» Kategori : Agama Islam

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) 1. PANGERTEN: Rasulullah (Muhammad) iku mujudake utusaning  (Rasul) Allah sarta pungkasa­ning Nabi (Wa lakin Rasulallahi wa khata­man Nabiyyiin (Q.S. Al-Ahzab (33):40, sarta diutus kanggo nyampurnakake akh­laq kang mulya tumraping para manungsa ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (14/tamat)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Kajaba saka iku, manawa kita manger­teni sistem (struktur) balung-balung awak kita, pranyata strukture balunge awak kita iku, sinusun saka 206 ros-rosan balung sing dumadi saka ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (13)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   (d). Sunnatullah tumurune udan Kita ndulu, manawa mendhung mau lumaku (bergerak) antarane langit lan bumi. Swasana mangkono mau ndarbeni makna kanggo nyeimbangake antarane kekuwatan ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane
Isih ngrembug babagan banyu, ma­na­wa kerapetan zat air (banyu) kang pa­ling dhuwur, yaiku nalika banyu owah da­di padhet. Mung bae banyu iku beda karo werna cairan  liyane. Banyu bakal ngga­yuh (mencapai) derajat kepadhetan paling dhuwur ana ing suhu 40 derajat cel­sius. Lan banyu bakal owah dadi padhet lan beku ana ing suhu nol derajat (dadi es). Hiya ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (11)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102 (6). Atmossfer lan organ ambe­gane makhluk Ambegan mono mujudake kebutuhan tumraping saben sel-sel. Geneya kok mangkono? Hiya, krana saben sel iku mbutuhake oxigen sing piguna kanggo mbakar ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (10)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   (2). Allah Maha Paring Pangayo­man: Allah wus kepareng nyipta atmosfer hawa sing kandele nganti 180 ewu mil. Hiya saka keparenge Allah, Atmosfer iku bisa nyirnakake (membakar habis) ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara