» Kategori : Kawruh Sapala

Crita Mahabarata ing Seni Budaya Bali (1):

Ngrembaka ing Bentuk Kakawin lan Geguritan Kitab Mahabharata iku ngamot crita kepahlawanan (epos) kang banget ka­wentar ing Bali lan uga Jawa. Kitab Mahabarata kaimpun Bhagawan Wyasa lan kaserat ing antarane taun 400-500 Sadurunge Masehi. Buku kasebut asline mawa basa Sansekerta lan mujudake buku kanthi syair kang cukup dawa. Di­sengguh dawane nyandhak kaping te­lune Kitab ... Sapepake

Kuil Jaman Firaun Ditemokake ana Tepining Bengawan Nil

Kuil lan mesjid kuna ditemokake ing Mesir lan Israel. Nenuntun marang pemahaman kepriye biyene panguripane masyarakat religi ing abad-abad wiwitan.   Sawijine omah kanggo ngabekti marang dewa-dewa (kuil) kang dinuga umur 2.200 taun ditemokake ing tepining Kali Nil, Mesir, akhir September kepungkur. Kuil yasan jaman Raja Ptolomeus IV kuwi ditemokake kanthi ora sengaja dening ... Sapepake

Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta (4/Tamat):

Bregada Prajurit Kraton Ngayogyakarta Abdi dalem prajurit sing dielih metu ing jaban beteng lan kapindhah ing sa­kulon beteng, yaiku prajurit Wirabraja, Ketanggung, Patangpuluh, Bugis, lan Su­ranggama. Prajurit Dhaeng, Jagakarya, Mantrijero, lan Prawiratama dipindhah ing sakidul beteng. Prajurit Surakarsa lan Nyutra kaelih ing wetan beteng. Prajurit Jager tetep mapan ing jaban ... Sapepake

Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta (2):

Jaman Sultan Hamengku Buwana VIII lan IX Kangjeng Sultan uga matah beba­dan mirunggan sing katelah abdi dalem Kawedanan Pengulon. Abdi dalem Ka­wedanan Pengulon uga disebut abdi da­lem Pamethakan utawa Putihan. Dene tu­gase kajibah ngresaya babagan pa­ngibadahan, kayata ngupakara mesjid-mesjid kagungan dalem, mranata upacara-upacara keagamaan, sarta ngleluri jejeging ... Sapepake

Artificial Intelligence Bisa ngira-ira kapan Tekane Pati
Temen-temen ora ana sing bisa ngerti kanthi mesthi, yektine kapan titi wanci tumekane pati saweneh pawongan. Nanging ana saweneh program sing bisa kanggo sarana ngira-ira titiwanci tumekane pati. Aran kecerdasan gaweyan utawa artificial intelligence (AI) yasan Mbah Google. Pawarta ngenani bab iku nate kapacak ing jurnal Nature Mei 2018.   Kecerdasan gaweyan kanthi aran Google ... Sapepake

Ajaran Jawa Bab Kepemimpinan (4)
Tumindak Angkara Murka, Tumpesen!  III. Bab Pertahanan lan Keamanan: 1. Ing satengahe paprangan, kekuwatan lan kekendelan iku dadi kembang pocapan. 2. Manawa niti priksa prajurit utawa paring gla-dhen, wigatekna ketrampilane. Sing sapa ngatonake kawegigan kang linu-wih, wajib dijunjung lan kalungguhake ing palungguhan kang luwih dhuwur. Nanging suwalike sing sapa ora kuwa-wa ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN