» Kategori : Kasarasan

Uwoh Ranti Ngawekani Lara Desentri
Ranti (Solanum nigrum L.) mujudake tanduran jinis terong-terongan (Solanaceace). Uwohe iki uga bisa kanggo jejanganan, sayuran, sarta lalapan (luwih-luwih ing Jawa Barat). Tuwuhan sing asale saka laladan Eropa lan Asia Barat kasebut mlebu Indonesia liwat Malaysia, banjur mratah lan sumebar ing saindhenging bawana. Ing Tanah Pasudhan (Jawa Kulon, Banten, Jakarta), tanduran wit lan ... Sapepake

Mupangate Woh Tin Tumrap Kasarasan

Wit Tin utawa Wit Ara (Ficus Carica, Latin) iku wit asal saka tanah Arab lan wis ana kawit taun 4000 SM (Sadurunge Masehi). Wit Tin (ara) lan Zaitun dianggep minangka “Wit kang luhur”, jenenge wit/woh kuwi kaserat ing Al Qur’an, Alkitab, lan Taurat. Kayata ngendikane Gusti Allah: “Awit saka (woh) tin lan (woh) zaitun, lan gumuk Sinai.” (Qur’an Surah At ... Sapepake

Methik Mupangate Godhong Suruh

Suruh mujudake tanduran asli In­donesia kang gampang dipethuki ing sadhengah panggonan. Wit iki tuwuh kanthi cara mrambat uta­wa lendhetan ing lonjoran wit liyane. Jaman biyen, godhong suruh akeh piguna kanggo nginang bareng karo gambir, mbako, lan injet. Kawit jaman kuna tekan saiki godhong suruh iku migunani minangka taneman obat (fitofarmaka) lan uga akeh minangka wit pasren ing ... Sapepake

Cara Kerja Utege Anak Ing Mangsa Emas
Uteg mujudake perangan wigati saka tuwuh tumangkare anak. Mula iku, wiwit durung wektune (dini) wong tuwa perlu nyumurupi mangsa emas tuwuhe uteg mesisan cara njagane supaya uteg tuwuh kanthi ngepol. Supaya nyumurupi carane kanggo ngepolake tuwuh tumangkare utege anak, wong tuwa perlu nyu­murupi proses kerjane organ penting iki. Ahli tuwuh tumangkare anak IDAI Jawa Timur Dr dr Ahmad ... Sapepake

Ngrangsang Kepinteran Nganggo Musik
Pangrungon mujud-ake tuking pangrasa (indera) kang paling aktif ndhisiki tumraping manungsa, malah wiwit ing njero kandhutan. Indera iki wiwitan dhewe dirangsang klawan ngrungokake ketege jantung saka ibune dhewe. Kahanan ketege jantunge ibu gedhe dayane kanggo ngrangsang utege calon bayi. Mula saka iku, ora mung paweweh nutrisi kang becik lan cukup, aweh pangrungu bab-bab kang bisa ... Sapepake

Kurang Turu Ndadekake Awak Lemu
Ana panaliten kang nuduhake, kurang turu bisa ningkatake resiko kakehan mangan sing pungkasane ndadekake awak kelemon (obesitas). Tumrap pawongan sing turune kurang saka 7 jam, luwih akeh mangane yen ditandhingake karo wong sing turune luwih suwe. Manut National Sleep Foundation, wong diwasa diprayogakake turu we­ngine rata-rata watara pitu nganti sa­ngang jam. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…