» Kategori : Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (7)

Mung iku kang kawetu saka lambene Mursid, gulune kaya kesumpelan gombal satemah ora bisa omong luwih akeh. Sindhi dhewe uga ora kemucap maneh merga atine karanta-ranta. Alon-alon dheweke luma­ku ninggalake Mursid ing gubug, let se­dhela bablas numpaki sepedha motore mengalor. Sapungkure Sindhi, Mursid lungguh njegreg kara reca watu. Rasane ngon­dhok-ondhok krungu ... Sapepake

Desa Abad Anyar (6)

“Apa kowe padha bisa golek kanca liyane, sing kira-kira kena diandelake?” “Bisa, Mas,” saure bocah-bocah iku kaya diabani. Disambung Pardi njelasake, “Na­nging bocah saka seje desa Mas, ora sa­ka desane dhewe.” “Ora pa-pa,” saure Mursid. “Sing pen­ting gelem dijak nyambut gawe sing apik, gawe mareme petani. Malah wilayah ... Sapepake

DesaAbad Anyar (5)

Limang taun urip ing Jakarta ora njalari Mursid lali lika-likune dalan tengah pesawahan ing desa­ne. Dheweke isih apal dalan, kali lan sa­luran kalebu teteg-teteg panduman ba­nyu­ne. Uga isih apal pernahe sawah-sa­wahe bapakne sing nem pathok sanajan mapane pating plencar ora dadi siji. Malah uga isih kelingan sawah-sawahe tanggane utawa kanca sing dikulinani. Nyasak ... Sapepake

Desa Abad Anyar (4)

“Sawise penjajah kelakon lunga saka bumi Nusantara lan negara wis mardika, prajurit baris pendhem iku bubar. Nanging ora ateges perjuwangane mandheg. Perjuwangan terus lumaku, mung sipat lan ancase sing beda. Sekawit sipate perang lan ancase nundhung penjajah. Bareng wis mardika perjuwangane asipat makarya ngisi kamardikan, ancase kanggo ndandani panguripane masarakat sing wis kebacut ... Sapepake

Desa Abad Anyar (3)

Nalika Mursid tekan ing omahe bapakne, tinemu lawang ngarepan menga. Mursid laju mlebu omah, mapan iku omah sing wis kulina dienggoni wiwit bayi. Nanging bapakne ora katon ana ngomah, sing ana mung ibune lagi utheg ing pawon. “Ibu”, aruhe Mursid ngagetake ibune. Sakala ibu sing asih marang anak iku methukake anak lanang sing ditresnani iku. Dirangkul, diambungi kaya ... Sapepake

Desa Abad Anyar (2)

“Bibi ngerti ora, maknane tembang iku kepiye lan apa sambunge karo kulawargane dhewe iki?” “Aku iki wong wadon, ora pati ngerti tenan. Sing dakngerteni mung tembang iku ngandhut gegayuhan luhur sing tansah digadhang-gadhang dening embahmu, Mbah Jayamiharja. Mula anake telu, yaiku bapakmu, aku lan paklikmu Budiharjo, padha didhawuhi ngapalke. Supaya luwih cetha, kowe ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….