» Kategori : Alaming Lelembut

Nggendhong Cina Tuwa

Ing tengah wengi iku hawa ing emplasemen Stasiun Tugu Yogya­karta atis. Udan wiwit so­re durung mendha. Swa­sa­na sepi, ora pati akeh calon penumpang sing nunggu sepur teka. Swa­sana sepi mau pecah de­ning suwara sero saka pengeras swara. Mbiwa­rak­ake menawa sedhela maneh arep mlebu sta­siun sepur saka Jakarta tu­muju Malang. Ora suwe, adoh ... Sapepake

Penglaris saka Pundhen Buyut

Jaman saiki wong bakulan anggone nawaake dagang-ane carane werna-wer­na, tamane bakul jajan utawa panganan sing bukak sore nganti we­ngi. Ana sing pasang tu­lisan “Ceker Maut”, “Ce­ker Setan”, Es Campur “Buta Ijo”, Bakso “Ran­jau”, “Plangkringan Se­tan”, café “Kuntilanak”, lan ... Sapepake

Pitik Jago Pesugihan

“Cuku.. ku.., ru.. kuuu… uk! Cuku.. ku.., ru.. kuuu… uk!” Pitik jago sing dikombongake neng poncod plataran lor-kulon omah kluruk sesautan. “Ha… ha… ha…!” Godheg, pawongan sing duwe pitik jago kuwi, ngguyu lakak-lakak. Wong lanang bekel, kulit mengkileng aran Barjan, sing lagi mara ndelok jago-ja­go ingon-ingone Godheg ... Sapepake

Siluman Guwa Putri

Sapa sing wani nemoni dhemit? Utawa uji nyali ngundang tekane bang­sa alus kaya acara neng TV kae? Yen nyata ken­del tenan ora susah adoh-adoh, teka wae menyang  Guwa Putri Ken­cana Wungu ing Desa Wonodadi, Keca­ma­tan Pracimantoro, Kabuta­pen Wonogiri, Jawa Tengah. Ing kana bisa dipes­thek­ake bakal ketemu lan bawa­rasa  karo ... Sapepake

Prawan Ojek

JAM telu sore Sena gela meruhi ban ngarep  jeep Taft mobil dhi­nese nggembos ing garasi. Kamangka dheweke kudu nekani  undhangan  jam se­te­ngah papat.  Arep ngganti ban serep rasane wegah. Si­dane Sena nganggo motore  Sadewa, adhine ragil. Kebe­neran ana ing garasi kono. Nganggo sepatu laras dhu­wur,  topi ... Sapepake

Arwahe Joni Ajak-ajak

Bengi iku malem Jemuah Kliwon, sawijining wanci kang manut ujaring kandha mujudake wengi kang kramat. Akeh lelembut utawa arwah kang nglambrang padha gen­tayangan. Ing bengi iku pulisi ngadani razia kebut-kebutan liar ing dalan ling­kar utara. Ewasemono ora ateges pulisi sengaja milih wengi kang kramat mau kanggo ngadani razia kebut-kebutan liar kasebut. Mung kapinujon wae, pulisi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!