» Kategori : Cerita Cekak

Uwuh

Bareng aplikasi Whats App ngetren, saiki samubarang digawe grup. Nganti anggota RT wae gawe grup kanthi alasan ben gampang olehe nyambung si­laturahmi. Gampang yen me­nehi pengumuman, awit yen arep ketemu padha repote. Sarana WhatsApp alias WA, ka­beh bisa mrantasi. Nanging amarga ana WA kuwi yen ana masalah sithik wae wong sak RT langsung weruh, awit ma­sa­lah iku yen ... Sapepake

Tansah Liwung

Numpak motor matic alon-alon ing sandhuwure dalan aspal hot-mix sing pancen mulus tanpa gronjalan marai aku luwih se­neng yen njupuk bayaran pen­siun neng bank  kang dumu­nung ing kompleks plasa kuwi. Apa iya mung krana dalan as­pa­lan hotmix sing alus kuwi sing dadi sumber semangatku, mes­thi wae ora. Ana liyane. Jujur wae aku lagi kepranan. Iya.. ... Sapepake

Kala Singgah

Singgah-singgah kala singgah pan suminggah Durgakala sumingkir sing asirah sing asuku sing datan kasat mata sing atenggak sing awulu sing abahu kabeh padha sumingkira muliha ing asal neki   Kaya wengi-wengi sadurunge, tembang kuwi bali keprungu ma­neh ing wengi iki. Asale uga padha, saka omah joglo tilas duweke Mbah Praja sing saiki wis dituku lan dienggoni ... Sapepake

Reuni

Lagu San Francisco lagi wae mungkur. Lagu kang endah. If you’re going to San Fancisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you going to San Fran­cis­co, you’re gonna meet some gentle people there. Yen sliramu sanja menyang San Francisco, mesthi bakal ana kembang kang kasisipake ing rambutmu. Menawa sliramu dolan menyang San Francisco bakal ketemu ... Sapepake

Sulaya

Sekawit mung sang-seng ambune durung pati nemen. Saben liwat dalan ngarep omahe Lurah Jaya Su­darga  gelem ora gelem aku ku­du mithes irung. Sekawit ora dakpikirake, mbok menawa ganda bacin iku asal saka ba­thang sing nylempit ana pyan omah sing magrong-magrong kasebut. Nanging bareng ganda iku saya nduleg irung lan njalari weteng muneg-muneg, mula aku kudu melu ... Sapepake

Mbak Marni

 “Sayur… sayur…! Dhonat…! Gorengan…!”             Ukara iku asring takrungu saben  jam setengah nem esuk, nalika aku wiwit mbukaki lawang lan jendela kamar. Suwarane banter tur nyempreng, yen dirungu sajak sing duwe suwara iku nembe ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…