» Kategori : Agama Islam

Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (20)
(2). Geneya uripe manungsa ing Do­nya iku ora langgeng? Mangerteni apa sebabe uripe ma­nungsa ana ing Donya kok ora langgeng? Bisa dipriksani keterangan kang ana ing ngisor iki. Dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Saka Bumi iku Ingsun wus kepareng nitahakE sira kabeh, lan ana ing Bumi kono Ingsun kepareng ba­kal mbalekake sira kabeh, lan sa­ka ing kono Ingsun ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (19)
(5). Mutiara rerenggan saka we­tenge kerang. Lintang-lintang kang sumebar ana ing Akasa (Angkasa) iku sing dadi pepaes (rerenggane) Langit. Lha yen mutiara, iku sing dadi rerenggane manungsa. Dha­wuhe Allah, mangkene maksude: “We­tu­ne Mutiara lan Merjan iku hiya sa­ka Segara loro mau. He manungsa lan jin! Sebab apa sekaronira padha maido marang nikmat ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (18)
(4). Banyu tawa dadi banyu asin. Kuwi dadi banyu asin. Dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Panjenengane kang wus kepareng nurunake banyu sa­ka Langit, tumuli jurang-jurang mili ba­nyu miturut kadare (ukurane), sabanjure nuli ngentirake umpluk-umpluk (rereged) kang kumambang. Lan saka logam-lo­gam kang sok diobong dening manung­sa, kaalap pepaes (rerenggan) utawa ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (17)
(2). Bedane banyu tawa lan asin. Bedane banyu tawa lan asin trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Lan ora padha antarane Segara loro iku. Segara iki banyune tawa lan seger, gampang diombe. Dene Segara iki asin banget banyune. Saka Segara loro mau sira mangan daging iwak lan ngetokake rerenggan (pepaesan) kang padha sira anggo. Lan sira ndeleng prau lelayaran ing ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (16)
V. Banyu Tawa lan BANYU ASIN. (1). Banyu lan panguripan. Ngrem­bug banyu tawa lan asin: Dha­wuhe Allah, mangkene maksude: “Pan­jenengane Allah, wus kepareng ngumbar Segara loro, asin lan tawa, sekarone padha reruntungan! Sa­an­tarane Segara loro mau ana let-lete. Mula Segara loro mau ora bisa terus ngliwati  siji marang sijine. He para manungsa lan ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (15)
(c). Njedhul lan surupe Srengenge ing mangsa (musim) Panas lan mangsa Adhem. Dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Hiya Allah kang (kepareng) Ma­nger­teni Wetan loro, sarta kang (ke­pareng) mangerteni Kulon loro.” (Q.S.Ar-Rahman (55):17). Ayat kasebut nuduhake, yen Wetan iku loro, papan nje­dhule (terbit) Srengenge,  sarta Kulon loro papan surupe ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN