» Kategori : Kejawen

Gunungan Tumpeng Rong Ewu ing Gerebeg Surowiti

Miwiti Renovasi Petilasan Sunan Kalijaga Salah sijine tradhisi sing tumekane saiki isih ajeg dileluri dening warga desa Surowiti yaiku wujud Gerebeg Surowiti. Desa Surowiti klebu tlatah kecamatan Panceng, yaiku ... Sapepake

Ruwatan Nagari Warga Himad Palerang Batam

Warga Himad Palerang (himpunan masyarakat adat pulau-pulau Rempang Galang) Batam nggelar prosesi ritual ruwatan nagari. Sing ngemu makna memuji ing ngarsane Gusti Kang Maha Wikan, amrih Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kebukak atine, saengga gelem lan ngidini ngeculake lemah  nagara sing wis dienggoni suwene udakara 60 taun dening wong 12.000 diwenehi ... Sapepake

Tradhisi Rebo Wekasan ing Karaton Kanoman Cirebon

Tekan dinane iki Karaton Kanoman Cire­bon minangka pemangku adat ing titiwanci tartamtu  isih nggelar sawatara tra­dhisi budaya. Tujuwane ora ana liya, amrih tradhisi warisan leluhur iku mau bisa lestari. Sarta digunakake minangka sarana ngraketake rasa paseduluran masyarakat apadene majokake donyane pariwisata ku­tha Cirebon. Kutha Cirebon sing jaman kunane ... Sapepake

Jamasan Kyai Upas Penatasan Pusaka Leluhure Wong Tulungagung

Saben taun ing Kabupaten Tulungagung dianakake jamasan pusaka Kyai Upas Penatasan. Taun iki kelakon tengahe wulan kepungkur  manggon ing Pendhapa Pringgokusuman, Kelurahan Kepatihan, Tulungagung.   Kaya padatan, sadurunge para tamu undangan rawuh, wiwit jam pitu esuk, para nayaga wis ngunekake gendhing Monggang makaping-kaping. Gendhing khas sing asifat ... Sapepake

Tradhisi bersih Desa Eyang Slamet, Pantang Ninggal Tayub

Tradhisi bersih desa kang dianakake  warga masyarakat Desa Karangrejo, Palur Kabupaten  Karanganyar ana ing petilasan eyang Slamet, pinangka kanggo sarana ngaturake panuwun  warga desa  marang  Gusti Kang Murbeng Dumadi. Tradhisi kang dileksanakake ing sasi Sela dina Jumat Pahing sak bubare mangsa panen, di karepake bisa kanggo ngraketake tali ... Sapepake

Suran Cara Masyarakat Banyuwangi

Bebasan desa mawa cara nagara ma­wa tata nuduhake menawa gelar gulunge adat tradhisi budaya ana ing papan siji sarta papan liyane ora padha. Lire duwe tata cara dhewe-dhewe. Upamane adat tradhisi bu­daya masyarakat Banyuwangi sajrone ma­pag tumapake taun Jawa anyar winastan tradhisi Suran. Sabageyan masyarakat Banyuwangi ana sing nganake tradhisi Pasucen Suran, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…