» Kategori : Banyumasan

Rengos Boyongan
Sore kuwe, Kaki Bawor lagi jagongan medangan karo Bau Nasiran nang teras ngarep umahe. Kesusul tekane Mas Guru Tarno, tangane tengen nyangking tas kresek gedhe, “Kula nuwun, Ramane. Eh, ana pak Bau Nasiran. Anu, kiye njujugaken tempe kripik, pesenane rika wingi,” kandhane mas Guru Tarno karo ngulungaken gawane. “O.., ya kesuwun. Kebeneran kena nggo lawuh medangan,” ... Sapepake

Udane ngedhur deres pisan
Wis telung dina kiye udane ngedhur deres pisan, mawi angine ya gedhe, bledhege ngampar-ngampar. Wengi kuwe giliran regune Kaki Bawor sing rondha. Mulane Kaki Bawor kepeksa mangkat, diplalahi jaketan rapet, mantelan, sepatu jenggel plastik, tudhungan, tangane tengen nyangking tas kre­sek isi mendhoan, tangan kiwa nggawa termos isi wedang kopi, ngrubyug maring Pos Kamling. Jebulane ... Sapepake

Honorer Katagori 2 (K2)
Wengi kuwe, giliran regune Kaki Bawor sing rondha, wayah bar ngisa wis padha ngumpul nang gerdhu. Ana Pak Priyanto sing pangsiunan PNS, Kebayan Dikin, Darman Betor, Yamun si bujang tuwa, mas Guru Tarno, sing teka keri malah Kaki Bawor karo nyangking termos isi wedang kopi njuran diwenehaken Yamun, langsung njagong njejeri mas Guru Tarno karo takon, “Eh, kepriwe ponakane gole tes nang ... Sapepake

Tsunami Ngamuk
Bareng Kaki Narso ora dodol, saiki gole padha thongkrongan dopokan medangan ngalih nang angkringane Kang Dipo sing manggon nang pretelon gili gedhe, kaya dhong mbeneri malem minggu tanggal tuwa akhir tahun, Kaki Bawor, Bau Nasiran karo Kebayan Dikin agi padha jagongan medangan nang angkringane Kang Dipo, ujug – ujug mak bedhengus disusul tekane mas Gatot sing bukak warung internet nang ... Sapepake

Malem Taun Baruan
Ngepasi malem taun baru, mbeneri regune Kaki Bawor sing tugas rondha. Wayah bar ngisa, kabeh anggota regune ana pak Priyanto sing pangsiunan PNS, mas Guru Tarno, Kebayan Dikin, Darman betor, Yamun si bujang tuwa wis padha kumpul jagongan karo medangan nang gerdhu rondha. Kaki Bawor sing nembe teka mandan kaget, “Seh malem taun baruan denenga ora padha lunga, biasane toli padha mayeng ... Sapepake

Pendhekar peng-pengan
“Saikine atine inyong bombong, jan marem temenan, Ramane…,”  omonge Bau Nasiran maring Kaki Bawor, nalikane agi padha dopokan nang Warunge Kaki Narso sing nang pinggir gili gedhe. “Bombong kepriwe karepe koh?” takone Kaki Bawor kepengin genahaken. “Nonton kaya pembukaan Asian Game Jakarta-Palembang 2018, nang siaran Tivi ndhing winginane ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng