» Kategori : Cerita Cekak

Ternak Kalajengking

Pager bata ngarep omahe  Somad ambruk. Umure wis tuwa ketambahan kesem-pyok banyu udan sawetara dina kepungkur. Somad ke­peksa ngundang tukang ndandani pager. Hadna, tu­kang batu asli saka Indra­mayu, dipasrahi  Somad nga­piki pager bata sing rusak kuwi. Kanggo ngirit wragad Somad lan anake lanang, Rendy, melu nyambut gawe ngrewangi Hadna. Pakar­yane ... Sapepake

Malih

Darini anake Kades Jatiwarno iku kawentar ayune. Tindak-tanduke kebak ing tata krama lan suba sita, marang sapa wae ngajeni. Ora mokal yen Darini ganep tata kramane, awit ibune tau dadi guru. Ning bareng dirabi kades banjur didhawuhi le­ren anggone mulang. Mula olehe nggulawenthah Darini ing rehing unggah-ungguh uga tenanan. Saka kersane budhene  sing neng Surabaya, Darini ... Sapepake

Karbesin

Wis mataun-taun wit ringin pojok pratelon iku dadi saksi kerukunane para tukang becak sing padha mangkal ing ngisore. Ana wong sanga sing ajeg dhasar becak ing kono ngenteni penumpang. Srawunge guyub rukun tulung-tinu­-lung, luwih­luwih yen ana kanca sing lagi ribed duwe perlu utawa ana rubeda. Upama bisa omong, wit ringin iku bakal alok, “Iku watak wantune bangsa iki, guyub ... Sapepake

Bledhu Lemah Padegan

“To, aku aja kok takoni weton lan jeneng jangkepe anakku ragil,” kandhaku nalika Parto mara menyang omah. Tekane Parto sesasi kepungkur menyang omahku isih cumanthel ing angen-angen. Lagi wae mapan lungguh dheweke  terus ndhedhes aku bab weton lan jeneng jangkepe anakku ragil. Dheweke ketara gela karo wang­sulanku. “Takona ping sewidak jaran ora bakal ... Sapepake

Target

Wiwit mlebu ruwangan, wong lanang dedeg cen-dhek pawakan lemu kuwi mung lungguh sen­dhen ing kursi ukir. Polatane peteng, sajak lagi mikir sawijining perkara ngremit. Wong la­nang loro lungguh madhep dheweke. Ing ndhuwur meja cuma­wis kopi panas telung gelas sing mentas diladek­ake wanita setengah tuwa. Kanggo sawetara wektu swasana ing ruwangan kuwi krasa kaku. Wong ... Sapepake

Kembang Jambu Klampok

Swara teken keprungu alon pating clethog. Teken kang dadi panuntun tindake Mbah Mangun, piyantun sepuh kang manggon ing omah gedheg wetan langgar Ar Rahman. Langgar kang umure meh padha karo umure Mbah Ma­ngun. Swara teken iki wis akrab ing pangrungune para jamaah langgar kulon omahe. Udan grimis sore iki nggogrogake kembang-kembang jambu klampok ing plataran ngarep langgar. Kembang ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…