» Kategori : Layang Saka Warga

Wong Mlarat Aja Nganti Lara
Ukara/tetmbungan kaya ngono iku apa bener? Kudune ya ora. Jer kanggone ma­nungsa lumrah, wis biyasa yen kita iki mesthi sarwa nandhang kekurangan maneka war­na, kalebu ketaman sawenehing lelara, malah ora mokal nganti dadi lan patine. Sing dikarepake bisa uga, jalaran yen nganti kita nandhang lara, prabeya kanggo ngobati iku larang banget, saengga kanggone wong ora duwe, kudune aja ... Sapepake

Syarate Dadi Pemimpin
Ing mangsa ngadhepi Pilpres serentak ngene iki, kita wis padha repot nimbang lan mretung, endi pilihan kita sing bakal dicoblos supaya bisa kepilih dadi pemimpin kita uta­-mane Presiden lan Wakile ing wektu limang taun sing bakal teka. Wis lumrah yen kita mbandhing-mbandhingake endi calon sing pantes lan pas dadi pemimpin kita. Sabisa-bisa kita aja nganti salah pilih, endi calon sing ... Sapepake

Masalah sedulur Kuwalon
Kita asring maca ing media massa cetak lan elektronik (basa Indonesia), kaya Probosutedja iku saudara tirinya Soeharto. Conto liyane : ....... Aisyah terbebas dari ancaman hukuman mati atas tudhuhan pembunuhan terhadap Kim Yong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Yong Un...... kakak tiri, saudara tiri, iku yen diterjamahake secara harfiah, maknane Kakang kuwalon utawa sedulur ... Sapepake

Aja Cedhak Kebo Gupak
Ukara ngono mau utawa pèngetan nganggo basa Jawa iku katone mung sepele, gam­pang dingerteni maknane lan gampang diucapake. Nanging sanyatane pancen jembar kekarepane lan uga jembar akibate yen kita gelem nurut lan nggatekake. Pancen ya mung sepele, aja cedhak kebo sing awake durung disiram banyu utawa dikon njerum ing banyu kali, awit pancen kebo mau isih reged utawa awake kebak ... Sapepake

Kampanye Presiden / Wakil Presiden lsp
Kahanan negara kita ing taun Politik iki saya “rame” lan grengseng, sakabehing warga umyeg lan saya kena diarani dedreg, rebut unggul lan mamerake jagone sing bakal maju ing pilihan presiden sedhela maneh. Kita nganti lali utawa ethok-ethok lali yen Pilkadha ing wulan ngarep iki ora mung bakal rebutan jabatan presiden lan wakile, nanging uga bakal milih wakil rakyat pusat lan ... Sapepake

Presenter Ora Sopan
Presenter Ora Sopan Nyemak acara TV kanggo dhaerah DIY & Jateng, wanci esuk sadurunge adzan Su­-buh ana acara rubrik “Detektip Jajanan” (kuliner) kang ditayangake SCTV. Presentere bocah wadon umur 17-an taun kang crita mawa basa Jawa ngoko bab jajan panganan werna-werna ing Yogyakarta. Wiwit jajan pecel ing pasar Beringharjo, wedang rondhe ing Alun-alun Kidul, Es ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…