» Kategori : Aiti

Carane “Ngilangi” Stories Kanca kang Nyebelake ing Instagram, Tanpa Dingerteni Wonge!
Sethithik akeh, kudu diakoni yen Instagram pancen nduweni ‘dampak’ marang panguripan sosial kita ing jagad nyata. Kita bisa wae rumangsa ora penak yen ora aweh “love” marang postingane sahabatmu. Mangka, mungkin “love” iku ora ana hubungane karo sesambungan kekancan kita. Lan kang paling mbebayani yakuwi tombol unfollow. Aweh unfollow ... Sapepake

Carane Nglacak File Undhuhan ing Android
Senajan keprungune sederhana, pranyata ora saben wong bisa nemokake file kang wis diundhuh lo, utamane tumrape para pengguna awal. Banjur, apa kang dikarepake karo file undhuhan? File iki yakuwi file kang kita undhuh saka ‘peramban’ upamane. Nanging, file ksb beda karo file kang kita undhuh saka aplikasi, kayadene WhatsApp. Kayadene kang disebutake dening AndroidPit, ... Sapepake

Carane Ngrekam Telepon lan Video Call WA
Minangka salah sijine aplikasi ‘perpesanan’ instan paling gedhe lan paling akeh digunakake dinane iki, WhatsApp utawa WA aweh fasilitas marang sutresnane kanggo nindakake komunikasi saliyane ngirim pesan, yakuwi lumantar telepon lan video call. Nalika nindakake telepon lan video call lumantar WA, para sutresna cukup migunakake koneksi internet wae, dudu pulsa kaya telepon ... Sapepake

Geneya Hp Cepet Panas ?
sapa wae. Menyang ngendi wae hp android tansah kelet ing awak, sajake kaya ana sing kurang yen ora nggawa barang siji iki. Ing kalodhangan iki kita bakal aweh ulasan bab-bab kang nye-babake handphone android cepet pa-nas. Ing antarane yakuwi: 1. Kerep migunakake HP ing pang-gonan kang panas hawane. Nalika pa-nas ngenthak-enthak perangkat an-droid kita bakal nyerep suhu panas sa-ka njaba, ... Sapepake

Saikine, Bisa andum Status WA menyang Facebook Story
Wis ngerti durung yen saikine WhatsApp wis ngetokake fitur anyar, yakuwi bisa andum status WA menyang Facebook Story? Sawise nindakake pengujian ing wulan Juni kepungkur, saikine WhatsApp ngetokake fitur kang bisa dimanfaatake penggunane (sutresnane) ngedum Status WhatsApp-e menyang Facebook Story. Mung emane, perusahaan durung menehi pengumuman resmi gegandhengan peluncuran ksb, senajan ... Sapepake

Othak-athik Status ing WA amrih Luwih Unik Maneh (candhake minggu kepungkur)
3. Migunakake Foto saka Galeri kanggo Status WA Ing cara pertama ing ndhuwur, kita wis aweh tutorial piye carane update status foto lan video. Nanging apa bisa kita migunakake foto saka galeri kanggo didadekake status? Jawabane bisa banget. Piye carane? Mangkene langkahe: 1. Bukak galeri, golekana foto kang pengin mbok dadekake status ing WhatsApp. Banjur ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN