» Kategori : Cerita Sambung

Barjo Gempal (14)

Barjo Gempal lan Riman nyawang Hermanto. Sanadyan ora cetha amarga peteng, mripate wiwit bisa njumbuhke karo kahanan sing lelimengan. Katon banget yen Barjo Gempal lan Riman semune ora ngandel menawa ing papan kono sumimpen barang pusaka. Hermanto njlumati watu gedhe kuwi, diubengi bola-bali, dipuk-puk. Dinggo lungguh barang, dipanciki sedhela banjur menek lan ngadeg  ana ndhuwur ... Sapepake

Barjo Gempal (19)

Hermanto telpun saperlu takon apa Barjo Gempal mengko bengi ana acara. “Mangke dalu kele­resan kula mboten gadhah acara, Pak Her. Wonten dhawuh?” Barjo Gempal miterang. Hermanto ngan­dhar­ake yen Barjo Gempal arep diajak nenepi me­-nyang Gunung Panggung. Yen Barjo Gempal gelem, mengko sore arep diampiri. Barjo Gempal saguh. Telpun ... Sapepake

Barjo Gempal (12)

Barjo Gempal lan Mardyanto ngubengi omahe Aji Putra, ang-gone mlaku kanthi sesi-dheman. Keprungu ana wong wadon mbengok nanging banjur mak cep, katone terus dibungkem lambene. “Mar, kowe mlebuwa liwat lawang mburi sing rada menga kae, aku taknyoba nyedhak arahe swara,” Barjo Gempal klesik-klesik marang Mardyanto. “Iya, Kang,” nom-noman kuwi mlaku ngrundhuk ... Sapepake

Barjo Gempal (11)

Arinis ngulungke kothak kardhus cilik wadhah snack ma-rang Barjo Gempal. Barjo Gempal sing lagi njing­glengi jadwal pentase Segara Irama nampani kanthi mesem lan ngucapke panuwun. “Mas, njenengan mengko repot apa ora?” pitakone Arinis. “Hla ana apa?” Barjo Gempal genti takon. “Nyuwun tulung aku diuncalke ngulon sedhela, ... Sapepake

Barjo Gempal (10)

Barjo Gempal waspada. Sumiyute gendul inuman kasil ditangkis. Gendul pecah. Wong sing arep ngepruk kasil disaut lengene banjur ditlikung. Tangan diuntir. Sambate ngaruwara. “Yen kepengin tugel tanganmu, terusna anggonmu gawe onar!” sentake Barjo Gempal. “Uadhuuh….culna tanganku. Wis, Kang, aku kapok,” sambate wong sing ditlikung iku ngrerepa. Mbarengi ... Sapepake

Barjo Gempal (9)

Arinis lan Wiratmadi ngenteni kanthi kebak pangarep-arep. Muga-muga Barjo Gempal bisa mbukak lawang mobil kuwi. Barjo Gempal isih utheg,  ku­pinge nyoba nyingkrihke kabeh swara, sing nyoba dirungu amung swara saka njero kunci sing nembe diothak-athik. Klik! Klik! Klik! Ana swara ‘klik’ lirih kaping telu. Barjo Gempal mesem. Lawang mobil nyoba dibukak. Kasil, ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng