» Kategori : Roman Remaja

Rembulan Tresna nang Darul Arqom
Aku unjal ambegan nyawang kahanan sekupenge kamar pondhok sing wis patang taun dakpanggoni karo kanca kanca sing wis kaya dulur dhewe. Arek arek sing melu ngrewangi aku ngringkesi barang meneng ora ngucap apa apa, nanging praupane mbleret kaya ublik kentekan lenga gas. Arif sing minangka kanca paling raket malah meh wae nangis weruh aku kate lunga saka kene. Bebek bakar sing dakpangan bareng ... Sapepake

Kapusan Akun Palsu
Amin lagi mesam mesem nang ngarepe layar laptop, ora amarga dheweke mendem utawa ngidap sakit jiwa nanging amarga mentas wae antuk kenalan anyar nang facebook. Jeneng akune Queen Rania Yeap. Saben dina, dheweke mesthi kober nge-chat kenalane. Kawitane Amin cubrinya amarga nang foto profil ora katon kabeh praupane. Mung katon mripate sing bening lan alise nanggal sepisan ditambah idepe sing ... Sapepake

Dudu Jodhone
“Le, ibu ngerti yen kowe kuwi wis gedhe. Lumrah yen saiki kowe wis seneng cah wedok. Ning ibu ndu­weni panjaluk, aja pisan-pisan gawe tatu ing atine bocah sing kok senengi. Merga elinga yen ibumu iki uga wong wedok. Lan…,” durung rampung anggone ibuke ngendikan wis kapenggak dening Aryo. “Lan napa bu?” takone Aryo. “Sik ta! yen ibu durung rampung ... Sapepake

Aku, Sahabat lan Cita-citaku
Kabeh wong mesthi nduweni sing jenenge cita-cita. Ana sing pengin dadi dokter, guru, polisi lan liya-liyane. Aku dhewe ya nduweni cita-cita. Wiwit cilik aku kagum banget marang dokter. Me­nurutku, dokter iku pegaweyan kang mu­lia. Yen dadi dokter aku bisa ngobati wong liya. Nanging pas aku wis lungguh ing bangku SMA, aku ngrasa yen cita-citaku iku dhuwur banget. Aku wis nyoba sinau ... Sapepake

Sawijining Wengi ing Godean
“Hayo, nonton instagrame sapa kuwi?” takonku menyang Aryo, kancaku.  “Ah, ora. Iki lho, mung nonton…,” anggone wangsulan durung rampung wis takpe-dhot. “Nonton instagrame Ancis ta?” ta­konku semu mbeda. “Hmmm, ora…,” Aryo ngeyel. “Ora salah maksude?” “Ah, ra asik. Ngganggu kesenengane ... Sapepake

Kopi Tresna
... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!