» Kategori : Cerita Rakyat

Dyah Kartikani (20)

Mak gadul, keris luk sanga iku ora nedhasi nalika katamakake wetenge Dyah Kartikani. Ba-reng didamu dening Dyah Kartikani  cahya kapuranta kang nglimputi keris mau sakala surem. Kerise Danurukti ka­­ya kelangan katiyasan. Danurukti ka­get. Raine pucet, kringet dle-weran. Nanging durung nganti ngucap apa-apa, kedadak tangane Dyah Kartikani kumlawe nyamplak dhadha. ... Sapepake

Dyah Kartikani (19)

Dyah Kartikani nggagas, yagene ingatase prajurit pinilih kok ora ngenggoni watak satriya? Mangka kondhanging akeh, wadya Majapahit iku padha wineleg kanuragan sarta winulang watak sa­triya. Dyah Kartikani sujana ana pra­kara winadi kang njalari para prajurit mau nyingkur jiwa satriya. Kanggo nlesih bab kuwi, Dyah Karti­kani nerusake laku manjing kutharaja. Mamrih lancaring ... Sapepake

Dyah Kartikani (18)

Senajan Adipati Suralaka anggone ngoncati pangoyake Dyah Kartikani wis dilabuhi nggunakake aji lusi pandung, nanging dheweke  ora wani ngatonake wujude. Apamaneh sawise dheweke weruh dhewe menawa Dyah Kartikani anggone nggoleki nganggo katiyasan lumaku tumapak ing banyu barang. Mula amrih amane, dheweke pilih tetep aneng sajroning banyu wae senajan karo maspadakake murih aja nganti ... Sapepake

Dyah Kartikani (17)

Krana panempuhe Dyah Kartikani mau mawa aji kasekten, mula sing ndhelik krasa lumantar horeging lemah. Saengga dheweke banjur metu karo siyaga mepak sarananing yuda. Awit katitik saka hoyeging lemah, wis nuduhake lamun sing diadhepi iku mesthi dudu wong sembarangan. “O kowe ta menus cluthak sing senengane nggegonjak?” wuwuse Dyah Kartikani. “Upama rupamu ora ayu, wis ... Sapepake

Dyah kartikani (16)

Sang adipati sing wegah ribet, banjur ngaba lurah Harwina ing Mantaka kinen nglarapake bocah wadon kuwi. Jebul sing dikersakake sang adipati mau anake Giraka sing jenenge Wurini. Nanging senajan wis ditembung lurahe nedya kacaosake adipati, Wurini kipa-kipa. Wong tuwane sakeloron melu ngrimuk murih Wurini gelem nuruti pangajake Harwina. Petunge, yen anake gelem dikersakake adipati, ... Sapepake

Dyah Kartikani (15)

“Kula Plonthos Jenggot.” Sabanjure liyane nepungake jenenge siji-siji, yakuwi Codhot Mencret, Pidak Cuthang, Plonthos, Kintel Bodong, Kethek Bengoren, Bulus Bantat, Kucing Gilapen, Wedhus Cluthak lan Gu­del Angop.  Dyah Kartikani ngerti kabeh mau mung jeneng singlon. Sok ngonowa dheweke ora prelu nalesih kang sate­mene. Diradamaya ganti nepungake yen sing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita