» Kategori : Banyumasan

Mapag Sasi Sura
Awan kuwe, Kaki Bawor agi jagongan, medangan nyambi dopokan karo Kebayan Dikin nang teras umahe Kaki Bawor. Sekang kadohan keprungu su­ara ether-ether mbrebegi kuping. Ora pangling kuwe suara betore Darman. Ya temenan ora let suwe Darman wis mencungul nunggang betore, mlebu latar ngarep umah, mudhun sekang sadhel karo mateni mesin betore, kambi nyengenges marani sing agi jagongan. Njuran ... Sapepake

Mengeti Dina Kamardikan
Kawitane mung ana Kaki Bawor karo Yamun si bujang tuwa, sing agi crita lamona regu gerak jalane adhine Yamun sekang desa Sidayu juara siji tingkat kecamatan Gombong. Banjuran disusul tekane Pak Priyanto sing pangsiunan PNS, Bau Nasiran karo Kebayan Dikin melu jagongan, medangan karo dopokan nang teras umahe Kaki Bawor. Pak Priyanto ngulungi hapene sing ana gambare maring Kaki Bawor. Kaki ... Sapepake

Ambal Warsa Kabupaten Kebumen kaping 390
Kaki Bawor, Kebayan Dikin karo Yamun si bujang tuwa, agi padha jagongan, medangan nyambi dopokan nang teras umahe Kaki Bawor. Sing ngawiti rembug Kaki Bawor, takon maring Yamun, “Eh, Mun, apa kowe wingi sida bali maring Gombong, yah?” Sing nyauri malah Kebayan Dikin, “Lhah ya sida, Ramane. Mum­pung ana gratisan koh, eman-eman temen ora dimanfangataken, yah ... Sapepake

Gunung Slamet – Waspada
Kaki Bawor, mas Guru Tarno karo Pak Priyanto sing pangsiunan PNS, wayah bar ngisa njuran padha jagongan, medangan nyambi dopokan nang teras umahe Kaki Bawor. Mikine sing dirembug gole padha nonton sawernane lomba sing dianakaken panitia Pengetan dina Kamardikan Republik Indonesia sing kaping 74 nang desa kono. “Kabeh lomba wiwit bocah ngasekan wong tuwa, bisa mlaku regeng tur gayeng ... Sapepake

Desa Wisata Adiluhur - Juara Jawa Tengah
Giliran regune Kaki Bawor sing rondha, wayah sepi bocah, bia­sane anggota regune, ana pak Priyanto sing pangsiunan PNS, Ke­bayan Dikin, mas Guru Tarno, Darman betor karo Yamun si bujang tuwa wis padha ngumpul jagongan karo dopokan nang gerdhu pos kamling. Ya temenan, singteka keri malah Kaki Bawor, gagehan ngulungaken termose, karo tas kresek isi gethuk goreng Sokaraja, maring Darman ... Sapepake

Wayang Singget
Wayah bar ngasar, Kaki Bawor karo Bau Nasiran agi jagongan, medangan karo dopokan nang teras umahe Kaki Bawor. Sekang kadohan keton Kebayan Dikin mlaku ngunclug marani sing agi padha jagongan, nembe munggah baturan wis celuk-celuk maring njero ngumah,”Yu Tebok, yu Tebok..!Wedange kurang siji kiye.” “Oh, kang Bayan apa yah? Ya, engko tunggu dhela.” Saurane mbekayu ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju