» Kategori : Alaming Lelembut

Kebayak Ijo Tuwa

Kaya padatan, sore iku Wagino thethek neng pojok toko sembakone Babah Djoen, cedhak ndheg-ndheg­an bis saka arah kulon. Wa­yah sore kaya mengkono bi­yasane akeh penumpang bis padha mudhun. Ora suwe Wagino weruh bis Alam Sur­ya mandheg, ngudhunke pe­numpang sapirang-pirang. Nyadhong rejeki, Wagino be­ngak-bengok nawakake ja­sane. Sing ditawani kabeh pa­dha ... Sapepake

Disambangi Kadang Among

Kaya adate, sadurunge kanca-kanca rawuh, Mas Aji mesthi wis lungguh nylekenuk lesehan neng sandhing lawang. Kanca penulis siji iki kawit biyen pancen paling aktif, paling dhisiplin lan paling sregep ngrawuhi acara sapatemon rutin anggota sanggar sastra. Saben rong wulan sepisan sanggar sastra Kemuning iki pancen nganakake sapatemon. Papane gonta-ganti. Kadhangkala neng ... Sapepake

Luwak Kalung Janur

Wiryo  Katri iku wis randha, anak-anake ya wis padha be­brayan dhewe-dhewe. Dadi dheweke wis ora duwe tanggungan kulawarga. Na­nging dhasare wong ora ge­lem nganggur lan ora kepe­ngin dadi sanggane anak, malah yen bisa kepengin nja­jakake putu-putune, mula pa­karyane dadi bakul dha­wet kliling tetep dilakoni. Bangun bubar subuh wis wiwit masak legen, ... Sapepake

Sing Mbaureksa Sendhang Kidul

Mbah Ganda saiki umure wis sangang puluh taun. Na-nging kahanane isih jos. Awake kuru ora, lemu ya ora. Untune durung ana sing ompong, isih wutuh. Putih resik thirik-thirik. Omongane isih cetha, ke-tambahan saben ngucap ora ana ganda badheg kang metu saka tutuke. Ndadek-ake wong sing nglegakake jagongan utawa guyon padha seneng. Iki uga minangka pembelajaran yen resikane Mbah Ganda kuwi ... Sapepake

Dadi Kancane Dhemit

Wiwit teka sekolahan watara jam enem seprapat nganti wancine mlebu kelas jam pitu, Warih isih thethe­nguk ana teras perpustakaan sekolah. Guru BK sing pirsa murid klas IX iku thenger-thenger nuli nyedhaki. Di­dangu yagene ora age mle­bu kelas. Warih mung me­neng wae, mripate melek amba, kaya lagi nyawang barang sing ana sangarepe. “Apa kowe lagi lara, Warih?” ... Sapepake

Croncong

Naswari lan Prabarana nratab nalika ana perawat nyurung dragbar sing mentas diudhunake saka ambulan. Disurung tumuju ICU. Dhe­weke kepengin meruhi sapa pawongan sing lagi lara kuwi. Naswari njomblak  ba­reng cetha sing arep dilebokake ruwang ICU iku jebul Prayitna, pacangane Prabarini, ipene sing uga lagi dirawat ing ICU kono. Prabarana lan Narswari enggal maju nyedhak, ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng