» Kategori : Roman Remaja

Mantel Ungu
“Mantelku?” kandhane Dinar lirih.    Isih saka koridor ngarep kantor, katon mantel ungune ora ana. Dinar ngambakake jangkahe tumuju parkiran sepedha. Dheweke selak ora sranta. Bareng dicedhaki, pandulune ora salah. Mantel werna ungu sing di­can­tholake ing paga parkiran ilang. Mangka ora ana wong sing nembung nyilih marang dheweke. Bocah wadon ... Sapepake

Panganan Langka
Jaman saiki akeh banget panganan-panganan sing didol ing pasaran. Ananging saiki akeh panganan uga sing nyatane nggu-nakake pengawet. Pe­ngawet iku marahi ora sehat ing awak, apa maneh kanggone bocah-bocah cilik. Ing antara bisa ngurangi kepinterane bo­cah. Mula yen milih panganan aja sem­brana. Panganan sing sehat iku, panga­nan sing digawe saka bahan alami tanpa ana ... Sapepake

Gumshoe, Sepatu Unik saka Permen Karet
Kanca-kanca mesthine wis ora asing maneh karo sing jenenge permen karet. Lan kaya jenenge, permen iku pancen digawe saka karet sintetis. Mula kuwi permen karet mung bisa dimamah, nanging ora bisa dileg/diulu. Merga ora bisa dileg mula permen karet langsung dibuwang sawise dinikmati. Masalahe, kerep kita nemokake wong mbuwang sampah permen karet sembarangan, apa kuwi ing dalan, ing jobin, ... Sapepake

Pesenan saka Kroya
Samungkure kena PHK, aku saiki alih profesi dadi bakul buku lan penulis lepas ing sadhengah medhia massa. Masiya asile durung akeh, nanging rumangsaku pegaweyanku iki luwih nyenengake lan menantang tinimbang sing biyen. Salah siji sing paling daksenengi saka pegaweyanku sing saiki yaiku wektuku kanggo maca buku luwih. Merga durung duwe lapak, anggonku dodolan mung kanthi cara on-line. ... Sapepake

Dhosenku lan Mahameru
Nate nduwe dosen sing jaime pol? Crewete gak lumrah? Biyuuhhhh... tiba sing keri iki, aku kok kumudu mlayu ka kelas saben piyambake, bu dosenku, mrenjak ngganter! Sembarang diomong. Ngalor ngidul ngetan ngulon nek wis nyrapat salah sijine mahasiswa! “Meru, coba ta ditamatna piye nyandhang nganggone. Klambine werna ungu enom wis match karo clanane. Ning nek lengenne dilinting lan ... Sapepake

Dalan Uripku
Uripku tinakdir sarwa pas-pasan, kepara sarwa kurang. Sejatine atiku brontak, nanging Gusti paring pacoban marang aku. Beda karo tanggaku sing jenenge Bu Lastri, sar­-wa kacukupan, kepara turah-turah. Bu Lastri priyayine ayu usahane restoran jian ora umum gedhene, karyawan restorane wae atusan wong. Luwih-luwih garwane Pak Wisnu priyayine gantheng pejabat pisan, mula ora mokal yen sarwa ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…