» Kategori : Layang Saka Warga

BKKBN LAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Minangka warganegara biyasa utawa wong lumrah, aku tansah kepengin urip tentrem ayem, kecukupan kebutuhan padinane senajan ora keluwih-luwih utawa mubra-mubru. Yen ngamati pertumbuhan ekonomi negara sing isih luwih saka 5 %, krasa ati duwe rasa marem, marem marang kiprahe para pangarsaning praja utamane para menteri babagan ekonomi sing wis kasil ngemonah negara kanthi bener, senajan ... Sapepake

PERSEKUSI LAN MEDSOS
Kanggone penulis sing saiki wis cukup umur lan bisa uga wis kalebu lansia, saiki akeh istilah sing populer nanging ora gampang enggal ngerti apa karepe lan maknane. Persekusi iku apa maknane sabenere ? Yen ora kliru nggagapi, iku maknane tumindak sakarepe dhewe lan sateruse nganti mengeksekusi utawa main hakim sendiri. Bab iku ndeleng saka komentare pak Presiden Jokowi, sing nganggep yen ... Sapepake

Kagem Para Kadangku Sastrawan Jawa
Kabeh bae, sing generasi mudha, generasi sepuh, klebu pemaos PS uga sing yunior, sing senior, kang dak kurmati. Liwat LSW iki Mbah Brintik ngaturaken kasugengan kagem penjenengan sami, mligine kang nganut Agama Islam. Muga-muga Gusti Allah paring berkah rohmat hidayah marang panjenengan kabeh bae, mugiya lancar samubarange, bisa nindakake sawernane ibadah kanthi lancar lan sukses. Saengga ... Sapepake

SUGENG MAHARGYA LAN NGAYAHI IBADAH SIYAM
Dinane iki kita wis mlebu lan ana ing satengahing wulan Siyam sing kebak berkah lan pangapura, wulan sing diarep-arep banget tekane dening sakabehing wong iman lan Islam saindenging donya. Aku kepengin ngelingake marang para maos, sebagiyan saka kamulyaning wulan sing luhur banget. Akeh sedulur kita sing taun kepungkur isih bisa pasa bebarengan karo kita nanging saiki wis luwih dhisik sowan ... Sapepake

LSW 22 / 2017
Wong Jakarta Ngobong Donya   Geger Ahok isih tetep lumaku, malahan saiki wis mendunia lan wis tanpa ukuran, wis multi dimensi dudu dimensine Ahok thok. Yen tak delok, masalah iki ra isa rampung yen ora direparasi saka dhasare (akar masalahe). Kudu diakoni, akar masalah Ahok kuwi akal-akalane Buni Yani sing terus disepakati dening MUI dadi Sikap Keagamaan, lan tak kira yen ... Sapepake

URUBING LILIN LAN KARANGAN KEMBANG
Nggatekake perkembangan negara kita keri-keri iki, jian angel anggonku arep ngukumi. Ing kahanan wulan Ruwah, nyedhaki wulan Pasa lan Idul Fitri biyasane kita wis ribut tata-tata ngadhepi lebaran. Ummat Islam ngarepake ujian siyam sewulan natas, ngundhakake taqwa lan upaya bali marang fitrah. Wong-wong lumrah ngetung-etung blanja kanggo nukokake sandhangan anyar anak-anake lan kebutuhan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….