» Kategori : Kasarasan

Apa bener Jus Godhong Kates Bisa Kanggo Tamba DBD?
Ana pawarta nyebutake, jus godhong kates bisa kanggo nambani de-mam berdarah dengue (DBD)?. Para winasis mrate-lakake, durung ana panali-ten ngenani bab kasebut. Nanging, ing media sosial (medsos) wis akeh kang nyebarake yen banyu pe-resan godhong kates men-tah bisa kanggo nambani penyakit kang mbebayani sing ditularake nyamuk iki. Pesan medsos kasebut pranyata hoax jalaran nyathut ... Sapepake

Kembang Terate Akeh Paedahe
Godhong, kembang, wiji lan rimpange bisa kanggo srana pengobatan tradhisional Ana sawatara panemu kang nyebutake menawa tanduran terate (Nelumbo nucifera) mu­judake salah sijine tanduran kang paling tuwa ing jagad iki. Panemu iku adhe­dhasar klawan ditemokake bukti anane fosil godhong terate ing Qoidan Basia, Cina. Mbuktekake yen tanduran terate wis thukul ing negara kasebut ... Sapepake

Kembang Kancing Bisa Kanggo Tamba Lara Watuk

Ing karang padesan sing jeneng kembang kancing (benik) gampang tinemu ing pekarangan utawa ditandur ing pot minangka pasren. Bocah-bocah cilik nalika dolanan pasaran, ngarani Gomphrena globosa l, iki klawan jeneng Gundhul Setan. Wujud kembange kang bunder kaya bal werna abang, wungu lan putih iki asale saka Amerika. Ing negara Inggris dikenal kanthi sebutan Globe Amaranth utawa Bachelor ... Sapepake

Meniran Kanggo Nggempur Batu Ginjal
Tanduran umbaran kang aran meniran ing mangsa rendheng iki thukul saenggon-enggon. Adate nyebar ing kebonan kang ora kopen, pinggir dalan, kalenan apadene ing cedhak panggonan mbuwang uwuh. Tetuwuhan sing nganggu tetan-duran kang godhonge cilik-cilik saem-per karo godhong mlandhing utawa godhong asem kasebut ana rong jinis. Sing wis kalumrah kanggo tamba sing godhonge tinemu semburat ... Sapepake

Putri Malu Kanggo Tamba Angel Turu
Bumi Nuswantara kondhang sugih nduweni sakehing tetuwuhan. Ana kang maujud woh-wohan, pangan, maneka asil bumi uga ora kari kang ana gandheng cenenge karo baba­gan kesehatan lan kasarasan. Khabare ngelmu ngupadi kasarasan lan ngobati lelara ing tatanan masya­rakat kita meh sakemper kaya kang ke­daden ing nagara India utawa nagara China. Ayake babagan iki ana empere, sabab ... Sapepake

Supaya tetep sehat Aja Kakehan Ngonsumsi Uyah’

Wiwit jaman kuna, sing jeneng uyah diaji-aji banget. Mangsakan utamane jangan (sayur) utawa lelawuhan yen kurang uyah utawa kakehan uyah rasane bakal dadi ora ngge­nah. Malah ing negara China sing jeneng uyah nate munggah drajate mu­judake srana kanggo dol-tinuku tumrap barang-barang liyane. Nitik kagunane kang wigati minangka bumbu mangsakan, bangsa Romawi (wek­tu semana) ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…