» Kategori : Wacan Bocah

Bajul lan Cerek
“Aja cedhak-cedhak panggonane bajul turu ya” welinge Manuk Kuntul. Manuk Cerek sing luwih cilik ora sida mabur. “Geneya? Aku arep golek mangan.” Manuk Kuntul ngomong yen Manuk Cerek kudu ngati-ati. Yen cedhak karo panggonane Bajul, mengko bakal dimangsa. Cerek manthuk-manthuk. Dheweke mabur mangisor, nuju rawa-rawa panggonane golek mangan. Sadu­runge menclok ... Sapepake

Asal Mulane Wit Mahkota Dewa
Ing jaman biyen, ana wong tani sing jenenge pak Redo. Pak Redo urip ing sak pinggiring alas. Dheweke urip ijenan, ora duwe bojo lan anak. Tangga teparone omahe uga adoh-adoh jarake saka papane. Saben wayah esuk pak Redo mesthi budhal menyang tegalan lan alas, saperlu ngundhuh woh-wohan lan sayuran saperlu di dol menyang pasar.  Dumadakan sawijining dina nalika dheweke ... Sapepake

Nguber Layangan Pedhot
Saben awan nganti sore wayah ketiga ing lapangan ngarep omahe Toni rame bocah padha layangan. Ing omahe, Toni bukak warung adol layangan karo kebutuhan liyane kaya kertas, bolah lan gulungan. Rega layangan kuwi murah mung Rp 1000. Sinambi jaga warung, ibuke ya gawe balungane layangan, yen wis akeh disetor menyang pengepul. Saben dina ndeleng carane nggawe layangan, Toni wusanane uga bisa ... Sapepake

Badu Wis Kapok
Badu mulih sekolah bareng kanca-kancane. Mlaku bebarengan ing pinggir dalan, ben ora kesrempet kendharaan. Nanging, tangane Badu kuwi nakal. Kerep methiki lan muthesi tetanduran ing pinggir dalan. Banjur godhonge dibuwang sembarangan. “Adhuh!” jerit godhonge kembang sepatu. Awake suwek gara-gara dipethik Badu. “Adhuh!” godhong palem mbengok kelaran. Badu ... Sapepake

Denkus 15
Jenengku  Arya, aku duwe adhi siji, bocahe bagus lan lucu ananging ya kuwi mbelinge ra mekakat. Sembarang  njaluk menang. Apa amarga lek pas tukaran, bapak ibuk sering mbelani ya? Sing gedhe diutus ngalah, iih.. sebel!  Kaya kadadeyan wingi iku, aku dijewer ibuk gara-gara njendhul adhik, Aku pegel merga di­arani maem donate sing didelikne neng le­mari makan. ... Sapepake

Dongeng Lembu lan Singa
Kaya padatan, saben malem minggu Desita ajeg sowan menyang daleme simbahe saperlu nyuwun didongengi. “Kung, dalu menika ka­kung bakale ndongeng napa?” pitakone Desita. “Dongeng ngenani lembu lan singa ndhuk,” ngendikane Yangkunge. “Hore…!!!” ujare Desita seneng. Sawise unjal ambegan, Yangkunge Desita kuwi banjur miwiti ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara