» Kategori : Surabayan

PS 84 Taun
“Dulur awak dhewe niku kudu nggedhekna syukure ndhuk Gusti Allah, apaa soale, mergane ndhuk kutha Surabaya niku onok majalah basa Jawa sing saniki umure pas 84 taun, umur sing gak baen-baen. Isik isok ber­tahan ndhuk kondisi wong Jawa saniki wis akeh sing ngemohi Jawane, alias wong Jawa wis akeh sing bu­dayane katut budaya manca. Lha niki ayo dulur, yok apa carane ngusahakna ... Sapepake

Melteka
“Surabaya entuk sebutan kutha pahlawan encene cocog barek tepak pisan, lha yok apa gak tepak nek wayahe pitulasan koyok saniki niki, kabeh kampung ndhuk Surabaya mesthi ngrayakna rame, saben RT mesthi gae kampunge dadi ketok meriah, dalan dalan diceti, bendera umbul umbul dipasang, nganakna macem-macem kegiatan koyok lomba lomba gae arek-arek cilik, sampek bapak-bapak tah ibu-ibu, ... Sapepake

Rampog
“Suwi gak enek kabar rampogan sing sampek mateni korbane, mentas niki warga dikagetna barek ketemune mayit ndhuk alas Watu Blorok Mojokerto, mayit wadon niku tibake bu Luluk bojone Kades Desa Sidojangkung Menganti Gresik, jarene bu Luluk mari njupuk dhuwik ndhuk bank karepe kate gae DP tuku lemah. Encene Bu Luluk niku duwe usaha bisnis jual beli tanah. Ndhuk sirah barek awake onok luka ... Sapepake

U y a h
“Aku heran sing arane uyah kok saniki ya melok-melok langka, dimaina apa encene pasokan uyah saka petani sing kurang, sampe ndhuk super market tah minimart sing arane uyah niku kosong, syukur ae masiha rodok kurang tapi isik onok, dadine rasa asin sing diteleki wong akeh niku tetep onok ae. Nek dhuk ke­luarga, masiya kurang butuhe muk thithik thithik dadi gak sepira ngganggu ... Sapepake

Bonus Demografi
“Dulur, awak pena eruh tah sing diarani bonus demografi. Bonus demografi niku kondisi umur pendhudhuk sing ndhuk kono jumahe pendhudhuk angkatan kerja lebih akeh dibandhingna barek pendhudhuk sing gak prodhuktif, sing dadi tanggungane pendhudhuk angkatan kerja. Artine jumlahe anak-anak barek wong tuwa nek dijum­lahna isih akeh pendhudhuk angkatan kerja, artine pendhudhuk sing isik ... Sapepake

Gak mbayangna
“Awak dhewe gak mbayangna isok duwe dhuwik sampek milryaran, mbok beke duwe dhuwik sak milyar ae wis gak isok turu, soale wong nek duwe dhuwik akeh akale pulih tambah, kepengin ika iki, kepengen mrana mrene, kepengin ngana ngene, rumangsane donya niki kabeh isok dituku nggawe dhuwik, nggae dhuwik kabeh urusan dadi lancar. Mikir thok ae gak isok turu, nek duwe temen apamaneh dhuwik niku ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita