» Kategori : Cerita Rakyat

Ontran-ontran Ki Anggasuma (5)

Ora gantalan sasi ndilalah Rumbana bisa ketemu Nyi Kruwut kang wektu semana memba-memba dadi buruh ngundhuh jambu mete ing Banyukuning. Ngono wae luwih dhisik ndadak ngubengi Njar­anyar, Jatikebo, Wates lan sapi­turute. Awit ana wong kang tau mrang­guli Nyi Kruwut melu ewang-ewang wong tetruka, babad alas kanggo pategalan. Sadalan-dalan Nyi Kruwut lan Rumbana krungu rerasane wong ... Sapepake

Ontran-ontran Ki Anggasuma (4)

Ing dina-dina candhake Poh Papat geger, ana wong arep golek kayu menyang alas kadadak nanggori jasade Darpita gumlethak neng jurang kidul desa. Mesthi wae Ki Anggasuma age-age nanjihake. Salebare niti kelayan per­mati layone Darpita, tuwa-tuwang­gane wong Poh Papat kasebut banjur bali tanpa omong akeh-akeh. Kocape kabar gethok tular patine Darpita dadi sumebar saengga ... Sapepake

Ontran-ontran Ki Anggasuma

Meneng-meneng Darpita nyolong laku teka neng Kedhungringin, Ki Kruwut lan Suyud dicritani ngenani pokal gawene Ki Anggasuma kang dianggep sumo­ngah sesongaran. Sugih kendel ban­dha wani ngajak ndadar ngelmu agal alus karo Mbah Syek neng Ara-ara Am­ba. Crita kang mesthi wae wis di­bumboni rena-rena. Saengga Ki Kru­wut lan Suyud dadi muneg-muneg ma­rang Ki Anggasuma ... Sapepake

Ontran-ontran Ki Anggasuma (2)

Ki Anggasuma mungkat nepsune, gedrug-gedrug kaya bocah cilik kang ora kumanan jajan pasar kendurenan. Priksa sikep tang­kep lan polah tingkahe Ki Ang­gasuma mangkono mau, Mbah Syek mung mendel wae sinambi ngelus ra­wis lan jenggote sing ketel tur dawa. “Kendhilku kudu kok pulihake kaya mau-mau, Mbah Syek!” pangatage Ki Anggasuma. “Nek ora bisa, kowe kuwi ... Sapepake

Ontran-ontran Ki Anggasuma

Udakara tengah-tengah ing abad kaping limalas, ing dhaerah Pagunung an Gamping kang tinemu akeh kedhunge, ana sawijining padhepokan. Upama padhepokan kuwi diwenehi jeneng Ke­dhungsewu mono iya mungguh-mungguh wae. Jalaran saurute kali sa­­ka uluane neng ndhuwur kana ngan­ti tekan enggon kono sapengisor mula pancen akeh kedhunge: Ke­dhung­gedhe, Kedhungsari, ... Sapepake

Kasiku Upataning Ibu (12)

Playune wong nyalawadi sluman-slumun, menggak-menggok. Longkangan-longkangan suyasa njeron beteng sajak wis kulina diambah. Ewasemono Adipati Tunjungseta meksa isih bisa mblan­cang playune. Lelorone katemahan uleng jroning banda­yuda maneh. Nanging Adipati Tunjungseta kena katingkes dening wong nyalawadi mau. Wis dipithing arep diprajaya. Tanpa kinira dumadakan wong nyalawadi mau ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!