» Kategori : Cerita Cekak

Tekane Kabagyan

Ing sawijing padhusunan, ana sawenehe pawongan aran Warjino. Wonge kle­bu nyleneh. Anggone nglako­ni urip mung sakarepe dhe­we. Menyang ngendi-endi nyangking gendul isi inuman mendemi, yen ketemu kan­cane sing uga seneng om­ben-omben banjur padha golek papan sing aman. Ang­gone ngombe nganti mabuk. “Jarene urip kuwi mung mampir ngombe, ngapa nda­dak ... Sapepake

Ratu Adil

Huh! Critane Simbah Putri jian... marahi penasaran tenan. Lho, kok?! Iya wae! Wong Ratu Adil teka dikandhakake yen nandhang cacad. Ora cacad jiwa nanging cacad raga. Ratu Adil critane Simbah Putri mau jare ora kagungan netra, ora kagungan talingan lan ora kagungan grana. Wih, wih, wih…! Banjur kaya kepriye tata cara anggone jumeneng nata, ngasta songsong bawat kanalendran? Utawa piye ... Sapepake

Untu Palsu

Sore ing mangsa panas.  Nadyan nyurung kursi rodha ditumpaki akung (sebutan kanggo wong tuwa ing Cina) sing bobote 57 kilo­gram, ora perlu ngetog ke­ku­watanku. Mbuh wis ping pira anggonku mandheg nge­lapi kringetku sing dro­dosan. Dina iku sing tak jujug taman Meili. Ing taman iku aku bisa ketemu kanca saka Indonesia, Philipina uga Vietnam, kang padha nunggoni ... Sapepake

Sambel

Risti mesem sumringah. Mripate nyawang sing lanang kanthi kebak tresna. “Ketoke iki luwih kandel tinimbang biyasane, Mas,” aloke karo nampani amplop werna soklat saka tangane sing lanang. “Iya. Ana tambahan saka lemburanku sajroning limang dina. Digamblokake ing kono pisan.” Risti mbukak segel am­plop lan nginjen isine. Ah, mo­sok iya? Batine semu ... Sapepake

Kersane Kang Paring Urip

Senajan  tinitah dadi anake randha mlarat, ning Wastri kasinu-ngan rupa ayu. Embuh tiru sa­pa wong simboke ya mung lumrah wae. Bapake tinggal donya nalika dhewe­ke lagi umur pitung sasi. Wastri di­gedhekake simboke, direwa­ngi  buruh-buruh lan nyambut gawe kasar sakecekele. Neng ngendi wae simboke merga­we, sing duwe omah mesthi se­neng karo Rastri. ... Sapepake

Baskoro

Bocahe pancen ora mbejaji. Pakulitane ireng mangkak. Ram­bute arang-arang, kaku tur njeprak kaya landhak, luwih-luwih yen diwenehi hair gel. Bocah-bocah yen ngarani jeli, salah sijine minyak rambut sing bisa ndadekake rambut kaku. Yen disawang pancen klimis lan kinclong, nanging njeprake kuwi sing ora ngu­wati. Upama yen ora diwenehi jeli, mbok menawa ora ngono iku. Ora pati njeprak. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen pengin weruh mangsa kepungkur delengen kahanan saiki. Yen pengin ngerti mangsa tembemu mula delengen apa kang mbok tindakake dinane iki

Klik

BUSANA MANTEN PALING DAWA

Busana manten kerep dadi salah sijine faktor penting jroning urusan pesta utawa perayaan. Akeh pasangan kang pengin nduweni kesan jero saka busana kang dipigunakake mau. Mung emane, ora sithik kesan pengin mewah kuwi malah ndadekake repote wong akeh. Salah sijine kaya kang ana ing foto iki, dawaa…. banget sadawane dalan kang ana, nganti-nganti kudu dijaga pulisi! (d/ist)

Pethilan

Masa tenang pilkada diwiwiti

Giliran operasi senyap

Impor kosmetik tambah akeh

Akibat saya akehe wong selfi

Pilkada bareng , sengit ing DKI akur ing daerah

Lan panas rata nalika etunga-etungan suwara