» Kategori : Cerita Cekak

Audisi Juru Kunci

Rapat ing Kelurahan Kampungdalem mutusake sida tuku lemah kanggo lahan kuburan. Kebutu­han lahan kuburan rinasa wigati awit sasuwene iki makame wong Kampungdalem isih nu­nut Kelurahan Kepatihan. Pe­tung tuku lemah meh dadi, kari nyang-nyangan rega. Sing duwe lemah ngotot njaluk limang atus yuta. Dene Kelurahan Kam­pung­dalem nganyang patangatus pitung puluh lima ... Sapepake

Potret Peteng

Esuk kuwi nasib elek kang tumama jagal Kijo ing Ketanggan winge­nane bengi dadi warta mirunggan ing pasar tradhisional Kecamatan Gembong. Pawarta ngenani tandang tra­jange rampog kang wengis, nggegirisi lan ngeres-eresi. Bandhane jagal Kijo dikuras, gek uwonge isih dianggo pangewan-ewan. Dipilara kanthi siya kaniaya. Malah ora mung cukup mulasara sing lanang, bojone Kijo uga ... Sapepake

Tangga Tunggal Gedheg

“Yu, wedhusmu mbok dicancang utawa dikandhangake sing apik. Aja dijarne ucul kaya ngene iki. Yen terus-terusan kaya mangkene bisa-bisa we­dhusmu dakbeleh dhewe,” pangancame Darto. “Ampun Tuwan, menda kula ampun dibeleh. Awit me­nika mendane putu kula. Mangke menawi panjene­ngan beleh lajeng kula omong pripun dhateng putu kula. Kamangka menda me­nika ... Sapepake

Aja Tiru

Jeneng wong omah-omah kuwi dikarepake apa ora, kang lumrah mesthi anak-anak. Nyam­bung sejarah urip, nglesta­rek­ake susur galur. Kamang­ka ing mengkone, lamun wong wa­don kelakon nggem­bol wiji aji saka sing lanang, adhakane banjur nyidham utawa ngi­dham. Saya-saya tumrap wong wadon kang meteng se­pi­sanan. Crita wong wadon nyi­dham iku ... Sapepake

Lara Ginjel

Sedulur papat kuwi ngadani pirembugan mirunggan. Ibune uga melu rembugan. Jejere bi­yung kang nggegadhang pu­­tra-putrane bisa urip rukun ngudhari reribed kang tuwuh ing kulawargane. Wosing rem­bung bab lara ginjele Pak Ibrahim, bapake sedulur papat iku, kang sangsaya abot. Wis makaping-kaping  mlebu metu rumah sakit na­nging durung katon asile “Dakjaluk ... Sapepake

Nggoleki Balung Iga

Yen ngerti ana wong kang isih jomblo biyasane banjur dadi ba­han gojlogan. Ya pancen nye­nengake banget kanggo wong sing nggojlog, nanging bisa ndadekake aku mindher lan salah tingkah. Silaturah­mi apa ketemu karo sapa wae sing ditakokake ajeg, “Piye wis oleh apa durung?” Ana uga sing ngomong nge­ne, “Gek suwe-suwe ki apa lho sing kok dienteni? ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita