» Kategori : Kejawen

Merti Bumi Wanalapen

Saben taun warga padhusunan Ngringo Kab. Karanganyar tansah nglek-sanakake tradhisi merti bumi ana ing makam keramat Ki Ageng Wanalapen, minangka wujud rasa syukur marang Gusti kang uwis paring nikmat saha berkah keselamatan tumrap warang desa. Tradhisi kang di leksanakake ana ing dina Jumat Pahing sak bubare mangsa panen nduweni kekarepan atur panuwun marang bumi kang uwis menehi ... Sapepake

Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu (1)
A. Purwaka Serat “Sastra Jendra Hayuningrat Pengruwating Diyu, ugi asring sinebat namung “Sastra Harjendra” kemawon. Serat punika pinanggih wonten carios Lokapala, lampahan “Alap-alapan Sukesi” utawi ugi sinebat “Sayembara Batangan ing Nagari Alengka.” Serat punika anggitanipun R.Ng. Sindusastra. Sumber sanes wonten ing Serat “Harjuna ... Sapepake

Banyu Taman Kondhange Ampuh Kanggo Ngucapake Sumpah?!
Ana sawijining kisah sing nrenyuhake sawetara taun kepungkur. Jare ana sawijing wong sing nduweni toko emas ing kutha Pemalang ngrasa ana emase sing ilang, lan njubriani salah siji kar­yawane kang njupuk. Merga ngrasa ora tau nyolong emas, karyawan mau mesthi wae ngomong ora njupuk. Nanging Bos Tionghoa iki sajake ora marem karo wangsulan karyawane mau nuli nantang, yen ora njupuk ... Sapepake

Ritual Tawur Sesaji Jroning Tradhisi Dhukutan

Sawijining ritual unik ditindakake warga ing desa Nglurah, Tawangmangu, Karanganyar, Jateng. Atusan ambengan sesaji, dianggo mimis balang-balangan antarane warga. Ritual sing aran tawur sesaji utawa dhukutan kasebut, ditindakake ing pirang-pirang komplek pundhen desa. Sanajan wujude nganggo balang-balangan utawa tawuran sesaji, nanging tujuwane supaya kahanan desa ajeg slamet, tentrem, lan ... Sapepake

Adeg Omah Masyarakat Jawa Mataraman

Ing Provinsi Jawa Timur upacara adeg omah isih diprangguli ing wilayah Jawa Mataraman, kayata Pacitan, Trenggalek, Madiun, Tulungagung, Kediri, Blitar, Nganjuk, lan ing maneka papan dudu Jawa Mataraman sing isih nglestarekake tradhisi iki, tuladhane wilayah kabudayaan Tengger lan Osing. Ing masyarakat Jawa, sawijining rumah tangga dikandhak­ake sampurna yen wis nduweni papan kanggo ... Sapepake

Tradhisi Rasulan Masyarakat Magetan Mina Candra Kinasih

Salah sawijining cara kanggo mbentengi budaya lokal sing wis kegerus budaya modern, yaiku kanthi cara ngles­tarekake “upacara adat” ing dhaerahe dhewe-dhewe kaya kang dileksanakake dening masyarakat Desa Simbatan, Keca­matan Takeran, Kabupaten Magetan. Ing desa kasebut ana sendhang kuna kang kinaran sendhang beji. Sendhang iki kalebu salah sawijining peninggalan sejarah, ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…