» Kategori : Kawruh Sapala

Budi Pakarti (11 – Tamat)
H. Bab Tanggung Jawab Jaman samangke raos tanggung jawab kados sampun kathah ingkang sami nglir­wakaken ing mangka, ing bebrayan gesang raos rumangsa gadhah tanggel jawab punika penting sanget, sabab ing babagan pakaryan, ingkang kadulu miwah ingkang kabiji punika, tiyang punika gadhah tang­gung jawab punapa mboten. Tebanipun tumindak tanggung jawab punika saged tanggung jawab ... Sapepake

Risalah Ngimpi
Masalah ngimpi dudu masalah sing asing mungguhing wong urip neng ngalam donya, sebab saben uwong mesthi nate ngalami. Aku yakin saben wong nate ngimpi, embuh ngimpi sing nyenengake, embuh sing medeni, embuh sing gawe bingung. Akeh uwong sing ora nggatekake impen,  nanging sejatine ora mengkono mungguh batine. Mupuse ngimpi iku kebange wong turu. Nanging yen gelem naliti kanthi ... Sapepake

Budi Pakarti (10)
Bab IV Menawi Kepengin Gesang Tumata Pangangkah kepengin gesang tumata punika, boten namung kagunganipun pandhita, satriya, sudra lan waesiya ke­ma­won, ananging sok sintenan kema­won wenang nggayuh gesang ingkang tumata, manut ing satataning bebrayan gesang. Tiyang gesang tumata boten mesthi sugih, boten mesthi mlarat, ana­nging gesang tumata punika menawi kadulu ing ... Sapepake

Biyen Kethoprak Saiki Sinetron
Antarane taun 1960 ngati 1975 kesenian tradhisional isih dadi tontonan tuan rumah ing wewengkone dhewe. Jati dirine bangsa, daerah katon kenthel banget. Katitik ing jaman iku jenenge tontonan kaya dene kethoprak, ludruk, reog, wayang kulit lan wayang wong dadi hi­buran utama kanggone masya­rakat. Luwih-luwih ing kutha-kutha keca­ma­tan apa maneh plosok padesan. Merga hiburan ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (18/Tamat):
Perkara Baku Kang Mahanani Owah-Owahan Mungguhing Kagunan Paes Penganten Saka patang pasal ing AD lan ART Persatuan Pemaes 16 Yogyakarta iku, tetela ora ana siji-sijia ayat kang ngatur “pembakuan bab paes pengan­ten” Jawa (ing Yogyakarta). Manut pa­mawase pehak panaliti, anane “pemba­kuan” mung dilandhesi ngenani bab etika bae. Jalaran ora ditata ing AD ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (17):
Pangrembakane Seni Paes Penganten Jaman saiki kembar mayang sing digawe saka janur, wis kedheseg karo kembar mayang jinis anyar. Yaiku kem­bar mayang sing digawe luwih endah lan ‘modern’, sarta ditandangi bocah-bocah enom. Bahan-bahane, ana sing digawe saka janur sintetis (plastik) lan anggone ngecakake kari ngetrap. Na­nging uga ana janur kang asli, dene kem­bar ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….