» Kategori : Padhalangan

Wisanggeni Kendhaga (10)

Abure sang duratmaka  sarwi mbopong Dewi Wara Sembadra ka­-oyak dening Raden Arjuna. Kanthi da-yane Lenga Ja-yengkaton, Arjuna bisa sumurup siluman kang lagi laku cidra. Dyan  Gathutkaca kang ngulati saka walike mega malang uga pirsa lamun keng paman lagi mbujung durat-maka. Mula dheweke sigra nrambul ngrebut Sembadra saka mburi saengga bisa uwal saka cengkeremane ... Sapepake

Wisanggeni Kendhaga (9)

Sigra Sang Nata Duryudana jengkar saka palengga­han tumuju madyaning alun-alun. Semono uga Pandhita Durna kang katon suka polatane mondhong kendhaga metu njaba den tutake dening Patih Sangkuni ingkang kaombyongan sawetara sata Kurawa. Ana madyaning alun-alun, Pandhita Durna kanthi mantep nedya mbukak tutup kendhaga kang kaanggep isi wahyu. Dene Patih Sangkuni sing kurang percaya ... Sapepake

Wisanggeni Kendhaga (8)

Resi Mayangkara anggone mangayubagya praptane  Abi­manyu katon bingar polatane, awit jroning batin wus pirsa lamun kang pantes nampa wahyu miturut gambaran kaya kang didha­wuhake dening dewa  wus cetha lamun pawongane wus prapta ana kono. Sigra Resi Anoman paring pambagya pana­krami marang kang katemben rawuh. “Wi la dalah. Ha ha ha ha. Hemmm, bungahing ... Sapepake

Wisanggeni Kendhaga (7)

Kang samya bandayuda ora ana sing menang uta­wa kasoran. Nanging Ra­den Begakumara rumang­sa kecipuhan, saengga pilih nyimpang marga. Dene Raden Setyaki uga nuli mbacutake laku ngupadi ingkang raka Prabu Sri Bathara Kresna kang wus pantara suwe mendra saka praja. Sigeg. Ganti kang kacarita, kang ana Pre­tapan Saptaharga, Begawan Abiyasa, Wiyasa ya Sutiknaprawa miyos aneng ... Sapepake

Wisanggeni Kendhaga (6)

Sinigeg kang samya ana Pre­­tapan Kendhalisada. Gantya kang winursita, ana sempa­lan ing kandha, yaiku ade­ging Negara Tawanggantungan. Dudu negarane jalma manungsa, nanging kang mapan ana kono sabangsaning seluman,  golonganing raseksa kang wus mati nanging sukmane durung katarima dening Kang Murba Urip, saengga kena diarani suksma klambrangan. Uripe padha-padha ana ... Sapepake

Wisanggeni Kendhaga (5)

Raden Wisanggeni kang dha­sare waskitha, weruh saduru­nge winarah, sigra angawe Ra­den Gathutkaca apadene Raden Antareja. “Yayi Wisanggeni ngawe marang pun kakang ana parigawe apa, Yayi?” pita­kone Raden Gathutkaca selak nora sranta. “HiyaYayi Wisanggeni, ana wigati apa dene ngawe marang pun kakang ing Jang­karbumi. Semune ana prakara anyar sing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…