» Kategori : Alaming Lelembut

Dhemit Ayu Nuntun Asu

Wiwit taun 2010 aku wis ora nyambut gawe aneng kantor swasta maneh. Aku nekuni gaweyan liya sing jumbuh karo hobbyku, yaiku dadi pranata acara panganten utawa kaprah disebut MC. Dina Jumuwah Paing malem Setu Pon aku mulih saka mandhu acara midadareni neng  Bekasi Timur. Kang mangka omah­ku neng wilayah Tange­rang Selatan, mula ya cu­kup adoh, bebasan saka pu­cuk ... Sapepake

Prewangane Mbah Kasminah

Nalika aku isih kelas VI SD, sandhing omahku keletan rong omah ana tangga je­nenge Mbah Kasminah. Wis randha puluhan taun lan wis klebu tuwa. Ewase­mono isih bregas, wicara­ne bantas nadyan rada se­rak. Wonge grapyak sema­nak, pegaweyane golek re­mis ana kali. Oleh-olehane terus diolah, dijupuk isine banjur didol marang sapa bae kang mbutuhake kang­go lawuh. Arang ... Sapepake

Pessugihan Jimbung

Ing tlatah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sisih kidul ana papan sing asring kanggo golek pesugihan. Pe­sugihan iku arupa bulus kang warnane putih. Dene manggone bulus nyeluman mau ana dhasaring  sendhang sing tepi­ning thinukulan wit ringin saprangkul ge­dhene. Poke wit ringin sisih ngisor  gro­wong. Ing sangisore wit sing growong iku tinemu tuk kang banyune ... Sapepake

Wewadi Omah Kontrakan

Bungahe atiku ora bisa dakgambarake nalika ketampa CPNS. Olehku wiyata bakti wis sawetara wektu lan wis patutan anak siji. Mula kang­goku ketampa dadi pegawe negri mujudake kanugrahan kang gedhe. Na­nging ana rasa ngendhelong nalika ngerti panggonanku dibenum. Aku dibenum ing tlatah Bantarkawung, Brebes. Kamangka aku asli Salatiga. Dakbayangake kaya nga­pa repote yen aku kerja ... Sapepake

Emoh Dadi Anak Gendruwo

Winih katresnan kang tinandur ing atine  Widi lan  Sun­to­ro tansaya tuwuh ngrem­baka. Pindhane tetuwuhan, godhonge ngrembuyung se­ger, ijo royo-royo karana sini­ram banyu saben dina. Ka­tresnan kang ora keplok se­sisih iku wis lumaku setaun. Telung taun kliwat Widi dadi warandha, sawise di­tinggal garwa kinasihe kang­go ... Sapepake

Kana Kene Kena

Purwadi lebar nebasake pari saka sawah garapane. Sawah wa­ri­san tinggalane wong tuwa. Ing sekawit dening tukang tebas, pari dianyang nem­be­las yuta. Purwadi gelem ngeculake nanging tukang tebas uga kudu gelem dia­tur, diakon omong marang Mimah, bojone Purwadi, la­mun rega tebasan pat belas yuta. Yen tukang tebas we­gah ngleksanani pesene Pur­wadi, pari arep ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….