» Kategori : Layang Saka Warga

Definisi Lagu Kebangsaan
Definisi Lagu Kebangsaan Katur: Sdr. Tugu W-Magelang (LSW ing PS No. 37/15 September 2018) Lagu kebangsaan RI yaiku Indonesia Raya (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1958). Lagu kebangsaan iku salah sijine “Atribut” Negara RI (Atribut = Simbul, Tandha, Lambang). Dene Atribut Negara RI liyane yaiku: - Lambang Negara Garuda Pancasila (Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun ... Sapepake

Matur Nuwun, Butet
Ora bisa diselaki, yen bal-balan (sepakbola) minangka Olah Raga sing paling po­puler ing negara kita senajan prestasine tetep paling kebleseg. Sedheng ing Asia, malah ing Asia Tenggara wae prestasine meh-meh ora kepetung, apa maneh tingkat dunia. Rasane kaya montor mabur, sing tansah kita deleng kanthi ndangak, katon kethip-kethip nanging ora bisa ngrasakake melu numpak. Beda maneh ... Sapepake

Debat Capres / Cawapres Durung Maremake
Ing taun 2019 iki, sakabehing pikiran lan kawigaten kita munjer ing politik, mligine pilkada serentak lan pilpres sing bakal dileksanakaké tanggal 17 April ngarep iki. Ya ora maido, pancen pilpres iku mengkone bakal nemtokake nasibe bangsa kita, sebab embuh bakal Prabowo sing dadi presiden anyar, utawa bisa uga Jokowi sing nyambung dadi presiden sing kaping pindhone. Tanggal 17 ... Sapepake

Buku Sri Kuning-Hardjowirogo
Buku Sri Kuning-Hardjowirogo Roman Jawa “Sri Kuning” kababar Balai Pustaka taun 1953, 10 taun sadurunge sing nganggit, Hardjowirogo, seda taun 1963 ing Sala. Salaras karo UU Hak Cipta taun 2002 sing muni: hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya (pasal 29 ayat 2); ateges buku kasebut sawise taun 2013 wis dadi darbeke publik ... Sapepake

Dudu Seratane Sri Mangkunegara IV
Dudu Seratane Sri Mangkunegara IV Niki kula maca PS No. 49-8 Desember 2018 kaca 36 Rubrik KAWRUH AGAMA ISLAM, kaserat yen sekar-sekar ing mriku seratanipun Sri MN IV (Sri Mangkunegara IV). Manut pengamatan kula, mesthinipun sekar-sekar wau seratanipun ingkang sinuwun Kandjeng Susuhunan Paku Buwono kaping IV utawa PB IV, kaserat  ing buku WULANGREH. Makaten, menawi ... Sapepake

LSw 02 / 2019
Katur: Marang Kadang Panggurit Sri Adi Harjono Mas Sri Adi, ngoko wae supaya luwih rumaket ya? Maca guritmu kanthi irah-irahan: Trangkil-Karanglegi, aku rumangsa geter lan terenyuh ing pangrasa. (PS. No. 51/ 2018) Banjur kelingan guritku: “Kangen” sing kapacak ing PS no. 40 /2016. Jawaban gurit panjenengan apa ana gandheng cenenge karo guritku? Sing dadi penasaran ora liya ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng