» Kategori : Agama Islam

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (10-Tamat)
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) Ing babagan iki (kenabiane Muham­mad), Allah kepareng paring dhawuh, mangkene maksude: “Lan elinga nalika Allah mundhut perjanjian kalawan para Nabi, sanyata apa wae kang Ingsun pari­ngake marang sira awujud Kitab lan Hik­mah. Banjur nekani marang sira ... Sapepake

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (9)
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) 5. PIKUKUH KENABIAN, SING GEGAYUTAN KARO KEWAN. a). Riwayat Imam Ahmad saka Anas bin Malik nerangake, ana sawijining kula­warga saka kaum Anshor sing ndarbeni unta, sing digunakake ngangkut banyu kanggo nyirami kurma ing kebon. Unta iku angel banget dikendhaleni lan ... Sapepake

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (8)
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) b. 2). Ngelak ora ana banyu. Imam Ahmad saka Anas bin Malik nyritakake, manawa sawijning wektu para sahabat  padha sambat krasa ngelak, nuli matur marang ngarsane Rasulullah. Njeng Nabi nuli dhawuh marang para sahabat, supaya disediyakake kendhil lan diiseni ... Sapepake

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (7)
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) “He Dawud! Satemene Ingsun wus ke­pa­reng ngluwihake Muhammad lan umate katimbang sekabehing umat. Ingsun paring kautaman sing ora Ingsun paringake marang umat-umat liyane, yaiku Ingsun ora paring paukuman umat iku, manawa umat iku nindakake samubarang kang ... Sapepake

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (6)
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107)   3. PIKUKUH KENABIAN. a). Ing kitab Taurat. Sipat-sipate Rasulullah saw.sing disebutake ing kitab-kitabe para Nabi sadurunge (Nabi Mu­hammad). Ing babagan iki Bukhari saka Baihaqi (bertemu) Abdullah bin Amru, ban­jur ngendika: Coba sliramu nyritakake ... Sapepake

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (5)
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) Ing babagan iki Imam Bukhari lan Nasai uga ngriwayatake, mawa matan hadits (re­daksi) sing beda, nanging maksude pa­dha. Kanthi mangkono, uga bisa dimanger­teni lan dipahami, sikep utawa patrape Njeng Nabi iku samadya utawa lembah manah, ora kepengin dadi raja ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…