» Kategori : Cerita Cekak

Tapak

Srengengene durung patiya dhuwur. Nanging panase wis krasa sumelet. Sardi leyeh-leyeh ana sangisore wit trembesi. Mripate ora uwal nyawang pari kang lagi ngu-ning ing sawahe iku. Saben-saben ana rombongan manuk emprit kang arep menclok ana pari-parine, age-age tangane Sardi nyendhal-nyendhal tali rafia. Tali rafia kang dicancang karo pring, digantungi umplung tilas susu sing diiseni krikil. ... Sapepake

Wewadi Dina Kawuri

“KOWE ngerti, Rum, Bapakmu kuwi yen lagi ngobrol karo Yu Nurul bakul pecel Taman Jajan lor ko­lam renang kae jian ngglenik tenan, sajak piye ngono. Blaka wae ibu sujana, mesthi ana apa-apane. Pancen bener, Yu Nurul lan bapakmu asale pa­dha-padha saka Ngawi. Na­nging kok hmm, repot olehku arep omong, Rum,” wadule Ibu ketara yen Semarang kaline banjir, tansah sumelang ... Sapepake

Atiku Gronjalan

Alon-alon Maharani takturokake ing sofa abang marun ruwang mburi. Sengaja golek papan kang rada adoh saka jerit lan kumliwere bocah-bocah. Kamar telu wis kebak dienggoni bocah liya. Jane isih ana kamar sing kothong. Nanging kamar iku cedhak karo panggonane bocah-bocah sing padha dolanan. Jerite bocah-bocah mesthine mbrebegi Maharani. Aku ... Sapepake

Priya Nyalawadi

Wiwit metu saka gawangan omahe paklik, ing ngarepku ana treg ngemot wedhi olehe ngeruk ing kali lahar sakidule desaku. Arep nyalip ora wani. Mula aku ngalah, nge­tut mburi treg sing lakune kaya keyong iku. Tekan ngarep SD sing ora adoh saka omahku, motor takgas nyalip liwat sisih ki­wane treg. Nanging sakala dakerim nda­dak, nganti aku meh men­colot saka motor. Kurang ... Sapepake

Kekasih Mbah Giri

Jeneng komplite Girisuwana. Tangga teparone yen ngundang cukup Mbah Giri ngono bae. Wong tuwa umur pitung puluh taun kliwat sethithik iku wis sawetara suwe urip ndhudha sawise ditinggal mati bojone patang taun kepungkur. Esuk iku saka teras omahe, Mbah Giri nyawang kekasihe. Dudu prawan ayu kinyis- kinyis. Dudu warandha enom pawakan sedhet semog, nanging sawijining grobag. Grobag sapi ... Sapepake

Kembang Semboja ing Senthong Tengah

Mripate Pak Nata katon kembeng-kembeng nyawang reng usuk sandhuwure senthong tengah kang terus netesake banyu udan. Njero atine rumangsa kedosan ma­rang papan kuwi. Papan kang direksa kanggo mbakar dupa iku saiki komoh-komoh. Apa ma­neh paturon sing tansah dijaga karesikane kuwi dadi teles kebes merga ketrocohan. Balung tuwane ora bisa ngu­pakara maneh. Bisane mung dheleg-dheleg ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju