» Kategori : Kawruh Sapala

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (13):
Variasi Paes Penganten Putri Mungguh variasi paes tumrap penganten putri iku kaya kang dumunung ing perangan pasuryan, rikma (gelung, sanggul), lan ing perangan busana (badan).   (a) Variasi ing paes pasuryan Owah-owahan lan variasi paes pasuryan tumrap penganten putri iku umume ing wujud wernane lati lan pipi, uga corekan paes ing palarapan kang nyakup penunggul, ... Sapepake

Budi Pakarti (8)
Makutha Rama Tembung “makutha Rama, dudu kok “makutha utawa toponge “ prabu Rama Wijaya, dudu, tegese “Rama” manut pa­mawasku iku Rama = Gusti Allah  = Pa­ngeran Kang Murba lan Wasesa. Sabab apa aku duwe panemu mangkono, sa­bab “hastha brata” iku lakune dewa wolu cacahe, dudu lakune prabu Rama. Mang­ka lakune dewa iku uga ... Sapepake

Budi Pakarti (7)
Dene piwulange Prabu Rama marang rayine, mangkene: 1. Panguwasa kudune janma utama, mula panguwasa iku kudu bisa weruh endi pakarti nistha, pakarti madya, lan pakarti utama. 2. Saka piwulang iku, tegese kang da­di panguwasa iku kejaba manungsa kang utama utawa wong kang becik, uga ana manungsa kang nistha dadi pa­nguwasa. 3. Panguwasa kudu pirsa endi kang diarani ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (9):
Paes Ageng Jangan Menir lan Gelung Bokor Mengkureb Pabean kang terwaca antarane busana penganten kakung corak Jangan Menir karo corak Kasatriyan Ageng lan corak Yogya Putri, yaiku yen Busana Kasatriyan Ageng nganggo jarik sutra motif flora, kalung biasa (ora sungsun telu), oncen, kelat bahu, lan tanpa sumping, dene Busana Yogya Putri tanpa nganggo kelat bahu lan nganggo kalung biasa (ora ... Sapepake

Filosofi Liong lan Barongsai, Ngudi Sesrawungan Mring Sasama

Ing Agama Khonghucu, sing raket se­sam­bungane karo masyarakat Tiong­hwa ing Indonesia kaya-kaya wis ruma­ket karo kiprahe sini budaya Liong (naga) lan Barongsai (Singa). Awit manut ka­percaya­anne,  sata kewan loro iku ndu­we­ni unsure spiritual ing pangu­ripane manungsa. “Ke­lorone sato kewan mau minangka wewu­judan semangat lan ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (8):
Paes Penganten Corak Yogya Putri III. Paes Yogya Putri Paes corak Yogya Putri iku tatarane luwih dhuwur setingkat yen dibandhing karo corak Kasatriyan Ageng. Jinis bu­sana corak Yogya Putri uga disebut “Bu­sa­na Agustusan”, sebab ing awale di­agem dening para putri dalem Kangjeng Sultan Hamengku Buwana ing saweneh­ing adicara mirunggan ing loji ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…