» Kategori : Agama Islam

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (22)
11. Tataran Pupuh Pocung (1). Pungkasaning uriping manungsa, yaiku sawuse pisahing raga lan nyawa, tu-mekeng palastra, banjur napaki pupuh Pocung (dipocong), dibungkus kain ka-fan. Tumraping ahli waris, miturut piwu-lang Islam, iku ndarbeni jejibahan, ngedu-si, nga­fani, nindakakake shalat jenazah (shalat ghaib), sarta metak (ngubur je-nazah). Miturut Purwadi (2002) nerangake, ... Sapepake

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (21)
Pawongan mau suwe-suwe mbatin, manawa Abdul Hasan iku satemene du­du sembarang budhak. Mula pawong­an mau nuli ngucap, manawa Abdul Ha­san dimerdikake lan diizini nerusake la­kune, yaiku bakal nindakake ibadah haji. Nalika semana, Abdul Hasan iku ndarbeni ke­trampilan nenun kain. Kanggo nyam­bung uripe dhe­weke nenun lan adol asil tenun­ane. ... Sapepake

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (20)
3. Mangerteni marang awake. Rasulullah wus paring dhawuh, ma­nawa ati iku satemene mujudake dalem Allah (baitullah). Ati mono mujudake pa­pan makrifatullah. Kanthi mangkono ati iku ndarbeni jejibahan kudu tansah eling (dzikir) marang ngarsaning Allah. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­su­de: “Sira kabeh aja kaya kahanane wong-wong kang padha lali marang Allah. ... Sapepake

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (19)
10. Tataran Pupuh Megatruh 1. Makna pupuh Megatruh. Lum­rahe, tumraping wong Jawa iku ndarbeni kawigaten marang tataraning ngaurip, ana te­lung perkara. Yaiku tataran kelahi­ran sing karan Mijil, tataraning perkawin­an sing karan Kinanthi sarta tataran pung­­kasan, tataran pati sing karan Me­gatruh. Tataran kelahiran (Mijil) lan ta­taran ... Sapepake

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (18)
9. Tataran Pupuh Gambuh 1). Gambuh iku maknane kapadhan (identik) karo jumbuh. Ketemu kaya-kaya padha, ora bisa mbedakake. Ing babagan tembang Macapat iki, panger­ten Gambuh, yaiku nalika sawijining pa­wongan ing mangsa tuwane, nedheng-nedhenge ngudi ilmu tasawuf. Sok sapa wonge sing mangerteni (mengenal) ma­rang awake, ateges, dheweke bisa ma­ngerteni (mengenal) marang ... Sapepake

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (17)
Rasa spirituale Haritsah kang wus nunjem ana ing telengaing atine iku, ateges wus bisa nangkep mawa ati nuranine, apa sing nate didhawuhake dening Rasulullah, manawa kadonyan iku pindha bangke domba. Malah Ra­-sulullah wus kepareng paring panga-lembana marang sayyidina Ali nalaq (menceraikan) kamulyaning kadonyan (kemewahan) nganti kaping telu. Tumraping pawongan kang wus napaki urip ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng