» Kategori : Padhalangan

Pandhawa Mukswa (10)

Lha menika kok wonten malih tiyang ingkang lambenipun dipungeret ngantos panjang, lajeng dipunbrongot latu, kawangsulaken malih mawali-wali. Me­napa kelepatanipun tiyang menika?” “Kae mono tukang pitenah, tukang nyebarake pawarta sing ora bener. Ngibarate wong kang dhemen ngobong rapak garing. Mula pasiksane pancen kaya kuwi, lambene diulur-ulur dawa banjur dibrongot geni ... Sapepake

Pandhawa Muksa (9)

“Piye Dhimas Werkudara lan  Arjuna, apa sira sakarone isih saguh nerusake laku?” “Hmmmm…hawane saya adhem!” ujare Werkudara. “Coba waspadakna sona sing wulune putih kae, dheweke isih setya tuhu ngetutake lakune awake dhewe. Apa awake dhewe bakal kalah anggon kita nggayuh kasampurnan kabandhing karo sona seta ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (5)

“Sinuwun, nami kula Ki Jara. Kula menika juru mbebe­dhag kewan wana. Pucuking warastra punika kula damel saking remukan wesi ingkang kapang­gihaken mboten tebih saking papan mriki.” “Jagad dewa bathara. Ki Jara, dudu sira kang luput. Kabeh lelakon iki wus ginaris ing takdir, ora ana critane wong tumekeng pati tanpa jalaran. Warastra kang lumepas lan tumama ing ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (7)

Kabeh iku saka kamu­rah­ane dewa sing wis menehi pitu­duh marang aku. Mula aku tansah suka syukur.” “Samenika lajeng kados pundi?” “Ayo enggal nerusake laku. Kretamu digelak sing banter amrih bisa nututi bebarisan.” “Mangga Sinuwun, kula aturi ming­gah warata malih.” Sri Kresna banjur nitih warata. Daru­ka nyeblak ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (6)

Sumurupa yen satuhune praja Dwarawati iku mung ginelar kanggo kamukten­ira. Iya mung saka kanu­grahane dewa, sira bisa dadi raja ing Dwa­ra­wati. Ananging sayektine praja iku nora kanggo para kawula apamaneh sentana lan kulawarganira. Yen jeneng sira katimbalan marak ing ngarsane Hyang Maha Tunggal, tegese praja Dwarawati kudu kinukut. Kanggo nylametake kawu­lanira sira ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (5)

Purna anggonira Resi Prabhasa paring weca, tan ana udan tan ana maruta, dumadakan kilat nyamber agawe kagyat kang padha nyumurupi. Ilang wewujudane wanodya ayu, sakala Raden Samba malih sejatine wujud.  Kang nggumunake, bantal kang kanggo nyumpeli weteng  ilang kaya-kaya manjing menyang wetenge.  Sakala iku uga wetenge Raden Samba  mundhak gedhe, katon ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita