» Kategori : Cerita Sambung

Panggugate Anak Karam (14)

“Manawi kula mboten purun nampi angsal-angsal saking Amerika menika, mboten perlu kawangsulaken. Langkung sae di-punbucal utawi dipunobong kewawon su­pados nasibipun mboten kados sesupe, gelang lan kalung ingkang nate dipun paring­aken kula rumiyin.” “Ya kuwi oleh-olehane yen tindak-tandukmu ora wicaksana.” “Kok malah Eyang  ingkang ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (13)
WIS sawulan Asri mangun bale wisma karo Hardiman. Yen mangkat menyang panti mesthi bebarengan, nganggo  mobile Asri. Dene  mobile  Hardiman dienggo salah sijine  putrane sing wis omah-omah. Rebo bengi. Eyang Kakung Djatiwibawa, Sindu,  Ratman, Mangku lan Mak Tari wis siyaga ing pendhapa Djatiwibawan. Wong-wong mau telung sasi ora nyekel ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (12)

“Matur nuwun, Mbak Warti.” “Dhik Sekar aku isih krungon-krungonen nalika Pak Arif pamitan  arep bali menyang Amerika.  Aku krasa trenyuh, sumedhot lan melu nggregel. Pocapane kebak ing pana­langsa, praupane  sungkawa, kaya-kaya wis kelangan kabeh pangarep-arepe.  Dheweke kandha: kahananku saiki bi­nasakna akemul dhuhkita luruban ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (11)

“Mas Arif iku nom-noman modern, nanging isih seneng karawitan lan tetembangan,” ucape Mak Tari. “Pasemone ruruh jatmika, andhap asor, turune priyayi luhur. Uga loman tur nyah-nyoh, ora eman weweh marang sa­padha-padha,” Sindu nambahi. Krungu pa­ngalembanane wong-wong iku atine Asri sangsaya nggregel. Apa  kedadeyan sing njalari Arif cuwa wingi kae ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (10)

“Aku ngerti Mas Arif  tetep nresnani aku nadyan kahananku kaya ngene. Nanging jalaran aku uga nresnani Mas Arif, mula ningkahan iki kudu wurung. Mas Arif iku putra tung­gal. Yen mengko sida ningkah karo  aku, bakal cures garis turune trah Puspawar­dayan,” ucape Sekar groyok ngampet pangrasa. “Kowe bisa ningkah karo priya sing dudu anak ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (9)

“Dhokter, kula milih Sekar saged nglampahi gesang ingkang langkung panjang,” ucape Eyang Djatiwibawa tungtum prihatin. “La­jeng mbenjang menapa katindaken ope­rasinipun?” “Langkung cepet langkung sae, na­nging mboten saged kesesa. Ingkang paling wigatos samangke nyamaptakaken ba­tosipun Sekar. Perkawis operasinipun ka­pan, alon-alon ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…