» Kategori : Kebatinan

Kalungguhane Bima Tumrap Wong Jawa

Wayang kanggone wong Jawa ora mung saderma dadi tontonan, nanging uga dianggep dadi panutan. Saengga saka paraga lan crita sajroning jagad pewayangan wong Jawa bisa njupuk piwulang ngenani endi sing bener lan endi sing luput kanggo sangu leladi ing uripe.   Mula ora dadi samubarang kang nggumunake menawa ing alam kasunyatan akeh pawongan kang sengaja njupuk ... Sapepake

Wisata Spiritual Menyang Alas Purwa

Katon ana cahya gumandhul ana ing sisih wetan meja sesaji Swasana Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwa, Banyuwangi, mbengi iku ka­rasa sepi. Ora kaya adat sabene. Sing ke­prungu mligi swarane kewan sing manggon ing alas. sing kabiji paling tu­wa ing Pulo Jawa. Saantarane swara menjangan alasan, muni sora nalika ngundang kanca-kancane. “Pun radi sawatawis wekdal panci sepi ... Sapepake

Ndhudhah Unsur Mistis Magis, lan Hipnosis Kesenian Sintren

Kesenenian tradisional rakyat ting­galan jaman kuna, ing konteks iki mligi kang tinemu ing Tanah Jawa, asring di­hu­bungake karo unsur supranatural. De­bus Banten, umpamane. Conto liyane, Nini Thowok. Seni tontonan migunakake golekan siwur iki kudu netepi ritual di­sang­garake ana kuburan wingit mi­nangka sarana ngundang roh kanggo ‘ngu­ripake’ ... Sapepake

Nglukat

Upacara adat Nglukat minangka upacara slametan kanthi tujuan amrih pelakune ora diganggu dening Bathara Kala, yaiku sawijining dewa kang praene raseksa kang tansah pengin musnahake manungsa utawa dening makluk jahat liyane. Upacara iki dianakake dening masyarakat Tengger. Upacara iki awale saka crita yen Bathara Kala, putra raja dewa Bathara Guru, lair krana tingkah laku kang ... Sapepake

Tirakat ing Gunung Kelir, Mesthi Diwedeni

Ing laladan Kotagede lan sakiwa tengene, akeh tinemu petilasan utawa pasareyan tuwa tinggalan ja­man Mataram Islam. Umume, petilasan lan pasareyan tuwa kasebut tekan saiki dikeramat­ake. Salah sijining pasareyan tuwa kasebut yaiku Pasareyan Kanjeng Ratu Malang ing Gu­nung Kelir, Plered Bantul. Saka Kotagede, Gunung Kelir adohe mung udakara 5 km arah ngidul ngetan. Embuh ... Sapepake

Ngugemi Wulangane Syekh Ronggo

Akehe makam para penyebar aga­ma Islam kang manggon ing sisih lor mu­judake salah siji bukti yen agama Islam ing tanah Jawa ngono wiwit sumebar saka sisih lor. Nitik saka babagan iki kena dikira-kira agama islam sing teka ing Indo­nesia, mligine sing mlebu ing laladan Jawa iki digawa dening para pedagang-pedagang bangsa Arab. Islam dhewe pancen wis suwe anggone mlebu ing pulo ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju