» Kategori : Cerita Rakyat

Ontran-ontran Ki Anggasuma (2)

Ki Anggasuma mungkat nepsune, gedrug-gedrug kaya bocah cilik kang ora kumanan jajan pasar kendurenan. Priksa sikep tang­kep lan polah tingkahe Ki Ang­gasuma mangkono mau, Mbah Syek mung mendel wae sinambi ngelus ra­wis lan jenggote sing ketel tur dawa. “Kendhilku kudu kok pulihake kaya mau-mau, Mbah Syek!” pangatage Ki Anggasuma. “Nek ora bisa, kowe kuwi ... Sapepake

Ontran-ontran Ki Anggasuma

Udakara tengah-tengah ing abad kaping limalas, ing dhaerah Pagunung an Gamping kang tinemu akeh kedhunge, ana sawijining padhepokan. Upama padhepokan kuwi diwenehi jeneng Ke­dhungsewu mono iya mungguh-mungguh wae. Jalaran saurute kali sa­­ka uluane neng ndhuwur kana ngan­ti tekan enggon kono sapengisor mula pancen akeh kedhunge: Ke­dhung­gedhe, Kedhungsari, ... Sapepake

Kasiku Upataning Ibu (12)

Playune wong nyalawadi sluman-slumun, menggak-menggok. Longkangan-longkangan suyasa njeron beteng sajak wis kulina diambah. Ewasemono Adipati Tunjungseta meksa isih bisa mblan­cang playune. Lelorone katemahan uleng jroning banda­yuda maneh. Nanging Adipati Tunjungseta kena katingkes dening wong nyalawadi mau. Wis dipithing arep diprajaya. Tanpa kinira dumadakan wong nyalawadi mau ... Sapepake

Kasiku Upatanig Ibu (11)

Salebare geger Kasatriyan Sukadana merga digecak perang Demang Lambung-gunung biyen kae, Raden Kuda Nisita wis digawe mati dening Senapati Rumaksa. Ana dene Patih Baunata ngro­jongi trekahe Se­na­pati Rumaksa ka­sebut kanthi tuju­wan ngupaya ke­kuwatan dhisik sadu­runge njongkeng kakuwasane Adipati Tun­jungseta. Keku­watan lair batin, agal alus. Ora mung ... Sapepake

Kasiku Upataning Ibu (10)

Kenthong titir tandha bebaya saka Desa Kalibening padha wae karo aweh tengara marang murid-murid Gunung Welirang kang wektu iku padha baris pendhem neng enggon-enggon lindhuk adoh sanjabane desa. Klabang Ireng karo Rangkung age-age ngabani  kanca-kancane supaya sawega ing gati. Sabacute ana wong cacah rong puluh pating bedhengus metu saka ... Sapepake

Kasiku Upataning Ibu (9)

Ambaleni carita kapungkur, sawise kasil nylametake Srigadhing, Semog, Rati lan kanca-kancane dhek emben kae, Gimin banjur cumondhok ing Kalibening. Mupakate para warga desa netepake Gimin kudu melu tanggung jawab marang katen­tremane Kalibening jalaran pangincim-incime murid-murid Gunung Welirang. Ki Buyut Pradhah banget jumurung. Pe­puntone Gimin malah diakon manggon neng ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…