» Kategori : Cerita Sambung

Tabon (5)

“Ora, Mbah!” Karsana setengah mbengok. “Aku di- apusi!” “Nalare?” “Aku mula mung wong goblog, Mbah. Lugu. Ora ngerti yen mung diapusi.” “Diapusi kepiye?” Mbah Sis bali mbengok. “Apa karepmu?” “Mbah Sis ngerti Hernawa?” “Lha ya ngerti ta, wong dheweke runtang-runtung ... Sapepake

Tabon (4)

Darmaya sing isih jagongan neng kono rada ewa. Wening lan Kadarwati uncal-uncalan mripat. Katon lambene kekarone obah, nanging tanpa swara. “Bojomu sujana, Ni,” Wening kemlesik nalika Karsana mlebu gandhok. “Ngendi critane bojoku cemburu?” kandhane Rasmini. Banjur ngacung­ake jempole karo kandha, “Mas Karsana ki lelaki ideal. ... Sapepake

Tabon (3)

Hoyi mula paling seneng krungu dongeng Timun Mas. Ora nganggo jeleh arepa dibolan-baleni. Nalika bapak­ne nyritakake Timun Mas kang kasil mbuwang trasi lan dadi segara lendhut, banjur butane keblebeg ing kono, Hoyi mesthi melu su­rak bungah. Bapakne wasis banget nirokake si buta sing kalah mungsuh Timun Mas. Dongeng iku dadi impen en­dah saben wengine. “Hoo hooo ... Sapepake

Tabon (2)

Karsana weruh Rasmini sing diwasa lan mletik nalare. Mula dheweke wani lan kuwagang nga­dhe­pi pepalanging katres­nan nganti klakon mengku wanita kuwi dadi bojone. Karsana uga klakon diper­ca­ya ngolah lemahe mara­tu­wane, dipasrahi bot re­pote Dalem Joyowigunan. Rasmini uga saya moncer jenenge, dadi sripanggung Paguyuban Asih Budaya. Bapakne mula njaluk yen ... Sapepake

Tabon (1)

Karsana nyeceg udute. Tegesan isih sajenthik iku ditlesepake empyak, angkahe mengko disumet maneh bubar rolasan. Panas ngarepake ketiga, kaya nggawa angin kang krasa temrecep ing kulit. Kulite Karsana, wong lanang pakulitan ireng meleng merga biyasa ngliga yen temandang neng linggan. Panyen­dhune wong akeh yen  mengko gampang lara merga kena angin, ora dipaelu. Angin ora ... Sapepake

Dhokter Endang (16)

Dina Minggu aku lan Mas Djoko Soesilo sida nggoleki lenggahe dhokter Priyanggodo ing Prambanan. Ndilalah gam­pang banget jujugane, wong daleme ya gedhe tur meh saben uwong tepung karo panjenengane. Tekaku pinapag kanthi adreng de­ning Bu Priyanggodo. Ka­wis­tara rena penggalihe, ma­klum pancen wis suwe banget ora ketemu. Mangka dhek aku isih cilik wis di­rengkuh kaya ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju