» Kategori : Primbon & Palintangan

12 - 18 November 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Pocapane dijaga, amrih kriwikan ora dadi grojogan. Luwih becik konsentrasi nindakake pakaryan. Sepira wae rejekine, kudu bisa nyelengi. Kasarasan badan tansaya apik, nanging aja njarag pi­welinge dhokter. Asmara: tetepungan anyar aja nganti njalari regejegan. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Aja tansah menthelengi perkara cilik sing tundhone ... Sapepake

05 - 11 November 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Swasana nyenengake, samubarange lancar. Sanadyan ana kri­wikan, nanging yen diadhepi kanthi sabar, ora bakal dadi grojogan. Ayo, iki wayahe nggolek bebathen gedhe. Jaga kasarasan kanthi ngendhani panganan sing pedhes lan kecut. Apura ingapura luwih prayoga. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Ana sing meri. Ya kudu sabar lan ora emosi, amrih ... Sapepake

29 Oktober - 04 November 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Yen gampang nglokro, tangeh lamun bisa maju uripe. Enggal gumregah ngoyak target. Reputasine kudu dijaga. Rejeki tetep lancar lan kudu bisa nyelengi. Jaga kasarasan, endhanana mema­ngan sarwa pedhes. Asmara: perkarane wong loro aja nganti keprungu wong liya. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Sanadyan angel olehe nulak, yen kira-kira ora dadi ... Sapepake

22 - 28 Oktorber 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Ora perlu kakehan ngumbar janji. Sing baku rancangane enggal ditindakake. Penggaweyan sing numpuk aja ditungka maneh. Bu­tuhe pokok dicukupi dhisik, nembe nglirik liyane. Olehe memangan dijaga aja nganti kantru. Asmara: ngalah, ora susah padudon. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Swasana mbungahake, asile uga selaras karo sing diidhamake. ... Sapepake

15 - 21 Oktober 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Minggu iki swasanane panas, akeh sing meri lan srei. Kudu luwih waspada, lan aja gampang percaya omongane liyan. Prayogane andhap asor. Ana rejeki luwih, nanging kusu tetep ngirit. Kasarasane badan mlorod, ditata olehe memangan lan makarya. Asmara: romantis. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Aja gampang rumangsa marem banjur leren olehe mikir ... Sapepake

08 - 14 Oktober 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Dalane isih dawa, mula aja gampang marem lan lali kiwa tengen. Tansah nggawe trobosan, lan marak nyedhak tukar panemu marang ndhuwuran. Aja gampang cal cul dhuwit. Kasarasan badan apik, dijaga terus. Asmara: yen pancen jodho ya bakal ana dalane. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Sanadyan ora kencar-kencar, nanging lintang kabegjan isih ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane