» Kategori : Wacan Bocah

Badu Wis Kapok
Badu mulih sekolah bareng kanca-kancane. Mlaku bebarengan ing pinggir dalan, ben ora kesrempet kendharaan. Nanging, tangane Badu kuwi nakal. Kerep methiki lan muthesi tetanduran ing pinggir dalan. Banjur godhonge dibuwang sembarangan. “Adhuh!” jerit godhonge kembang sepatu. Awake suwek gara-gara dipethik Badu. “Adhuh!” godhong palem mbengok kelaran. Badu ... Sapepake

Denkus 15
Jenengku  Arya, aku duwe adhi siji, bocahe bagus lan lucu ananging ya kuwi mbelinge ra mekakat. Sembarang  njaluk menang. Apa amarga lek pas tukaran, bapak ibuk sering mbelani ya? Sing gedhe diutus ngalah, iih.. sebel!  Kaya kadadeyan wingi iku, aku dijewer ibuk gara-gara njendhul adhik, Aku pegel merga di­arani maem donate sing didelikne neng le­mari makan. ... Sapepake

Dongeng Lembu lan Singa
Kaya padatan, saben malem minggu Desita ajeg sowan menyang daleme simbahe saperlu nyuwun didongengi. “Kung, dalu menika ka­kung bakale ndongeng napa?” pitakone Desita. “Dongeng ngenani lembu lan singa ndhuk,” ngendikane Yangkunge. “Hore…!!!” ujare Desita seneng. Sawise unjal ambegan, Yangkunge Desita kuwi banjur miwiti ... Sapepake

Sida Masak Sate lan Gule
Wis dadi padatan saben taun, yen ngadhepi riyaya Idul Adha utawa riyaya Kurban ing lingkungan RT Wirabayan mesthi dianakake panitia kusus kanggo ngayahi kegiyatan ksb. Sing dadi panitia biasane saka ketua RT, takmir masjid, para sesepuh, remaja lan warga. Dene sing kudu diayahi panitia antara liya nampa lan motong kewan kurban uga mbagekake daginge marang kabeh warga ing lingkungan RT. ... Sapepake

Mencone Pak Kyai
Pak Kyai Abdurrohim duwe manuk Menco sing pinter banget. Manuk Menco mau wis dilatih maneka warna omongan kaya manungsa. Saben ana wong uluk salam, Menco mau jawab,” Alaikumsalam alaikum salam...”  Yen ana wara-wara kematian ing masjid, Menco mau uga mara muni; “Innalillahi...innalillahi...” Manuk Menco kagungane pak Kyai Durrohim uga pinter muni wiridan, ... Sapepake

Mobil-mobilan Anyar
Sawijining awan, Ardi dolanan karo adhine sing aran Wasi. Bocah loro padha gojekan ana ing ruang tamu. Ardi lan Wasi padha dhelikan. Saking senenge anggone dolanan, nganti ndhelik cedhak barang-barang ing njero omah. Buku ing rak buku melu mosak-masik amarga rak buku mau kanggo nutupi awake yen pas ndhelik. Rame banget senajan mung bocah loro. Anggone dolanan saking ramene nganti ora ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…