» Kategori : Padhalangan

Sudarsana – Gendrayana (11)

Ing pakubonan, Dewi Sutiknawati kang ora makumpul karo para garwa liyane disambangi dening rama ibune, Patih Sutikna dalah Dewi Niyodi. Patih Sutikna prihatin nyumurupi kahanan putrane  kang kakubonake ing papan seje amarga ora atut karo para marune. Patih Sutikna ndangu marang putrane, apa uga diparingi pelem Pulung Prana Jiwa dening Prabu Yudayaka.  “Mboten, ... Sapepake

Sudarsana – Gendrayana (10)

Adoh saka karameyan lan karang padesan, madeg ing satengahe sepi, yakuwi warnane Pretapan Kendhalisada. Kang dhedhepok ing kono Resi Mayangkara ya Begawan Anoman.Yen ndulu sarirane, yuswane sang resi wis sepuh banget. Malah ora ana titah ing salumahe bumi iki kang umure luwih tuwa tinimbang Resi Mayangkara. Nadyan wis ewonan taun yuswane, nanging Resi Anoman durung dikeparengake bali ing ... Sapepake

Sudarsana – Gendrayana (9)

Ora dinyana, katrangane Prabu Drasa mau malah ndadekake Resi Budha murina. Resi Budha kang sadurunge lungguh sila ing ngisor kanthi patrap tumunggul, banjur ngadeg nyat. Tangan malang kadhak, jaja bang mawinga-winga. “Kakang Drasa. Iki nagara dudu duwekmu, nanging warisane leluhur. Wis samesthine yen aku lan Yayi Manggakala uga melu ndarbeki. Aja mbok kakahi dhewe,” Resi Drasa ... Sapepake

Sudarsana – Gendrayana (8)

Meh pitung warsa lawase Praabu Yudayaka ya Raden Sudarsana ngasta bawat kanalendran  Ngastina. Diembani Patih Swanjaya kang  kapernah uwa, sarta Begawan Durwasana minangka parampara praja. Kabeh  kang mangreh praja Ngastina kuwi isih tedhak  turune Raden Dursasana kang rumuhun tansah memungsuhan karo Pandhawa. Sok ngonowa ora ana anak turune Pandhawa sing ... Sapepake

Sudarsana – Gendrayana (7)

Ing Nusa Kambana, Prabu Drawa Kawaca kawistara ora jenak lungguhe, sajak wis ora kanti ngenteni warta kepriye para carakane anggone nyidra nyawane nata Ngastina. Dumadakan Patih Endrayaksa kang tinanggenah ngawat-awati para caraka anggone sumusup menyang kedhaton Ngastina marak. “Dhuh Gusti, atur ketiwasan. Para caraka tetiga samya nemahi bilahi awit kadenangan anggenipun namur ... Sapepake

Sudarsana – Gendrayana (6)

Wus sawetara dina Sudarsana pinercaya ngreksa karaharjane Sinuwun Ngastina. Sudarsana rumangsa bungah antuk kapitayan kuwi. Tumrap dheweke kapercayan iku bebungah kang tanpa upama. Kejaba kuwi kapercayan gedhe mau uga mujudake pengakuwan yen dheweke isih trah Pandhawa. Mula anggone ngecakake jejibahane kuwi kanthi tumemen. Prasasat ing ngendi ana Prabu Gendrayana, ing kono uga ana Sudarsana. ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN