» Kategori : Roman Remaja

Salah Tampa
Dina iki ora kaya dina biyasane, Isna katon pucet nalika diutus Bu Lestari dadi perwakilan FORPIS (Forum Remaja Palang Merah Indonesia) kanggo sekolahe. Biasane dheweke paling seneng melu kegiyatan ngono kuwi senajan ora kanggo melu dadi utusan FORPIS ing PMI Blora. “Lo menapa boten Ratih mawon bu?” ature Isna marang Bu Lestari sing lagi ngecek obat-obatan ing ruang ... Sapepake

Kaya Ayang-ayang
Ping!!! Dakpriksa hapeku sing muni, ana pesan nang whatsapp saka mbakyuku Arifah. “Isih Jagongan Karo Fahmi Nang Warkop Ya?”  “Ya Mbak,” wangsulanku cekak. “ELINGEN, MULIH KLIWAT JAM SEWELAS ORA USAH MLEBU OMAH, TURU NANG TERAS WAE!!!” Tulisan mau ditulis nanggo huruf gedhe-gedhe ateges dheweke serius. Daksawang jam dhindhing ... Sapepake

Taman Sega
Octa katon semangat mlaku menyang meja makan. Suguhan bobor bayem kebul kebul, sambel tomat, bandeng goreng lan krupuk urang dipangan telap telep ketara yen keluwen. Maklum wae sedina muput pelajaran nang sekolah isine sarwa etung-etungan sing gawe uteg panas. Bubar mangan piringe arep dikorahi nanging dipenggak karo Geby, mbakyune. “Eh segamu isih ana lho, ayo dientekna!” ... Sapepake

Montir Idaman
Brrrmm.. “Alhamdulillaah!”, alokku nalika bebek sing dadi tumpakanku padinane bali murup. Mangka sadurunge, distarter kaping suwidak jaran jiaaan angele. Wis tah, pit motor modhel apa wae, rusaka kaya ngapa wae yen wis ditandangi dening Mas Huda, mesthi berese. “Budhal sik ya Mas, selak ana ujian iki. Matur suwun banget, totalan mburi yaa..?”. ujarku guyon. Mas ... Sapepake

Nana Bolo Bolo
“Nana Bolo Bolo,” ngunu pangucape arek sakkelas nalika bocah kuwi mlebu ruwangan kelas. Aku nduwe kanca sakkelas jenenge Rizqina, nanging asring diceluk arek arek Nana bolo bolo amarga awak’e sing lemu kaya penyanyi tina toon sing nyanyi lagu bolo bolo kuwi. Kadhangkala yen ana sing ganggu rada nemen, aku mbela dheweke amarga tugasku minangka ketua kelas sing kudu ... Sapepake

Awan, Udan lan Pelangi
Gemes aku nang Awan dina iki. Wis takkandhani takkon nyusul jam setengah sanga, hla kok nganti jam sepuluh durung nyusul. Mangka gak udan gak apa! “Mbok ya dibel, Mbak?” ngendikane Ibu. Aku mung mecucu. Payah ngebel, gak diangkat! “Ambekna arep nyang endi ae, se? Minggu-minggu, mbok ya neng omah ae,” Bapak sing sajake uga ngematake kliwerku urun ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…