» Kategori : Kejawen

Bersih Desa Masyarakat Blitar

Upacara bersih desa ditindakake dening masyarakat Jawa minangka sarana kanggo nyenyuwun pangayoman lan kaslametan. Ing Jawa Timur upacara iki dianakake dening meh kabeh masya­rakat ing seantero wilayah Jawa Timur. Saliyane iku, upacara iki uga ditindakake minangka upaya kanggo mbina karukun­an, kabersamaan, gotong royong, lan nglestarekake kesenian tradhisional (mligine seni tari). ... Sapepake

Tradhisi Dukutan ing Karanganyar

Tumekane mangsa iki, sauntara adicara tradhisi ritual tinggalane para leluhur isih akeh kang ngleluri. Ritual-ritual iku katindakake saliyane kanggo njaga kearifan lokal kang ana ing laladan kasebut. Uga digunakake kanggo sarana ngunjukake rasa syukur lan nyenyuwun marang Kang Akarya Jagad supaya tansah diwenehi keslametan lan karaharjan. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah kang wewatesan ... Sapepake

Upacara Unan-Unan Masyarakat Tengger

Upacara unan-unan dileksanakake dening masyarakat Tengger saben limang taun sepisan, pase tanggal 15 utawa wektu purnama. Unan-unan mengku karep bersih desa utawa ngru­wat desa amrih desa-desane wong Tengger didohake saka maneka mara­bahaya. Tembung unen-unen asale saka tembung una/tuna (kurang/rugi). Upa­cara kang dianakake sawindu sepi­san (sawindu miturut kalender Tengger ... Sapepake

Tradhisi Eyeng-Eyeng Ing Tulungagung

Provinsi Jawa Timur dudu sawiji­ning wilayah kang nduweni budaya tung­gal kaya tangga pepete, yaiku Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIJ lan Provinsi Bali, amarga Provinsi Jawa Timur ndu­we­ni budaya majemuk. Ing provinsi kang nduweni pendhudhuk luwih saka 24 yuta iki ana kelompok etnik Jawa, Madura, Samin, Tengger lan Using. Ing antarane kelompok-kelompok kasebut isih ana ... Sapepake

Pitonan Using

Upacara adat Pitonan Using katindakake dening masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, nalika bayi umur pitung neton ing kandhutan. Aran liyane upacara pitonan yaiku nyelameti pitu. Upacara iki dianakake kanggo nyenyuwun marang Gusti Kang Akarya Jagad lan roh-roh leluhur amrih bayi ing kandhutan sehat lan nir ing bebaya. Kejaba saka iku, nyelameti pitu uga mengku karep amrih si ibu sing ... Sapepake

Tradhisi Mapar Ing Madura

 Tradhisi Mapar ana ing Madura, dene yen ing Pucanglaban (Tulung­agung), mligine ing perenging gunung padha karo tradhisi pangur. Tradhisi kekarone kasebut padha-padha upacara adat ngelongi untu utawa mapak untu. Mung bedane, yen tradhisi Mapar dilek­sanakake dening calon penganten putri, dene tradhisi Pangur dileksanakake dening si prawan sadurunge nggarapsari sing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita