» Kategori : Cerita Cekak

Wis Embuh

Aku paes neng kamar sing wis disedhiyakake tuwan rumah. Instru-men lagu pambuka wiwit ke­prungu ngregengake swasana dina ningkahane kancaku sing jeneng Ervina. Sing paes ora mung aku thok, enek Mbak Vita sing mbiyen tau oleh hadhiyah 200 juta ka Indosiar. Njur enek penyanyi kawakan Mbak Eny Tartillah saka Sumber Windu. Enek maneh sing jenenge Mbak Suci Wulan ka Kedhung Turi Berbeg. Terus ... Sapepake

Diklat Ngguyu

Alih profesiku saka panggurit dadi pemilik mesisan manajer sawijine lembaga dhiklat sing bonafid sejatine ora dakjarag. Ewase­mo­no kabeh mau ora tanpa se­bab. Sebabe merga profesi­ku minangka panggurit wis cures, gulung klasa! “Mbokmenawa guritan-gu­ritanmu wis ora njamani. Mulane disingkiri redhaksi,” cluluke Irul. “Biyen kaya apa, saiki kaya ... Sapepake

Rejeki Suci

Dhaarr!! Lawang kamare ditutup banter. Tang­ga teparone padha kaget. Ana kedadeyan apa kok  keprungu lawang jumedher. Mangka wis jam sepuluh bengi, wancine wong turu. Pancen asrama UNS kuwi rengket-rengket, ora adoh jarak antarane kamar siji lan sijine. Mula ana swara nge­get-geti sithik wae bakal ngundang kawigaten. “Dewi!” Fatimah kanca ra­kete sing ... Sapepake

Klambi Jimat

Wis watara suwe Ki Guna madeg dadi guru kasepuhan se-na­dyan umure durung tuwa ba­nget. Muride pirang-pirang. Ing antarane muride Ki Guna iku ana sing wis dadi uwong, te­gese dadi pejabat lan tokoh pununjul ing madyane bebra­yan. Akeh-akehe siswane Ki Gu­na kepanggonan daya linuwih kang ngedab-edabi. Ing anta­rane siswa kinasih iku ana kang jenenge Jemiran. Wis ... Sapepake

Narsih

Tengah wengi ana swara ndhodhogi lawang, gawe kagete Ami sing durung bisa turu. “Mas, ana wong dhodhog-dhodhog lawang!” Ami nggu­gah Puryanto, sisihane, sing lagi wae ngliyep. Suwara kuwi bali kepru­ngu meneh, malah luwih banter. Puryanto gumregah tangi tumuju lawang ngarep. Ami ngetut mburi. Saka suwalike cendhela, Puryanto lan Ami nginceng ing pernahe swara. ... Sapepake

Fatamorgana

Koran isih neng tangan nalika tilpun ing meja ngganter muni. Krasa wegah arep ngranggeh gagang tilpun kang dakanggep ngganggu keasyikanku maca. “Halo,” ucapku tanpa gre­get. “Halo, Witri?” keprungu swa­ra kakung saka sabrang kana. “ He eh,  sapa iki?” pitakon­ku ngoko. “Pangling, Witri?” kepru­ngu ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane