» Kategori : Banyumasan

Kali Serayu
“Ditepinya sungai serayu, Waktu fajar menyingsing, Pelangi merona warnanya, Nyiur melambai-lambai.” Mas Gatot karo Bau Nasiran sing agi liwat nang dalan ngarepan umahe Kaki Bawor mandan gumun, “Kae sapa sing agi nembang, pak Bau?” Takone mas Gatot maring Bau Nasiran. “Seh, ya embuh koh. Menawa suarane tembang kroncong kuwe asale genah sekang teras umahe Rama ... Sapepake

Udane Wis Teka
Wengi kuwe pas gilirane regune Kaki Bawor sing tugas Rondha, wiwit sore wis udan, senajan ora deres, ninge nang klambi marakaken teles ge­jebes. Mulane Kaki Bawor gole mangkat kepeksa payungan. Jane ya mandan repot, tangan kiwe nyekel payung, tangan tengene nyangking termos ka­ro tas kresek isi gorengan balokan. Mangkane angine mandan banter, mulane mandan ribet gole nyekeli payunge, ... Sapepake

Macapatan’
Bau Nasiran mandan kaget, nalikane tekan plataran umahe Kaki Bawor wayah bar ngisa, krungu suara wong nembang, ora pangling nek kuwe su­arane Yamun si bujang tuwa, sing agi jagongan karo Kaki Bawor nang teras. “Dedalane, guna lawan yekti, kudu amdhap asor. Teruse kepriben, Ramane?” Sing nerusaken malah Bau Nasiran. “Wani ngalah, luhur wekasane,” karo mapan ... Sapepake

Museum Soegarda – Purbalingga
“Lha si, kebeneran ana pak Priyanto nang kene.” Cluluke mas Gatot ba­reng weruh Pak Pryanto karo Kaki Bawor agi padha jagongan nang teras umahe Kaki Bawor, gagehan mas Gatot ngunclug marani sing agi padha jagongan. “Seh, mas Gathot nguja nggoleti inyong apa?” Takone Pak Priyanto, “Anu ana apa? Pernahe penting temen.” “Hi..hi.. ... Sapepake

Cowongan
Kaki Bawor karo Kebayan Dikin wayah bar ngasar, padha jagongan karo dopokan nang teras umahe Kaki Bawor. Ora let suwe, disusul tekane Bau Nasiran mlaku ketebang-ketebang marani sing agi padha jagongan, nembe munggah batur wis celuk-celuk maring njero ngumah, “Yu Tebok..! Yu Tebok.,! Wedange kurang siji kiye.” “Oh, kang Bau apa yah? Ya, tunggu dhela.” Saurane ... Sapepake

Geger, Iwak Pethek
Wengi kuwe, Kaki Bawor, mas Gatot karo Yamun si bujang tuwa, agi jagongan, medangan nyambi dopokan nang warung angkringane Kang Dipo sing manggon nang pereke pertelon gili gedhe. Agi gayeng-gayenge gole padha dopokan, njuran keprungu suara ether-ether mbrebegi kuping, ora padha pangling nek kuwe genah suarane betore Darman. Ya temenan, ora let suwe mak bedhengus njedhule Darman karo ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN