» Kategori : Wacan Bocah

Nyi Ageng Serang, Srikandhi Mataram
Indonesia pancen ora tau kentekan stok musisi kebak bakat. Kita patut mongkog marang bab iki. Ora kepetung maneh wis pira cacahe musisi asal Indonesia kang sanggup nancep­ake siyunge ing panggung musik dunia, wiwit kang wis senior engga sing isih imut-imut. Salah sijine yakuwi pianis cilik aran Jefri Setiawan iki. Jenenge Jefri ujug-ujug dadi viral ing jagating maya. Bocah umur 10 ... Sapepake

Princen, Si Tukang Mbelot
Kanggone Krajan Belanda, Johannes Princen kuwi ora liya dianggep pengkhianat utawa wong sing mbelot. Nanging kanggone Bangsa Indonesia, Princen ora liya pahlawan sing kudu diurmati. Geneya kok ngono, sapa ta sejatine Princen kuwi? Priya sing gagah lan gantheng rupane iki, lair ing The Hoque, Netherlands 21 November 1925. Ora ana gegambaran babar blas yen dheweke kudu dadi tentara, sebab ... Sapepake

Nalika David Mbolos
Arep mbolos sekolah, iku niyate David dina iki. Geneya kok dheweke nekat tumindak kaya mangkono? Amar-ga lali karo tugas makalahe bu Naila Mu­zayyan. Guru matematika sing minangka guru paling kereng sak sekolahan. Pan­cen sing salah David, amarga wingi nalika ana prei rong dina malah enak-enak do­lanan game online nganti sirahe krasa mbliyur. “Bapak, aku pamit budhal ... Sapepake

Bajul lan Cerek
“Aja cedhak-cedhak panggonane bajul turu ya” welinge Manuk Kuntul. Manuk Cerek sing luwih cilik ora sida mabur. “Geneya? Aku arep golek mangan.” Manuk Kuntul ngomong yen Manuk Cerek kudu ngati-ati. Yen cedhak karo panggonane Bajul, mengko bakal dimangsa. Cerek manthuk-manthuk. Dheweke mabur mangisor, nuju rawa-rawa panggonane golek mangan. Sadu­runge menclok ... Sapepake

Asal Mulane Wit Mahkota Dewa
Ing jaman biyen, ana wong tani sing jenenge pak Redo. Pak Redo urip ing sak pinggiring alas. Dheweke urip ijenan, ora duwe bojo lan anak. Tangga teparone omahe uga adoh-adoh jarake saka papane. Saben wayah esuk pak Redo mesthi budhal menyang tegalan lan alas, saperlu ngundhuh woh-wohan lan sayuran saperlu di dol menyang pasar.  Dumadakan sawijining dina nalika dheweke ... Sapepake

Nguber Layangan Pedhot
Saben awan nganti sore wayah ketiga ing lapangan ngarep omahe Toni rame bocah padha layangan. Ing omahe, Toni bukak warung adol layangan karo kebutuhan liyane kaya kertas, bolah lan gulungan. Rega layangan kuwi murah mung Rp 1000. Sinambi jaga warung, ibuke ya gawe balungane layangan, yen wis akeh disetor menyang pengepul. Saben dina ndeleng carane nggawe layangan, Toni wusanane uga bisa ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…