» Kategori : Kejawen

Kebur Ubalan Kalasan

Upacara adat Kebur Ubalan mi­nangka upacara kanthi ancas tujuan kang­go ngungkapake rasa syukur ma­rang Gusti Kang Akarya Jagad krana rah­mat lan rejeki kang wis diparingake ma­rang masyarakat Desa Jarak, Kayonan, Panjer, Brenggala, Bangkok, Turus lan Wanajaya, Kabupaten Kediri. Upacara iki minangka upacara mulyakake banyu krana banyu wis menehi urip marang tetu­wuhan ... Sapepake

Larung Sesaji Nelayan Tuban

Upacara adat minangka salah sa­wijining tradhisi kang isih urip lan mi­nangka pusaka budaya kang yen diman­faatake dening sing nduweni, ora mung bakal dadi saka gurune identitas lokal ning uga bisa dadi obyek pariwisata budaya. Wacana manfaatake pusaka budaya kudu disengkuyung lan pikantuk kawi­gaten mligi amarga maneka budaya kang diduweni negara iki ora mung bakal ana ... Sapepake

Laku Budaya Mubeng Beteng Kraton Yogya

Golek kupiya murih  kawula lan Kraton Ngayogyakarta wilujeng Nir Ing Sambekala. Budaya mlaku ngubengi beteng kraton Yogyakarta karo mbisu duwe tujuan supaya  masyarakat Yogyakarta munggahe bangsa Indonesia wilujeng nir ing sambekala, gampang anggone golek sandhang pangan, urip ayom ayem lan tentrem, sarta  tinebihake saka  rubeda lan panggodha pangrencana ... Sapepake

Tradhisi Mapag Suraing Tugu Pemandengan Surakarta

Sawijining ritual dianggo mapag taun anyar Jawa, ditindakake ing kutha Solo, Jateng. Arane yakuwi upacara Ma­pag Sura. Jroning upacara iki, sega tum­peng papat dicawisake lan dianggo kem­bul bareng. Nanging sadurunge, sing pa­dha nindakake ritual, lungguh semedi ing ngisore tugu kramat. Jenenge Tugu Pa­man­­dengan. Penere jam 00.00 wengi, se­medi ditindakake ... Sapepake

Bukaan Cupu Kyai Panjala 2017, Sanjata Cakra Reresik Reregeding Jagad

Katon ana wong lanang ndhepaplangake tangan lelorone ana ing sakngarep bungkusan kain mori werna putih. Pangageme adat ja­wa pranakan lurik biru. Blangkon mon­dholan cara Ngayogyakarta, werna biru corek modhang. Kalungan samir werna abang calerek kuning ana ing pinggire. Mangkono gegambaran saktleraman, nalika juru kunci Dwijo Sumarto miwiti gelaring tradhisi mbukak pusaka cupu ... Sapepake

Larung Sesaji Bumi

Upacara Larung Sesaji Bumi mi­nangka upacara kanggo nyingkirake bencana (mbuwang sengkala) sing dilek­sanakake dening masyarakat Proboling­go. Upacara taun iki (2017) dianakake ing Pelabuhan Perikanan Pesisir Maya­ngan kang luwih dikenal kanthi sebutan Pesisir Tanjung Tembaga lan dileksanak­ake dhek tanggal 1-3 Sura kepungkur. Sadurunge upacara digelar ing malem tanggal 1 ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane