» Kategori : Kawruh Sapala

Golonganing Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta
Kagem para sutresna Panyebar Semangat sakirane ora ana alane ngawuningani araning sawetara golonganing Abdidalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sarta Paring dalem jeneng marang para Abdi dalem mau miturut golonganing. Ing antarane kang bisa katur ing kene kaya kasebut ing ngisor ... Sapepake

Wayang Cina Gaya Yogyakarta

Wayang Cina gaya Yogyakarta muncul taun 1925. Wayang kasebut asil karyane Gan Thwan Sing, pe­ranakan Tionghoa warga saka kampung Beskalan Yogyakarta. Jinis wayang kasebut nyritakake lakon-lakon saka crita jaman kuna ing Tiongkok, nanging kabeber kanthi manut tatacara pakeliran wayang purwa gaya ... Sapepake

Jeneng Papan Manut Crita Rakyat (1)
Sawijining ahli basa (linguist) saka manca sing jenenge Brumfit duwe teori yen tetembungan kang digu­nakake ing sawenehe basa iku asifat se­wenang-wenang (arbitary). Sing dika­rep­ake ‘sewenang-wenang’ yaiku ora ana sesambungan (tetimbangan) nalar nalika nggunakake tembung kanggo nye­but barang tinamtu. Dheweke menehi conto tembung ‘horse’ (ing ... Sapepake

Wiwit Jaman Penjajah, Narkoba wis Sumebar ing Pulo Jawa

Ngrembug perkara narkoba sajak ora ana enteke, saben dina ana wae pengedar pemakai lan bandar sing kasil dirangket dening petugas penegak hukum. Penyelundupan narkoba uga wis kerep di gagalake dening petugas, sawe­tara pelakune ditembak mati. Nanging barang haram sing siji iki tetep wae bisa dipikoleh dening para pecandune, wiwit saka kuli kasar, pelajar, mahasiswa, oknum pejabat ... Sapepake

Among Rasa-Among Mangsa-Among Subasita
Saben manungsa/wong, kuwi nduweni rasa pangrasa. Nanging ora saben wong padha pangrasane, antarane siji lan sijine rasa pangrasane beda-beda. Ana kang rasa pangrasane alus, menawa krungu tembung rada kasar sethithik bae, pangrasane wis ora kepenak. Apamaneh yen tembung kasar mau ditujokake marang diri pribadine, tansaya gawe wong mau kaya katunjek pangrasane. Nanging ana uga kang alus ... Sapepake

Bakuning Nalar Aksara Jawa
Pambuka Aturku  ing tulisan iki mung sadêrma asung bakuning panalaran aksara Carakan murih ora agawé tidha-tidhaning panulissé. Pancèn ing babagan basa iku akèh tinêmu wêwaton kang awujud prajanjèn, kang akèh-akèhé ora anjlèntrèhaké bakuning nalar kang kudu ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane