» Kategori : Cerita Rakyat

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (7)

“Ngger, Pangeran Lesan Caka, sampun dumugi titi wanci panjenengan kawisudha mangreh Praja Tanjung Anom. Ingkang dados perkawis, dereng wonten prameswari ingkang badhe sumandhing ing dhampar dhenta,” ature Pangeran Sepuh Dana Wilapa. “Nuwun inggih Eyang, ngantos ri kalenggahan puniki yektos dereng wonten wanodya ingkang suman­dhing kula,” ature Pangeran ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (6)

“Paman Tumenggung Malaya Pati, namung panjenengan ingkang saged nulungi kula,” ature Budiati kanthi mripat kekembeng ing luh. “Apa anggonmu mapan ing taman keputren kene kurang nyenengake?” “Menawi bab remen, mboten sisah kula aturaken awit sedaya kebetahan sampun dipun cekapi. Mbok emban ugi tansah setya tuhu lelados, nanging manah kula garing. Awit ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (5)

“Manggalayuda Sudira wonten madyane bebaya ingkang ngancam jiwa, kados pundi saenipun Bapa Pangeran?” pandangune Prabu Lesan Pura. “Kula aturi sabar sawetawis Sinu­wun. Manut petang kula, Manggala­yuda Sudira lan wadya balanipun tak­sih saged nylametaken gesang ing te­ngahe wana gangsal welas dumugi ka­lih dasa dinten laminipun. Sabibari­pun ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (4)

Krungu pambengoke Adipati Yowandana kang ngobarake semangat, prajurit Kadipaten Macan Putih sigra nempukake yuda. Prajurit sing lagi metu saka benteng cepuri kadipaten iku diserang panah, nanging kabeh wus siyaga tameng lan tutup sirah saka waja, tan mokal la­mun warastra kuwi tan bisa namani anggane para prajurit. Prajurit Ka­dipaten Macan Putih terus ngamuk pung­gung ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (3)

Budiati tetep ora bisa matur apa-apa. Arep matur apa kang satemene wus dumadi ing Gedhong Tengen, dheweke wedi yen bakal nylomot kisruh ing Praja Tanjung Anom. Arep nampa panglamare Pra­bu Lesan Pura atine ora bisa goroh yen tresna mono amung ati pawitane. Dheweke mung ndhingkluk ora wani nyawang netrane Prabu Lesan Pura kang wus kadhung gandrung kayung­yun. Ingkang sinuwun prasetya ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (3)

Budiati ora anglegewa yen lagi ditamatake Pangeran Lesan Caka. Alus wiramane, gandhes luwes wiragane, dhasare kenya saka de­sa kang lugu, ayune tanpa pepa­esan. Tan nggumunake, Sang Ayu bi­sa agawe sengsem sapa wae kang ndulu, klebu Pangeran Lesan Caka. Bu­diati nyata kenya sulistya. Dedeg lencir, pawakan ramping, bangkekane nawon kemit. Pakulitane kuning sem­burat putih ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara