» Kategori : Padhalangan

Respati Pandhita (8)

Nalika Dewi Basundari kalawan Dewi Soma padudon rame, Begawan Respati ora mangerteni kepriye kabul kawusanane regejegan kuwi.  Nuju sawijining dina Begawan Respati karawuhan Bathara Antaboga kang kadherekake putrine sesilih Dewi Basuwati. Dewi Basuwati iku rayine Dewi Basundari. Begawan Respati mapag rawuhe Bathara Anantaboga kathi gupuh. “Dhuh, Bapa, sarawuh paduka wonten ... Sapepake

Respati Pandhita (7)

Tindake Dewi Soma sarwi nggeget lathi, mratandhani  kanepsone nora bisa ka­ampah. Kinerot kanang waja. Dhadha muntab lir kenetab. Selak ora sranta kumudu enggal tekan kang sinedya, yaiku Pertapan Arga Aswata. Kacarita, ing Pertapan Arga Aswata, Resi Respati maksih lelenggahan sandhing kalawan  Dewi Basundari. Dewi Soma kang wus ngempet duka wiwit saka Padhukuhan ... Sapepake

Respati Pandhita (6)

Tindake putra telu nganyam wana,  munggah Gunung Aswata ngupadi papan se­me­dine sudarma ya Begawan Respati ing tapak tilase eyang buyut Prabu Sri Maha Pung­gung. Kang pambayun asma Raden Budha, dedeg piyadege sedheng, wus ngancik rumaja. Ruruh pa­semone, wewatekane temuwa kagawa dadi anak mbarep kang saben dina mo­mong adhine kembar loro. Raden Budha lair ing ... Sapepake

Respati Pandhita (5)

Perange Bathara Anantaboga mungsuh Naga Candhula ing antariksa kandheg jalaran Naga Candhula jinemparing dening Begawan Respati. Anggane Naga Candhula kumleyang tiba ing bantala. Murina Naga Candhula, dheweke ganti nantang adu tiyasa Begawan Respati. Sangsaya bramantya Naga Candhula bareng nguningani lamun Dewi Basundari sing dikarepake jebul wis winengku Begawan Respati.  Naga ... Sapepake

Respati Pandhita (4)

Begawan Respati nyaguhi pamundhute Bathara Guru kang arsa njumenengake narendra waton sanggup gawe dina pitu, pasaran lima, paringkelan sarta wuku kang cacahe telungpuluh. Rehne wis ana kesaguhane Begawan Respati, Bathara Narada kang dadi utusane Bathara Guru lega atine. Nuli minta pamit nedya kondur mring kahyangan saperlu matur ana ngarsane Hyang Pramesthi Guru ngenani kesaguhane Begawan ... Sapepake

Respati Pandhita (3)

Kang samya bandayuda Bathara Anantaboga lumawan Naga Can­dhula, ing ngawang-awang, katon nggegirisi. Bathara Anantaboga mawa sorot ireng, dene Naga Candhula mawa sorot abang. Tan cinarita kang lagi perang tandhing. Dewi Basundari kang wedi nyumurupi wong tuwane bandayuda rog bandawa­lapati lumawan pamane dhewe, mutusake ninggal Saptapratala. Ing batin tuwuh pikiran, yen ramane ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng