» Kategori : Sing Lucu

SL 14/2019
Singkatan - 1 Cipto :         “Cangkriman kuna jaman cilikanku, akeh sing wujud cekakan utawa singkatan.” Adi   : “Contone?” Cipto :         “Kantong jogedang.” Adi   : ... Sapepake

Sl 13 / 2019
Singkatan - 1 Cipto :         “Ora kabeh anggota DPR, kaya singkatan ing ngisor iki!” Adi   : “Kudune lak Dewan Perwakilan Rakyat, terus owah dadi apa?” Cipto :         “Dewan Perampok Rupiah, lha dha korupsi. ... Sapepake

Singkatan
Singkatan - 1 Cipto :         “Saiki cangkriman cekakan utawa singkatan.” Adi   : “Kuwi jenenge cangkriman wancahan, othak-athik gathuk. Ayo diwiwiti!!” Cipto :         “Tuwan sinyo?” Adi   : ... Sapepake

SL 10 / 2019
Kembang Pardi   :        “Kembang kae rak ditandur ing pekarangan utawa kebon. Yen iki panggonane ing awak/badane uwong!” Parno :        “Apa kanggo sumping ana kuping, utawa dianggo paesan, amarga arep pentas tarian?” Pardi   : ... Sapepake

B a n
Titele Apa? Siswo :        “Jek, rampung kuliah S2 titelmu apa?” Joko : “Amarga aku guru, mesthine M.Pd ngono.” Siswo :        “Ooo... lha kae pak Likin, saben dina kuliah, mangka mangkate gasik... yen tak etung punjul yen 10 taun... Njur ... Sapepake

Metu Saka Kelas
Metu Saka Kelas Simbok :      “Kabeh murid neng njero kelas klebu kowe cacahe ana pira, Le?” Tole   : “32, mbok.” Simbok :      “Yen ditambah Bu Guru sing lagi mulang, kabeh ana pira, Le?” Tole   : “33, mbok.” Simbok : ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…