» Kategori : Kasarasan

Waspada Tumor Ginjel
Kita wis asring krungu yen kasarasan iku larang regane. Ya saka unen-unen kasebut, mula, was-pada ngenani maneka lelara dadi banget wigatine. Bab kasebut kang dadi lelan­dhesane Rumah Sakit Mahkota Medical Centre Melaka Malaysia ajeg nganakake seminar ngenani kasarasan kanggo ma­sya­rakat awam. Durung suwe iki, seminar ngenani tumor ginjel kanthi nara­sumber dr. Thana Balan ... Sapepake

Kulit Jeruk Kanggo ‘Nuthuk’ Watuk
Watuk, sawijing penyakit ing njero badan kita ora ndelok umur. Ora bocah, ora wong tuwa mesthi (bisa) kena. Ora wong rekasa, ora wong mulya, tau ‘di­nge­ngeri’ sing jenenge watuk iki. Penya­kit uga dinuga wis ana saploke ma­nungsa ana ing ndonya iki. Ora mung manungsa wae sing bisa kena watuk, dinuga kewan uga bisa ketaman watuk. Tekane watuk kadhang uga ... Sapepake

J a m u

Jamu….jamu…. E… jamu, jamune Cabe puyang awak mriyang bisa ilang Mbakyu-mbakyu aku njaluk cabene puyang Mangga-mangga sing pait napa sing legi Legi wae tambah eseme bakule…. Tembang ing ndhuwur ngetop  banget ing taun 1970-an, tekan saiki uga isih sok diputer  ing radhio. Ditembangake dening penyanyi legendaris, Waljinah. Ing ... Sapepake

Asupan Gizi Panandhang Osteoporosis
Osteoporosis mujudake sawijining penyakit sing katitik saka kelonge bobote balung lan anane owah-owahan mikro-arsitektur jaringan balung. Bab iku njalari kakuwat­ane balung susut, saengga luwih gam­pang tugel. Ing masyarakat, umume osteoporosis dikenal minangka kahanan balung dadi tipis, amoh, lan kropos.Sadurunge nganti kena osteoporosis, lumrahe uwong bakal ngalami proses ... Sapepake

Ngrumat Kulit Slaras Karo Umure

Saben babakan umur nduweni kahanan lan masalah kulit kang ora padha. Mula iku, pilih ngrumat kulit slaras karo umur lan masalahe kang dialami.   Manut dr Kevin Maharis, kahanan kulite wanita tansah ora padha, gumantung tataran (tingkat) umure. Ing tataran umur welasan taun, kulit duwe kelembapan kang dhuwur lan isih kiyal (kenyal). Nanging, masalahe kang kerep dumadi ... Sapepake

Wongtuwa Stres Merbawani Marang Anak
Duwe anak pancen nyenengake. Nanging, ati-ati nyedhaki anak nalikane kita lagi nan-dhang stres. Sebabe, bayi apadene anak-anak bisa nangkep sinyal negatif iki lan merbawani marang kesehatane si bocah. Bella durung ganep setaun omah-omah wis kanugrahan momongan lanang. Nanging, keri-keri iki dheweke nembe nyadhari bab kang narik marang anake. Nalikane Bella nandhang stres, bayine ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…