» Kategori : Primbon & Palintangan

02 - 08 Juli 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Yen gampang nglokro, tangeh lamun bakal bisa maju. Enggal gumregah amrih bisa ngundhakake asil lan njaga kapracayan saka mitra kongsi. Endhanana memangan pedhes, eman padharane. Asmara: masalahe dirampungake wong loro, aja nganti ngatutake liyan. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Yen wis kekancan, pancen ora gampang nulak kongsi obyekan. Nanging ... Sapepake

25 Juni - 01 Juli 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja mung obral omongan nanging ora ana buktine. Perkarane dirampungake mbaka siji. Butuh sing wigati dicukupi dhisik, nembe mikir kasenengane. Jaga kasarasane badan, aja nganti telat mangan. Asmara: kala-kala ngalah amrih dadi lan becike. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Swasana nyenengake, akeh pangalembana. Gatekake kritik lan pasemon sing ... Sapepake

18 - 24 Juni 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Akeh sing meri, njalari ing minggu iki swasana krasa panas. Mula, ku-du luwih waspada lan aja gampang percaya marang liyan. Sapari-polahe sing prasaja lan lembah manah. Kasarasan badan mlorod, kudu luwih open maneh marang awake dhewe. Asmara: romantic, kudu dijaga. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Akeh pangalembana kang sejatine bisa ... Sapepake

11 - 17 Juni 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Isih akeh pakaryan kang kudu dirampungake. Mula, ora susah di­-imbuhi kegiyatan sing mung nambahi urusan. Aja cilik atine, ana sing nyengkuyung. Rejekine lancar, kepara luwih akeh saka minggu kepungkur. Awak lungkrah kudu ngaso sedhela amrih bregas maneh. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Sing ngati-ati lan aja sembrana anggone nindakake ... Sapepake

04 - 10 Juni 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Kahanane apik, mula krentege kudu diundhakake. Pocapane dijaga lan aja mencla-mencle. Rejeki lancar, sakehing butuhe bisa dicukupi. Kasarasan badan mlorod, mula kudu ngati-ati amrih ora gampang ketaman lelara. Asmara: sing percaya marang pasangan, aja dikekang. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Masalahe pirang-pirang, nanging tansah ana ... Sapepake

21 - 27 Mei 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Daya lan upaya ing minggu iki prayogane ditujokake kanggo kabe-cikan. Semono uga ing babagan penggaweyan, mumpung swasa-nane apik. Jaga pasrawungan. Sanadyan butuhe kacukupan, yen ana obyekan ditampa. Jaga kasarasan, aja ngombe es. Asmara: romantis. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Panjenengan sing bisa ngukur kakuwatane dhewe, ora usah ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….