» Kategori : Roman Remaja

Dudu Jodhone
“Le, ibu ngerti yen kowe kuwi wis gedhe. Lumrah yen saiki kowe wis seneng cah wedok. Ning ibu ndu­weni panjaluk, aja pisan-pisan gawe tatu ing atine bocah sing kok senengi. Merga elinga yen ibumu iki uga wong wedok. Lan…,” durung rampung anggone ibuke ngendikan wis kapenggak dening Aryo. “Lan napa bu?” takone Aryo. “Sik ta! yen ibu durung rampung ... Sapepake

Aku, Sahabat lan Cita-citaku
Kabeh wong mesthi nduweni sing jenenge cita-cita. Ana sing pengin dadi dokter, guru, polisi lan liya-liyane. Aku dhewe ya nduweni cita-cita. Wiwit cilik aku kagum banget marang dokter. Me­nurutku, dokter iku pegaweyan kang mu­lia. Yen dadi dokter aku bisa ngobati wong liya. Nanging pas aku wis lungguh ing bangku SMA, aku ngrasa yen cita-citaku iku dhuwur banget. Aku wis nyoba sinau ... Sapepake

Sawijining Wengi ing Godean
“Hayo, nonton instagrame sapa kuwi?” takonku menyang Aryo, kancaku.  “Ah, ora. Iki lho, mung nonton…,” anggone wangsulan durung rampung wis takpe-dhot. “Nonton instagrame Ancis ta?” ta­konku semu mbeda. “Hmmm, ora…,” Aryo ngeyel. “Ora salah maksude?” “Ah, ra asik. Ngganggu kesenengane ... Sapepake

Kopi Tresna
... Sapepake

Public Enemy
Pawakane lemu kaya kebo lan rambute kriting memper mi instan, mangkono gambarane Deny secara fisik. Praupane lucu mirip bagong saka punakawan nanging  pa­cakane ajeg necis niru artis. Saben dina nang kampus nggawa motore ninja sing isih kinclong kaya mentas diumbah. Yen disawang, ketara dheweke kalebu anake wong sugih. Paribasan kandha “ora ana wong sing sampurna” ... Sapepake

Claustrophobia
asane ati iki wis tak krangkeng kuwat-kuwat ing pagering lathi.  Bareng tak lali-lali Pketemune kok malah saya ngranuhi, mula aku pengin blak-blakan wae nyuntek rasa ing dhadha iki. Ana­nging aku bingung ora ngerti carane. Ndi­lalah ngepasi aku ana perpus ora sengaja ketemu dheweke. Kanggo alesan aku ta­kon bab ulangan harian matematika sing aku dadi pusing tujuh ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…