» Kategori : Layang Saka Warga

Sugeng Ambal Warsa sing Ka 86 “Panjebar Semangat” KuSugeng Ambal Warsa sing Ka 86 “Panjebar Se
Nuwun sewu lan pangapunten dhumateng Pimpinan Redaksi PS  ingkang minulya, kula badhe ngudarasa/wawan rembag kaliyan kadang kula sepuh “Panjebar Semangat” (PS) ingkang tanggal 2 September 2019 menika ngancik yuswa 86. Aku tepung lan srawung karo panjenengan (PS) wiwit taun 1950 nalika aku lagi umur 14 taun, jalaran aku dilairake tanggal: 17 Juli 1936 dadi luwih sepuh ... Sapepake

Pananggalan
Pananggalan Aku pelanggan PS. Aku arep nyuwun pirsa bab penanggalan : Aku lair dina Senen Paing wulan Agustus 1945. Iku tanggal pira ? Tanggal lan wulan apa taun Hijriyah ? Nuwun. (H. Eko Mahsun – Narukan, Kragan, Rembang)   *  Senèn Paing, tanggal 13 Agustus 1945      =  4 Ramadhan 1364 H = 4 Pasa 1876 ... Sapepake

Pratandha Yen Masyarakat Saya Makmur
Nganti aku nulis LSW iki, wulan Besar wis ngancik tanggal 20 sing uga ateges wis ana sepuluh dina kita ngliwati Iedul Ad-ha. Para jemaah haji sing ngayahi ku­wajiban rukun Islam kang kaping lima, sebagiyan wis ana sing kundur ing kam­punge. Muga-muga padha pinaringan haji ingkang mabrur. Aamiin !!! Para warga muslim sing kaparingan rejeki nanging durung oleh giliran tindak haji, akeh ... Sapepake

Supaya Indonesia Tetep Saya Maju Lan Panjang Yuswane
Aksara Murda Ing Tulisan Jawa Katur Redaksi PS Nuwun, ing Cover kalawarti kita tinulis sesanti nganggo tulisan Jawa kawiwitan ak­sara murda. Sangertiku aksara murda ing tulisan Jawa iku mung kanggo nulis: jeneng panggonan/nagara, kutha lan jeneng wong sing dikurmati. Ing buku: Reringkesaning Paramasastra Jawi, anggitane Antoen Soehana, kanggo ing Sekolah Guru dhek taun 1952, 1953 ... Sapepake

Panyaruwe Kanggo Alaming Lelembut
Panyaruwe Kanggo Alaming Lelembut Katur Redaksi PS Nuwun, ing PS No. 31/3 Agustus 2019, rubrik: Alaming Lelembut, irah-irahan: Sun­del Bolong, dening: Dewi Setyowati, katulis antara liya: Kancane Tunggal  Pekarangan jenenge Andreas, cedhak karo Mbah Wongso Girin, ora adoh karo kuburan Manding, prenah sakulone SMA Negeri 3 Sragen. Gandheng aku wong Sragen yen ... Sapepake

Tayangan TV Swasta
Tayangan TV Swasta Lumantar LSW aku arep matur marang para pemirsa TV swasta sing tayang ing negara Republik Indonesia. Para pemirsa apa ya padha anggattosake tayangan saben TV, aku nggumun setaun njinggleng sarendheng, bab apa ? Bab tayangan ing sawijining TV swasta. Nayangke sawijining lakon, IMG lakon mau isine dhudha-dhudha lan randha-randha. Dudha sepuh loro golek pasangan, sing ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju