» Kategori : Kejawen

Upacara Tumpak Landep ing Karanganyar

Yen ngomongake babagan upacara adat Indonesia pancen gudhange. Kahanan sing kaya nge­ne iki ora uwal saka masyarakat Indonesia kang maneka rupa. Salah siji upacara unik kang bisa ditemoni ing Indonesia yaiku upacara Tumpak Landep. Saemper klawan jenenge upacara iki ing dina Setu Kliwon wuku Landep. Upacara Tumpak Landep kang uga ke­rep sinebut upacara Pawedalan mu­judake ... Sapepake

Tradhisi Pethik Laut Ing Probolinggo

Kutha Probolinggo minangka kutha pelabuhan kang wigati banget wiwit jaman “watu” nganti jaman “akik”. Minangka kutha pelabuhan, kedhet rodha perekonomian asale saka kene, mangkono uga panguripane ma­sya­rakat ing bidang perikanan laut. Ma­syarakat nelayan suku Madura sesandhi­ngan karo suku Jawa. Ing pasar dol tinu­kune barang awor dadi siji karo ... Sapepake

Siraman Pusaka Srigati

Upacara adat “Siraman Pusaka Srigati” ing Ngawi iki adhedhasar crita tutur para sesepuh, diwiwiti saka runtuhe kerajaan Mataram. Ing wektu iku pusaka sing dijamasi arupa tumbak kang kinaran “Kyai Pleret”. Wiwitane tumbak Kyai Pleret pusaka piandele Danang Sutawijaya nalika perang lumawan Adipati Aryo Penangsang saka Jipang Pan­olan. Sawise Mataram runtuh, ... Sapepake

Tradhisi Buwuh ing Perenging Lawu
Sanggane Beras, Gula, Lenga lan Gedhang Jaman kawuri nganti tumekane saiki, saben ana wong duwe gawe mesthi dibuwuhi wong. Mung ing jaman saiki, tatacara kasebut wiwit diowahi. Carane ka­sebut kajumbuhake karo kahanan, ning ya ora kabeh mangkono, tuladhane kaya kang dumadi ing perenging Gunung Lawu. Amar­ga yen ing dhaerah liya, wong buwuh wis ana sing ora nggawa sanggan, ing ... Sapepake

Nggolek Sawab Sisane Banyu Jamasan

Sawijining ritual penting sing digelar dening karaton Kasunanan Surakarta yakuwi jamasan pusaka. Kalebu pusaka awujud gaman meriem sing arane Meriem Pusaka Nyai Setomi. Jroning setaun bisa digelar nganti ping telu ritual njamasi meriem kuwi. Salah sijine yakuwi digelar nalika wulan Mulud. Lan taun iki ditindakake ing dina Ahad (04/12). Ritual digelar ing papan sakral Siti Hinggil Lor ... Sapepake

Siar Para Wali Ing Tradhisi Sekaten

Tradhisi siar para wali ing tanah Jawa ora mung di leksanakake kanthi cara menehi dhakwah ngenani babagan agama rassul, nanging para wali uga ngleburake siar ana sak tengahing tradisi budaya masyarakat ing wektu semana. Di karepake kanthi cara ngene iki, agama rassul bisa di tampa lan ngrembaka ana sak tengahing masyarakat.   Anggone nglebur nyawiji ana sajro­ning ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara