» Kategori : Roman Remaja

Pesenan saka Kroya
Samungkure kena PHK, aku saiki alih profesi dadi bakul buku lan penulis lepas ing sadhengah medhia massa. Masiya asile durung akeh, nanging rumangsaku pegaweyanku iki luwih nyenengake lan menantang tinimbang sing biyen. Salah siji sing paling daksenengi saka pegaweyanku sing saiki yaiku wektuku kanggo maca buku luwih. Merga durung duwe lapak, anggonku dodolan mung kanthi cara on-line. ... Sapepake

Dhosenku lan Mahameru
Nate nduwe dosen sing jaime pol? Crewete gak lumrah? Biyuuhhhh... tiba sing keri iki, aku kok kumudu mlayu ka kelas saben piyambake, bu dosenku, mrenjak ngganter! Sembarang diomong. Ngalor ngidul ngetan ngulon nek wis nyrapat salah sijine mahasiswa! “Meru, coba ta ditamatna piye nyandhang nganggone. Klambine werna ungu enom wis match karo clanane. Ning nek lengenne dilinting lan ... Sapepake

Dalan Uripku
Uripku tinakdir sarwa pas-pasan, kepara sarwa kurang. Sejatine atiku brontak, nanging Gusti paring pacoban marang aku. Beda karo tanggaku sing jenenge Bu Lastri, sar­-wa kacukupan, kepara turah-turah. Bu Lastri priyayine ayu usahane restoran jian ora umum gedhene, karyawan restorane wae atusan wong. Luwih-luwih garwane Pak Wisnu priyayine gantheng pejabat pisan, mula ora mokal yen sarwa ... Sapepake

Welas asihe Emak
Jaman saiki, bocah sekolah yen ora duwe kendharaan dhewe jan rekasa. Luwih-luwih sing omahe adoh. Bocah sekolah saiki sing jarene generasi jaman now yen ora ana kendharaan utawa barengan ang­gone sekolah pilih ora mlebu tinimbang mlaku senajan sekolahane ora pati adoh. Mangka sekolah iku ya butuh perjuangan. Kena dideleng bocah saiki uripe sarwa kepenak. Isih cilik wis diparingi hape. ... Sapepake

Pumi oh Pumi
Putri nyetir Mio abange alon alon kanggo nyawang kahanan seku­penge. Arloji nang tangane nuduhake setengah enem ateges sedhele engkas adzan maghrib. Jam semono warung sega daerah Wonocolo mburi kampus UINSA pancen dikebaki mahasiswa sing mulih saka kampus kanggo antri tuku mangan. Timbangane antri weteng selak ora tahan, Putri mbalik menyang kos-kosan. Mbukak lemari khusus panganan ... Sapepake

Pitakone Desi
Wiwit isih cilik nganti lulus kuliyah isih akeh babagan sing durung dakngerteni. Salah sijine wangsulane bapakku saka pitakon sing kerep ba-nget daktakonake menyang bapakku. Pitakonku iki jan-jane ya mung sepele, “Pak, aku iki apa ayu ta?” Saben daktakoni ngono, Bapakku mesthi mangsuli, “Gek ya apa ana kecap sing nomer loro. Kabeh kecap iku nomer siji!” Ya ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng