» Kategori : Roman Remaja

Nana Bolo Bolo
“Nana Bolo Bolo,” ngunu pangucape arek sakkelas nalika bocah kuwi mlebu ruwangan kelas. Aku nduwe kanca sakkelas jenenge Rizqina, nanging asring diceluk arek arek Nana bolo bolo amarga awak’e sing lemu kaya penyanyi tina toon sing nyanyi lagu bolo bolo kuwi. Kadhangkala yen ana sing ganggu rada nemen, aku mbela dheweke amarga tugasku minangka ketua kelas sing kudu ... Sapepake

Awan, Udan lan Pelangi
Gemes aku nang Awan dina iki. Wis takkandhani takkon nyusul jam setengah sanga, hla kok nganti jam sepuluh durung nyusul. Mangka gak udan gak apa! “Mbok ya dibel, Mbak?” ngendikane Ibu. Aku mung mecucu. Payah ngebel, gak diangkat! “Ambekna arep nyang endi ae, se? Minggu-minggu, mbok ya neng omah ae,” Bapak sing sajake uga ngematake kliwerku urun ... Sapepake

Jodho Kanggo Masku
“Hei Nissa kuwi masmu ta?” pitakone Elsa nalika ana wong boncengan numpak motor ninja. Saka jaket abang tulisan embun 56 aku weruh yen kuwi dheweke, nanging bareng weruh sapa sing dibonceng lambeku mecucu. “Lha kok mbonceng April ya? Mbok me­nawa masmu wis dadian karo dheweke” “Embuh ya, kuwi rak urusane dhewe” wangsulanku sinambi nyokot tela ... Sapepake

Rembulan Tresna nang Darul Arqom
Aku unjal ambegan nyawang kahanan sekupenge kamar pondhok sing wis patang taun dakpanggoni karo kanca kanca sing wis kaya dulur dhewe. Arek arek sing melu ngrewangi aku ngringkesi barang meneng ora ngucap apa apa, nanging praupane mbleret kaya ublik kentekan lenga gas. Arif sing minangka kanca paling raket malah meh wae nangis weruh aku kate lunga saka kene. Bebek bakar sing dakpangan bareng ... Sapepake

Kapusan Akun Palsu
Amin lagi mesam mesem nang ngarepe layar laptop, ora amarga dheweke mendem utawa ngidap sakit jiwa nanging amarga mentas wae antuk kenalan anyar nang facebook. Jeneng akune Queen Rania Yeap. Saben dina, dheweke mesthi kober nge-chat kenalane. Kawitane Amin cubrinya amarga nang foto profil ora katon kabeh praupane. Mung katon mripate sing bening lan alise nanggal sepisan ditambah idepe sing ... Sapepake

Dudu Jodhone
“Le, ibu ngerti yen kowe kuwi wis gedhe. Lumrah yen saiki kowe wis seneng cah wedok. Ning ibu ndu­weni panjaluk, aja pisan-pisan gawe tatu ing atine bocah sing kok senengi. Merga elinga yen ibumu iki uga wong wedok. Lan…,” durung rampung anggone ibuke ngendikan wis kapenggak dening Aryo. “Lan napa bu?” takone Aryo. “Sik ta! yen ibu durung rampung ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara