sense islami” dhasare halal kuwi bayyin lan haram ya bayyin, halal kuwi ... Sapepake

Mungsuh Pancasila, Mungsuh Agama, Mungsuh Tuhan, Padha Karo Atheis, Sami Kaliyan Komunis (PKI)
Apa bener “ngapusi nganggo kitab suci”  utawa “ngapusi kitab suci” iku padha karo ngenyek Agama? Lan uga “ngina lan ngenyek” ulama? Yen agama kuwi wewenang mutlake Gusti/Tuhan: yen “ulama kuwi manungsa sing mumpuni, nduwe ilmu akeh. Mungkin ilmune isa bener, nanging menungsa sing dadi ulama apa ya mesthi bener? Nabi Muhammad saw bebas saka ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…