» Kategori : Wacan Bocah

Kancil lan Ratu Penyu
Senajan pisan-pindho udane wis gelem ceblok, nanging isih durung bisa mulihake kahanan alas Wonocarita kaya sing samesthine. Akeh tanduran sing durung semi. Mulane saben awan para kewan ing alas kuwi padha golek papan kang bisa nyuda panase srengenge. Merga ora kuwat ngrasakake hawa kang panas, Kancil kungkum ing telaga cilik sing manggon ora adoh saka gisiking segara. Pinuju enak-enak ... Sapepake

Kaluhuran Budine Manuk Emprit
Pancen apes nasibe  Manuk Emprit. Neng ngendi wae parane mesthi disingkiri karo kewan-kewan liyane. Awake sing cilik tansah wae dadi jalaran kanggo ngenyek dheweke. “Hayo lunga kana, kowe mengko bisa mati kepidak yen cedhak aku” omonge Kebo karo nggobat-abitake buntute saperlu nggusah si Emprit. Manuk Emprit lunga golek panggonan liya sinambi luru wiji woh-wohan lan ... Sapepake

Pitik Babon lan Manuk Alap-alap
Wong-wong sing mulih saka masjid Al Hikmah wis teka omahe dhewe-dhewe. Pitik jago, babon, lan pirang-pirang kuthuk padha golek pangan ing sakupenge masjid. Kewan-kewan kuwi seneng banget, sebab akeh sisa panganan ing kono. Para jama’ah masjid lagi wae rampung anggone sodakohan. Slametan kanthi niyat miwiti mbangun. Masjid diambakake, kareben para jama’ah ora seg-segan anggone ... Sapepake

Tabungan
Aku seneng banget nalika terima rapot, aku munggah kelas 5 lan oleh rangking 2. Ibu janji yen aku bisa rangking 5 be­sar, aku bakal ditumbaske sepedha anyar. Dhuwit tabungan kang wis setaun uga dibagi, aku entuk 835 ewu. “Buk, kapan tumbas sepedha?” pita­konku “Telung minggu maneh ya mesisan ibu entuk arisan, mengko dhuwit tabu­nganmu ibu tambahi gawe ... Sapepake

Dara Putih lan Dara Soklat
Manuk Dara Putih mabur karo kriyip-kriyip. Sakjane dheweke ora ngantuk, nanging lemes amarga luwe. Wis sedina iki Manuk Dara Putih durung entuk panganan. Iki wis sore, sedhela maneh srengenge bakal angslup ing sisih kulon. Nanging Manuk Dara Putih durung nemu wiji sak ndhil wae sing isa dienggo ngisi wetenge. “Tih, Putih!” Manuk Dara Putih noleh amarga ana sing nyapa ... Sapepake

Badhung si Tukang Apus-apus
Badhung, pancen seneng gawe gara-gara. Yen ana wong kena apuse, dheweke malah seneng. Wingi sore, Badhung lagi wae leren ana ngisor wit trembesi karo nyawang wong padha nandur pari. Kringete wong-wong kuwi padha dleweran merga kena panase srengenge lan kesele awak. “Aku tak gawe ulah ah,” ucape Badhung kebak kelicikan. “Wong sing dha nandur pari iki mesthi ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju