» Kategori : Wacan Bocah

Cemeng Kumbang
Persis wayah srengenge kenclup, Cemeng Kumbang tekan Desa Tambaharjo. Desa iku kalebu kampunge menungsa. Saben warga padha rukun sesandhingkan karo tanggane. Klebu karo bangsa kewan kaya kucing, pitik, dara, asu lan liya-liyane. Cemeng seneng ketemu karo bangsane dhewe mau, kucing sing padha urip karo menungsa. Nanging kucing-kucing kang ditemoni padha gumun. Lagi iki ketemu kucing ireng ... Sapepake

Jas Udane Bastian
Awan iku udane deres banget, kala-kala uga keprungu swara bledheg sing nggegirisi. Awake Bastian klebus amarga mentas nglucut ing satengahe udan awan iku. Karo mbesengut, Bastian nguncalake tas rangsele nang ngarep lawang omah. Dheweke banjur ndhodhok saperlu nyopot sepatune sing teles kebes. “Masya Allah…! Lha endi payung­mu?!” panyapane Ibune rada ... Sapepake

Tujune Ana Gajah
“Tuluuuung…, tuuuuulung, tuluuung.” Krungu swara njaluk tulung, Kancil ngendhek anggone mlaku, dhe-weke clingak-clinguk karo njereng kupinge nggoleki asale swara. “Tulung…., tulung…..tulung.” “Hem sisih kana,” alon-alon Kancil nyedhaki asale swara, “Hem, gek sapa ya sing njaluk tulung,” dheweke karo milang-miling ... Sapepake

Kembar Mayang
“Mey, aku titip gawakke sik!” karo kesusu nom-noman kuwi ngulungake buku kandel nang Mayang, banjur ngeblas lunga ngegas pite. Ma­yang kang biasa diceluk Mey karo sajak kepeksa nampani buku kuwi. Isih karo ngadeg ndomblong kamitenggengen dhe­weke nguntapake playune pit sing dituggangi nom-noman mbuh sapa jenenge wong ya ora kenal. Sawise ble­gere sing nunggang ... Sapepake

Kirman Kangen Wong Tuwane
Kirman mono bocah lola sing wis ora duwe wong tuwa. 4 taun kepungkur bapak lan ibune seda amarga kacilakan. Kanggo nyambung uripe, Kirman urip karo Mbah Putrine. Mbah Kakunge uga wis swargi nalika Kirman isih ing kandhutan ibune. Dadi Mbah Putri wis dianggep wong tuwane dhewe. Saiki Kirman kelas 5 SD. Kirman kuwi grapyak, mula tansah disenengi kanca-kancane. Apa maneh Kirman pinter crita ... Sapepake

Asu Ajag lan Manuk Gagak
Mangsa rendheng njalari banjir sing nyebabake akeh tetanduran padha mati. Sudane tetanduran iki nyebabake akeh kewan sing pindhah menyang papan kang luwih dhuwur. Pindhahe kewan ing alas Wanacarita iki nyebabake susahe Asu Ajag. Kewan sing saben dinane mangan daging iki rumangsa bingung kudu golek pangan menyang ngendi. Sejatine Asu Ajag kepengin pindhah menyang papan liya kaya sing ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng