» Kategori : Alaming Lelembut

Ratu Baya (2)

Ora ngerti sangkan parane, Mbah Dipa Anggara dumadakan wis ngadeg ing sisihku. Ngepuk-epuk pundhakku karo aweh panglipur. “Nak, wis ora perlu digelani. Kabeh lelakon mono wis pinesthi. Aku mau rak wis ngelingake, nanging sliramu ora nggugu. Kancamu iku kalap ing kratone siluman bajul, dikersaake dening Njeng Ratu dadi jago ing alam kana. Saiki kowe enggal baliya, critakna ... Sapepake

Ratu Baya (1)

Semarang 1977. Udane ngrecih. Ora deres banget, nanging cukup ngganggu tumrape lingkungan. Ya udan  ka-ya ngene iki sing paling daksengiti, sebab hobi mancingku dadi ke­ganggu. Mangka mancing ing kali utawa segara, kanggoku bisa ngi­-la­ngi stres. Senajan ijenan wayah wengi ing pinggir kali, utawa nye­wa prau rada nengah menyang laut, rasane  uteg iki dadi ... Sapepake

Santhet

“Kulanuwuuun… Assalamu’alaikum,”  Anik lingak-linguk jalaran omah sing arep ditamoni sepi. Nanging saka njaba keprungu suwarane TV, tegese omah ku­wi ora lagi suwung. “Assalaamu’alaikum,” Anik ngambali uluk salam kanthi swa­ra luwih sora. Keprungu suwara watuk-wa­tuk, banjur lawang dibukak. “Waalaikumsalam. Oh Bu ... Sapepake

Kirab Boyong Pusaka

Dienteni nganti tanggal siji Sura kurang rong ndina, Rusni durung oleh job utawa  calangan sing arep nyewa dhokare. Taun-taun sing uwis, ing wektu kurang sepuluh dina saka tanggal 1 Sura, dheweke mesthi wis oleh calangan ngusiri dhokare minangka bregada kirab boyong pusaka saka pasareyane Bathara Katong tekan pendhapa Kabupa­ten Ponorogo. Momotane dhokare Rusni saperangan saka ... Sapepake

Sate Manuk Engkuk

Meh  kabeh  wong kampung  mangerteni yen nalika Sarno nyaleg taun kepungkur utange sundhul langit. Direwa­ngi utang ngalor-ngidul betheke supaya kapilih minangka ang­gota DPRD. Nadyan dhedhel dhu­wel, nanging wekasane Sar­no kasil nggayuh idham-idhamane dadi wakil rakyat, saengga mbaka sithik utange bisa dicicil. Kamangka sejatine Sarno mono maune ... Sapepake

Dudu Sukun Tiba

Uwit sukun gedhe ing pojok pekarangane Jusman iku umure wis seket taun kliwat. Dhuwure ora kurang saka selawe meter. Sing nandur dudu Jusman dhewe na­nging Pak Arjo Panut, bapakne. Uwohe mbiyet yen lagi mawoh, godhonge ngrembuyung njalari kiwa tengene peteng ing wayah bengi lan edhum ing wayah awan. Ora disaponi rong dina wae godhonge sing ceblok  wis pating blasah. Ora aneh yen ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…