» Kategori : Layang Saka Warga

LSW 01 / 2017
Buku Waosan Basa Jawi Babaran Enggal Kagem sutresna PS ingkang remen maos buku  basa Jawi, atur uninga bilih nembe  kababar buku waosan basa Jawi:   1. KEPANGGANG WIRANG  ( Novel Basa Jawi ). Pengarang : TIWIEK SA. Pambabar : Penerbit Azzagrafika Yogyakarta. Cap-capan kapisan:  Maret, 2016. Ukuran Buku :  21 x 14 cm. Kandeling ... Sapepake

Dinten Pengapesan/Dinten Na’as
1. Katur kadang Sunarko/Adinda AS. Wonten ing Yogyakarta Klairan Setu Kliwon, dinten pengapesanipun wonten ing dinten Senin Legi, sampun leres! Pangetanipun makaten. Neptunipun dinten: Ahad=5, Senen=4, Selasa=3, Rebo=7, Kemis=8, Jemuah=6, Setu=9. Neptunipun pasaran: Paing =9, Pon=7, Wage=4, Kliwon=8, Legi=5. Neptunipun dinten Setu Kliwon: 9+8=17. Pengapesanipun: 1 Setu Kliwon, 2. ... Sapepake

Udhu Panemu Bab Baluwarti
Atur iki asil anggonku nggagapi wewadi siningid kang ana ing jerowane geguritan Baluwarti anggitane Efix Mulyadi. Kawawas saka babar gelar njaba kang bisa dakwaca. Jeneh aku blas ora ngerti sapa satemene si panggurite kuwi. Baluwarti ateges pager puraya karaton palenggahane sang Maha Kuwasa. Werdine, pager Pidalemane minangka aling-aling karo titah sawantah. Gampange “wewadi ... Sapepake

LSW 51 / 2016
I.  Katur SDL Isti Nugroho Maca PS nomer 38, 17 September 2016 kaca 25 kang nyaritakake bab legenda lele reges lan pitik tukung. Bab legenda ora bakal tak aturake prastawane nanging bab Yasan dalem Sendhang Saliran dening selira dalem Panembahan Senapati kang tinemu ing taun 1284 Masehi aku ora sarujuk banget, awit sejarahe mangkene: Panembahan Senopati ngasta pusaraning praja ... Sapepake

LSW 50 / 2016
Email saka Jakarta, diterusake Aku duwe panemu, sing rada seje lan cengkah karo panemune sdl. Imam Wahyono, Sidoarjo. Saben PS teka, mesthi takwaca Email saka Jakarta. Basane enak, senajan ora kebak sastra lan panyandra sing ndakik-ndakik kaya alaming lelembut utawa crita rakyat, apamaneh pedhalangan, nanging cetha nggambarake kahanan ing panggonan-panggonan liya sanjaba lan njeroning ... Sapepake

LSW 49 / 2016
SUMANGGA REDAKSI Nanggapi tulisan ana LSW saka Bapak Imam Wahyono - Sidoarjo ing PS Nomer 48 tanggal 26 November 2016 kanthi irah-irahan “Email Saka Jakarta Kurang Bermutu,……….” Sepisan, aku nyuwun duka marang sutresna PS yen bener tulisanku tibane isine mung pamer, mesthine ya kurang mranani. Nanging suwalike kok ya uga ana kang kirim email marang aku ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!