» Kategori : Padhalangan

Parasara Krama (1)

Swuh rep data pitana, anenggih negari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh, purwa wiwi­tan. Kang kinarya bebukaning kandha, datan liya adeging Praja Wiratha. Dhasar negara kang panjang punjung pasir wukir loh jinawi, gemah tata lan raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane, pasir samodra wukir gu­nung. Negara kang ngungkurake ... Sapepake

Parasara Lair (10)

Ing Pretapan Saptaharga, Resi Manumayasa kang lagi mang­ku bayi Parasara, kaadhep De­wi Wayasi, ngarep-arep ba­­nget timbule sing padha ngupadi Bambang Sakri. Awit nganti ndungkap swatara wektu durung padha kondur mring pacrabakan. Lagya meng­galih kang padha ninggal padhepokan, kedadak kasaru sowane para pana­kawan catur gumrojog tanpa larapan sarwi tawang-tawang ... Sapepake

Parasara Lair (9)

Ndulu kahanan mangkono para panakawan padha miris, dene momongane kang lagi sungkawa, ora bisa sirep sungkawane, malah kasor ing yuda nganti seda kauntal dening raja yaksa. Para panakawan padha tetangi­san, temah padha bingung pating bilu­lung. Pepuntoning rembug kabeh kaha­nan iku kudu enggal diaturake marang sing kawogan. Genti kang cinarita, kang ana ma­dyaning wana, ... Sapepake

Parasara Lair (8)

Tindake Bambang Sakri tekan ma­dyaning wana. Para pana­kawan padha ditinggal nganti keri adoh ana mburi. Nanging bareng kandheg ana sawijining papan, sang binagus kepapag barisan raseksa saka Negara Iswaka. Buta papat  ngadhang jalma liwat. Bareng mangerti yen ana manungsa bagus, sigra den prepegi. “O lha dalah. He kanca, sajake ke­temu sing diupadi. Iki ana ... Sapepake

Parasara Lair (7)

 Kanthi lon-lonan anggone Resi Sakutrem ngendikakake ka­hanan Pertapan Saptaharga, ka­rana lagi wae kesripahan sarta oncate Bambang Sakri. Dhuhkitane werna loro, dene sukane mung werna siji, yaiku laire ponang jabang bayi. “Dhuh Yayi Prabu Partawijaya mugi ndadosna pamirsa bilih Pertapan Sapta­harga nembe kewala nampa kanugra­han, inggih punika lairipun ... Sapepake

Parasara Lair (6)

Sawuse ponang jabang bayi lair, Bathara Narada gumujeng latah-latah,kaleganpenggali­he. Resi Manumayasa mesem jroning wardaya, atur panuwun marang Hyang Agung Kang Maha Nitah­ake dene ingkang buyut wus lair kanthi widada nir ing sambekala. Resi Saku­trem kalegan krana ingkang wayah kela­kon lair mijil kakung, pangajape muga dadi titah kang pinunjul ing sasamining ngagesang. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…