» Kategori : Cerita Rakyat

Singapura (7)

Sing ditakoni ora enggal wangsulan, mung batine nyoba-nyoba melu ngetungi.              “Piye?” Bicitran Syah ngambali. “Mboten paja-paja.” “Sedulur tuwa pancen kudu ngalah. Bisa momong. Bisa ngayomi. Nanging yen babagan  pranatan keprabon, ora ... Sapepake

Singapura (6)

“Adoh banget,” pangudarasane Raja Suran. Kaki-kaki sing ndhingkluk siji loro kumawani nyoba nglirik. Batine padha ngalembana marang para ndhedhuwurane sing julig, akeh pokale nganti Raja Suran ke-blithuk. “Kowe kabeh saiki arep menyang ngendi?” Sing ditakoni ora enggal wang-sulan. Kabeh adu sesawangan. Praupan dadakan suntrut lan katon bingung. Kepeksa Raja ... Sapepake

Singapura (5)

Isih krungu sambate bala Amdan Negara sing nyungsep apadene mathang-mathang. Nanging cilaka, kagawa awak saya lemes kentekan daya lan metune ludira, ora kuwawa ngangkat pe­-dhang. Malah kepara ndhingkluk se-mu merem. Kalodhangan sing becik tumrap Raja Suran. Sakala nggecak sarana nyabet gulune. Sirah ge­-mlundhung, awak nyungsep. ... Sapepake

Singapura (4)

Patang puluh lima taun candhake, Kida Hindi puput yuswa. Genti putu ontang-anting sing mengku keprabon. Sa-wise ju­meneng nata, mengku putra putrine narendra Turkistan. Peputra lanang Alfas. Sabanjure Alfas meng-ku adile purasaba sawise Arstun al Malik al Mu­karram mundur. Alfas diganti As­kainat. Mangkono sateruse nganti Terseri Berderas, anak turun sing ka­ping telulas. ... Sapepake

Singapura (3)

Senajan durung tau adu arep, Sultan Iskandar Dzu’l Karnain wis bisa nggambarake, minangka putri narendra lan sekar kedhaton, mesthi beda banget karo kawula lumrah. Bab penganggo mesthi luwih onjo. Tata carane panguripan njeron kraton wis kulina lan ora bakal gawe lingsem.     “Bab rupi mboten saged matur. Kawula panci kirang pana nyandra ... Sapepake

Singapura (2)

“Mokal!” Ora kajarag Kida Hindi mocap seru, gawe kagete sing marak sowan. “Kados pundi, Kan-jeng?” “Kowe kabeh percaya yen Iskandar Dzu’l Karnain mung nunut dalan?” Kabeh ndhingkluk, ora ana sing wangsulan. “Menehi dalan prasasat lampus dhiri!” “Anggenipun tindak namung kala­yan saperangan pendherek.” ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju