» Kategori : Wacan Bocah

Kucing dadi Deklamator
Kucing mlaku alon. Ana tikus sing lagi bae liwat ing ngarepe. Kucing banjur leren nalika krungu ana sing lagi deklamasi maca geguritan.  “Hei, para manungsa! Apa kowe kabeh ora krungu jerit tangis? Akeh sing padha sengsara lan luwe, jalaran  padudon lan perang?!” Kucing tumenggengen. Pranyata dudu manungsa sing deklamasi iku, ananging tikus. Kucing banjur ... Sapepake

Celengane Dini
Saben esuk menawa mangkat sekolah dini mesthi diparingi sangu dening ibune. Nanging amarga Dini bocahe gemi setiti lan ngati-ati, sangune iku ora tau dinggo jajan, nanging dicelengi ana celengan lemah bentuke jago, kang dituku nalika nonton sekaten karo bapak lan ibune kepungkur. Menawa menyang sekatenan Dini pancen ora lali mesthi tuku celengan ngono kuwi. Dheweke seneng banget nyelengi, ... Sapepake

Kapok Ngedu Iwak
Senajan wis didukani ibuke, nalika mulih sekolah Amar isih wae tuku iwak cupang ing ngarep sekolahane. Tekan ngomah, Amar nguncalake tase ing ndhuwur kursi. Dheweke banjur nggolek toples kothong ing pawon. “Wadhuh, ora ana sing kothong!” grenenge Amar anyel. Dheweke banjur ngobrak-abrik wadhah bumbon. Bareng sauntara, dheweke nemokake toples wadhah glepung. Lha, iki apik ... Sapepake

Parcel kanggo Pak Hamid
Wulan pasa wis lumaku telung minggu luwih. Tegese ora suwe maneh wulan pasa bakale purna lan riyaya sing diantu-antu tekane bakal teka. Aryo lan Bagus bocah sing saiki lungguh ing bangku SMP lan janji serius pasa sedina wutuh iku atine seneng banget. rasa seneng iku merga nganti tekane dina iki anggone pasa durung nate mokel. Lan kaya sing dijanjekake dening Pak Hamid, salah siji tukang ... Sapepake

Jaka Budhug
Rikala jaman semana ing tlatah Jawa ana krajan sing arane Ringin Anom. Raja sing kuwasa nalika kuwi asmane Prabu Arya Seta. Sang raja kagungan puteri sing ayu banget arane puteri Kemuning, amarga kulitane kuning langsat. Nanging, sanajan Puteri Kemuning kanugrahan pasuryan sing sulistya lan pawakan sing lencir lan anggun, pranyata tetep wae jeneng menungsa ora ana sing sampurna. Gusti ... Sapepake

Nyi Ageng Serang, Srikandhi Mataram
Indonesia pancen ora tau kentekan stok musisi kebak bakat. Kita patut mongkog marang bab iki. Ora kepetung maneh wis pira cacahe musisi asal Indonesia kang sanggup nancep­ake siyunge ing panggung musik dunia, wiwit kang wis senior engga sing isih imut-imut. Salah sijine yakuwi pianis cilik aran Jefri Setiawan iki. Jenenge Jefri ujug-ujug dadi viral ing jagating maya. Bocah umur 10 ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita