» Kategori : Wacan Bocah

Potlot
Nuju sawijining dina, Eyang Marno lagi lenggahan ing sangisore wit sawo. Wit sawo sing umure ngungkuli yuswane mau katon ngeteger mayungi plataran. Eyang Marno lenggah ing kursi taman ngisor wit sawo karo corat-coret sajak lagi nggambar. Dumadakan saka njeron omah, putune lanang kang aran Seto, mlayu nyedhaki eyange. “Eyang nggambar napa to …?”pitakone Seto karo ... Sapepake

Gara-gara Dhuwit sepuluh Ewu
Mendhung nggantung ing langit nalika Andien dolanan sepatu rodha ing pinggire RTH. Weruh langite kaya ngono, Andien gage mulih. Yen pas budhal mau mlakune rada santai, saiki luwih cepet. Merga dheweke kepengin tekan omah sak durunge udan tumiba ing bumi. Ing tengah dalan, Andien meruhi ana kenya cilik loro padha tukaran. Eh, bareng dicedhaki tibake kanca lan misanane. Misanane kuwi aran ... Sapepake

Kulawarga Hebat
Awan iki hawane panas sumelet ora kaya biyasane. Amarga kringete pating gobyos nelesi klambi seragam lan wetenge bola-bali keroncongan, Edo gage mancal sepedhahe rada banter. Praupane bocah kelas telu SD kuwi malih peteng nalika mbukak lawang. Majalah morat-marit ing ndhuwur sofa, meja tamu katon abu-abu amarga bleduke kandel, jogan keramik uga krasa reged. Iki mesthi gara-gara Mbak Aira ... Sapepake

Kancil lan Ratu Penyu
Senajan pisan-pindho udane wis gelem ceblok, nanging isih durung bisa mulihake kahanan alas Wonocarita kaya sing samesthine. Akeh tanduran sing durung semi. Mulane saben awan para kewan ing alas kuwi padha golek papan kang bisa nyuda panase srengenge. Merga ora kuwat ngrasakake hawa kang panas, Kancil kungkum ing telaga cilik sing manggon ora adoh saka gisiking segara. Pinuju enak-enak ... Sapepake

Kaluhuran Budine Manuk Emprit
Pancen apes nasibe  Manuk Emprit. Neng ngendi wae parane mesthi disingkiri karo kewan-kewan liyane. Awake sing cilik tansah wae dadi jalaran kanggo ngenyek dheweke. “Hayo lunga kana, kowe mengko bisa mati kepidak yen cedhak aku” omonge Kebo karo nggobat-abitake buntute saperlu nggusah si Emprit. Manuk Emprit lunga golek panggonan liya sinambi luru wiji woh-wohan lan ... Sapepake

Pitik Babon lan Manuk Alap-alap
Wong-wong sing mulih saka masjid Al Hikmah wis teka omahe dhewe-dhewe. Pitik jago, babon, lan pirang-pirang kuthuk padha golek pangan ing sakupenge masjid. Kewan-kewan kuwi seneng banget, sebab akeh sisa panganan ing kono. Para jama’ah masjid lagi wae rampung anggone sodakohan. Slametan kanthi niyat miwiti mbangun. Masjid diambakake, kareben para jama’ah ora seg-segan anggone ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN