» Kategori : Sing Lucu

Kerja
Parno : “Ana pegaweyan gampang-gampang angel, nanging bisa disambi turu coba bedheken, gaweyan apa?” Pardi : “Lha terus? Asile kepriye, apa ora kethetheran?” Parno : “Asile malah bisa gawe seneng?!” Pardi : “O … ya ngerti aku, kae ta, pegaweyane ibu utawa asisten rumah tangga, yen mbobokke bayi utawa bocah cilik yen wis bobok rak ... Sapepake

C e k a k a n
Daman :      “Min, tek pikir, tek gatekna, wong-wong urip kuwe, ora tuwa, ora enom, ora lanang, ora wadon, ora bocah, ora bayi, kabeh kuwe, jebule ya, sidatelan, ya. Sidatelan kuwe basa Indonesiane = sima tupang, lo.” Damin   :      “E, e, rika ngomong apa miki? Sida tumang, eh apa, ... Sapepake

NUKI
Bocah sing isih seneng bergaya iki jenengé  ARYA NUKI WARDANA (NUKI), lairé ing Surakarta 9 Maret 2008, putrané Bp. SOLIKUN sarta Ibu  SITI sing pidalem ing Clolo Rt 02/29 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Mas NUKI sing cita-citané dadi pulisi lan hobiné berpetualang iki atur sungkem kagem Bapak saha Ibu ing dalem, ugi katur sedaya para ... Sapepake

Isih Urip
Selo : “Geneya wong sing urip ing Surabaya ora oleh dikubur nang Pekalongan?” Gino   :         “Ya mesthi ora oleh. Merga wong kuwi pancen pendhudhuk resmi Surabaya. Ngono wae kok repot...!” Selo : “Banter, salah!” Gino   : ... Sapepake

Bedhekan
Sura : “Par, kiyeh timbang ndongong, kiyeh tek bedheki yah, teyeng apa ora?” Sapar :        “Genah agi mikir arep gawe capean, koh malah nantang, ayo jajal bedhekanmu apa?” Sura : “Rika isih kemutan aksara Jawa?” Sapar ... Sapepake

Cangkriman
Togog   :      “Ana kucing kok sikile cacahe lima apa Lung?” Mbilung :      “Waaah! Nek kuwi mung ngarang kowe Gog!” Togog   :      “Lhaa, wong cangkriman kok, bisa pa ora kowe Lung?” Mbilung : ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN