» Kategori : Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (26)

Bareng eling marang Pangerane, praupane Sindhisari katon sareh. Kaya padatan nuli nyebar esem endah liwat lathine kang dhamis nemlik, gawe adhem atine wong-wong sing pa­dha nyawang arep milih jagone. Beda maneh Jumari. Wiwit mau katon bingar polatane. Batine muwus: Sindhi, Mar­­wan, sepira banggamu mungsuh aku tilas anggota DPR sing pengalaman poli­tik mataun-taun. Kowe ki ... Sapepake

Reca Dewi Nawangwulan

Taun 1980 Sartono lagi umur rong puluh taun nalika ninggal desane ing wewengkon Kabupaten Su­­koharjo. Lunga menyang Ja­karta melu-melu kancane golek gaweyan sak olehe awit rumangsa neng desa kurang marem. Dene rampung ang-go­ne sekolah mung lulus SMEA, amarga wong tuwane mung petani prasaja kang ora kuwat  ngragadi Sartono ne­rus­ake sekolah ... Sapepake

Desa Abad Anyar (25)

Jumari ngguya-ngguyu seneng, wis genah njagakake satus persen menang. “Pokoke bener kandhamu,” sambu­nge Sukir karo ngacungake penudinge,  “Mung ana tembung siji: menang, me­nang lan menang!” Wong pitu padha ngguyu amba, ngguyu merga yakin satus persen bakal menang lan merga para kadher-kadher iku wis padha nampa honor sepuluh yuta wong siji. ... Sapepake

Desa Abad Anyar (24)

Dina Setu, rong ndina sadurunge dina pemilihan kepala desa, para calon padha diundang ngumpul ing bale desa. Ing dina iku dianakake dum-duman tandha gambar, sarta pembeberan program-program sing ditawakake dening para calon, disekseni para pengurus RW, RT, tokoh masarakat lan sapa wae sing kepengin nyekseni. Acara sepisan dum-duman tandha gam­bar sarana diundhi. Asile Marwan ... Sapepake

Desa Abad Anyar (23)

Kuwatir yen kebacut nangis, Sindhisari enggal wudhu, shalat Dhuhur terus dzikir lan ndonga. Ing dongane sepisan iki dheweke masrahake lelakone sawutuhe marang Allah. “Dhuh Gusti, kawula sumarah ing Ngarsa Paduka, lan nyuwun ingkang paling sae tumrap gesang kawula. Menawi Mas Mursid menika sanes jodho kula, mugi Paduka tebihaken manah kula lan Paduka supekaken engetan kula saking ... Sapepake

Desa Abad Anyar (22)

Ing dina candake, jam wolu esuk Sindhi wis nampa telpun saka Sukesi, ngabari supaya kumpul ing kantor Utama. Enggal-enggal dheweke nguripake Honda Varione, let sedhela wis nggleser nrabas dalan aspal tengah sa­wah mangidul parane. Nalika tekan ing kantor Utama, Sindhi rada gumun sing tekan mrono tambah. Ana Pardi lan kakangne ipe, Mas Mar­wan. Mung kapinujon mrono apa pancen ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane