» Kategori : Kasarasan

Tripang, Kewan Segara kanggo Tamba Talasemia

Tripang (Holothuroidae) mujudake kewan segara kang wangune lonjong memper woh timun (nanging cilik), mula ana kang nyebut ti­mun segara. Awake empuk lan solahe alon, uripe ing lendhut wedhi kang du­munung ing zone pasang asat, laladan terumbu nganti segara kang jero wiwit Samudra Hindia nganti Samudra Pasifik ering kulon. Kabare, biota laut kasebut kang klebu klompok tripang ... Sapepake

Pikun (2 – Tamat)
Asupan Gizi Ing ilmu gizi disebutake, tambah umur (priya apadene wanita) kagunan pencernaane kang fungsi- ne kanggo ngisep zat gizi tansaya ku-rang. Utamane vit.B-12 lan vitamin li-yane kang magepokan marang kabu-tuhane uteg. Kedadeyan iki disebabake saka cendheke produksi asam lam- bung kang ngrendheti penyerapan vit.C. Sawenehing panliten ngandhakake, yen manula kang ngalami ... Sapepake

Godhong Mimba Kanggo Tamba Eksim
Lelara kulit kang aran eksim miturut kang kasebut ing ilmu kesehatan disebut dermatitis. Tan­dha-tandhane kang wiwitan arupa ana­ne lara gatel klawan muncule benjolan lan tatu semu abang kang ngandhut ba­nyu. Kanggo nambani kudu mangerteni dhisik apa kang dadi sebabe. Jinis lelara kulit kang siji iki biyasane kang dadi sebabe krana anane infeksi bakteri uta­wa ... Sapepake

Jae Abang Saya Kondhang, Bisa Kanggo Mbuwang Racun Njero Badan

Tanduran jae mujudake empon-empon kang wis padha weruh wujude, kasiyate minangka obat wis kondhang tekan saparan-paran. Chiang p’i sebutan ramuan jae ing basa Cina uga kondhang ing jagading pengobatan tradhisional ing Philipina, Malaysia, Thailand nganti Arab Saudi. Malah ing negara Eropa sing karan Zingiber officinale bisa diolah dadi nyamikan kanggo ngangetake awak nalikane mangsa ... Sapepake

Kembang Sepatu, Akeh Gunane Mungguhing Kasarasan

Kembang sepatu (Hibiscus rosasinensis) nitik jenenge asale saka Tiongkok, mulane ana sing nyebut mawar saka Cina. Ing pade­san karan wora-wari bang. Jaman cilikan biyen, kuncup kembang sepatu (yen lagi kepepet) bisa kanggo nyemir sepatu uta­wa tas sing bahane saka lulang. Manut kapercayane masyarakat Hin­du Bali, werna abang mbranang ing kem­bang sepatu mujudake lambang ... Sapepake

Kulit Salak Kanggo Tamba Kencing Manis
Miturut literatur sing disebut lelara kencing manis utawa diabetis pranyata wis disumurupi kawit taun 1552 Masehi. Kanthi tandha-tandha kang umum yaiku bobote awak tansaya mudhun, kerep pipis lan tansah krasa ngelak (ngorong). Apama­neh yen ditambah papriksan getih ing laboratorium kang nuduhake kadar gula ing getih wektu pasa ngancik angka 300-an mg/dl. Normale mung 120 mg/dl. De­ne ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN