» Kategori : Cerita Cekak

Aku adhimu

Hawa seger mangsa rendheng esuk kuwi kaya-kaya nyengkuyung para among tani  anggone sengkut ma­kar­ya. Swasana sawah wi­wit ngulet, ana sing mluku, ndhaut, tandur, lan sapera­ngan mopok galengan. Lasdi  uga ambyur menyang sawah kawit srengenge durung mle­thek. Nanging esuk kuwi pikirane Lasdi lagi puteg. Tekane kakange, Lasdo, sing dadi sebabe. Tekane ... Sapepake

Ngakali Sumpah

Desa Tanjung arep duwe gawe pilkades. Dina pilihan mung kari seminggu, calone ana loro: Arum lan Hartadi. Arum sing bojon pengusaha mebel  Gunawan kuwi sate­me­ne ora ana niyat macung, jer dheweke wis rumangsa katrima uripe. Paribasan ora kurang dhedhak ora kurang pari. Parandene dipeksa-pek­sa kangmase, mantan kades Irawan kang wis nja­bat nganti rong periode. ... Sapepake

Kranjingan

Kaya padatan pasar tradhisional paling gedhe ing tengah kutha kabu-paten kuwi wiwit  ngulet wayah kenthong tabuh telu esuk. Truk engkel telung prapatan lan pi­kap-pikap brondhol nggawa maneka sayur, lombok, woh-woh­an, beras, gula, endhog, pitik, iwak loh sarta maneka asil bumi liyane katon jentrek-jen­trek neng pinggir ratan sanga­rep pasar saperlu antri ... Sapepake

Tresna kang Kegiles

Sekawit aku aras-arasen mbukak grup WhatsApp  Alumni SMP 84 sing men­tas wae dakeloni. Jalaran wis kakehan komunitas ing WA-ku. Angger padha ngobrol mesthi gayeng muyeng ngalor ngidul ngetan bali ngulon. Telat ora mbu­kak WA sesore wae ana ki­ri­man pesen luwih saka rong atus seket. Yen wis ngono mes­thi ora kober njingglengi kiri­man-kiriman kuwi siji mbaka ... Sapepake

Enake Tak Tulis Piye?

Dhek  isih kelas telu SMP Negeri Nganjuk, aku tau seneng karo adhik kelas. Nanging aku ora wani kan­dha terus terang. Mangka aku sering ditekani bocah ayu  njaluk tulung nulis pantun ing kamar kosku. Aku ora duwe rasa apa-apa, takanggep kanca biyasa. Embuh, apa jalaran sa­ben dina sering ketemu kanca kosku kang uga kakak kelasku, yakuwi Mbak Tien karo Mbak Yayuk ... Sapepake

Ah… Embuh

Sanadyan akeh banget prabeya sing kudu dakwetokake kanggo wra-gad anggonku bisa dadi wong sing duwe hak ngemonah sum­ber banyu kuwi, nanging rasa­ku tetep dadi marem. Upama di­gagas mbokmenawa ora cu­cuk ragade karo embuh meng­ko asile. Nanging kuwi dipikir keri, sing wigati aku wis duwe kalungguhan minangka siji-sijine wong sing duwe hak nge­monah sumber banyu. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….