» Kategori : Padhalangan

Sri Maha Punggung (5)

Patih Jakapuring sawadya bala campuh prang lumawan kewan-kewan sing gawe rusak pasawahan apadene pategalan wewengkon Purwacarita. Sing maju dhisik Celeng Demalung dalah an­dhahane cacah atusan. Tumenggung Wira­jaya nandhingi kridhane sato kasebut. Celeng-celeng iku ora wedi marang manungsa nadyan manungsane padha sikep bedhama. Saben katumbak, tansah mleset. Saben arep kapedhang, ... Sapepake

Sri Maha Punggung (4)

Laju lakune para bajobarat Jaramaya, Rinumaya, Juru­maya, sarta Sadumaya be­barengan Togog lan Mbilung ndherekake tindake Bathara Kalayowana, putrane Bathari Durga ing Kahyangan Setragandamayit kang patutan kalawan Bathara Kala. Ganti kang kinocap. Ora kaya kang ana padhepokan Argalangking. Ing kono ana titahing dewa kang awujud raseksa, na­nging sandhangane cara brahmana, ... Sapepake

Sri Maha Punggung (3)

Lampahe prajurit  Purwacarita katon gumyak, para pung­gawa praja nitih turangga. Rame suwaraning janma, cawuh lan kriciking kendhali kropyaking watang gathik, pangeriking kuda, binarung lan suwaraning paksur tambur gong beri gubar gurnang mawurahan, yayah warsa kinteki. Warsa udan, kinteki pejaten. Nyarangaping langkap bedhil tumbak landheyan pindha jati ngarang, prajurit ... Sapepake

Sri Maha Punggung (2)

Sawuse Prabu Sri Maha Punggung ya  Dermamikuku­han maringke serat wangsu­lan marang duta saka Negara Gilingaya, sigra paring dhawuh marang Patih Jakapuring apadene Resi Raddhi. “Patih Jakapuring punapa dene Bapa Resi Raddhi, iku mau ingsun wus maringke serat wangsulan. Arya Prabu Rugistha mau diutus dening ramane iya Prabu De­­wae­sa maringake nawala ... Sapepake

Sri Maha Punggung (1)

Swuh rep data pitana, ane­nggih nagari pundi ta ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh purwa wiwitan. Sanadyan akeh titahing jawata ingkang kasongan ing akasa, sinangga pratiwi, kaapit ing samo­dra, kathah ingkang anggana raras. Na­nging datan kadi  Negara Purwacarita ya  Medhangkamolan. Mula kinarya bebu­kaning kandha ... Sapepake

Gathutkaca Rajah(5)

Nuwun inggih Kanjeng Wa Prabu, kula nembe sowan Kanjeng Eyang Resi Seta ing Pratapan Sukarini, nyuwun sarana aji jaya kawijayan kangge nandhingi kasektenipun Kakang Dursala. Lan sampun kaparingan sipat kandel wasta Aji Rajah Narantaka, Wa Prabu.” “Syukur mangayubagya Kaki Prabu, dene wus tinemu raharja lan sira oleh gawe jumbuh klawan kang sira sedya. Kajaba saka iku ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane