» Kategori : Wacan Bocah

Nguber Layangan Pedhot
Saben awan nganti sore wayah ketiga ing lapangan ngarep omahe Toni rame bocah padha layangan. Ing omahe, Toni bukak warung adol layangan karo kebutuhan liyane kaya kertas, bolah lan gulungan. Rega layangan kuwi murah mung Rp 1000. Sinambi jaga warung, ibuke ya gawe balungane layangan, yen wis akeh disetor menyang pengepul. Saben dina ndeleng carane nggawe layangan, Toni wusanane uga bisa ... Sapepake

Badu Wis Kapok
Badu mulih sekolah bareng kanca-kancane. Mlaku bebarengan ing pinggir dalan, ben ora kesrempet kendharaan. Nanging, tangane Badu kuwi nakal. Kerep methiki lan muthesi tetanduran ing pinggir dalan. Banjur godhonge dibuwang sembarangan. “Adhuh!” jerit godhonge kembang sepatu. Awake suwek gara-gara dipethik Badu. “Adhuh!” godhong palem mbengok kelaran. Badu ... Sapepake

Denkus 15
Jenengku  Arya, aku duwe adhi siji, bocahe bagus lan lucu ananging ya kuwi mbelinge ra mekakat. Sembarang  njaluk menang. Apa amarga lek pas tukaran, bapak ibuk sering mbelani ya? Sing gedhe diutus ngalah, iih.. sebel!  Kaya kadadeyan wingi iku, aku dijewer ibuk gara-gara njendhul adhik, Aku pegel merga di­arani maem donate sing didelikne neng le­mari makan. ... Sapepake

Dongeng Lembu lan Singa
Kaya padatan, saben malem minggu Desita ajeg sowan menyang daleme simbahe saperlu nyuwun didongengi. “Kung, dalu menika ka­kung bakale ndongeng napa?” pitakone Desita. “Dongeng ngenani lembu lan singa ndhuk,” ngendikane Yangkunge. “Hore…!!!” ujare Desita seneng. Sawise unjal ambegan, Yangkunge Desita kuwi banjur miwiti ... Sapepake

Sida Masak Sate lan Gule
Wis dadi padatan saben taun, yen ngadhepi riyaya Idul Adha utawa riyaya Kurban ing lingkungan RT Wirabayan mesthi dianakake panitia kusus kanggo ngayahi kegiyatan ksb. Sing dadi panitia biasane saka ketua RT, takmir masjid, para sesepuh, remaja lan warga. Dene sing kudu diayahi panitia antara liya nampa lan motong kewan kurban uga mbagekake daginge marang kabeh warga ing lingkungan RT. ... Sapepake

Mencone Pak Kyai
Pak Kyai Abdurrohim duwe manuk Menco sing pinter banget. Manuk Menco mau wis dilatih maneka warna omongan kaya manungsa. Saben ana wong uluk salam, Menco mau jawab,” Alaikumsalam alaikum salam...”  Yen ana wara-wara kematian ing masjid, Menco mau uga mara muni; “Innalillahi...innalillahi...” Manuk Menco kagungane pak Kyai Durrohim uga pinter muni wiridan, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!