» Kategori : Wacan Bocah

Badhung si Tukang Apus-apus
Badhung, pancen seneng gawe gara-gara. Yen ana wong kena apuse, dheweke malah seneng. Wingi sore, Badhung lagi wae leren ana ngisor wit trembesi karo nyawang wong padha nandur pari. Kringete wong-wong kuwi padha dleweran merga kena panase srengenge lan kesele awak. “Aku tak gawe ulah ah,” ucape Badhung kebak kelicikan. “Wong sing dha nandur pari iki mesthi ... Sapepake

Cemeng Kumbang
Persis wayah srengenge kenclup, Cemeng Kumbang tekan Desa Tambaharjo. Desa iku kalebu kampunge menungsa. Saben warga padha rukun sesandhingkan karo tanggane. Klebu karo bangsa kewan kaya kucing, pitik, dara, asu lan liya-liyane. Cemeng seneng ketemu karo bangsane dhewe mau, kucing sing padha urip karo menungsa. Nanging kucing-kucing kang ditemoni padha gumun. Lagi iki ketemu kucing ireng ... Sapepake

Jas Udane Bastian
Awan iku udane deres banget, kala-kala uga keprungu swara bledheg sing nggegirisi. Awake Bastian klebus amarga mentas nglucut ing satengahe udan awan iku. Karo mbesengut, Bastian nguncalake tas rangsele nang ngarep lawang omah. Dheweke banjur ndhodhok saperlu nyopot sepatune sing teles kebes. “Masya Allah…! Lha endi payung­mu?!” panyapane Ibune rada ... Sapepake

Tujune Ana Gajah
“Tuluuuung…, tuuuuulung, tuluuung.” Krungu swara njaluk tulung, Kancil ngendhek anggone mlaku, dhe-weke clingak-clinguk karo njereng kupinge nggoleki asale swara. “Tulung…., tulung…..tulung.” “Hem sisih kana,” alon-alon Kancil nyedhaki asale swara, “Hem, gek sapa ya sing njaluk tulung,” dheweke karo milang-miling ... Sapepake

Kembar Mayang
“Mey, aku titip gawakke sik!” karo kesusu nom-noman kuwi ngulungake buku kandel nang Mayang, banjur ngeblas lunga ngegas pite. Ma­yang kang biasa diceluk Mey karo sajak kepeksa nampani buku kuwi. Isih karo ngadeg ndomblong kamitenggengen dhe­weke nguntapake playune pit sing dituggangi nom-noman mbuh sapa jenenge wong ya ora kenal. Sawise ble­gere sing nunggang ... Sapepake

Kirman Kangen Wong Tuwane
Kirman mono bocah lola sing wis ora duwe wong tuwa. 4 taun kepungkur bapak lan ibune seda amarga kacilakan. Kanggo nyambung uripe, Kirman urip karo Mbah Putrine. Mbah Kakunge uga wis swargi nalika Kirman isih ing kandhutan ibune. Dadi Mbah Putri wis dianggep wong tuwane dhewe. Saiki Kirman kelas 5 SD. Kirman kuwi grapyak, mula tansah disenengi kanca-kancane. Apa maneh Kirman pinter crita ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…