» Kategori : Kebatinan

Wisata Spiritual Menyang Alas Purwa

Katon ana cahya gumandhul ana ing sisih wetan meja sesaji Swasana Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwa, Banyuwangi, mbengi iku ka­rasa sepi. Ora kaya adat sabene. Sing ke­prungu mligi swarane kewan sing manggon ing alas. sing kabiji paling tu­wa ing Pulo Jawa. Saantarane swara menjangan alasan, muni sora nalika ngundang kanca-kancane. “Pun radi sawatawis wekdal panci sepi ... Sapepake

Ndhudhah Unsur Mistis Magis, lan Hipnosis Kesenian Sintren

Kesenenian tradisional rakyat ting­galan jaman kuna, ing konteks iki mligi kang tinemu ing Tanah Jawa, asring di­hu­bungake karo unsur supranatural. De­bus Banten, umpamane. Conto liyane, Nini Thowok. Seni tontonan migunakake golekan siwur iki kudu netepi ritual di­sang­garake ana kuburan wingit mi­nangka sarana ngundang roh kanggo ‘ngu­ripake’ ... Sapepake

Nglukat

Upacara adat Nglukat minangka upacara slametan kanthi tujuan amrih pelakune ora diganggu dening Bathara Kala, yaiku sawijining dewa kang praene raseksa kang tansah pengin musnahake manungsa utawa dening makluk jahat liyane. Upacara iki dianakake dening masyarakat Tengger. Upacara iki awale saka crita yen Bathara Kala, putra raja dewa Bathara Guru, lair krana tingkah laku kang ... Sapepake

Tirakat ing Gunung Kelir, Mesthi Diwedeni

Ing laladan Kotagede lan sakiwa tengene, akeh tinemu petilasan utawa pasareyan tuwa tinggalan ja­man Mataram Islam. Umume, petilasan lan pasareyan tuwa kasebut tekan saiki dikeramat­ake. Salah sijining pasareyan tuwa kasebut yaiku Pasareyan Kanjeng Ratu Malang ing Gu­nung Kelir, Plered Bantul. Saka Kotagede, Gunung Kelir adohe mung udakara 5 km arah ngidul ngetan. Embuh ... Sapepake

Ngugemi Wulangane Syekh Ronggo

Akehe makam para penyebar aga­ma Islam kang manggon ing sisih lor mu­judake salah siji bukti yen agama Islam ing tanah Jawa ngono wiwit sumebar saka sisih lor. Nitik saka babagan iki kena dikira-kira agama islam sing teka ing Indo­nesia, mligine sing mlebu ing laladan Jawa iki digawa dening para pedagang-pedagang bangsa Arab. Islam dhewe pancen wis suwe anggone mlebu ing pulo ... Sapepake

Kepengin Ayu lan Bagus, Kungkum ing Sendhang Kasihan Bantul

SENDHANG Kasihan kang mapan ing Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul isih dadi magnet kang­go para warga kang seneng tirakat. Bia­sane warga kang tirakat iku kanthi kung­kum ana ing sendhang iki. Sing nekani sendhang iki ora mung saka laladan ing wilayah Bantul, laladan Yogyakarta, Sle­man, Gunungkidul wae, malah uga ana sing saka Magelang, Klaten lan ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…