» Kategori : Padhalangan

Pandhawa Mukswa (1)

Swuh rep data pitana, anenggih negari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji adi linuwih dasa sepuluh purwa wiwitan. Nadyan tanpa wilangan titahing jawata kang kasangga ing pertiwi, kaungkulan ing akasa, kaapit ing samodra miwah kang samya anggana raras, nanging datan kadya kang dedunung ing Nagri Ngastinapura ya Gajah Oya, Liman Benawi, Puru Janggala. Negari panjang-punjung pasir ... Sapepake

Kunthi Nugraha (8)

Pandhita loro kang maune padha padudon banjur bandayuda tangkep jaja kantaran bau. Perange rame, silih ungkih genti kalindhih. Siji nebak jajane, mungsuhe tansah ngendhani. Nganti sawatara wektu ora ana sing kalah lan menang. Begawan Mustikajati waringuten amarga Begawan Mulyasejati angel dikalahake. Saka kridhane Begawan Mustikajati kang ngetog kadigdayan, temah saya suwe Begawan ... Sapepake

Kunthi Nugraha (7)

Sawuse padha aso napase sarta asat riwene, wanita telu iku mbaka siji padha ngaku jenenge dhewe-dhewe. “Inggih Sinuwun, nami kula Endang Rasamurni.” “Menawi Sinuwun ndangu dhateng jasad kula, kula pun Endang Pamularsih. Lajeng paduka punika sinten, Sinuwun?” “Kowe pengin ngerti jenengkuuuu, ya iki narendra Ngamarta jejuluk Prabu Lesmanamandrakumara ya ... Sapepake

Kunthi Nugraha (6)

Ginelak lakune Begawan Mulyasejati, daya-daya enggala tekan Kraton Ngastina. Gantiya kang kinocap, sing ana pakun-jaran rajeg wesi, pakunjaran bakuh ing kutharaja Ngastina, para putra Pandhawa padha tinarungku ana kono. Sekawit Gathutkaca sakadang  padha labuh nagara, nanging amarga kaso-ran tandhing klawan Begawan Musti-kajati, temah nglumpruk tanpa daya lan samengko kalebokake ... Sapepake

Kunthi Nugraha (5)
Wong telu sing krungu pengakuwane pandhita iku padha kaget nanging cam­pur pengarep-arep kepengin melu, merga rumangsa kela­ngan Semar. “Wo jenengmu Mulyasejati? Apa kowe ya mulya tenan? Kowe kok ngerti yen jenengku Gareng? Apa kowe dhemit kali kidul kono, apa kowe bangsaning apa, hem?” “Ya mung takkira-kira nek undang-undanganmu kuwi Reng. Sing dhuwur kuwi, ... Sapepake

Kunthi Nugraha (4)

Laju tindake Prabu Karna lan Raden Jayadrata dene wus bisa kaleksanan mboyongi Dewi Kunthi menyang Nega­ra Ngastina. Dewi Kunthi den titihake kreta Jatisura, lakune kreta banter ngener kraton Ngastina. Dene tindake Pandhita Durna kang anganthi Raden Lesmanamandrakumara uga kadherek­ake Raden Kartamarma, manjing ana kedhaton Ngamarta kang lagi suwung. “Oh uwoook uwoook. Tiwas ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….