» Kategori : Layang Saka Warga

LSW 51 / 2016
I.  Katur SDL Isti Nugroho Maca PS nomer 38, 17 September 2016 kaca 25 kang nyaritakake bab legenda lele reges lan pitik tukung. Bab legenda ora bakal tak aturake prastawane nanging bab Yasan dalem Sendhang Saliran dening selira dalem Panembahan Senapati kang tinemu ing taun 1284 Masehi aku ora sarujuk banget, awit sejarahe mangkene: Panembahan Senopati ngasta pusaraning praja ... Sapepake

LSW 50 / 2016
Email saka Jakarta, diterusake Aku duwe panemu, sing rada seje lan cengkah karo panemune sdl. Imam Wahyono, Sidoarjo. Saben PS teka, mesthi takwaca Email saka Jakarta. Basane enak, senajan ora kebak sastra lan panyandra sing ndakik-ndakik kaya alaming lelembut utawa crita rakyat, apamaneh pedhalangan, nanging cetha nggambarake kahanan ing panggonan-panggonan liya sanjaba lan njeroning ... Sapepake

LSW 49 / 2016
SUMANGGA REDAKSI Nanggapi tulisan ana LSW saka Bapak Imam Wahyono - Sidoarjo ing PS Nomer 48 tanggal 26 November 2016 kanthi irah-irahan “Email Saka Jakarta Kurang Bermutu,……….” Sepisan, aku nyuwun duka marang sutresna PS yen bener tulisanku tibane isine mung pamer, mesthine ya kurang mranani. Nanging suwalike kok ya uga ana kang kirim email marang aku ... Sapepake

Email Saka Jakarta kurang Bermutu. Kedlarung Kudu Dibacutke
1. Emil-e Dr. Suprawoto, dak waca mung arang-arang kambang bae bisa ditarik kesimpulan. Tulisan-tulisan kasebut mung pamer plesir, photo lan pemandangan ing luar negeri. Sak indenge jagad diumrohi. Numpak montor mabur, taksi lsp. Crita perjalanan New York-San Fransisco kuwi ditujokake sapa? Pak Jokowi apa iya pirsa? 2. Cerbung kedlarung yen isih ana candhake kudu dipacak maneh nganti ... Sapepake

LSW 47 / 2016
KATUR DR. SUPRAWOTO SH,MSI, Bapak Suprawoto minulya, Kulo remen sangat maca artikel panjenengan ing PS. Kesinggihan dhawuh panjenengan ingkang kapacak ing PS (29 Oktober 2016. kaca 22) bab ngendikanipun Rama dalah Ibu Guru rikala panjenengan taksih ing SD (kula lulusan SD Salatiga tahun 1947, 69 tahun kepengker).Bapak lan Ibu Guru panjenengan maringi pitutur-adi tumraping pasrawungan ... Sapepake

Bal Geni Sing Tak Weruhi
Maos bal bal geni sing kaserat ing P S no. 43 / 2016 kaca 9-10, nuwun sewu, keparenga aku melu nambahi pengalaman pribadi mung dhapur jangkepi katrangan, awit rada beda. Ora ing sak kiwa tengene wit kluwih, ora ing pinggir dalan lan ora ing pangimpen, ananging tak weruhi dhewe. Critane mangkene : Kedadeyan iki tak alami nalika wulan Agustus taun 1965, nalika iku aku wis sekolah PGA Neg 4 ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…