» Kategori : Alaming Lelembut

Waringin Sungsang

Sejatine sing arep takaturake ing kene wis suwe kedadeyane. Nanging gan­dheng ana tembung sing nganti seprene penulis durung mu­dheng maknane, mula takatur­ake marang para sedulur pa­maos hudyana iki mbokmena­wa ana sing bisa negesi surasa­ning tembung mau, mligine ma­ge­pokan klawan owah-owahan­ing jaman. Kedadeyan iki  kelakon sawi­se ... Sapepake

Peri Ayu ing Gedhong Penjara

Wis suwe banget bumi Nuswatara iki dijajah bangsa Walanda. Ke-lakuwane Walanda anggone njajah marang wong pribumi we­ngis banget. Nganti ninggal riwayat ngeres-eresi kang isih nabet ing atine bangsa Indonesia engga seprena. Ana gempa­lane crita gegayutan karo jaman penjajahan Walanda kang mam­bu-mambu misteri  lan  nrenyuh­ake. Dilam, tilas pegawe Lembaga ... Sapepake

Akik Kecubung Combong (1)

Akik kecubung combong kang ngrenggani emban ali-ali ing tangane bola-bali disawang. Hardi durung bisa nemokake benang lawe kang nyambungake watu akik kuwi klawan dalan uripe. Hardi kang tendhak turune wong paling sugih ing tlatah Sam­biwesi iku pranyata  trima kerja ing pa­brik sepatu, dodolan sega bungkusan, lan kala-kala mbenakake pit motor sa­umpama ana ... Sapepake

Macan Putih

Wit trembesi ing mburi omahe Lik Kemis kalebu tuwa. Umure udakara sa­tu­san taun. Wit kuwi wis ana wiwit isih sugenge embahe Lik Kemis. Saiki wu­jude njegagrah gedhe, ngrembuyung lan angker. Diametere udakara rong meteran, dene dhuwure udakara sepuluh meteran. Ing sisih ndhuwur katon pang-pange sing gedhe-gedhe kira-kira sapupune wong diwasa pating tlotor. Saben pang sing gedhe ... Sapepake

Calon Juragan

Wis limang taun Tardi nyambutgawe melu jura­gan Bimo sing duwe usaha dol tinuku woh-wohan. Ma­neka woh-wohan dituku saka  petani, nuli digawa me­nyang kutha lan wusa­nane didol maneh kanthi rega sing luwih dhuwur. Ing omahe juragan Bimo pakaryane Tardi sra­bu­tan. Maklum manajemen juragan. Kalamangsa nyopir truk ngeterake woh-wohan menyang kutha gedhe. ... Sapepake

Panjalmane Siluman Ula…

Esuk kuwi Parmin dhangir jagung ing pategalan cedhak ara-ara pangonan pereng gumuk. Anggone dhangir disrempeng dimen enggal rampung, pamrihe ing mengkone salebare dha­ngir, bisa nandangi gawe­yan liyane. Nalika lagi katungkul tumandang gawe duma­da­kan Parmin krungu swa­ra­ne bocah pating craek ka­ya-kaya padha regejegan. Dheweke ban­jur ndenge­ngek ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara