» Kategori : Cerita Cekak

Munggah Pangkat

Dakjagang sepedha motorku neng parkiran. Aku mlebu kan-tor, antri absen sedhela ban­jur gage-gage mlebu ruwang Tata Usa­ha, papan kerjaku saiki. Aku rada mlengak, wis jam setengah pitu ngene kanca kantor sing teka lagi siji. Tas dakseleh neng meja, ban­jur nyedhaki prenahe kom­pu­ter, dakuripake. Neng pojok ruwangan sing ora patiya adoh saka anggonku lungguh, ... Sapepake

Sadawane Wengi

Saben bengi warunge Suli ora nate sepi, wong tuku mesthi antri. Ora nganti parak esuk dagang­ane wis gusis.  Pantes bae yen warunge Suli rame, sebab ke­jaba masakane  mirasa, bakule ayu merak ati. Suli pancen dudu golongane bocah enom maneh, nanging uga durung pantes yen sinebut tuwa. Umur-umurane udakara telung puluh lima taun. Ngadhepi wong akeh ... Sapepake

Garang Asem

Pak Mangun lan bojone iku senadyan wis tuwa nanging ora gelem urip nunggal saomah karo anak-anake. Anake loro: Darman lan Dar­mini. Kabeh wis mapan uripe. Dar­man bawa dhewe. Gawe omah ngetrepi kampung, warisan bagiyane simboke, cedhak bale desa, banjur bukak warung. Mracang. Dene Darmini katut jago. Urip melu sing lanang, sawijining pedagang asil bumi neng seje desa. Pak Mangun ... Sapepake

Honor kang Pungkasan

Wolulas taun kepungkur, sawise lulus sekolah guru, Darmaji lang-sung mulang ing SD Mawar, dadi guru wiyata bakti. Nadyan ora dibayar, atine seneng, awit wi­wit cilik cita-citane pancen dadi guru. Wiwit iku atine tansah ke­bak pangarep-arep, mengko ba­kal diangkat dadi guru PNS, en­tuk blanja saben sasi, pendhak-pendhak munggah pangkat. Jan­jine para pejabat ndhuwu­ran ... Sapepake

Bu Dhe Bekti

Priyayine pancen apikan, seneng tetulung marang wargane. Tak arani war­ga­ne, merga sanajan dudu gar­wane Pak RT utawa Pak RW, Budhe Bekti iku sesepuh ing kampungku. Ya sepuh yuswane, ya sepuh pengalamane. Panje­ne­ngane iku minangka paran pitakone wong-wong kampung, masalah apa wae bisa mrantasi lan mesthi berese. Mbuh iku ma­salah garwa, putra, pakaryan nganti ... Sapepake

Ayumu mung ing Njaba

Kuliyahku rampung, aku ora nuruti kekudangane wong tuwa dadi guru. Sarehne wiwit cilik kesenenganku kluyuran bebas, mula tak antebi anggonku dadi wartawan, dhasar wiwit SMA aku wis seneng nulis-nulis apa wae lan kancaku uga wis akeh. Dina kuwi aku lelungan saka desaku ing Kulon Progo numpak bis kota sing tumuju Yogya. Biyasa, bis tuwa sing sejatine wis kudu leren, isih dikaryakke. Mula ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…