» Kategori : Surabayan

Payon Sekolah Ambrol
“Mrihatinna payon sekolah SD Gentong kota Pasuruan ambrol pas kegiatan belajar mengajar, onok patang kelas sing abrol payone, mesthi ae murid barek guru sing lagek padha onok njero kelas dadi korban kebrukan payon sing gentenge modhel karang pilang, akeh sing padha nandhang tatu lan onok murid barek guru situk sing nganti ngajal. Onok kedadeyan niki Gubernur Khofifah bubar saka aweh ... Sapepake

Jaga Emosi
“Kalah ngamuk niku duduk sifate kesatria, sifate arek cilik sing gak isok mikir dawa, awak dhe­we melok prihatin barek sikape bonex sing terusan ngrusak fasilitas ndhuk stadion Gelora Bung Tomo mari Persebaya dikalahna barek Sle­man 3-2, sing arane pertandingan niku ya onok kalah barek menang, yek terusan Persebaya ka­lah niku ya lumrah ae, jeneng tandhing ya onok kalah ya ... Sapepake

Angin Panas
“Adate onok udan angin, udan angin sok ngru­buhna wit-witan barek ngrusak omah umume ndhuk atap sing kerep kabur keterak angin. Tapi saniki ndhuk Surabaya lagek ngrasakna sing arane hawa panas, lha hawa panas niki isok sampek 40 derajat celsius, ya encene panas nemen, bayang­na budhal kerja jam sanga awan rasane koyok budhal kerja jam 12 panase srengenge jan se­melet ndhuk ... Sapepake

Cukup
“Wong urip ndhuk donya niku ojok kuwatir nek keluwen tah miskin, Gusti Allah nyipta ma­nungsa disedhiyakna bumi langit saisine niku cukup gae kebutuhan menungsa dadi masiya jumlahe menungsa saniki wis lipet lipet sampek milyaran, kenyataane sing arane sandhang pa­ngan papan niku cukup kendharaan cukup saya mekar cundhuk barek kebutuhan lan jumlahe wong. Biyen contone pas ... Sapepake

Ketiga
“Sing arane banyu niku encene kebutuhan menungsa sing klebu utama kejabane unsure  sing liyane. Banyu ya gae ngombe, gae adus, gae masak, gae tanduran, gae uripe iwak, gae resik resik barek liyane maneh. Awak dhewe ndhuk kutha gak krasa masiya ketiga dawa, krasane paling nek awan ndhuk njaba panase gak karuan, tapi perkara kebutuhan gae urip presasat gak angel merga onok PDAM ... Sapepake

Gak Kenek Gae Conto
“Wong 711 sing makili rakyat sa Indonesia jumlah 250 yuta luwih niku wayahe wong sing hebat sing isok diconto trajange, ya perkara sifate, pintere barek liyane. Apa maneh mari dilantik diresmekna makili rakyat berjuang ndhuk Senayan. Nek isik anyar niku adate se­mangate makantar. Tapi mbok wayahe si­dhang paripurna ndhuk awal-awal tugas tam­bah gak teka, jumlahe sing gak ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN