» Kategori : Agama Islam

Panguripan ing Masyarakat Jin (8)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Mangerteni lan mahami ayat iki, ora kok ateges pengawalan dalah penjagaan iku sing njalari Allah priksa. Nanging ngandhut makna kaggo nuduhake  kasu­nyatan apa kang wus  cinathet (direkam) ing ilmune Allah wiwit azali. ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (7)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) (10). Ilmu babagan sing ghaib. Sadurunge ngrembug makna kang kinandhut ana ing Q.S. Jin (72):25-26) sing gegayutan karo ilmu ghaib, prayoga diaturake ing kene bab dosa sarta ancaman paukumane. Lha saupama dosa iku sak nalika pungkasane ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (5)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19)   Miturut Imam Jalalain, yaiku as’Suyutii lan al’Mahalli, nafsirake panah geni iku, sing karan meteor. Hiya  meteor iku sing sumadya (siap) sing bakal mburu lan ngo­yak jin-jin sing nyoba nyedhaki alam ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (4)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Miturut aqidah Islam, manungsa mono mujudake makhluk kang cinipta pa­ling mulya (ahsanul  khaliqin), katimbanag makhluk liyane. Malah jejering manungsa iku luwih mulya katimbang Malaikat. Dene jin cinipta deningg Allah tanpa ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (3)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) (3). Jin iku ana sing bodho. (a). Ayat kang  wus katur ana ing ndhuwur, yaiku Q.S.Jin (72):1,2,3 iku nerangake, manawa golongan jin kag wus padha iman marang Allah, sarta ora bakal nyekuthokake Allah karo sesembahan liyane, padha ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (2)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Jin-jin lan manungsa uga kadhawu­han dening Allah supaya padha  ta’at lan mangabekti marang Allah. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Ingsun ora nitahake jin kalayan ma­nung­sa, kajaba kekarone ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….