» Kategori : Primbon & Palintangan

01 - 07 Desember 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Perkarane sejatine mung sepele, yaiku swasana ing pakaryan sing ora nyenengake. Ananging pancen kudu dawa ususe, aja gam­pang katut omongane liyan. Kasarasane dijaga. Asmara: sumbang pamikirane pasangan digatekake, amrih regejegan enggal purna. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Wewadi pribadi prayogane disimpen rapet. Sanadyan lintang ka­begjan ... Sapepake

24 - 30 Nopember 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja gampang serik, prayogane ora nyepelekake sumbangan pikiran saka liyan. Pikirane sing wening, emosine dikendhaleni. Nduwe hobi anyar kena wae, nanging aja nganti njalari tenaga keforsir. Asmara: tetembungane sing apik amrih ora nglarani atine. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Sing mantep marang rancangan pribadi panjenengan. Ora susah anut grubyug, ... Sapepake

17 - 23 Nopember 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Sing waspada lan ngati-ati, ana sing nduweni sedya ala ngreridhu laku. Wayahe meneng dhisik, lan ora susah nyaruwe. Kasarasane dijaga, kaya ngapaa memangan ing ndalem luwih sehat. Aja jajan nang njaba. Asmara: kulawarga kudu dijak rembugan. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Olehe gela aja kedawa-dawa. Iki mono kanggo pancadan amrih bisa luwih ... Sapepake

10 - 16 Nopember 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Sing sareh, anggone nggawe putusan aja kesusu, amrih asile ora nguciwakake. Atine sing lerem, yen nduwe rancangan gedhe di-tungka dhisik. Rejeki lancar, butuhe dicukupi. Yen ana utang enggal disaur. Jaga kasarasan kanthi olah raga sing ajeg. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Mongkog marang asil pakaryan iku becik, nanging aja keladuk, apamaneh ... Sapepake

03 - 09 Nopember 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Swasana nyenengake, samubarange lancar. Sanadyan ana kri­wikan, nanging yen diadhepi kanthi sabar, ora bakal dadi grojogan. Ayo, iki wayahe nggolek bebathen gedhe. Jaga kasarasan kanthi ngendhani panganan sing pedhes lan kecut. Apura ingapura luwih prayoga. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Ana sing meri. Ya kudu sabar lan ora emosi, amrih ... Sapepake

20 - 26 Oktober 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Sing uwis ya uwis, aja kedawan olehe nggetuni. Sing baku wis ngu­paya kanthi greget lan tumemen. Asile kaya ngapa ya ditampa kanthi lila lan legawa. Asmara: tetembungane sing alus, yen kasar lan sora malah ora ana paedahe. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki kudu bisa luwih dhisiplin nindakake sakehing rancangan sing wis digawe. Ancase, kabeh ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN