» Kategori : Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (16)

“Dhik Sindhi, aku mung gawe lega atimu, merga kowe kurang pengalaman ing babagan politik. Ngertimu mung seni, kulina krungu critane satriya sing jujur lan perwira. Iku mung dongeng kuna, Dhik. Jaman saiki wis ora mlaku. Ora jamane Abimanyu tapa entuk Wahyu Cakraningrat. Jaman saiki apa-apa kudu nganggo siyasat sing jitu.” Pancen nyata, tekan ngomah Jumari wiwit ngrancang ... Sapepake

Desa Abad Anyar (19)

Dinane terus lumaku. Gilir gumanti anut lakune srengenge, krana pancen mangkono kodrate. Para warganing bebrayan tani katon luwih bi­ngar tinimbang taun sadurunge. Mangsa pa­nen palawija lan mangsa garap pari ren­dhengan wis kepungkur. Para tani saya bisa ngrasakake manfaate teknologi maju kang dicakake dening Usaha Tani Utama. Kajaba ongkose murah, urusane gam­pang, gaweyane ... Sapepake

Desa Abad Anyar (14)

Sawise kabeh rampung, katon polatane para kanca tani iku padha bingar. Rasane padha kepencut weruh iwak grameh wancine ngundhuh, pating kecopak gedhe-gedhe, kaya arep nggoreng-nggorenga. Weruh sapi gedhe gimblah-gimblah prasasat tumpukan daging, kaya arep ngedol-ngedola. Weruh endhog pitik pating glundhug padha minggir ing lambe kandhang, kaya arep nglumpuk-nglumpukna. Weruh wedhus Etawa ... Sapepake

Desa Abad Anyar (13)

Sawise mangsa panen lan mangsa garap kanggo palawija entek, bocah-bocah balane Mursid padha nganggur. Kala-kala ana petani pesen dhangir jagung nganggo mesin dhangir, nanging mung siji-loro, awit nandur ja­gung cara saiki lumrahe ora didhangir. Upama didhangir ya ditandangi gliyak-gliyak satekane dening petani dhewe awit wektune longgar. Pancen petani  wektune wis padha longgar, ... Sapepake

Desa Abad Anyar (12)

Kanca-kancane Mursid uga wis padha dilatih carane nglakokake mesin-mesin sing bakal digu­nak­ake. Ana sak perkara sing njalari atine Mursid rumangsa seneng, yaiku gla­gat lan semangate bocah-bocah. Ka­tone bocah-bocah iku padha bombong  du­we mesin-mesin sing hebat-hebat, sa­temah ora rumanga isin lan sungkan ker­ja dadi petani ing sawah. Kosok baline ... Sapepake

Desa Abad Anyar (12)
Kanca-kancane Mursid uga wis padha dilatih carane nglakokake mesin-mesin sing bakal digu­nak­ake. Ana sak perkara sing njalari atine Mursid rumangsa seneng, yaiku gla­gat lan semangate bocah-bocah. Ka­tone bocah-bocah iku padha bombong  du­we mesin-mesin sing hebat-hebat, sa­temah ora rumanga isin lan sungkan ker­ja dadi petani ing sawah. Kosok baline ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita