» Kategori : Agama Islam

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (8)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam)Q.S. Ali Imran (3) : 102   3. Sing ora ndarbeni samubarang, nglengkara (tidak mungkin) weweh. Co­ba yen kita nalar, sok sapa wong sing ora ndarbeni kabisan (kemapuan) tumin­dak, cetha yen dheweke dudu sing ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (7)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   (6). Nur Iahi. Temen Allah iku Maha ngudaneni ma­rang swasana kawulanE. Cahya iman su­munar (terpancar) ing sanjeroning ati ka­wulanE sing dikresakake. Mula berkat ilmu ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (6)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102 Bisa dimangerteni, manawa disyari’at­ake ndonga iku, nuduhake minangka ngu­kuhake sipat-sipate Allah, yaiku Maha Su­gih lan Maha Midhanget, Maha Murah, Ma­ha paring Rahmat, Maha Welas ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (5)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Wujuding mukjizat Nabi lan Rasul iku werna-werna. Rasulullah saw. dhawuh, mangkene maksude: “Saben Nabi mes­thi pinaringan muk­ji­zat, ing pangangkah supaya manungsa iman ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (4)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Paringe pepenget dening Allah kaya kang katur ing ndhuwur, iku ngandhut mak­na, supaya wong-wong padha migu­nak­ake pikirane, ngupadi ilmu pengeta­huan liwat pangrungune, ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (3)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam)Q.S. Ali Imran (3) : 102   Miturut Hadits sing diriwayatake de­ning Imam Bukhari, Imam Muslmi, lan Turmudzy, sarta Abu Dawud, tumraping pawongan kang sampurna imane, iku  saliyane apa kang wus katur ing ayat ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!