» Kategori : Kawruh Sapala

Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta (4/Tamat):

Bregada Prajurit Kraton Ngayogyakarta Abdi dalem prajurit sing dielih metu ing jaban beteng lan kapindhah ing sa­kulon beteng, yaiku prajurit Wirabraja, Ketanggung, Patangpuluh, Bugis, lan Su­ranggama. Prajurit Dhaeng, Jagakarya, Mantrijero, lan Prawiratama dipindhah ing sakidul beteng. Prajurit Surakarsa lan Nyutra kaelih ing wetan beteng. Prajurit Jager tetep mapan ing jaban ... Sapepake

Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta (2):

Jaman Sultan Hamengku Buwana VIII lan IX Kangjeng Sultan uga matah beba­dan mirunggan sing katelah abdi dalem Kawedanan Pengulon. Abdi dalem Ka­wedanan Pengulon uga disebut abdi da­lem Pamethakan utawa Putihan. Dene tu­gase kajibah ngresaya babagan pa­ngibadahan, kayata ngupakara mesjid-mesjid kagungan dalem, mranata upacara-upacara keagamaan, sarta ngleluri jejeging ... Sapepake

Artificial Intelligence Bisa ngira-ira kapan Tekane Pati
Temen-temen ora ana sing bisa ngerti kanthi mesthi, yektine kapan titi wanci tumekane pati saweneh pawongan. Nanging ana saweneh program sing bisa kanggo sarana ngira-ira titiwanci tumekane pati. Aran kecerdasan gaweyan utawa artificial intelligence (AI) yasan Mbah Google. Pawarta ngenani bab iku nate kapacak ing jurnal Nature Mei 2018.   Kecerdasan gaweyan kanthi aran Google ... Sapepake

Ajaran Jawa Bab Kepemimpinan (4)
Tumindak Angkara Murka, Tumpesen!  III. Bab Pertahanan lan Keamanan: 1. Ing satengahe paprangan, kekuwatan lan kekendelan iku dadi kembang pocapan. 2. Manawa niti priksa prajurit utawa paring gla-dhen, wigatekna ketrampilane. Sing sapa ngatonake kawegigan kang linu-wih, wajib dijunjung lan kalungguhake ing palungguhan kang luwih dhuwur. Nanging suwalike sing sapa ora kuwa-wa ... Sapepake

Ajaran Jawa Bab Kepemimpinan (3)
Apa Isih Jumbuh Karo Jaman Saiki? Ajaran Jawa ing bab kepemim­pi­nan negara iku pranyata biyen dikang­gokake dening Raja kang nyepeng pa­nguwasa ing wektu kuwi. Kamangka Negara Indonesia iku saiki ora abentuk kerajaan nanging bentuk republik kang demokratis. Banjur ana pitakonan, apa ajaran Jawa ing bab kepemimpinan ma­sya­rakat lan negara iku isih relevan ... Sapepake

Kursi iku ana tulisane “Criminal” (2/tamat)

Rencana wis tak atur. Aku nelpun taksi jam sanga bengi aku bareng kan­caku siji, kabur metu lewat lawang mbu­ri. Mlaku tumuju dalan gedhe nunggu taksi sing wis tak tilpun. Bareng taksi wis teka, aku numpak taksi tumuju kutha kira-kira rongjaman suwene tumuju ku­tha aku numpang kancaku sedina. Bu­bar iku aku Pindhah-pindhah nggon golek gawean. Dadi kaya manuk miber-miber. Nate ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju