» Kategori : Agama Islam

Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (10)
Isra’ iku mujudake lumakune (perja­lanan) Rasulullah ing wektu wengi, saka Masjidil Haram ing Makkah menyang Masjidil Aqsha ing Palestina. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Maha Suci Allah kang wus kepareng karsa ngla­kokake kawulaNe Muhammad ing (wek­tu) sawengi nutug, saka Masjidil Haram menyang Masjidil Aqsha (Baitul Muaqaddas), kang ana ing sakiwa ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (9)
Mangertenana, manawa Langit sing didhuwurake ing ayat iki, mujudake asil proses pemisahan sing diterangake de­ning Al-Aqur’an. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Apa wong-wong kafir iku padha ora sumurup, manawa satemene Langit-langit lan Bumi iku asale dhempet (gembel) dadi siji. Nuli Ingsun pisahake? Lan Ingsun wus kepareng nitahakE, ka­beh barang kang urip iku ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Saindenging Makhluk (8)
Trep karo dhawuhe Allah, mang­kene maksude: “Apa sira ora sumu­-rup, yen satemene Allah iku kang disuyudi dening kabeh kang ana ing Langit-langit lan kabeh kang ana ing Bumi, Srengenge, Rembu-lan lan Lintang-lintang, Gunung-gunung, wit-witan, kabeh sato kewan, lan sebagean akeh saka manungsa! Lan sapa kang dia-sorake dening Allah, mangka ora ana kang mulyakake, satemene Allah ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Saindenging Makhluk (7)
(7). Orbit Rembulan lan dumadine Grahana. Rasulullah s.a.w. paring dhawuh, sing maksude mangkene: “Srengenge lan Rembulan, iku kekarone ing an­tarane (tandhayekti) ayat-ayat Allah Ing Jagad Raya. Kekarone ora du­madi Grahana lantaran matine utawa lahire sawijining pawongan. Manawa sira kabeh padha nyekseni dumadine Grahana, sira enggal-eng­gal nindak­ake shalat ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Saindenging Makhluk (6)
Lelandhesan karo makna kang kinan­dhut ana ing ayat kasebut, kabeh lumaku ana ing garis orbite (Cakrawalane dhewe). Dadine sekabehing planet-planet sanjaba­ning Akasa, ing swasana orbit (bergerak) iku tumapak ana ing garis orbite dhewe-dhewe.   (4). Srengenge (Rawikara) ginulung Dimangerteni, manawa samubarang kang dumunung ana ing Jagad Raya iku ora langgeng. Kabeh ... Sapepake

Rahmat Allah iku Murakabi Saindenging Makhluk (5)
Ayat kang katur ing ndhuwur iku ne­rangake, manawa pola gerak Srengenge lan Rembulan ing sajeroning posisi ma­nungsa ing Bumi. Kekarone iku pindha mlaku (ber­gerak) saka Wetan mlaku Ngulon ing Langit nalika wektu awan (rina). Iku kabeh bisa difahami (dimangerteni), manawa saweneh lan sawenehe iku mapan ana ing posisi garis edhare, sing nuduhake, manawa Srenge­nge lan Rembulan ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju