» Kategori : Kejawen

Grebeg Mulud Ing Kebonsari

Kesurung kepengin mbuktekake prosesine Grebeg Mulud ing laladan Blitar brang Kidul ing wayah esuk, sorene penulis menyang Desa Kebonsari. Kanthi dikancani kadang Suwito (44) lan kadang Muksin (42) budhale penulis saka Cemenung (isih laladan Tulungangun) wis jam papat sore. Supaya tekan papan kang dituju ora nganti bengi, budhale banjur liwat dalan pintas sing dalane pating gronjal. Amarga ... Sapepake

Tradhisi Syukuran Banyu Kanthi Adus Ciblon ing Sendhang Pluneng

Warga ing desa Pluneng, Kebonarum, Klaten, Jateng, ora tau lali nggelar sawijining upacara sakral. Yaiku ritual sedhekah bumi jroning tradhisi syukuran banyu. Upacara iki digelar saben dina Jumat Legi jroning wulan Suro. Ujare kandha, umpama ora ditindakake, njalari sumber banyu utama desa bakal asat kanthi dadakan. Lan njalari tekane bencana alam sing wujude maneka-werna. Ritual ... Sapepake

Mauludan ing Kraton Kanoman Cirebon

Tradhisi Mauludan sing digelar ana ing Kraton Kanoman Cirebon, jaman sai­kine ora mung mandheg ana ing tataran upa­ya nglestarekake tradhisi budaya wari­san leluhur. Luwih dening iku, dadi salah siji destinasi wisata religi. Bageyan saka upaya majoke pariwisata Cirebon. Sanajan ana owah-owahan ing ge­byaring acara, nanging saripati rerangke­ning acara isih padha. Yaiku ... Sapepake

Rebo Pungkasan ing Pleret Bantul

Upacara adat Rebo Pungkasan ing desa Jati Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Ban­tul DIY kang diadani saben malem Rebo kang pungkasan ing sasi Sapar kuwi tansah regeng ditekani pengunjung. Apa­maneh upacara tradhisi iku mau ana gan­dheng cenenge karo  Kraton Mataram Islam ing Pleret nalika diasta dening Sultan Agung Hanyakrakusuma. Ing taun taun kang kepungkur, upacara ... Sapepake

Gunungan Tumpeng Rong Ewu ing Gerebeg Surowiti

... Sapepake

Ruwatan Nagari Warga Himad Palerang Batam

Warga Himad Palerang (himpunan masyarakat adat pulau-pulau Rempang Galang) Batam nggelar prosesi ritual ruwatan nagari. Sing ngemu makna memuji ing ngarsane Gusti Kang Maha Wikan, amrih Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kebukak atine, saengga gelem lan ngidini ngeculake lemah  nagara sing wis dienggoni suwene udakara 60 taun dening wong 12.000 diwenehi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!