» Kategori : Pangudarasa

Aja nGanti MilihKaoruptor Dadi Wakil Rakyat
Korupsi genah njejemberi, lan wis dianggep kriminalitas luwar biyasa. Éwa semono déning masyarakat durung dianggep mitunani banget, awit ora dirasakaké secara langsung senajan dhuwit sing ditilep gunggungé milyaran. Béda karo yèn kélangan dhuwit pribadi, senajan ora sepirowa gedhé nanging langsung dirasakaké. Dhuwit negara ... Sapepake

Energi Berkeadilan Kudu Diwujudake
Kita isih beja banget déné nduwèni SDA (Sumber Daya Alam) kalebu energi sing akèh banget, malah kena diarani turah-turah. Nanging wis puluhan taun ora kabèh warga negara bisa nikmati kanthi bébas. Kamangka ener­gi mono minangka bahan bakar pembangunan kanggo pemer­taan ekonomi. Mula aran wis pas yèn sèktor iku olèh ... Sapepake

Pemerimaan Nembus Target dadi Pancadan Kemandhirian Ekonomi
Minangka warga negara lumrah (wong cilik), saben dina kita tansah ibut ngemonah ekonomi kita. Aja manèh kok nyèlèngi kanthi gunggung sing (rada) gedhé, yèn kita bisa nyukupi kebutuhan padinan kita (tanpa) nganggo utang ngiwa nengen, iku wis kalebu beja tur  mak­mur senajan tingkaté isih ngisor dhéwé. Salah sijiné ... Sapepake

Ngaji-aji Diri kanthi Nggatekake Gizi
Urusan weteng kepriyea wae tetep dadi kawigaten utamane manungsa. Malah, yen rinasa kurang olehe mamah, bisa njalari tuwuhe perkara, saka mung uring-uringan dhewe nganti tekan dirembug nalika sesorah. Sejatine bab memangan, saiki masyarakat wis luwih permana. Tansaya akeh sing ngulinakake memangan menu satimbang, uga milih menu kanthi gizi sing cukup. Sing uga tansaya ngrembaka, ... Sapepake

Mafia ing PSSI kudu Dibrangus Nganti Gusis
Taun 2018 kita wis kasil ngleksanakaké event Olah Raga (OR) tingkat Asia, yaiku Asian Games lan Asian Para Games kanthi suksès. Suksès penyelenggaraan lan uga suksès prestasiné, laras karo slogan memasyarakatkan OR lan meng-OR-kan masyarakat. Wis dadi kanyatan, OR sa­wi­jining bangsa bakal saya maju samangsa ekonomi bangsa mau uga saya maju. Kanggo ... Sapepake

Sugeng Mahargya Natal 2018 lan Warsa Enggal 2019
Akhir taun, ing pungkasan wulan Desember, ana acara telu sing dadi kawigatèn kita. Kejaba gedhé-gedhéné sumber, sing gandhèngané karo pun­caké mangsa rendheng, banjir bandhang ing ngendi-endi panggonan, uga dina prèngetan Natal, prèngetan Hari Ibu lan disusul jumedhul lan gumantiné taun Masehi. Wis diakoni ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng