» Kategori : Alaming Lelembut

Macan Kembar

Langite mendhung, ora suwe maneh udane mesthi tiba. Mula arep lelungan rasane rangu-rangu. Apa maneh mantole wis ana sing nggawa. Sejatine isih ana payung, nanging wis ora kena dianggo. Kamangka sore iki aku kudu lunga. Sepedha motor wis keba­cut dakwetokake. Sanajan mendhunge kandel aku kapek­sa nekad lunga nemoni kanca sing mentas bali saka nagara Walanda. Upama nganti ... Sapepake

Reca Dewi Nawangwulan

Taun 1980 Sartono lagi umur rong puluh taun nalika ninggal desane ing wewengkon Kabupaten Su­­koharjo. Lunga menyang Ja­karta melu-melu kancane golek gaweyan sak olehe awit rumangsa neng desa kurang marem. Dene rampung ang-go­ne sekolah mung lulus SMEA, amarga wong tuwane mung petani prasaja kang ora kuwat  ngragadi Sartono ne­rus­ake sekolah ... Sapepake

Juranggrawah Mothah

Ing kiwa-tengene taun 1955 dhalang sepuh asma Ki Kawit Djojosan tiko mujudake dhalang kondhang. Dhalang siji iki pinter nglucu, mula kate­lah dhalang gecul. Saliyane iku pedha­langane ganep, pakem, kebak pitutur lan ora nglantur. Mula pagelarane kejaba kanggo tontonan uga ngemot tuntunan. Ora beda karo dhalang liyane, Ki Ka­wit Djojosantiko uga kagungan wayang kulit atusan ... Sapepake

Sesuker Kantor Anyar (2)

KIRA-kira siji setengah wulan sawise dheweke pindhah me­nyang kantor anyar lan nan­dhang lara panas ing kentol lan gegere, sawijining awan nalika  rampung dhahar, Dhok­tor Mirah kaget. Sawenehe priya pawakan gagah pideksa sing ndhisik tau mampir ing atine ujug-ujug mara me­nyang kantore. Mirah rada ke­cipuhan. Priya iku aran Ro­bertus Bagus Kalbuadi sing ... Sapepake

Sesuker Kantor Anyar

Dhoktor Mirah Pangastuti rumangsa begja dene iguh pra­tikel, pamikiran lan kasrege­pane digatekake dening rektor ing universitas papane nyam­butgawe. Setaun sawise  nggon­dhol gelar dhoktor ilmu ekonomi saka Australia Natio­nal University (ANU), dheweke dipercaya dening rektor supa­ya mandhegani lembaga pe­ne­litian ing universitase sing klebu manjila ... Sapepake

Ngempengi Bocah Bajang

Omah prasaja ukuran wolu kaping pitung meter iku sejatine du­rung dadi, temboke mubeng durung dilepa. Cendhela loro ing kiwa tengen lawang ngarep isih bolong. Yen bengi mung ditutup gedheg, jrambahe isih arupa lemah. Paryo lan Suratinah, bojo­ne, suka syukur dene atase omah mau durung rampung panggawene, ewa semono wis bisa kanggo ngeyub. Udan ora kudanan, yen panas ora ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane