» Kategori : Kawruh Sapala

Balian Bawo, Seni Tari Kanggo Usada

Jaman saiki pancen wis maju. Apa-apa sarwa modern. Ora desa ora kutha, sing jenenge ke-milenial-an wis warata. Malah tekan pucuke gunung pisan, penampilan siji-sijine wong wis senada seirama. Apa sing dinikmati wong kutha, bisa uga dirasakake wong desa. Najan ngono, tradhisi warisan leluhur sing dilakoni turun-temurun tetep wae ora luntur. Ing babagan seni, khususe seni tari, saliyane ... Sapepake

Nyumurupi Unicorn Indonesia (2)
Perusahaan unicorn nyatane ngemonah usaha kang gegayutan karo jasa. Usaha-usaha sing dirintis dening generasi nom-noman mau nyata bisa mau­jud dadi perusahaan gedhe sing me­nehi manfaat kanggo bebrayan. Kajaba iku, perusahaan unicorn uga nuduhake yen bocah-bocah millenial duweni se­ma­ngat lan tekad kang makantar-kantar kanggo nggayuh sukses lan golek tero­bosoan usaha ... Sapepake

Budaya Jawa : Tuhu Kebak Piwulang Luhur
Wis jamak lumrah tumrap kulawarga, kang isih gondhelan kenceng Budaya Jawa (tradisional). Samubarang tumindak di­se­la­rasake karo budayane. Para leluhur ki­ta yen paring dhawuh kang arupa pitu­dhuh, pitutur tartamtu klawan pa-ngati-ati lan wanti-wanti. Nalikane penulis sinau ing pamulangan kls 3 SR. Bapake penulis yen paring dhawuh tinamtu mawa wang­salan memed. Ya ... Sapepake

Asal-usul Jeneng Sasi ing Taun Masehi
Para maos mesthine wis ngerti sasi Januari, Februari, Maret nganti sasi Desember. Merga jeneng sasi iku wis diwulangake dening bapak ibu guru kanthi tetembangan uta­wa lagu. Penanggalan ing alam donya iku dhasare ana loro yaiku penanggalan Komariyah lan penanggalan Syamsiyah. Penanggalan Komariyah yaiku pe­nanggalan kang didhasarke saka suwene rembulan ngubengi bumi. Conto ... Sapepake

SALISIR
Tembang Kawi (gedhe) mawa paugeran guru laku lan guru wilangan. Saben satembangan tumrap tembang Kawi (gedhe) diarani: 1 padeswara. 1 padeswara=2 padadirga, utawa 4 padapala. Dadi 1 padadirga=2 padapala. Cacahing wanda saben 1 padapala diarani: 1 laku, padapala siji karo sijine, cacahing wandane padha bae. Dadi saben tembang, satembangan ana: 4 laku. Golongan-golongane tembang ... Sapepake

BASA JAWA JAMAN “O L D” – LAN JAMAN “N A O / N O W”
G I T A    W A C A N A   D H A N D H A N G G U L A.   ANYARKARA OMONG TING BESASIK M E R H A T E K N A  AJA DHA SEM-BRANA ING  SA J U M L A H  WICARANE B A N D H I N G N A  M B E K  AWAKMU      AJA DHEMEN  M E N A N T ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…