» Kategori : Kawruh Sapala

Asal-usul Jeneng Sasi ing Taun Masehi
Para maos mesthine wis ngerti sasi Januari, Februari, Maret nganti sasi Desember. Merga jeneng sasi iku wis diwulangake dening bapak ibu guru kanthi tetembangan uta­wa lagu. Penanggalan ing alam donya iku dhasare ana loro yaiku penanggalan Komariyah lan penanggalan Syamsiyah. Penanggalan Komariyah yaiku pe­nanggalan kang didhasarke saka suwene rembulan ngubengi bumi. Conto ... Sapepake

SALISIR
Tembang Kawi (gedhe) mawa paugeran guru laku lan guru wilangan. Saben satembangan tumrap tembang Kawi (gedhe) diarani: 1 padeswara. 1 padeswara=2 padadirga, utawa 4 padapala. Dadi 1 padadirga=2 padapala. Cacahing wanda saben 1 padapala diarani: 1 laku, padapala siji karo sijine, cacahing wandane padha bae. Dadi saben tembang, satembangan ana: 4 laku. Golongan-golongane tembang ... Sapepake

BASA JAWA JAMAN “O L D” – LAN JAMAN “N A O / N O W”
G I T A    W A C A N A   D H A N D H A N G G U L A.   ANYARKARA OMONG TING BESASIK M E R H A T E K N A  AJA DHA SEM-BRANA ING  SA J U M L A H  WICARANE B A N D H I N G N A  M B E K  AWAKMU      AJA DHEMEN  M E N A N T ... Sapepake

Ancasing Gesang Bebrayan ing Donya
Tiyang Jawi asring pitaken apa ta tujuane urip iku? Lajeng wonten wangsulan : “Yen urip mung mam-pir ngombe”! ning ugi wonten ingkang ngendika : “yen urip iku ora mung mampir ngombe, nek perlu mangan, mbungkus, ngrampok, lan sapanunggilanipun”. Sedaya wangsulan kalawau, sae-sae kemawon, sabab jejering wangsulan kalawau amung nut kadiwasanipun piyambak-piyambak. ... Sapepake

Gegambaran Tokoh Gajah Mada Ing Karya Sastra (1):
Pahlawan Kadewan Kang Sarwa Sampurna Gajah Mada minangka tokoh se­jarah kang kaloka pancen wis ora ka­talompen maneh, nanging Gajah Mada minangka tokoh kaya kang ginambar ing karya sastra sajake isih arang disenggol lan akeh kang durung mangerteni. Mungguh bawarasa (pirembugan) bab paraga Gajah Mada kaya kang bakal katur ing seratan iki, lelandhesan saka seratane Dr. Partini ... Sapepake

Jujur
Yen kagambarake, sipat lugu utawajujur kaya patrape gegodhongan utawa pang-pang kang obah-obah samangsa katerak angin, kumleyang tiba ing titi mangsane, yen wis kuning. Pang-pang tugel, ca­rang-carange mrepel, yen ketrajang udan lan panas, katerak angin wola-wali. Wiji-wiji thukul becik ing subure lemah. Banyu kali mili tumuju mengisor lan sa­piturute. Kaya patrape alam. Manut ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng