» Kategori : Kasarasan

Jamur, Pranyata Ana Kang Duwe Kasiyat Anti Maneka Lelara
Jamur klebu jinis sayuran sing keri-keri iki akeh dibudidayakake. Biyen, sentra prodhuksi jamur mung tine-mu ing tlatah pareden, nanging saiki wis bisa dibudidayakake ing sakiwa tengene palemahan rata kang endhek mligine ing pulo Jawa. Ing Jawa Barat trepe ing Kabupaten Bandung kaya kang tinemu ing Lembang lan Ciwedey mujudake sentra pengale­ng­an produksi jamur jinis jamur ... Sapepake

Godhong Kecubung Kanggo Tamba Lara Asma

Manut elmu kesehatan, lelara asma iku mujudake lelara keturunan. Lelara warisan kase­but ditandhani anane seseg wektu ambe­gan. Sok yen wis nemen ambegane muni ‘ngak-ngik’ seseg ing dhadha, watuk ga­ring, ketege jantung tambah cepet, lan kringet krasa anyep. Apamaneh yen ke­tambahan sing jeneng stres, kanggo te­turon wae angel ngeremake mripat. Kan­dhane ... Sapepake

Godhong Pring lan Kemangi Kanggo Tamba Asam Urat

Ing negara Cina ana jinis kewan kang dilindhungi lan malah dadi ikone negara kasebut. Jenenge Panda lan duwe ciri khas werna wulune mung putih karo ireng ndlemok ing awake. Pakanane mung pupus godhong pring. Ing saweneh papan padesan tanah Jawa, godhong pring (Phyllostachis glauca) jinis pring apa wae apa iku kang jeneng pring petung, pring apus, pring ori, pring kuning, pring tutul ... Sapepake

Cepokan Bisa Kanggo Tamba Lara Blawur
Ing tanah Pasundan jinis terong-terongan sing wohe mung saukuran woh lerak (klerek) kondhang kanthi jeneng leunca utawa takokak. Ing Sumatera, tanduran iki disebut Terung Pipit, dene ing tanah Jawa kerep diarani Cepokan utawa Pokak. Cepokan (Solanum torvum) mujud­ake tanduran umbaran, wohe yen isih enom bisa kanggo lalapan utawa sayu­ran. Jarene ibu-ibu ing padesan woh ... Sapepake

Godhong Paitan Bisa Kanggo Tamba Kencing Manis
Tanduran paitan (Tithonia difersifolia) mujudake tanduran umbaran. Adate urip ngrem-baka ing pereng-pereng kali utawa tegalan kang ora kopen. Ing tanah Jawa, tanduran kang asale saka Ame-rika Tengah lan Meksiko iki krana kembange sing wernane kuning sa-emper karo kembang Matahari (Heli-anthus annuus) uga disebut kembang mbulan. Dene ing tanah Pasundan karan srengenge ... Sapepake

Tapakdara Kanggo Tamba Lara Kencing Manis
Manut WHO, taun 2000 pendhudhuk donya kang nandhang lara kencing manis kehe ana 175 yuta jiwa. Taun 2003 cacah kasebut mundhak dadi 197 yuta jiwa klawan cacahe sing mati ana 3,2 yuta/taun. Manut itungan, ing taun 2030 meng­ko angka kasebut kira-kira bakal mundhak dadi 366 yuta jiwa kang nan­dhang lara kencing manis. Manut International Federation Diabetes kang digiyarake taun 2017 ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju