» Kategori : Kagunan Dapur

Ngisi Wektu Prei Sekolah Olah Olah ing Ngomah
Wayahe bocah-bocah prei sekolah, yen ora dijak lelungan utawa nindakake kegiyatan, bakale bosen ing ngomah. Mula, yen ibu lan ramane durung kober ngajak plesir, mangsak bebarengan bisa dadi srana ngisi wektu. Menu sing dipilih sing prasaja wae, sauger saomah padha doyane. Kegiyatan iki uga mesisan aweh piwulang marang para putra bab pigunane olah-olah dhewe. Kejaba luwih ngirit amarga ... Sapepake

Menu sing Prayoga kanggo Saur lan Buka

Ngepasi sasi pasa, salumrahe kanggone umat Islam padha ngatur pola memangane. Mula wis dadi pradatan para ibu banjur ada-ada nyepakake menu kanggo saur lan buka. Ing kalodhangan iki, redhaksi Taman Wanita njajal andum conto menu kanggo saur lan buka. Sakabehe jinis mangsakan kapetung ora angel carane mangsak. Kejaba saka iku, bahan-bahane uga wis lumrah bisa tinemu ing warung, pasar, uga ... Sapepake

Nata Olahan Amrih Bocah Doyan Memangan

Ibu sing nduwe anak rada angel memangan, iki kuwi ora doyan, wis mesthi rumangsa susah. Maneka cara dikupiya amrih gegantilaning ati gelem maem. Sokur bage thelap-thelep ndemenakake, utawa saora-orane memangan cukup lan ora pilih-pilih. Bab olah-olah panganane bocah lan kulawarga, kejaba ngutamakake si bocah doyan, uga kudu nggatekake kandhutan gizine. Bab iki sing sok-sok njalari para ... Sapepake

Macaroni Kenthang Ndhog Asin
Sapa ta, sing ora karem mangan lawuh endhog? Yen ora nyirik amarga sawijining kahanan, kayane kabeh padha doyan. Akeh panganan kang diolah nganggo bahan endhog. Malah, kejaba endhog pitik, ana uga sing nganggo endhog bebek. Lha,  endhog bebek iki banjur ya diinovasi, endhog asin. Mbokmenawa wis akeh sing pirsa, ana maneka menu sarwa ndhog asin. Kepiting telur asin, mujudake kuliner ... Sapepake

Carane milih iwak pitik sing becik miturut Sarwan:
1. Wernane putih semu jambon (cerah); 2. Yen didemok empuk ananging kenyal, ora ajur; 3. Krasa lembap (anyep), ora lengket; 4. Coba diambu, lumrahe amis sacukupe, ora mambu badheg; 5. Perangan gajihe putih semu kuning, ora butheg; 6. Ora ana sing ngeres ing perangan kulite; 7. Resik tanpa werna nyalawadi kaya njarem, remuk, ... Sapepake

Kauntungane mangsak/ nyepakake nyamikan ing dalem:
1. Bisa milih panganan sing disenengi bocah lan pasangan, 2. Bisa nyelarasake bahan-bahan lan kadhar gizi sing dibutuhake kulawarga; 3. Bisa njaga karesikane panganan wiwit saka bahane, carane nggawe, uga piranti kanggo nyugatake, 4. Luwih kepenak anggone nyelarasake blanjane karo butuh liyane, Yen ngepasi padha prei, bisa ngajak bocah-bocah bebarengan mangsak/ nggawe nyamikan. ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN