» Kategori : Kebatinan

Nglukat

Upacara adat Nglukat minangka upacara slametan kanthi tujuan amrih pelakune ora diganggu dening Bathara Kala, yaiku sawijining dewa kang praene raseksa kang tansah pengin musnahake manungsa utawa dening makluk jahat liyane. Upacara iki dianakake dening masyarakat Tengger. Upacara iki awale saka crita yen Bathara Kala, putra raja dewa Bathara Guru, lair krana tingkah laku kang ... Sapepake

Tirakat ing Gunung Kelir, Mesthi Diwedeni

Ing laladan Kotagede lan sakiwa tengene, akeh tinemu petilasan utawa pasareyan tuwa tinggalan ja­man Mataram Islam. Umume, petilasan lan pasareyan tuwa kasebut tekan saiki dikeramat­ake. Salah sijining pasareyan tuwa kasebut yaiku Pasareyan Kanjeng Ratu Malang ing Gu­nung Kelir, Plered Bantul. Saka Kotagede, Gunung Kelir adohe mung udakara 5 km arah ngidul ngetan. Embuh ... Sapepake

Ngugemi Wulangane Syekh Ronggo

Akehe makam para penyebar aga­ma Islam kang manggon ing sisih lor mu­judake salah siji bukti yen agama Islam ing tanah Jawa ngono wiwit sumebar saka sisih lor. Nitik saka babagan iki kena dikira-kira agama islam sing teka ing Indo­nesia, mligine sing mlebu ing laladan Jawa iki digawa dening para pedagang-pedagang bangsa Arab. Islam dhewe pancen wis suwe anggone mlebu ing pulo ... Sapepake

Kepengin Ayu lan Bagus, Kungkum ing Sendhang Kasihan Bantul

SENDHANG Kasihan kang mapan ing Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul isih dadi magnet kang­go para warga kang seneng tirakat. Bia­sane warga kang tirakat iku kanthi kung­kum ana ing sendhang iki. Sing nekani sendhang iki ora mung saka laladan ing wilayah Bantul, laladan Yogyakarta, Sle­man, Gunungkidul wae, malah uga ana sing saka Magelang, Klaten lan ... Sapepake

Tirakat ing Sendhang Kemuning Diketoki Macan Putih
Saben malem Slasa lan Jemuwah Kliwon apadene saben wu­lan Sura, meh saben bengi komplek Pasa­reyan Kotagede, Yogyakarta, ora tau ken­dhat ditekani wong para tirakat utawa zia­rah. Racake wong sing tirakat mung padha wungon utawa lelungguhan ana sakia te­ngene masjid gedhe utawa pasareyan Agung Kotagede. Nanging uga ora kurang kurang ing wanci tengah wengi banjur ... Sapepake

Sesajen Kayu Kanggo Karaharjane Museum Kayu Wanagama
Tumraping sedulur Jawa wujuding sajen iku lumrahe ana sambung rapete karo perkara adat istiadat lan upacara. Kayata anane sesajen ing upacara mitoni, bayi lair, siraman pusaka lan sapanung­galane. Sajen umume dumadi saka me­nyan, kembang manca warna, jenang werna pitu, sega golong, tumpeng pung­kur, lan sapiturute. Sajen umume kapacak minangka simbol amrih upacara kang dumadi ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng