» Kategori : Cerita Sambung

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (13)

Ngancik taun 1955, kahanan ekonomi bobrok. Akeh warga urip kecingkrangan. Larang pangan an­jrah ing ngendi-endi panggonan. Prasasat dina iki bisa mangan, sesuk durung karu­wan ngemplok. Wong cilik ongklak-angklik urip kesrakat lan kebak panandhang. Ben­cana kaliren anjrah ing sadhengah papan.  Kanggo nyambung urip, wong cilik mangan  sanemune. Waton ora mendemi. ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (12)

Pager watu telung meter dhuwure sing ngupengi pekarangan sahektar iku ora beda beteng kastil ing Eropa. Pengkuh, aristokrat, nanging ka­ton kumalungkung. Watu-watu lumuten  kuwi uga kaya-kaya nyingidake swasana singup ing walike. Regole ajeg tutupan rapet, sajak ora semanak karo pasrawu­ngan ing sakiwa-tengene. Surem lan ngga­wa prabawa singlu. Mapan ana pu­cuke ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (11)

Disupiri Rengganis, Avanza silver metalik metu saka platarane Hotel Ndederpenyu, nyasak lurung sing kabuntel pendhut tipis. Ha­wane atis. Aspal isih teles dening udan ngeciper parak esuk mau. Gegodhongan uga isih kembloh. Ngambah dalan pegu­nungan sing munggah-mudhun lan  meng­gak-menggok nyeklek, Rengganis trampil nyolahake kemudhi. Sikile sing trincing luwes midak ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbang Pungkasan (10)

Udan deres durung paja-paja terang nalika Setyawan marani pernahe gudhang kothong. Gludhug gumleger isih sok ke­prungu. Gudhang iku mapane kekiwa, mi­sah sawatara meter saka kamar hotel. Swasana sangsaya samun merga lampu ing plangitan mung mlereg remeng-re­meng. Setyawan mbateg selot lawang, nanging kemunci. Setyawan ngukur-ukur kekuwatan. Lawange bakuh, tangeh la­mun kuwat ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (9)

Kliwat tengah wengi udan deres tumurun. Thathit kumeclap ambal-ambalan, bledheg jumeglur sesautan. Kutahe banyu saka langit sing nampes gego­dhongan keprungu kumrosog. Tamu-tamu hotel ora ana sing metu saka kamar. Racake wis padha nutup lawang lan ma­teni lampu. Setyawan nikelake kawaspa­dan. Naluri dhetektife krasa yen bengi iki bakal ana tindak kadurjanan sing ... Sapepake

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (8)

Respati sing wis ndhisiki lungguh ana restoran hotel agahan menyat saka kursine nalika Indraja-ya kledhang-kledhang mara bebarengan karo Danardana. Respati nggapyuk kang­mase, ngaras pipi kiwa lan tengene. Gan­ti ngranggeh sirahe adhine. Dikekep-kekep kebak sih. Disun bathuke lan diu­yeg rambute. Danardana mbales ngga­pyuk mbakyune. Sawise kangen-kange­nan, tetelune ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!