» Kategori : Kejawen

Adeg Omah Masyarakat Jawa Mataraman

Ing Provinsi Jawa Timur upacara adeg omah isih diprangguli ing wilayah Jawa Mataraman, kayata Pacitan, Trenggalek, Madiun, Tulungagung, Kediri, Blitar, Nganjuk, lan ing maneka papan dudu Jawa Mataraman sing isih nglestarekake tradhisi iki, tuladhane wilayah kabudayaan Tengger lan Osing. Ing masyarakat Jawa, sawijining rumah tangga dikandhak­ake sampurna yen wis nduweni papan kanggo ... Sapepake

Tradhisi Rasulan Masyarakat Magetan Mina Candra Kinasih

Salah sawijining cara kanggo mbentengi budaya lokal sing wis kegerus budaya modern, yaiku kanthi cara ngles­tarekake “upacara adat” ing dhaerahe dhewe-dhewe kaya kang dileksanakake dening masyarakat Desa Simbatan, Keca­matan Takeran, Kabupaten Magetan. Ing desa kasebut ana sendhang kuna kang kinaran sendhang beji. Sendhang iki kalebu salah sawijining peninggalan sejarah, ... Sapepake

Upacara Adat Masyarakat Magetan

ING realitas panguripan akeh kabudayan kang tetep urip lan uga ana kang malah mekar. Bab iki nuduhake yen pakulinan-pakulinan kang dikembangake dening masyarakat dipadhakake karo kabutuhan-kabutuhan tartamtu saka lingkungane saben adat. Ing umume kabudayan dikandhakake adaptif, krana kabudayan iku nglengkapi manungsa kanthi cara-cara adaptasi marang kabutuhan fisiologis saka awake dhewe, lan ... Sapepake

Mangga Kita Ngruwat Pribadi
A. Purwoko Kawontenan sapunika ing tahun 2017, bangsa lan nagari kita, cadranipun kados “gabah den interi”. Sami bingung bilulungan, sami cubriya datheng sesami, samai daredah ing tengahing bebrayan. Kenging punapa makaten, amarga ing tahun 2018, tegesipun namung kirang kalih wulanan, nagari kita badhe wonten “Pilkada serentak”, mila ing bebrayan lajeng sami ... Sapepake

Walagara

SAUPAMA ora ana leluhur, panguripan kaya saiki ora bakal ana? Tanpa leluhur, panguripan generasi wis cures, kari alam meneng lan terus mlaku tanpa ana manungsa. Ing kono upacara dadi ngemu teges merga nyambungake sawijining lelakon dawa umat manungsa wiwit jaman kawuri nganti nggayuh kecanggihan teknologi merga penemuan lan keahlian manungsa kang diciptakake dening Gusti Kang Akarya Jagad. ... Sapepake

Ngguyang Jaran Kepang ing Bendung Kayangan

Ing tlatah Jawa nguri-uri lan meme­tri tradhisi Saparan wis lumrah lan ja­mak. Klebu ing wewengkon Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kaya ta, Saparan Rebo Pungkasan, Kembul Sewu Dulur, dikepyakake ing Bendung Kaya­ngan, Pendoworejo, Girimulyo. Saparan taun iki, ngepasi karo surya kaping 7 Nopember 2018, dina Rebo Legi. Sing nengsemake ing kalodangan iki uga dirawuhi ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng