» Kategori : Padhalangan

Wisanggeni Kendhaga (1)

Swuh rep data pitana. Nagari pundi kang kaeka dasa purwa. Eka sawiji, dasa sepuluh, purwa wiwitan. Sa­na­dyan akeh titahing dewa kang sinang­ga ing pratiwi, kasongan ing akasa, kapit ing samodra, akeh kang anggana raras, nanging ora kadi Negara Ngastinapura, Gajahoya, ya Limanbenawi. Dhasar ne­gara kang panjang punjung, pasir wukir, loh jinawi, gemh ripah, tata lan raharja. ... Sapepake

Parasara Krama (10)

Kandheg sawetara, Sang Prabu Durmuka sigra mbacutake anggone paring pangandika. “Heh Patih Surengkewuh. Wus sawe­tara iki narendra Ngastina Prabu Santa­nu lagi nandhang sungkawa, awit wiwit tinilar garwane saengga seprene du­rung darbe prameswari. Bab kuwi njalari Pra­bu Santanu  gerah puyeng, nandhang owah engetan amarga lagi kasmaran, nganti ora mikir ... Sapepake

Parasara Krama (9)

Saka panggalih kang kebak panalangsa, dene rasa sungkawa sarta keduwung durung bisa mendha, sang nata enggal paring dhawuh. “Heh putraningsun Dewabrata sarta sira Kakang Patih Basusara. Kanggo ngle­lipur panggalihingsun ingkang maksih peteng iki, kersaningsun arep ngenggar-ngenggar manah ngiras mir­sani asrining kahanan njaba. Mula saka iku, Kakang Patih, sira cawisna kreta ... Sapepake

Parasara Krama (8)

Resi Parasara anggone temantenan kalawan Dewi Durgandini  ya Sayojanagandi wus ndungkap sawarsa. Kekarone mapan ana wewangunan cilik ing pulo, satengahe Kali Jamuna. Gancanging carita, Dewi Durgandini wus nggarbini sepuh. Gandheng wus krasa bakal nglairake ponang jabang bayi, Petruk diutus supaya nyusul Ki Dasa kang mapan ana seje panggonan. Ki Dasa ora gantalan wektu wus rawuh ... Sapepake

Parasara Krama (7)

Sawuse padha dene takon asmane, sigra Durgandini melahi baita, saengga lonan-lonan prau iku luma­ku. Jro­­ning batin Resi Parasara kasmaran marang wanita mau, awit nadyan gan­dane ora sedhep nanging  sulistya ing warni. Sedhela-sedhela sang pandhita mudha  nyawang  kasulistyane juru tam­bang. Mung emane sarirane kok nggan­da amis ambacin. ... Sapepake

Parasara Krama (6)

Begawan Parasara sigra nyaket lan gurawalan ngaturake sembah ana ngersane Bathara Kamajaya lan Bathari Ratih. “Kados punika wonten rawuhipun dewa mangejawantah. Kepareng nyuwun pirsa paduka punika sinten, pukulun?” “Ulun jawata saka Kahyangan Cakrakembang. Bebisik ulun Bathara Kamajaya, dene iki garwa ulun Bathari Ratih.” “Nuwun inggih pukulun. Kaparenga ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara