» Kategori : Cerita Sambung

Kunarpa ing Gerbang Pungkasan (10)

Udan deres durung paja-paja terang nalika Setyawan marani pernahe gudhang kothong. Gludhug gumleger isih sok ke­prungu. Gudhang iku mapane kekiwa, mi­sah sawatara meter saka kamar hotel. Swasana sangsaya samun merga lampu ing plangitan mung mlereg remeng-re­meng. Setyawan mbateg selot lawang, nanging kemunci. Setyawan ngukur-ukur kekuwatan. Lawange bakuh, tangeh la­mun kuwat ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (9)

Kliwat tengah wengi udan deres tumurun. Thathit kumeclap ambal-ambalan, bledheg jumeglur sesautan. Kutahe banyu saka langit sing nampes gego­dhongan keprungu kumrosog. Tamu-tamu hotel ora ana sing metu saka kamar. Racake wis padha nutup lawang lan ma­teni lampu. Setyawan nikelake kawaspa­dan. Naluri dhetektife krasa yen bengi iki bakal ana tindak kadurjanan sing ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (8)

Respati sing wis ndhisiki lungguh ana restoran hotel agahan menyat saka kursine nalika Indraja-ya kledhang-kledhang mara bebarengan karo Danardana. Respati nggapyuk kang­mase, ngaras pipi kiwa lan tengene. Gan­ti ngranggeh sirahe adhine. Dikekep-kekep kebak sih. Disun bathuke lan diu­yeg rambute. Danardana mbales ngga­pyuk mbakyune. Sawise kangen-kange­nan, tetelune ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (7)

Manjing Luhur Corolla Altis ireng meles mlebu platarane Hotel Ndederpenyu. Mudhun saka sedhan, Respati bablas me­nyang meja resepsionis. Nom-noman la­nang wadon  petugas resepsionis agah­an ngadeg karo manthuk kurmat. Epek-epek ditlangkupake ing ngarep dhadha. “Sugeng siyang, Bu,” ucape semanak meh bareng. “Iya, Rin, Gus. Piye, tamune akeh apa ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbang Pungkasan (6)
Wengi sing padha ing gigire Gunung Arjuna. Setyawan sengaja golek papan lindhuk, amping-ampingan uwit gedhe murih ora kasentrong cahyane lampu hotel. Ngrem­buyunge godhong nyigidake blegere sing menganggo sandhangan sarwa peteng. Hotel Ndederpenyu ora gedhe, nanging asri.  Wewangunane sungsun loro. Kamar-kamare ngadhep ngare, ngungkuri gumuk cengkar. Pekarangane resik, pepethetan ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (5)

Dedege gedhe dhuwur. Praen atos. Upama nglungguhi jejere wong lanang sejati, dhe­weke mesthi gagah lan mbokmena­wa dadi gadhangane kaum wanita. Na­nging patrape tiba kosok balen. Tindak-tanduke kemayu kepara lembeng. Yen mlaku sledhat-sledhot. Janggut lincip keladuk nyathis, irung kembangiren. Lam­bene kandel lan ajeg mblenger. Ujare wong-wong sing tepung becik, dheweke tau ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…