» Kategori : Kawruh Sapala

Among Rasa-Among Mangsa-Among Subasita
Saben manungsa/wong, kuwi nduweni rasa pangrasa. Nanging ora saben wong padha pangrasane, antarane siji lan sijine rasa pangrasane beda-beda. Ana kang rasa pangrasane alus, menawa krungu tembung rada kasar sethithik bae, pangrasane wis ora kepenak. Apamaneh yen tembung kasar mau ditujokake marang diri pribadine, tansaya gawe wong mau kaya katunjek pangrasane. Nanging ana uga kang alus ... Sapepake

Bakuning Nalar Aksara Jawa
Pambuka Aturku  ing tulisan iki mung sadêrma asung bakuning panalaran aksara Carakan murih ora agawé tidha-tidhaning panulissé. Pancèn ing babagan basa iku akèh tinêmu wêwaton kang awujud prajanjèn, kang akèh-akèhé ora anjlèntrèhaké bakuning nalar kang kudu ... Sapepake

Budi Pakarti (11 – Tamat)
H. Bab Tanggung Jawab Jaman samangke raos tanggung jawab kados sampun kathah ingkang sami nglir­wakaken ing mangka, ing bebrayan gesang raos rumangsa gadhah tanggel jawab punika penting sanget, sabab ing babagan pakaryan, ingkang kadulu miwah ingkang kabiji punika, tiyang punika gadhah tang­gung jawab punapa mboten. Tebanipun tumindak tanggung jawab punika saged tanggung jawab ... Sapepake

Risalah Ngimpi
Masalah ngimpi dudu masalah sing asing mungguhing wong urip neng ngalam donya, sebab saben uwong mesthi nate ngalami. Aku yakin saben wong nate ngimpi, embuh ngimpi sing nyenengake, embuh sing medeni, embuh sing gawe bingung. Akeh uwong sing ora nggatekake impen,  nanging sejatine ora mengkono mungguh batine. Mupuse ngimpi iku kebange wong turu. Nanging yen gelem naliti kanthi ... Sapepake

Budi Pakarti (10)
Bab IV Menawi Kepengin Gesang Tumata Pangangkah kepengin gesang tumata punika, boten namung kagunganipun pandhita, satriya, sudra lan waesiya ke­ma­won, ananging sok sintenan kema­won wenang nggayuh gesang ingkang tumata, manut ing satataning bebrayan gesang. Tiyang gesang tumata boten mesthi sugih, boten mesthi mlarat, ana­nging gesang tumata punika menawi kadulu ing ... Sapepake

Biyen Kethoprak Saiki Sinetron
Antarane taun 1960 ngati 1975 kesenian tradhisional isih dadi tontonan tuan rumah ing wewengkone dhewe. Jati dirine bangsa, daerah katon kenthel banget. Katitik ing jaman iku jenenge tontonan kaya dene kethoprak, ludruk, reog, wayang kulit lan wayang wong dadi hi­buran utama kanggone masya­rakat. Luwih-luwih ing kutha-kutha keca­ma­tan apa maneh plosok padesan. Merga hiburan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita