» Kategori : Kejawen

Sawabe Pusaka Layang Jugulmudha, Nemu Slamet Rahayu Sarta Panggawe Becik

Awan iku nalika PS liwat dalan Lor dhusun Temon, keprungu swara mesin traktor ngumandhang ing antarane uwit jati lelarikan sing tuwuh ing kiwa tengen dalan sarta ing pategalan. Dadi pra­tandha modernisasi ulah patanen wis ngrasuk ing wewengkon dhusun bawah Desa Tegalrejo, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Emane durung laras kalawan ... Sapepake

Tradhisi Mantan Temmo Ing Pamekasan
Suku Madura nduweni basa dhaerah lan nduweni tradhisi sastra tulis lan sastra lisan. Mula saka iku basa Madura kalebu basa dhaerah kang nduweni pengaruh ge­dhe ing Jawa Timur. Basa Madura digu­nakake ing pulo Madura lan pulo-pulo ing sakitere, kaya ta Kangean, Raas lan Sapudi sarta ing sadawane pesisir elor Jawa Timur. Kota-kota pesisir lor sing dimaksud yaiku Gresik, Surabaya, ... Sapepake

Mendhem Ndhas Kebo Jroning Ritual Mahesa Lawung

Sawijining tradhisi sing isih ditindakake dening Kraton Kasunanan Surakarta yaiku Ritual Mahesa Lawung. Yakuwi ritual menehi sesaji awujud ndhas kebo marang roh Betari Durga ing alas Krendawahono, Gondangrejo, Karanganyar, Jateng. Ritual sing wis ngrembaka kanthi pirang-pirang owahan iki, diprecaya bisa ndadekake negara lan rakyat dadi aman, mulya, lan sentosa. Njur geneya kudu sirah ... Sapepake

Jamasan Pusaka Pemalang, Bupati Gela Padha Ora Nganggo Sandhangan Adat

Jamasan  Pusaka duweke Kabupa­ten Pemalang, Jawa Tengah, kanthi upacara jamasan sing dipimpin Bupati Pemalang Junaedi mentas iki dilakokake dening sawetara petugas kang nganggo sandhangan adat Jawa. Pusaka sing dijamas ngliputi keris maneka ukuran lan tombak sarta kreta kencana loro uga melu dikumbah. Bupati Pemalang Junaedi, antara liya nelakake, maksud saka jamasan pusaka ... Sapepake

Tradhisi Rokat Gumbak Ing Sampang

Tembung “gumbak” ing basa Madura ateges ngadhuk-adhuk banyu kolam (kali) saengga nyebabake ombak utawa alun. Sabanjure istilah “gumbak” kang digan­dheng­ake karo upacara sakral ing Desa Banjar, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang ana sambung rapete karo tra­dhisi “baceman” kang ateges ngresiki lan nja­masi pusaka (gegaman ... Sapepake

Upacara Tumpak Landep ing Karanganyar

Yen ngomongake babagan upacara adat Indonesia pancen gudhange. Kahanan sing kaya nge­ne iki ora uwal saka masyarakat Indonesia kang maneka rupa. Salah siji upacara unik kang bisa ditemoni ing Indonesia yaiku upacara Tumpak Landep. Saemper klawan jenenge upacara iki ing dina Setu Kliwon wuku Landep. Upacara Tumpak Landep kang uga ke­rep sinebut upacara Pawedalan mu­judake ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…