» Kategori : Alaming Lelembut

Siluman Guwa Putri

Sapa sing wani nemoni dhemit? Utawa uji nyali ngundang tekane bang­sa alus kaya acara neng TV kae? Yen nyata ken­del tenan ora susah adoh-adoh, teka wae menyang  Guwa Putri Ken­cana Wungu ing Desa Wonodadi, Keca­ma­tan Pracimantoro, Kabuta­pen Wonogiri, Jawa Tengah. Ing kana bisa dipes­thek­ake bakal ketemu lan bawa­rasa  karo ... Sapepake

Prawan Ojek

JAM telu sore Sena gela meruhi ban ngarep  jeep Taft mobil dhi­nese nggembos ing garasi. Kamangka dheweke kudu nekani  undhangan  jam se­te­ngah papat.  Arep ngganti ban serep rasane wegah. Si­dane Sena nganggo motore  Sadewa, adhine ragil. Kebe­neran ana ing garasi kono. Nganggo sepatu laras dhu­wur,  topi ... Sapepake

Arwahe Joni Ajak-ajak

Bengi iku malem Jemuah Kliwon, sawijining wanci kang manut ujaring kandha mujudake wengi kang kramat. Akeh lelembut utawa arwah kang nglambrang padha gen­tayangan. Ing bengi iku pulisi ngadani razia kebut-kebutan liar ing dalan ling­kar utara. Ewasemono ora ateges pulisi sengaja milih wengi kang kramat mau kanggo ngadani razia kebut-kebutan liar kasebut. Mung kapinujon wae, pulisi ... Sapepake

Anak Angkate Mbah Jarwo

Wis sawetara taun Suprih ora tilik ngomah. Dheweke sajak nggethu karo pakaryane ana Surabaya. Miturut ujaring akeh, neng Surabaya dheweke nyambut gawe ana sawenehe pabrik, kanthi pawitan ijasah SMP. Sanadyan kepetung tenaga kasar, Suprih anggone nyambut gawe klebu  anteban. Nyatane nganti pirang-pirang wektu ora ngolah-ngalih panggonan glidhig. Ujare simboke, meh telung wulan ... Sapepake

Pelet

Aku ora ngira menawa duwe bojo ayu ki njalari ati ora jenjem. Biyen aku pathok bangkrong, pokok yen duwe bojo kudu ayu. Lha yen ora ayu mendhing ora usah rabi wae, jalaran mripatku pan­cen rada pilih-pilih. Yen nyu­murupi wong ayu mataku ijo, dene yen ketanggor ce­wek ora ayu mataku dadi mbleret. Ati ora ketarik blas, kaya Chi Pakai ing film “Kera Sakti” kae lho. ... Sapepake

Kanggo Rebutan Peri

Gawe mantu temantene Samsul lan Ruhyani du-rung ana seminggu. Lagi lebar disepasar. Sadurunge ningkahan wis ana prajanjen yen kanggo sateruse Samsul kudu urip neng omahe Ruh­yani. Jalaran Ruhyani anak on­tang-anting. Nanging nga­repake surup mau kulawar­gane Pak Danu, bapake Ruh­yani, padha gedandapan nggo­leki Samsul. Diubres mrana-mrene, nlesih-nlesih marang ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…