» Kategori : Sing Njlonet

Aufa
Assalamu’alaikum, ndherek nepangaken, kakak Aufa Agung Irwansyah kang lair ing Grobogan, 28 April 2011, sapunika taksih sekolah ing SDN 1 Panunggalan kelas 2, dene adhik Akhtar Agung Jalapa kang lair ing Grobogan 30 September 2012, sapunika taksih sekolah ing SDN 1 Panunggalan kelas 1. Kak Aufa kalihan dhik Akhtar manggen wonten Desa Panunggalan RT 04 RW 06 Kec. Pulokulon Kab. Grobogan ... Sapepake

RAHMA
Bocah ayu iki jenengé  : RAHMA GUSTI PERTIWI  saben dina cukup ditimbali RAHMA,  lairé ing Boyolali, 2 Desember 2011, Putriné Bp GALANG ARIF PRADANA  sarta Ibu ANGGUN PUTRI  PERTIWI, sing dalemé ing Grabagan Rt 01/Rw 02, Bangsalan, Teras, Boyolali. Mbak RAHMA sing isih  Klas 1 lan cita-citané dadi Guru ... Sapepake

VERSA
Hallo, kanca-kanca, hayo bedhèken sapa aku ? Jenengku: ADINDA VERSA ARDIANA PUTRI (VERSA). Lairku 12 September 2015. Aku lagi waé ambal warsa sing kaping telu. Aku putrané Papa VERDY, Mamaku Komsa. Aku wayahé Yhangkung ARLIKAN AP sarta Yhangti PURWATI, omahku ing Désa Sawir, Tambakboyo, Tuban. Aku atur sungkem kagem Papa sarta Mama ing dalem, ... Sapepake

ARYA
Bocah bagus iki jenenge : ARYA TRI SAPUTRA Laire 25 April 2014 ing Surakarta. Mas Arya sampun sekolah ing TK Aisyah kelas A. Putra waruju saking Bp. Giyatno sarta Ibu Sisri kang pidalem ing Sangkrah Rt 01 Rw 05, Sangkrah, Pasar Kliwon Surakarta. Pangarep-arepé supaya bisa dadi priya kang sholeh, migunani tumrap agama, bangsa lan negara. Mas Arya atur sungkem kagem ibu ... Sapepake

LIVIA
Bocah ayu iki jenenge : CHELSEA LIVIA HERLANDA. Laire 16 Juli 2011 ing Surakarta. Putri saking Bp. Heri sarta Ibu. Lia sing pidalem ing Sangkrah, RT 01 RW 05, Pasar Kliwon, Surakarta. Pangarep-arepe supaya dadi wanita sholihah lan bisa migunani Tumrap agama, bangsa lan negara. Mbak Chelsea atur sungkem kagem kakung Wardi ing dalem. Nyuwun donga pangestu, mugi saged nggayuh kang ... Sapepake

KHANZA
Bocah ayu sing lincah lan ndemenakaké iki jenengé ; KHADIVA KHANZA ADAWIYAH (KHANZA), lairè ing Ponorogo 8 Nopember 2014, putrané Ayah ACHMAD SYAMSURI sarta Ibu IVANDA DAHLIA sing pidalem ing Jl. Citarum asrama Pusdikzi Kelurahan Lawang Gintung, Kec. Bogor Selatan, Bogor. Mbak Khanza sing cita-citané dadi Dokter iki atur sungkem kagem Ayah saha Ibu ing ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN