» Kategori : Cerita Sambung

Tabon (15)

Penggalih kang pasrah iku katon ana pasuryane Budhe Dariah kang sumunar. Tanpa pacakan nanging resep disawang. Iba beja mulya bisa tekan rasa sing semono. Rasmini angluh, gawang-gawang cetha kepiye Karsana ngliga gaman, mbabitake pener anggane wong tuwane. Dudu adegan kethoprak kaya sing biyasa dima-inake, dudu lakon sing banjur kukut nalika rampung. Getih kuwi cetha, nelesi pendhapa. Gaman ... Sapepake

Tabon (14)

Susah utawa bungah iku wus dadi sandhangane manungsa. Susah utawa bungah mung gumantung marang kepiye wong iku ngadhepi uripe. Bisa uga kanggone wong liya we-ruhe tansah bungah, na-nging sapa sing ngerti kahanan sanyatane? Bisa uga uwong bungah nde-leng kasusahane liyan. Ora aweh tulung, nanging malah ngucap ngrasani. Sikep kang lamis, angel di­gagapi. Pinter-pintere wae nduweni sikep ... Sapepake

Tabon (13)

“Labuh labet kanggo negara, labuh labet kanggo wong tuwa, iku budi kang luhur, Ndhuk.” Kuwi mung antawaca­na, mung dialog lumrah wae sing biyasa diucapake. Nanging  Rasmini ngrasak­ake ana ati kang ngedhap.  Dheweke nganti nangis ke­ranta-ranta. “Ngapa, Ni?” bapakne takon kemlesik. “Ora kudu­ne Pembayun nangis kaya ... Sapepake

Tabon (12)

Apa sing kudu dijlentrehake marang pulisi? Apa kudu crita yen we­ngi sadurunge Karsana pa­du rame karo bojone lan karo maratuwane, banjur tuwuh pangancam? Ah, Mbah Sis ora ngira babar pisan yen pangancame Kar­sana nganti tekan semono. Ngobong pendhapa, ngo­bong sisihane nganti ngga­wa nyawane Jumadi, isih merjaya maratuwane loro kanthi kejem lan tegel. “Mbah, ... Sapepake

Tabon (11)

Pendhapa kothong. Menyang ngendi Hoyi? Dadakan Karsana bali marang ke­sadharane. Dheweke keli­ngan kandhane Jumadi yen kabeh lagi padha menyang rumah sakit. Apa Hoyi sing digawa menyang rumah sakit? Awake Hoyi mula panas wingi bengi. Wis di­wenehi parasetamol, na­nging ora mendha.  Geneya isih mikirake bocah wadon kuwi, dhe­weke rak dudu kulit dagi­nge? ... Sapepake

Tabon (10)

Pawitan rasa serik merga meruhi Joyowiguna  wadon kang rumangsane dak wenang, Wening uga kepe­ngin dadi wong sing moncer. Ora mung kesisih lan dadi wong nomer loro kaya sa­suwene iki. Kanggo ngre­gem ambisine  dadi wong nomer siji, ora ana dalan liya kejaba ngalahake Rasmini. Mung wae Wening rumangsa kalah tandhing.  Rasmini  nduweni ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN