» Kategori : Cerita Rakyat

Dyah Kartikani (2)

Sabanjure Wintangsari nyaritakake lamun Panewu Andrakala iku satuhune anggone ngesir dheweke wiwit isih padha dene legane. Nanging Wintangsari kang pancen dhasare ora duwe rasa seneng wegah nimbangi katresnane Andrakala senajan kaduk olehe mbebujuk. Wintangsari malah kepencut karo Raden Sundika senajan mung minangka anake prajurit panatus, nanging luwih sigit lan menarik ati. Mula bareng ... Sapepake

Dyah Kartikani (1)

Tumiyuping angin kang sribit-sribit  midid  kadya nyampurnani  swasananing langit kang biru tan pinaesan mega. Satemah senajan wayahe isih isuk, nanging pa­nase sang surya wiwit krasa cumlekit ing kulit. Ewasemono swasana alam kang padhang njingglang iku geseh ka­ro atine Wintangsari. Awit kang di­rasa dening wanita mudha sing lagi pa­tutan anak ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (14)

Patih Malaya Pati lan Malaya Kusuma ngerigake wadya sagelar sepapan kanggo ngrangket Sukresna sarowang. Wara-wara ngenani bakal dikatutake dosane marang sok sapaa kang aweh pangayoman marang Sukresna uga wis disebarake marang warga sanegara. Nalika omahe Manggala Yuda Waryanti digrudug, Sukresna wis ndhisiki lunga. Wong tuwane ora ngerti menyang ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (13)

“Mung iki kesenenganku, Den. Yen para punggawaning praja kae akeh kang padha men­dem kadonyan, mendem pangkat, mendem drajat, mendem bandha, malah ana sing mendem wedokan, awake dhewe mung mendem ciu.” “Wis aja mbok bacut-bacutake! Amarga apa? Mendem mono ora ana gunane,” ujare Sukresna. “Kula matur nuwun sanget lho, Den,” ature ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (12)

 “Kathah abdi dalem ingkang pantes kawisudha dados pepatih dalem, nanging menawi manut pamrayogi kula, ing-kang pantes jumeneng patih namung Tumenggung Malaya Pati.” “Sebabe apa?” “Piyambakipun tansah setya tuhu dhateng paduka. Inggih Tumenggung Malaya Pati lan Malaya Kusuma ing­kang manggihaken kula kalihan pan­je­nengan. Kekalihipun ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (11)

Sawise prapteng lampus, bayi iku diglethakake ana papan paturon. Budiati banjur sesingidan maneh. Ora ana rasa sedhih, lan ora ana rasa we­di. Dheweke lagi sinau mateni rasane. Let sedhela Prabu Lesan Caka rawuh ing papan kono. Rasa kapang kang ora bisa diampet njalari Sinuwun ke­pe­ngin ngemban putrane. Dhasare lagi kagungan putra siji. Nanging ka­yangapa kagete nalika ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…