» Kategori : Agama Islam

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (4)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Paringe pepenget dening Allah kaya kang katur ing ndhuwur, iku ngandhut mak­na, supaya wong-wong padha migu­nak­ake pikirane, ngupadi ilmu pengeta­huan liwat pangrungune, ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (3)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam)Q.S. Ali Imran (3) : 102   Miturut Hadits sing diriwayatake de­ning Imam Bukhari, Imam Muslmi, lan Turmudzy, sarta Abu Dawud, tumraping pawongan kang sampurna imane, iku  saliyane apa kang wus katur ing ayat ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (2)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102 3. Undha usuke drajat iman kang ka­ping telu, yaiku para Ulama kang setya tuhu ngamalake ilmune. Para Ulama iku mujudake pewarise para Nabi. Yaiku, Wa­ratsatul Anbiyaa wal Mursaliin. Trep karo ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   (l). PANGERTEN: Sawijining riwayat  Imam Bukhari lan Imam Muslim saka Abu Hurairah nerang­ake, manawa Rasulullah saw. disuwuni priksa dening Malaikat: Apa amal kang ... Sapepake

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya(8/tamat)
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku kepareng ngapura sekabehing dosa. Satemene Panjenengane iku  rena paring pangapura tur Maha Welas lan Maha Asih.” (Q.S. Az-Zumar (39):53)   (20). ... Sapepake

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya (7)
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku kepareng ngapura sekabehing dosa. Satemene Panjenengane iku  rena paring pangapura tur Maha Welas lan Maha Asih.” (Q.S. Az-Zumar (39):53)   (16). ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…