» Kategori : Cerita Cekak

Tamu

Pawiwahan kanggo mahargya palakrama putrine Pak Bagyo sing wuragil iki bakal diadani kanthi tata cara kang mi­rung­gan. Kejaba upacara dhauping ponang pinangan­ten, kanggo mungkasi kewa­ji­ban jejere wong tuwa uga bakal diadani upacara tum­pak punjen. Upacara tumpak punjen pancen khas, lan isih dipepetri ing laladan kono. Durung wae diadani kumpu­lan rubukan, wis ... Sapepake

Angin

Pak Koko kang mentas dipindhah tugas menyang kantor pusat malih duwe pakulinan anyar. Pakulinan sing gawe judheg lan jengkele Sriyati, bojone. Kamar peturon omah dhines iku kepetung amba. Kudune bisa kanggo turu kanthi ke­pe­nak lan jenak. Nanging tumrap Sriyati malah kosok balen. Sebab tanpa empan papan Pak Koko kerep mbu­wang angin tanpa taha-taha. “Ich, bapak saiki ... Sapepake

Jodho

Jujur wae, senajan wis pedhot watara limang taunan, nanging batin­ku ora bisa diapusi. Angel ang­gon­ku arep nglalekake senajan wis keslimur mane­ka kegiyatan ing pasinaon lan sawise lulus ku­liyah terus nyambutgawe ngru­mat pa­sien ing rumah sakit. Uga duwe samben nulis cerkak lan guritan sing takkirim me­nyang majalah basa Jawa, ngiras melu nguri-uri ... Sapepake

Munggah Pangkat

Dakjagang sepedha motorku neng parkiran. Aku mlebu kan-tor, antri absen sedhela ban­jur gage-gage mlebu ruwang Tata Usa­ha, papan kerjaku saiki. Aku rada mlengak, wis jam setengah pitu ngene kanca kantor sing teka lagi siji. Tas dakseleh neng meja, ban­jur nyedhaki prenahe kom­pu­ter, dakuripake. Neng pojok ruwangan sing ora patiya adoh saka anggonku lungguh, ... Sapepake

Sadawane Wengi

Saben bengi warunge Suli ora nate sepi, wong tuku mesthi antri. Ora nganti parak esuk dagang­ane wis gusis.  Pantes bae yen warunge Suli rame, sebab ke­jaba masakane  mirasa, bakule ayu merak ati. Suli pancen dudu golongane bocah enom maneh, nanging uga durung pantes yen sinebut tuwa. Umur-umurane udakara telung puluh lima taun. Ngadhepi wong akeh ... Sapepake

Garang Asem

Pak Mangun lan bojone iku senadyan wis tuwa nanging ora gelem urip nunggal saomah karo anak-anake. Anake loro: Darman lan Dar­mini. Kabeh wis mapan uripe. Dar­man bawa dhewe. Gawe omah ngetrepi kampung, warisan bagiyane simboke, cedhak bale desa, banjur bukak warung. Mracang. Dene Darmini katut jago. Urip melu sing lanang, sawijining pedagang asil bumi neng seje desa. Pak Mangun ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!