» Kategori : Padhalangan

Parasara Krama (4)

Sailange buta loro iku, du­madakan ana dewa loro kang nyedhaki Ki Dasa lan Durgandini. Kang den ce­dhak­i padha ngaturake sembah jaja, banjur lungguh ana lemah kanthi patrap susila anoraga. “Dhuh kados mboten sabaenipun, kula punika manungsa limrah, dene won­ten kersa menapa kerawuhan paduka. Punapa leres paduka kekalih punika dewa?” “Hong sekaring ... Sapepake

Parasara Krama (3)

Kacarita, kang ana Guwa Nugraha, kebawah tlatah ing Negara Wiratha. Ana kawujudan raseksa gung aluhur loro cacahe. Kang sajuga aran Kala Subrastha, dene kang liyane uga nama Kala Sakra. Raseksa sakarone iku kakang adhi, kang gedhene padha. Lamun kasawang prasasat kembar, padha dene nganggo jamang sungsun telu, ingapit garudha mungkur. Rikma gimbal tumiba ing gigir, netra kadya bakaskara ... Sapepake

Parasara Krama (2)

Sang Nata kang kondur nge­dhaton den ayap para cethi, manggung ketang­gung jaka palara-lara kang endah-endah warnane, edi busanane mompyor-mompyor sesinome, sami ngampil upa­cara kepraboning pasewakan. Banyak dhalang sawunggaling hardawaleka katemas dwipangga kang sarwa retna. Apa busanane Sang Nata? Ngagem makutha jamang sungsun telu kinanci­ngan garudha mungkur, ... Sapepake

Parasara Krama (1)

Swuh rep data pitana, anenggih negari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh, purwa wiwi­tan. Kang kinarya bebukaning kandha, datan liya adeging Praja Wiratha. Dhasar negara kang panjang punjung pasir wukir loh jinawi, gemah tata lan raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane, pasir samodra wukir gu­nung. Negara kang ngungkurake ... Sapepake

Parasara Lair (10)

Ing Pretapan Saptaharga, Resi Manumayasa kang lagi mang­ku bayi Parasara, kaadhep De­wi Wayasi, ngarep-arep ba­­nget timbule sing padha ngupadi Bambang Sakri. Awit nganti ndungkap swatara wektu durung padha kondur mring pacrabakan. Lagya meng­galih kang padha ninggal padhepokan, kedadak kasaru sowane para pana­kawan catur gumrojog tanpa larapan sarwi tawang-tawang ... Sapepake

Parasara Lair (9)

Ndulu kahanan mangkono para panakawan padha miris, dene momongane kang lagi sungkawa, ora bisa sirep sungkawane, malah kasor ing yuda nganti seda kauntal dening raja yaksa. Para panakawan padha tetangi­san, temah padha bingung pating bilu­lung. Pepuntoning rembug kabeh kaha­nan iku kudu enggal diaturake marang sing kawogan. Genti kang cinarita, kang ana ma­dyaning wana, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!