» Kategori : Roman Remaja

Kelap-Kelip Bada
Umi nyeblokake awake ing rangkulane Habib. Buku karo piranti alat tulis sumebar saka tase ngebaki plesteran. Ora suwe pipine sing bunder abang kaya woh tomat teles banyu luh. Ana rasa seseg sing ngebaki dhadhane, sakmulihe sekolah kuwi. “Mas, Umi isin Mas... yen terus-terusan diece anak koruptor karo kanca-kanca. Jare awake dhewe iki keturunan mbah najis lah, reged lah, wong dosa ... Sapepake

Cinta Lotre Sempe
Yen ngelingi prastawa biyen aku banjur nyabar-nyabarake ati, sanajan ora gampang. Wis pirang-pirang ndina anggonku nangis, eluhku durung garing. Sa­ben-saben daklap nganggo jilbabku banjur mbrubul maneh kaya pancuran. Ngancik wengi, ngepasi arep mapan tu­ru, mataku merem nanging kesadhar­anku isih urip. Aaaah, sebel aku. Leo mutus hubu­ngan tanpa aweh panjelasan. Ujare ... Sapepake

Ulang Taun
Ing sekolahan ana kanca sing arep ulang taun. Jenenge Agus, laire tanggal 3 Agustus. Agus dadi ketua kelas ing kelas XI IPA-C. Bocahe pawakane dhuwur, kulit sawo mateng, irung mbangir lan tegas yen dadi ketua kelas. Telung dina sakdurunge kanca-kanca sak kelas padha rundhingan. Ana sing nggawa glepung trigu, endhog mentah, plembungan, kue tart, kadho, lan kebutuhan ulang taun liyane. ... Sapepake

Motor Abang Ngarep Gerbang
Daksawang saka njero kelas, udan wis nelesi tanduran lan kembang-kembang ing sakupenge lapangan. Kelasku sing wektu iku isih diwulang pelajaran dasar-dasar elektro ndadekake aku pengin enggal mulih wae. “Udan ta Rin?” pitakone Sinta sing lunggah jejerku. “Iya Sin, grimis,” sumaurku sinambi mengo menyang lawang lan sepisan maneh daksawang kahanan ing njaba kelas ... Sapepake

Salah Tampa
Dina iki ora kaya dina biyasane, Isna katon pucet nalika diutus Bu Lestari dadi perwakilan FORPIS (Forum Remaja Palang Merah Indonesia) kanggo sekolahe. Biasane dheweke paling seneng melu kegiyatan ngono kuwi senajan ora kanggo melu dadi utusan FORPIS ing PMI Blora. “Lo menapa boten Ratih mawon bu?” ature Isna marang Bu Lestari sing lagi ngecek obat-obatan ing ruang ... Sapepake

Kaya Ayang-ayang
Ping!!! Dakpriksa hapeku sing muni, ana pesan nang whatsapp saka mbakyuku Arifah. “Isih Jagongan Karo Fahmi Nang Warkop Ya?”  “Ya Mbak,” wangsulanku cekak. “ELINGEN, MULIH KLIWAT JAM SEWELAS ORA USAH MLEBU OMAH, TURU NANG TERAS WAE!!!” Tulisan mau ditulis nanggo huruf gedhe-gedhe ateges dheweke serius. Daksawang jam dhindhing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….