» Kategori : Cerita Rakyat

Kasudibyane kang Namur Laku (5)

Ing poncod desa ana kali kang cukup santer iline. Banyune bening kinclong-kinclong. Ya ing kono mau pawongan kang gagah prakosa kebak wibawa, eseme tansah kutah saben ketemu sapa bae kuwi reresik awake. Bubar reresik, awak kang maune krasa lungkrah malih seger kepenak. Sawise dirasa cukup, banjur lungguh anteng marikelu ana sangisore wit trembesi. Kairing sumilire angin esuk, ndadekake ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (4)

Lagi tekan tengah-tengahe laku, Bondhas sing kawit mau tansah nguwatirake barange alok, “Ki Demang, manah kula tetep sumelang. Mangga wangsul mawon, barange di­pendhet mawon, dipindhah ten pundi sing langkung aman.” Ki Demang suwe-suwe uga mikir, engko gek omonge Bondhas mau kok ya ana benere. Mula Ki Demang banjur aba marang kabeh rowange supaya balik kucing menyang ... Sapepake

Kasudibyane Kang Namur Laku (3)

Mungkur rombongan, wong neneka mau nduweni pepunton menawa sing duwe gubug cetha wong ala. Mripate mandeng mburi gubug. Dideleng saklebatan pancen ora ngetarani yen ing kono sumimpen rajabrana merga ketutupan grumbul ketel. Kahanane uga ora ngetarani senajan ana dhingkel  kang sajake wis lawas banget ora nate kesenggol tangane uwong. Gek ing ndhuwure dhingkel akeh gom­-balan ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (2)

Bata luwengan kuwi, siji mbaka siji dibrengkali. Nalurine pancen kepengin kanthi adreng enggal meruhi sakabehane. Ana rasa gela, dene meh tekan bata keri dhewe sing dibrengkal ewadene durung nemokake bab kang nyalawa­di. Nanging bareng arep menyat saka anggone ndhodhok, dumadakan mri­pate nyumurupi menawa sangisore ba­ta luwengan mau ana lemeke wu­jud seng. Nadyan rada ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (1)

“Sapa ta kang manggon ing gubug ngene iki, gek ditinggal menyang ngendi dening sing duwe gubug kok sepi suwung gam-brung. Gek iki desa ngendi, pomahan ya arang, tur pinggir alas. Ning kae kok katon pesawahan kang ijo riyo-riyo, sajak bubar matun ayake. Apa gu­bug mencil pinggir alas ngene iki pancen dening sing duwe mung kanggo ngaso? Nyatane iki ana tilase tela ba­kar. Walah, ... Sapepake

Dyah Kartikani (25)

“Aku wae ora eman mati, lha kok kowe  ndadak ngurusi liyan.”     “Pesthining pati iku ora gumantung umur, nanging rampung apa durung ayahane ing donya iki. Nanging yen matine nganyut tuwuh kaya kowe, dosane gedhe. Ora ana pangapura kanggo kowe,” ucape pawongan mawa topeng iku. “Senajan kowe sekti lan bisa mikut aku engga ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane