» Kategori : Kagunan Dapur

Kauntungane mangsak/ nyepakake nyamikan ing dalem:
1. Bisa milih panganan sing disenengi bocah lan pasangan, 2. Bisa nyelarasake bahan-bahan lan kadhar gizi sing dibutuhake kulawarga; 3. Bisa njaga karesikane panganan wiwit saka bahane, carane nggawe, uga piranti kanggo nyugatake, 4. Luwih kepenak anggone nyelarasake blanjane karo butuh liyane, Yen ngepasi padha prei, bisa ngajak bocah-bocah bebarengan mangsak/ nggawe nyamikan. ... Sapepake

Asil Laut Amis-Amis, Sumber Protein sing bisa dadi Repis

Yen ditakoki apa wae zat-zat sing dibutuhakekanggo badan, “protein” mesthi kepikir dadi salah sawijining wangsulan. Protein iku salah siji senyawa organik sing nduwe bobot molekul sing dhuwur. Molekul-molekul iki isine atusan nganti ewon asam amino, sing njalari protein dadi bahan pokok kanggone badan nggawe sel lan inti sel. Kabeh bageyan ing badane manungsa: balung, otot, ... Sapepake

Sumber Karbohidrat Ora Mung Sega

Karbohidrat minangka salah sijine gizi sing dibutuhake kabeh uwong, enom lan tuwa, adate awujud sega. Sanadyan ing tlatah liya ana sing kulina dhahar sagu, pohung, utawa jagung; nanging umume tetep tepung marang sega. Nanging sejatine, beras sing dimasak dadi sega iku, bisa diolah dadi menu sing ora kalah nikmate. Contone, kwetiau. Kwetiau mono ndhisike pancen mi sing misuwur saka negara ... Sapepake

Olah Olah Nyamikan Ngirit lan Nyamleng Tenan

Bocah-bocah wis wiwit padha mlebu sekolah, adate para ibu ya banjur ubet nyepakake sarapan lan nyamikan. Ancase olehe padha ngangsu kawruh kanthi weteng wareg lan awak bregas. Saengga bisa nampa panggulawenthahe para guru kanthi permana.  Jaman saiki mono, yen ta ora digawani nyamikan, bocah cukup disangoni dhuwit kanggo jajan. Ya iku yen anak siji. Lha sing anake telu lagi ... Sapepake

TIMLO

Sawetara taun kepungkur ana grup komedi sing seneng gawe parodi (nirokake artis-artis) kanthi jeneng TIMLO. Group iki malah wus asring tampil ana TV. Rekaman CD grup TIMLO uga akeh tinemu ana papane wong dodol CD bajakan. Tuwuh pitakon satemene timlo iku apa? Jeneng grup parodi iki jebul nunggak semi karo jeneng kuliner khas Solo yaiku ‘timlo’ (kudune ditulis ‘thimlo’ ... Sapepake

Liwat Solo Aja Lali Ngicipi Sega Liwet

Sega liwet mujudake menu kuliner sing dumadi saka sega gurih (sega sing dimangsak nganggo santen), sayur jipang utawa manisa (dibumboni santen pedhes), suwiran iwak pitik, lan areh (sari santen kram-bil). Kejaba saka iku, supaya luwih mi-rasa sega liwet uga dijangkepi maneka warna lawuh kaya ta ati lan rempela pitik, tempe lan endhog bacem, lan rambak kulit. Akeh warung-warung tendha ing ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…