» Kategori : Pangudarasa

Sugeng Ariyadi Fitri 1 Syawal 1438 H
Sawisé ummat Islam rampung ngayahi pasa sewulan natas, wis lulus saka pandhadharan, saiki mlebu dina riyaya Fitrah. Lumrah yèn kita seneng-seneng sawetara awit lulus pandhadharan: nyegah dhahar, ngunjuk lan saresmi ing wanci siyang. Asilé kita mundhak tataran taqwané, dingapura déning Allah sakabèhing dosa-dosané, putih resik pindha bayi ... Sapepake

Irit Listrik lan Daya Saing Industri
Listrik ing teknologi, bisa analoog karo dhuwit. Leloroné asipat liquid (cair). Dhuwit, sing kanthi gampang owah dadi barang lan jasa apa waé, disebut wataké cair. Duwé dhuwit ateges sugih lan kecukupan. Listrik uga gampang owah dadi tenaga : penerangan, penggerak mesin indhustri lsp. Piranti apa waé, indhustri lan komunikasi ora bisa uwal saka listrik. ... Sapepake

Tetep Bersatu, Aja Crah Agawe Bubrah
Upamané sapu dèn esuhi....Kang sakolong gebenganing sada..... Pinutung tangèh coklèké... Iku wujuding rukun.... Karosané ngédab-édabi....  Limang gatra tembang Dhandhanggula iku nggambaraké yèn persatuan iku duwé kekuwatan sing gedhé. Bangsa Indonesia kasil uwal saka penja­jahan jalaran kita bisa ... Sapepake

Nata Arah Reformasi sing Menceng
Lakuning uripé bangsa kita sa Nuswantara wiwit biyèn nalika Nuswantara isih wujud negara-negara (kerajaan) cilik, sabanjuré ngalami jaman penjajahan Landa, Jepang, lan akhiré mardika dadi negara Indonesia. Jaman Orde Lama kanthi presidèné Bung Karno, disambung Orde Baru kanthi présidèné Soeharto (32 taun). Wulan Mei ... Sapepake

Urip Aman Sesandhingan Tetanduran
Sapa wonge ora kepengin, urip ayem tentrem kanthi kahanan sakupenge resik lan seger? Ing papan ngendi wae, wis samesthine kabeh uwong kepengin nindakake pakaryan padinan kanthi ora ana rasa was sumelang. Durung suwe iki, sumebar pawarta bab kedadeyan lemah jugrug ing Ponorogo. Sing dadi korban ora sethithik. Sape­rangan ketemu jisime, bisa diupakara dening kulawargane. Saperangan ... Sapepake

Kebebasan Pers Kanggo KemaJuan BaNgsa
Supaya ora kèri jaman lan tansah ngerti perkembangan donya, kita perlu nyemak media massa cétak lan èlèktronik, kang gegandhèngan langsung karo sumber berita, sing mesthi waé ujung tumbaké: para wartawan! Minangka insan pers, war­ta­wan dadi wujud mripat lan talingané masyarakat. Mula wartawan kudu jujur, supaya bisa ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….