» Kategori : Cerita Rakyat

Dyah Kartikani (11)

Parandene pameca bab tekane paraga linuwih kang kapindho uga ora kinawruhan dening wong sanegara. Sauntara tuwuhing dahuru malah sangsaya ndrebela, awit sena­jan kramane Nambi bisa katingkes, na­nging kraman-kraman candhake sang­saya memiris ati. Jalaran kraman kang ditindakake Kuti lan Semi nuwuhake kor­ban matumpa-tumpa. Sagugure Se­mi banjur kasusul dening kramane Kuti ... Sapepake

Dyah Kartikani (10)

Wintangsari lagi gage nguwalake dhiri saka pangekepe Soradika bareng krasa tangane Soradika nyeng­gol sangsangane sing suwek merga kukune macan. “Ah Kakang ki nakal.” Soradika banjur nggandheng ta­ngane Wintangsari. Sing digandheng mung pasrah. “Kakang kok gampang banget  olehe bisa mateni macan?” takone Win­tangsari karo reruntungan ... Sapepake

Dyah Kartikani (9)

“Kene kisanak mlebuwa lan lenggaha ana njero kene,” pambagene Warintani.  “Inggih, matur nu­wun Eyang Putri.” “Sliramu asmane sapa?” “Ingkang sudi mastani, nami kula Soradika. Nanging ugi wonten ing­kang nyebat Surandika ugi Suradika.” “Yen ngono mung bab pangucap sing beda-beda. Lha kuwi tilas bojone ... Sapepake

Dyah Kartikani (8)

“Aku ora wani mutusi Kakang, jalaran anakku Dyah Kartikani sing manut pamecane para waskitha tembene dadi pangayom­aning ratu, iku ing wewenange eyang Warintani kang winisikanan jawata kinen  marisake ngelmune.” Bareng diwangsuli Wintangsari mang­kono, Suradika angluh. Ewase­mono isih ana sapletik pangarep-arep awit dheweke ora pinenggak Wintang­sari ... Sapepake

Dyah Kartikani (7)

Suradika uga njlentrehake menawa akeh priyagung Majapahit kang precaya menawa Dyah Kartikani mono bangkit nyembuh swasana tentrem. Awit senajan isih bocah, nanging kanthi anane Dyah Kartikani ing kraton bakal ndayani tata raharjaning negara. Apamaneh kahanan Majapahit kang ditindhihi Prabu Jayanegara ora tau sepi saka ontran-ontran. Manut katrangane Suradika, Patih Nambi sing ... Sapepake

Dyah Kartikani (6)

“Ya  buktekna  dhewe mengko. Mung eling-elingen kandhaku, yen kowe ora rabi maneh, anakmu ora bakal ma­-nge­leng anggone ngangsu ngelmuku.” “Lajeng prayoginipun kula kedah kados pundi, Eyang?” “Mituhuwa wae marang kang dadi kersaning Hyang Widi. Adhedhasar sas­mita sing daktampa, ing dina Res­pati Manis ngarep iki, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….