» Kategori : Primbon & Palintangan

14 - 20 April 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Rancangane ditindakake kanthi mantep. Aja rangu-rangu amrih bisa nggayuh pepenginan kang diarep-arep. Rejeki lancar, ora perlu kuwatir. Aja kesed olah raga, otot kudu dilatih amrih ora kaku. Gosip ora perlu direwes amrih swasana kulawarga tansah harmonis. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki kudu luwih ngati-ati. Yen rancangan durung mateng becike ... Sapepake

07 - 13 April 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Swasana isih nyenengake, lintang kabegjan sumunar. Enggal gumregah nglanggati samubarang kalodhangan becik. Ora perlu kuwatir nyukupi butuh, amarga pametu sansaya mundhak. Pakaryan rada abot, nanging malah ndadekake awak luwih bregas. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki kudu sabar lan sengkud anggone makarya, amrih antuk asil kang ... Sapepake

31 Maret - 06 April 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Konsentrasine aja pecah, utamane bab perkara kang wigati. Sana­dyan wayahe ngaso nanging tetep kudu nggatekake lakuning obyekan. Aja nganti ana kang kliwatan. Masalah kulawarga diram­pungi dhewe. Ati kena panas, pikiran kudu tansah wening. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Becike aja leren ngupayakake trobosan-trobosan anyar kang bisa katindakake ... Sapepake

24 - 30 Maret 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Rancangan anyar disumenekake dhisik amarga kahanan isih rekasa, akeh pepalang. Mlebu metune dhuwit ditata kanthi princi. Aja nglirwakake jam mangan, murih lara mag ora kumat. Kanggo njaga tentreming kulawarga aja kakehan panyaruwe. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Ana kalodhangan becik kanggo nutup kapitunan. Sing mantep tyas lan pikire. Rejeki lancar, ... Sapepake

17 - 23 Maret 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Upaya sing durung kasil ora perlu digetuni. Semono uga bab sing ora mranani ati, aja nganti njalari nglokro. Sing pokok yaiku krenteg kanggo gumregah maju, dilakoni kanthi renaning galih. Asmara: aja kasar, tetembungan alus malah bisa diresepake atine.  AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki kudu bisa luwih dhisiplin anggone nindakake maneka ... Sapepake

10 - 16 Maret 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Swasana ora pesthi, njalari mangkel. Mula kudu asikep teges aja nganti anut grubyuk. Asil kang akeh ora ana cukupe anggone blan­ja brah-breh. Kasarasan digatekake, manuta marang dhokter kang paring usada. Kulawarga kudu kompak, aja katut omongan liyan. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Rancangan diterusake selaras kabisan panjenengan, aja nganti ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…