» Kategori : Kebatinan

Kalungguhane Bima Tumrap Wong Jawa

Wayang kanggone wong Jawa ora mung saderma dadi tontonan, nanging uga dianggep dadi panutan. Saengga saka paraga lan crita sajroning jagad pewayangan wong Jawa bisa njupuk piwulang ngenani endi sing bener lan endi sing luput kanggo sangu leladi ing uripe.   Mula ora dadi samubarang kang nggumunake menawa ing alam kasunyatan akeh pawongan kang sengaja njupuk ... Sapepake

Wisata Spiritual Menyang Alas Purwa

Katon ana cahya gumandhul ana ing sisih wetan meja sesaji Swasana Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwa, Banyuwangi, mbengi iku ka­rasa sepi. Ora kaya adat sabene. Sing ke­prungu mligi swarane kewan sing manggon ing alas. sing kabiji paling tu­wa ing Pulo Jawa. Saantarane swara menjangan alasan, muni sora nalika ngundang kanca-kancane. “Pun radi sawatawis wekdal panci sepi ... Sapepake

Ndhudhah Unsur Mistis Magis, lan Hipnosis Kesenian Sintren

Kesenenian tradisional rakyat ting­galan jaman kuna, ing konteks iki mligi kang tinemu ing Tanah Jawa, asring di­hu­bungake karo unsur supranatural. De­bus Banten, umpamane. Conto liyane, Nini Thowok. Seni tontonan migunakake golekan siwur iki kudu netepi ritual di­sang­garake ana kuburan wingit mi­nangka sarana ngundang roh kanggo ‘ngu­ripake’ ... Sapepake

Nglukat

Upacara adat Nglukat minangka upacara slametan kanthi tujuan amrih pelakune ora diganggu dening Bathara Kala, yaiku sawijining dewa kang praene raseksa kang tansah pengin musnahake manungsa utawa dening makluk jahat liyane. Upacara iki dianakake dening masyarakat Tengger. Upacara iki awale saka crita yen Bathara Kala, putra raja dewa Bathara Guru, lair krana tingkah laku kang ... Sapepake

Tirakat ing Gunung Kelir, Mesthi Diwedeni

Ing laladan Kotagede lan sakiwa tengene, akeh tinemu petilasan utawa pasareyan tuwa tinggalan ja­man Mataram Islam. Umume, petilasan lan pasareyan tuwa kasebut tekan saiki dikeramat­ake. Salah sijining pasareyan tuwa kasebut yaiku Pasareyan Kanjeng Ratu Malang ing Gu­nung Kelir, Plered Bantul. Saka Kotagede, Gunung Kelir adohe mung udakara 5 km arah ngidul ngetan. Embuh ... Sapepake

Ngugemi Wulangane Syekh Ronggo

Akehe makam para penyebar aga­ma Islam kang manggon ing sisih lor mu­judake salah siji bukti yen agama Islam ing tanah Jawa ngono wiwit sumebar saka sisih lor. Nitik saka babagan iki kena dikira-kira agama islam sing teka ing Indo­nesia, mligine sing mlebu ing laladan Jawa iki digawa dening para pedagang-pedagang bangsa Arab. Islam dhewe pancen wis suwe anggone mlebu ing pulo ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN