» Kategori : Kasarasan

Apa Bener Endhog Bisa Nyebabake Lara Stroke lan Jantung?

Yen para sutresna PS kesusu arep tindak kantor utawa kuliah nanging wektune ora cukup, ora susah kuwatir. Cukup nggoreng endhog siji diuwur-uwuri uyah sethithik, sokur bage ditambahi bubukan mrica. Ora perlu suwe endhog ceplok mata sapi iki wis bisa kanggo lawuh sarapan. Sing jeneng endhog pitik, bebek lan sabangsane pancen mujudake salah sawijining jinis panganan alami kang sehat, ... Sapepake

Tapak Liman, Ampuh Kanggo Nglawan Anemia
Lelara anemia (kurang getih) kang nyerang pawongan ditandhani klawan anane badan kang krasa cepet lemes, praupane pucet, dene yen nyambutgawe sethithik wae enggal krasa kesel lan pandelenge (mripat) pet-peten (berkunang-kunang). Ing ilmu kesehatan disebutake menawa lelara kasebut disebabake kurange pring­kilan getih abang (haemoglobin/HB). Ing kahanan normal (sehat) getihe manungsa ... Sapepake

Laos, Kanggo Ngusadani Lara Bronkitis
Tanduran laos (Alpinia Galanga, Linn, W) mujudake empon-empon kang kudu ana ing pawon. Maneka warna jinis olah-olahan malah krasa cemplang yen lali ora diwenehi cuwilan enthik laos. Tanduran iki ing negara Inggris katelah  Greatergalingale, dene ing tlatah Sunda disebut laja. Miturut warga padesan, enthik laos ana rong macem. Enthik/panging empon-empon sing putih kanggo ... Sapepake

Jagung, Cemilan kang Nduweni Kasiyat marang Kasarasan
Mangsa rendheng kaya saiki, jejagongan sinambi ngemil jagung godhog utawa bakar jan nyamleng tenan. Jagung (Zea mays) ing sawijining wewengkon minangka dadi panganan poko gantine beras. Ing tanah Jawa utamane ing pasar tradhisional isih bisa diprangguli ana wong dodolan sega jagung. Ye ing sawijining wektu anggone dhahar, woalah jan nikmat tenan. Mungguhing pa­ra sedulur ing ... Sapepake

Kembang Kenanga Bisa Kanggo Tamba Lara Asma
Wit kenanga klebu tetuwuhan kang mawa kayu (perdu) kang bisa bisa gedhe lan dhu­wur. Kayune atos, umure bisa ngancik puluhan taun. Ing la­ladan Boyolali (Jateng) lan sakiwa tengene wit kenanga sing umure wis tuwa kayune bisa kanggo prabotan omah uta­wa mebel. Nanging ing wewengkon perumahan tanduran kenanga umume kanggo pethetan (pa­sren). Wite sing asale saka cangkokan ... Sapepake

Luntas, Kanggo Tamba Keputihan lan Ganda Kringet

Tanduran luntas (Pluchea Indica (L) Less) akeh tinandur ing padesan lan kondhang dadi srana kanggo ngilangi gandane kringet kang rinasa ngganggu marang pasrawungan. Carane, kanthi ngosumsi godhong luntas kang isih enom. Kanggo lalapan apadene digawe urap kanthi ajeg. Ora nganti suwe ganda kringet kasebut bakal sirna. Ing Madura tanduran iki disebut baluntas, ing Sunda katelah baruntas, ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng