» Kategori : Kasarasan

Nyegah Ningkate Silent Disease

Kita aja duwe anggepan yen penyakit jantung lan stroke iku mung manani kaum manula, iku kliru. Saiki, penyakit sing klebu silent disease kasebut wiwit akeh ditandhang dening wong umur mudha. Stroke dadi salah sijine silent disease merga tekane bisa dadakan lan bisa ngilangake nyawa yen ora enggal dikawekani kanthi premati. Bab iku dumadi jalaran iline getih saka uteg telat. Pola ... Sapepake

Adus nganggo 20 macem rempah, Badan dadi Sumringah

Rempah ora mung nikmat kanggo bumbu mangsak. Rempah uga duwe sakehing piguna kanggo njaga kewarasane kulit. Malah, adus rempah kanthi ajeg bakal ndadekake tampilane badan lan kulit luwih seger lan sumringah.  Jinis rempah ing saben treatment watara 20 macem. Rempah sing digunakake wiwit saka oyod, go-dhong, kembang, pang, engga kulit uwit. Sadurunge digunakake kabeh bahan ... Sapepake

Pantangan Tumrap Penandhang Asam Urat
Penyakit asam urat mono akeh-akehe disandhang dening pawongan kang umure nyandhak 30 taun munggah. Sena­dyan katone sepele, nanging penyakit iki ora bisa disawang entheng. Sebab sapa bae sing ketaman penyakit iki, rasane ba­nget nyiksa awak. Penyakit iki disebabake dening penumpukan kristal kang ana ing persediaan badan, jalaran kadhar asam urat kang ana sajroning badan iku ... Sapepake

Waspada Tumor Ginjel
Kita wis asring krungu yen kasarasan iku larang regane. Ya saka unen-unen kasebut, mula, was-pada ngenani maneka lelara dadi banget wigatine. Bab kasebut kang dadi lelan­dhesane Rumah Sakit Mahkota Medical Centre Melaka Malaysia ajeg nganakake seminar ngenani kasarasan kanggo ma­sya­rakat awam. Durung suwe iki, seminar ngenani tumor ginjel kanthi nara­sumber dr. Thana Balan ... Sapepake

Kulit Jeruk Kanggo ‘Nuthuk’ Watuk
Watuk, sawijing penyakit ing njero badan kita ora ndelok umur. Ora bocah, ora wong tuwa mesthi (bisa) kena. Ora wong rekasa, ora wong mulya, tau ‘di­nge­ngeri’ sing jenenge watuk iki. Penya­kit uga dinuga wis ana saploke ma­nungsa ana ing ndonya iki. Ora mung manungsa wae sing bisa kena watuk, dinuga kewan uga bisa ketaman watuk. Tekane watuk kadhang uga ... Sapepake

J a m u

Jamu….jamu…. E… jamu, jamune Cabe puyang awak mriyang bisa ilang Mbakyu-mbakyu aku njaluk cabene puyang Mangga-mangga sing pait napa sing legi Legi wae tambah eseme bakule…. Tembang ing ndhuwur ngetop  banget ing taun 1970-an, tekan saiki uga isih sok diputer  ing radhio. Ditembangake dening penyanyi legendaris, Waljinah. Ing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….