» Kategori : Primbon & Palintangan

22 - 28 September 2019
22 - 28CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Pasulayan dirampungi, lan aja nanggepi swara-swara ora becik. Konsentrasi marang kegiyatan panjenengan amrih asile maremake. Kuwi kang sinebut kamenangan. Yen nyekel dhuwit, aja brah-breh. Gunakna kanggo merjuwangake karir. Aja emosi. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Sing luwih sregep, utun, lan sabar. Endhanana pasulayan lan bab kang ora ... Sapepake

15 - 21 September 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Bab dhuwit, kapetung isih gampang anggone golek. Bab pakaryan sing ngati-ati aja nganti kapusan lan dumadi pasulayan. Kasarasan mlorod, aja kakehan pikiran lan tenaga. Yen nganti mlebu rumah sakit bakal mbutuhake ragad kang ora sethtithik lan ngrepotake liyan. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Kepriye bae, panjenengan isih ribet, agel rembugan klawan ... Sapepake

08 - 14 September 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Ora suwe, bakal antuk rejeki bola-bali. Aja ana kang ditulak lan aja dadi umuk. Mangkel ing ati dilalekake dhisik, aja diladeni. Mlebu metune dhuwit lancar, saengga kabeh masalah bisa diatasi. Nanging kudu ati-ati lan tansah waspada. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Akeh dhuwit mlebu nanging yen ora bisa ngemonah bisa ndadekak e bangkrut lan antuk masalah. ... Sapepake

01 - 07 September 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Ibarat wong mlaku, dalane ora tansah alus. Nanging kudu tansah optimis, aja kakehan alesan. Apamaneh minggu iki kalodhangan tinarbuka lan lintang kabegjan sumunar padhang. Dhuwite bablas terus amarga royal. Jaga kasarasan, yen perlu anggone ngudud dilereni. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Dalane tansaya cetha. Masalah kang diadhepi wiwit bisa diatasi. ... Sapepake

25 - 31 Agustus 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Sanadyan durung kaya kang diarep-arep ananging krenteging makarya kudu dijaga. Kudu gelem rekasa amrih kalodhagan ora ucul. Kasarasan durung pulih, butuh ngaso lan aja nindakake pakaryan abot. Ngatasi masalah kulawarga butuh wektu, aja grusa-grusu. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Bathi utawa tuna gumantung anggone panjenengan milih mitra kerja. Yen waton ... Sapepake

18 - 24 Agustus 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Lintang kamujuran sumunar, kabeh urusan bisa dilakoni kanthi lancar. Aja lali sedhekah amrih rejekine dadi berkah. Yen wis wayahe leren ya kudu ngaso, murih kasarasaning badan jinaga. Aja gam­pang kepincut, saengga kulawarga tansah harmonis. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki nasibe kurang mujur. Mula yen arep nggawe putusan kudu rembugan ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju