» Kategori : Wacan Bocah

Ketularan Maca
Dina iki ulang taune Ambar. Sawise ngucapake selamat ulang taun, bocah-bocah kelas lima menyang kantin sekolah. Arep ditraktir Ambar tu-ku bakso. Wah, kabeh padha jejingkrak-an, seneng amarga isa maem bakso gratis. “Mbar, iki kanggo awakmu,” kan­dhane Nila karo ngulurake bungkusan kado. Ambar mesem. Ndeleng bentuk bungkuse, Ambar wis isa mbadhe apa isine. “Iki ... Sapepake

Joko Budheg
“Bocah-bocah, dina Rebo wingi, bapak nerangake bab akehe crita rakyat lan legendha sing ana ing Indonesia iki,” Pak Tantowi miwiti mulang esuk kuwi bab legendha: “Awakmu kabeh ngerti artine tembung legendha mau?” imbuhe guru sing ngrangkep dadi penulis majalah anak-anak terbitan Jakarta iki. “Crita ingkang magepokan kaliyan kawontenanipun panggenan ... Sapepake

Jajan saka Tela
Ulangan wis rampung. Bocah-bocah rada santai, merga anggene meres pikiran wis diliwati. Kanggo ngurangi kemenge uteg, esuk iki sengaja dianakake acara istimewa. Makan-makan sing kabeh panganane mau digawe saka tela utawa pohung. Pak Badrun—kepala sekolah—dina Jum’at wingi wis ngumumake yen jajan sing digawa menyang sekolahan bisa olehe nggawe dhewe, bisa tuku ana pasar ... Sapepake

Kucing dadi Deklamator
Kucing mlaku alon. Ana tikus sing lagi bae liwat ing ngarepe. Kucing banjur leren nalika krungu ana sing lagi deklamasi maca geguritan.  “Hei, para manungsa! Apa kowe kabeh ora krungu jerit tangis? Akeh sing padha sengsara lan luwe, jalaran  padudon lan perang?!” Kucing tumenggengen. Pranyata dudu manungsa sing deklamasi iku, ananging tikus. Kucing banjur ... Sapepake

Celengane Dini
Saben esuk menawa mangkat sekolah dini mesthi diparingi sangu dening ibune. Nanging amarga Dini bocahe gemi setiti lan ngati-ati, sangune iku ora tau dinggo jajan, nanging dicelengi ana celengan lemah bentuke jago, kang dituku nalika nonton sekaten karo bapak lan ibune kepungkur. Menawa menyang sekatenan Dini pancen ora lali mesthi tuku celengan ngono kuwi. Dheweke seneng banget nyelengi, ... Sapepake

Kapok Ngedu Iwak
Senajan wis didukani ibuke, nalika mulih sekolah Amar isih wae tuku iwak cupang ing ngarep sekolahane. Tekan ngomah, Amar nguncalake tase ing ndhuwur kursi. Dheweke banjur nggolek toples kothong ing pawon. “Wadhuh, ora ana sing kothong!” grenenge Amar anyel. Dheweke banjur ngobrak-abrik wadhah bumbon. Bareng sauntara, dheweke nemokake toples wadhah glepung. Lha, iki apik ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane