» Kategori : Cerita Rakyat

Adhipati Kayu Bralit (8)

Galuh Sekar malih gela keranta-ranta mulat Dyah Warukung kang ambeg siya marang Retna Lembah. Ka-mangka Retna Lembah iku bojo ja-ka lara. Tulus. Gek dheweke kuwi bojo peksan. Peksan prandene malah dadi katepakan. Pepuntone naluri wadone timbul. Padha-padha wadon, kepriye rasane lamun disiya kaniaya dening sang guru nadi. Ana osik bela rasa. Melu ngra-sakake panandhange liyan. Banjur ... Sapepake

Adipati Kayu Bralit (7)

Sang kala terus lumaksana kaya adat saben tan wanuh mundur. Terus maju. Ninggal dina wingi napaki dina iki lan tumuju dina sesuk. Mula banjur ana unen-unen: dina iki kuwi anak dina wingi lan dadi wong tuwa kanggo dina sesuk. Dina-dina kang lembarane kebak cathetan sing ora nampik lelakon ala lan becik. Mula saka kuwi tumrap menung­sa kang ... Sapepake

Adipati Kayu Bralit (6)

Ganti kang kacarita, wektu semana Dyah Warukung sangsaya katlikung dening wuyung marang putri kang gawe yung-yung. Galuh Sekar. Upama kembang nedheng­nedhenge mekar. Lamun sinawang jatmika sulistya, rereh ruruh kasembuh wiraga raga karana. Netra liyep lindri anggugah brangti, lara branta mring sang retna. Mungguhing Galuh Sekar, anggone kelangan Tundhasara dhek emben kae wis ora ... Sapepake

Adipati Kayu Bralit (5)

Bali marang caritane Raden Prangbakat. Pratelane Adipati Menak Tunjungpura lamun Raden Prangbakat iku anak temone swargi Adipati Kayu Bralit, anak kere ing palabuhan Juwana, ba­-nget natoni atine. Lan maneh ge-gambaran anak kucing, senajan dipa-panake neng krangkeng macan, sela-wase ora bakal bisa dadi macan. Ka-beh mau dadi bukti kamiwedene Adi-pati Menak Tunjungpura. Kuwatir la-mun ... Sapepake

Adipati Kayu Bralit (4)

Pati tintrim dening rasa miris lan kekes. Ing sanjabane kutharaja babar pisan ora ana janma kumliwer. Para among tani siji wae ora ana kang wani menyang sawah. Sawah-sawah sadohe panyawang kang ngupengi kutharaja Pati katon sepi samun senajan wayah awan padhang njingglang. Saya-saya sajroning puri puraya kadipaten. Adipati Menak Tunjungpura lumayu lonjong botor nilap para pendherek. Kang ... Sapepake

Adhipati Kayu Bralit (3)

Kaki  Sawungwiring  kuwi tilas  gedhig  manggala Majapahit  jaman  Prabu Singawardhana  Sang Moksa Ring Pura. Senadyan sepuh nanging jiwa ragane isih kukuh sentosa. Ora loyo digrogoti dening umur kang wis ndungkap sangang windu. Piyambake bisa ngrasakake sepira aboting panandhange Retna Lembah sang wayah kinasih. ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng