» Kategori : Roman Remaja

Kanca Urip
Sore kuwi kaya kang wis dijanjekake lumantar WA marang Wina, Andi ngampiri menyang omahe. Ora lali uga mamitake        marang Bu Yani, ibune Wina. Ora sepira suwe Wina metu saka kamare karo nyangklong tas punggung kanggo wadhah klambi salin. Kekarone budhal menyang kolam renang. Wina iki sakjane ora sepiraa bisa anggone nglangi. Awake ... Sapepake

Tok tok Cring
Virly lagi badmood amarga hubungan tresnane karo Amsah ora antuk restu saka wong tuwa, utamane bapake. Alasane jare kudu lulus kuliah dhisik lah, ngedohi zina lah, Amsah bocahe ora nduwe tata krama lah lan lah liyane sing gawe atine mangkel tur mbesengut. Pancen yen disawang Amsah kuwi areke kaya ora nduwe masa depan. Asring mbolos kuliah, arang sholat jamaah, senengane cangkruk ... Sapepake

Buku Ian Bramantya
Awan iki aku lagi ibut nginventarisasi buku kang lagi wae teka ing perpustakaan kampus panggonanku kerja. Aku    ngguyu dhewe. Ngelingi mula bukane aku isa dadi wong kaya saiki ya amarga patheng maca. Maca buku, maca kahanan, uga blajar saka wacan. “Mbiyen, jaman cilikanmu, wow… buku bekas laris manis. Bathine turah-turah. Aja nyawang saiki,” ngendikane ... Sapepake

Gantungan Kuncine Rendra
Wiwit mlebu sekolah sing sepisan wingi nganti tekan seprene Dila rumangsa nggumun marang owah-owahan ing pribadine Rendra, Ketua kelase. Sadurunge libur semester biyen ketua kelas kuwi babar pisan ora seneng masang aksesoris jinis apa wae ing tas sekolahe. Nanging saiki, tas sekolahe Rendra diwenehi gantungan kunci kanthi wujud manuk dara. Yen nitik saka wujude cetha yen gantungan kunci kaya ... Sapepake

Salah Tampa
Pirang-pirang dina iki praupane Ratna katon beda tinimbang dina-dina biasane. Praupane katon sedhih lan ketara yen dheweke lagi ana sing dipikir. Kahanan kaya mangkono iku pancen sering dialami bocah enom kang duweni hubungan tresna utawi pacaran. Apa maneh Ratna iki LDR alias pacaran jarak jauh. Nanging bocah ayu sing duweni rambut dawa ngandhan-ndhan iki ya gampang srawung marang sapa wae. ... Sapepake

Ainun lan Tresnaku
Isa ngendhang ra isa nyuling, Isa nyawang ra isa nyandhing   Mulih ing dina kang becik mapag riyaya jan kaya nemu emas sakgunung.  Luwar saka penggaweyan saben dina. Numpak bis umum ae isa keslimur disetelna lagu-lagu jawa. Ealah, tiba uka­ra ing ndhuwur, jebret… atiku meng­keret sajak ndhelik kisinan! We hla engko nek tutuk omah rak mesthi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane