» Kategori : Aiti

Nulis Jawa Nggunakake Komputer Standar Windows
Patut kita syukuri dene aksara Ja­wa wis diakoni lan mle­bu ing sistem uni­code aksara dha­erah sakdonya. Senajan mangkono, ora ateges font aksara Jawa wis cumepak ing komputer. Font aksara jawa isih kudu ditambahake ing sistem operasine luwih dhisik, supaya mengko­ne bisa dadi pilihan nalika komputer dio­perasekake. Font aksara jawa sing dibu­tuhake ... Sapepake

Carane Ndeleng Foto kang Diarsipake ing Instagram
Kaya kang wis kita mangerteni, sawenehing wektu kepungkur Instagram duwe fitur arsip. Yaiku fitur kang bisa mbantu kita nyimpen foto, video lan uga Story amrih ora bisa dideleng dening wong liya, apamaneh dibusak. Mula kanthi anane fitur iki, kita ora perlu mbusak postingan Instagram. Dadi yen sawayah-wayah kita berubah pikiran lan pengin nampilake maneh foto ksb, ya kari ngetokake wae ... Sapepake

CamFind, aplikasi Visual Search Engine
Ngerti barange nanging ora ngerti jenenge, mula dadi bingung ya ngarani barang kuwi mau apa?! Utawa yen butuh informasi akeh uga ora bisa, wong ora ngerti jenenge kok, arep googling ya ora ana respon wong ora jelas jenenge. Nanging saiki ora usah kuwatir. Iki ana aplikasi kang bakal mbantu kita nemokake jawabane. Aplikasi Android lan iOS kang nduweni fungsi nggampangake kita mangerteni ... Sapepake

Aja Dianggep Remeh, Pakulinan iki Bakal Ndadekake HP Androidmu Rusak
Ora bisa dipungkiri maneh, perkembangan teknologi komunikasi cepet banget. Emane, perkembangan kang saya canggih mau ora mesthi dibarengi karo kecerdasan jroning ngelola ponsel Android saengga wusanane malah nyebabake masalah anyar. Mesthi wae bab iki ora uwal saka pakulinan kang ngrusak Android. Akeh banget pakulinan kang bisa ngrusak Android kang pranyata akeh sing ora nyadhari. Malah, ... Sapepake

Amrih Android Muncul ing Komputer
Software sing aran Mobizen Mirror iku klebu salah sijine software mobile control, kang gunane kanggo ngontrol aktivitas android liwat komputer. Mobizen Mirror ana sing gratis lan ana uga sing ber­bayar. Mobizen Mirror gratis dikenal minangka versi basic, dene sing berbayar sinebut versi profesional.  Fiture Mobizen Mirror versi gratis mes­thi wae winates, ing antarane ... Sapepake

Carane Ngowahi Dokumen Cetak Dadi Softcopy liwat HP
5 utawa 6 taun kepungkur, mbok­menawa kita luwih milih ngetik maneh dokumen cetak kang arep kita salin lan didadekake file. Ya, paling canggih yakuwi kanthi nye-can nggunakake scanner. Nanging saiki, yen nemokake sawijining dokumen cetak lan kita ora nduweni salinan softcopyne, kita bisa nggunakake cara sederhana kanthi mung manfaatake smartphone lan aplikasi.  Piye ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju