» Kategori : Agama Islam

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (8)
B. Inti (saripathi) Serat Nitisruti: Saripathi Serat Nitisruti antara liya, yaiku: (a). Sing dimaksud urip luhur tanpa tandhingan, yaiku wong kang bisa aga­we bungahe sapadha-padhaning titah. (b). Marang sapadha-padhaning ti­tah aja mbedak-bedakake, ngudia nu­wuhake rasa welas lan asih wong jom­po sing ora ndarbeni daya, uga marang anak-anak sing mbutuhake welas asih, ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (7)
Serat Candrarini iku ditulis arupa (ma­wa) tembang macapat. Tinulis ing jaman lan swasana absolut monarki, ing kono kekuasaan mutlaq ana ing astane Raja. Adat istiadat isih kukuh lumaku, di­pengaruhi dening ajaran (piwulang) Hin­du lan Islam. Dene perkawinan poli­gami mujudake pakulinan kang lumrah ditindakake nalika semana. Malah sadu­runge karo wanita  kang ... Sapepake

Donga
Donga sing basa Indonesiane do’a iku sawijine ritual agama. Agama apa bae duwe ritual sing jenenge donga. Donga ing sajerone agama iku panuwun ya pa-nyuwun marang Pangerane. Donga bisa kanggo awake dhewe bisa uga kanggo wong liya. Donga kanggo awake dhewe iku ya ditujokake marang Pangerane. Kejaba donga kanggo awake dhewe ana uga donga kanggo keperluwane wong liya kayata yen bocah arep ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (6)
B. Makna kang kinandhut ana ing Serat Wedharaga. Makna kang kinandhut utawa saripathi Serat Wedharaga sing bisa dadi sarana tafakkur (renungan) napaki wektu kang bakal tumapak: (a). Lamun sarwa putus, kapinteran simpenen ing pungkur bodhomu ing ngarsa yekti, gampang traping tindak tanduk, amawas pambekaning wong. Tegese: Yen para mudha wus ndarbeni ilmu, iku aja pisan-pisan ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (5)
Kanthi mangkono bisa dimanger­teni, manawa sekabehing karya-karya Sang Pujangga R.Ng.Ranggawarsita, becik Serat Kalatidha utawa karya liyane, linadhesan wawasan utawa kaidah-kaidah Agama Islam, becik kang dumunung ana ing Al-Qur’anul Karim utawa Hadits-hadits. Gem­blenge, karya-karya Sang Pujangga R.Ng. Ranggawarsita iku wus nin­dakake pakaryan njabarake nilai-nilai Islam ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (4)
(e). Pupuh/pada kang kalima (Nulis buku). Makna pupuh/pada kalima iki, kurang luwih mangkene: Satemene wus ana pepenget napaki jaman kang ke­bak musibah. Tumraping pawongan kang ndarbeni budi pekerti luhur (akhla-qul karimah) bakal ditinggalake. Semono uga yen kita wigatekake, apa manfa’ate kabar-kabar hoax (goroh). Dakkira luwih prayo­ga yen kita ndarbeni pakaryan ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…