» Kategori : Layang Saka Warga

LSW 35 / 2017
PENANGGALAN  Nuwun.Kula satunggaling pelanggan majalah PS saking Agen No. A234 Jakarta, kanthi serat punika keparenga badhe nyuwun pirsa bab penanggalan. Kanca estri kapundhut dening Gusti kala dinten Kemis Paing tanggal 10 September 2015 watawis jam 16.00 sonten. Ingkang kula suwunaken pirsa, dinten punapa lan tanggal pinten (Masehi) bab pengetan 1000 dintenipun. Awit najan ... Sapepake

BAB TEMBUNG DIRGAHAYU
Saben wulan Agustus, kita mengeti dina kamardikan, dina sing penting banget kanggo kita. Upama durung mardika, embuh kaya ngapa nasib negara lan rakyat Indonesia saiki, rasane mrinding lan ngeri mbayangake nasib kita. Saiki, tugas kita sateruse  kudu bisa ngisi kamardikan iki, ben urip kita makmur, ora mung cukup nyandhang mangan lan manggon kanthi kepenak, nanging sabisa-bisa ... Sapepake

LSW 33 / 2017
Katur Ki Sudadi Aku pelanggan PS seneng banget maca masalah pedhalangan wiwit isih timur nganti saiki umur 78 taun tetep nresnani tontonan wayang utawa maca buku-buku utawa majalah sing muat crita wayang/pedhalangan. Bareng aku maca padhalangan pandhawa muksa kang kapacak ana PS No. 29 tanggal 22 Juli 2017, aku rada bingung amarga Raden Samba kok isih menangi perang Barathayuda. Sak ... Sapepake

LSW 32 / 2017
APA MAKNANE TEMBUNG “PANDU” ? Kanthi LSW iki aku arep nyuwun pirsa marang kadang Redaksi utawa sapa wae sing ngerti, bab maknane tembung PANDU. Sing aku wis ngerti, tembung pandhu iku bisa maknane Pramuka. Biyen sadurunge taun 1960-an, kepanduan ing Indonesia iku ana werna-werna kayata : Hisbul Waton, pandu Rakyat, KBI, lsp. Banjur dening presiden Soekarno kepanduan sing ... Sapepake

BAYI CRITA
Cengèr ngowèk-owèk. Tanggal sangalas sasi Januari taun rong èwu telu aku lair ing ngalam donya. Sangang sasi sepuluh dina aku ana njero guwa, jenengé guwa garba. Byar sumilak padhang. Kabagyan. Aku disubya subya, dikudang-kudang, diléla-léla. Akèh para tamu, sanak kadang padha teka saperlu nanjihaké kahananku lan ... Sapepake

LSW 30 / 2017
USUL BAB PENINGGALAN SEJARAH Aku seneng maca PS. Sing tak senengi maca bab peninggalan sejarah kaya ta : Telaga madirdo ana desa kembang, Akeh Kang ngluru gaib ana Kyai Sela Kodhok ana tlatah desa Bumi Tesih matesih (PS No. 28 / 2017)...... Aku duwe usul, piye yen diparingi ancer-ancer dalane. Upamane saka Karangpandan  utawa Matesih arahe dalane menyang endi lsp.... Matur ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita