» Kategori : Primbon & Palintangan

17 - 23 Februari 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Asile ora kaya kang dijanjekake, nanging kudu nrima lan mongkog. Amarga bisa tansah lumaku lan nyukupi butuh. Rancangan kang katon nuwuhake bebathen enggal ditindakake. Yen pancen lara, mertamba menyang dhokter. Kulawarga perlu dijak seneng-seneng. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki kudu cekat-ceket. Enggal nggawe putusan, amrih ka­lodhangan ... Sapepake

10 - 16 Februari 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja kakaehan sanggan pikiran, tundhone njalari lungkrah ing ba­dan. Kepara malah bisa nuwuhake lelara. Perkara pancen dipikir digoleki carane mrantasi, ananging aja kanthi spaneng. Asmara: emosine dikendhaleni, reridhu apa wae mesthi bisa dilakoni. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Sing wis kasil ing minggu kepungkur pancen nengsemake. Ananging minggu ... Sapepake

03 - 09 Februari 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja rangu-rangu nggawe trobosan anyar. Amarga kabeh nyeng­kuyung panjenengan, lan isih ana kalodhangan. Kudu pinter ngatur wektu, aja nganti jejibahan numpuk njalari dadi pikiran. Tetep ku­du ngirit aja mburu seneng, murih ora tuna. Kulawarga butuh digatekake. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Konsentrasi marang punjering masalah, aja ngurusi ... Sapepake

27 Januari - 02 Februari 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Bakat lan kabisane dituduhake, aja gelem mung dinggo poyok-poyokan lan ora diajeni. Iki wanci kang pas kanggo mertobat, njaluk ngapura, lan nindakake owah-owahan urip. Rejeki wiwit gancar, bisa ngatasi perkara, lan pamikiran tansaya diwasa. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Mundhak dina, rejeki tansaya gancar lan bebathen tambah akeh. Aja nganti gagal ... Sapepake

20 - 26 jANUARI 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja gampang marem, elinga yen panjangkane isih dawa tumuju asil sing gumilang. Mula aja nganti lena dening pangalembana. Tetembungan manis lan mbombong iku bisa dadi wisa ing tengahing laku. Asmara: yen pancen jodho, bakale gelem nampa apa anane. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Wiwit ana owah-owahan, nanging aja kesusu nduwe pangarep-arep sing kegedhen. ... Sapepake

13 - 19 Januari 2019
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja nglokro, aja mandheg olehe ngupaya. Nalika isih bisa ambegan lan gelem makarya, mesthi ana dalan. Akeh pasemon saka kiwa tengen, nanging aja gigrig. Introspeksi, mawas diri amrih bisa ngga­we putusan. Asmara: sing wis ya uwis, aja digetuni kedlarung-dlarung. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Lagi ketaman lara. Yen ora badan, ya lara ati utawa ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng