» Kategori : Alaming Lelembut

Pelarisan Jaran Kore

Wisnu lan Wiwin wis sawetara anggone jejodhowan, malah wis diparingi momongan siji wa­don umur limang taun. Pancen du­rung kepengin nambah momongan ma­neh, ya amarga kahananing ekonomi kulawarga sing durung mapan. Omah isih nyewa, nyambutgawe neng perusa­ha­an swasta blanjane dirasakake mepet kanggo wragad  rumah tangga. Kahanan sing kaya ngono kuwi njalari Wiwin ... Sapepake

Tledhek Waarsini

Ing jamane, tledhek Warsini kondhang kadidene kembang pang­gung. Lumrah yen Warsini dadi pepujane pandhemen tayub. Dedege dhuwur, lencir ning weweg. Kulite kuning nemu giring. Samubarange sar­wa mantesi, bebasan tu­rah rupa kurang candra. Na­nging tumrap sing ngerti, ayune Warsini ora lamba. Ujaring kandha, meh kabeh perangan awake kebak su­suk. Upama jaman saiki ... Sapepake

Gelut Mungsuh Dhemit

Keris luk telu iki takcekethem rapet. Lagi sepisan ji iki tosan aji warisane simbah kuwi dakunus metu saka wa­rangkane kanggo mungkasi gawe. Aku ora ngerti keris iki jeneng lan gunane kang­go apa. Biyen aku pancen ora kober takon marang sim­bah. Nalika keris iki di­wenehake aku, simbah lagi nandhang gerah sepuh. Yus­wane wae wis wolung puluh taun punjul. Anggone ... Sapepake

Sing Nunggu Ora Trima

Wancine wis ngancik mangsa ketiga. Angin tumi-yup alon. Langit sumilak tan­pa mendhung. Ing papan ba­wera wetan dhusun, akeh bocah sing padha ngulukake layangan. Papan bawera we­tan dhusun kuwi katelah Ara-ara Bunder. Masril, ka­lebu salah sijine bocah sing seneng ngulukake layangan ing Ara-ara Bunder kono. Sawijining sore Masril na­ngis kepiyer ora genah apa sebabe. ... Sapepake

Mbuktekake Khasiyate

Sudinah, wanita umur sangalikur taun iku ing babagan rupa ora pati manjila. Nanging ing suwalike iku Sudinah darbe daya tarik mirunggan tum­rap kaum priya. Akeh sing kandha, lambene Sudinah sensual. Wis ngono wa­nita mudha mau uga pinter srawung lan wasis gawe guyu. Uwong sing diajak guyon, luwih-luwih yen guyonan mau nyrempet perkara porno, asring  gemes. Ora sadhar banjur ... Sapepake

Kumara njaluk Ruwat

Ngarepake sasi pasa taun kepungkur, Paguyuban Lestari Budaya sing dipandhegani dening Giyana Puspawara lan Ki Reksabudaya mentas­ake seni kethoprak kanthi lakon Srihuning Mustika Tu­ban. Acarane kelakon kanthi rancag sanadyan nalika se­mana ana kedadeyan nyala­wadi, yakuwi dirusuhi dhe­mit kang memba-memba dadi  Sarwendah sing kaji­bah dadi  paraga ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita