» Kategori : Cerita Sambung

Panggugate Anak Karam (5)

Sapungkure Sekar mlebu kamar, Eyang Kakung akon ibune Sekar  supaya ndhedhes maneh, sejatine apa kang wis kedade­yan marang kenya iku. Critane Sekar ba­bagan wisik batin  durung bisa  tinampa klawan nalar dening Djatiwibawa. Jam sepuluh  kurang ibune Sekar nyoba niliki kamare anake. Kebeneran lawange ora dikunci.  Lawang diwengakake ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (4)

Bu Warti njingglengi lembaran foto copy. Tulisane gedhe-gedhe cetha: Dedalane wong akrami, dudu rupa dudu bandha, amrih rahayu bungah tentrem lan lestari, garwa priya apadene garwa putri kudu nuhoni jejiba­h­ane wong urip bareng  jroning bale wisma. “Pancen tetembungan kang rinakit endah lan gampang dimangerteni makna­ne iku gelis disenengi masyarakat. ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (3)

“Lho kok malah ngalamun?” aloke Sekar ngerti Arif sawetara isih meneng-menengan karo mri-pate nyawang pendhapa dalem indhuk  kang wis sepi. “Aku lagi ngangen-angen, saben Re­bo bengi kaya ngene iki ana Pak Mangku lan Mak Tari olehe gojegan sangsaya ga­yeng. Ketok tambah rumaket lan guyube. Sing padha seneng tetembangan,  na­buh gamelan, ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (2)

“Kenging menapa Sekar nglampahi nasib kados menika, Eyang? Kula kuwatos Sekar mboten keconggah nglampahi gesang kados me-nika langkung dangu malih.” Atine Eyang Kakung melu perih kru­ngu panalangsane putune kang ditresnani iku. Ucape, “Kita ora perlu pitakon sebabe apa nasibku kaya ngene? Sebabe apa aku ngalami kedadeyan kaya iki. Nanging tansah atur muji syukur ... Sapepake

“Panggugate Anak Karam” (1)

Bengi kuwi Arif Budiman  lan bapak ibune  teka menyang omahe Sekar. Kanthi gugup lan dhadha dheg-dhegan  Sekar nampa rawuhe tamu-tamune. Telung dina sadurunge, Arif, sing uga kanca nung-gal kantor,  wis kandha yen arep nglamar dheweke. Wong tuwane Arif banjur nelakake sedyane marang Bu Asri, ibune Sekar. Wose, putrine sing ayu iku bakal kapundhut ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (15)

Setyawan leren sedhela saka anggone maca email-e Respati sing dawa ngalar-alar. Boyoke die­luk, swarane kemreteg. Klethak-klethuk keprungu sepatune Kemuning ngunggahi tlundhagan loteng. Kenya iku mara karo nyangga baki isi wedang jahe manget-manget. “Iki lho, Mas, dakcomne wedang jahe. Diunjuk sik. Daktonton kondhisimu kurang fit. Telung ndina iki tenagamu keforsir ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara