» Kategori : Watak Lan Wayang

Wayang Purwa lan Genetika (1)
 Saka lelakon kang dialami manung­sa ing saben dinane, banjur bisa dijupuk dudutan lan dimangerteni yen watak­wantune manungsa iku racak-racake nu­duhake marang watakwantu wongtuwa­ne. Becik kang wujud solah-tingkah, la­geyan, praupan, suwara utawa kesene­ngan ing samubarang bab, lsp. Kahanan kang mangkono mau mula banjur bisa dikandhakake yen watake bocah iku ... Sapepake

Bebering Makna Crita Wayang (2/Tamat)

Makna Filosofis Ing Suwalike Crita Wayang. Punjering andharan babagan Seni Wi­dya (filsafat lan pendhidhikan) ing pa­gelaran wayang purwa kaya kang wis katur ing ngarep. yaiku bab ancas lan filsafate manungsa kang ngudi kasam­purnan. Mungguh manungsa kang sam­purna iku iya kang disebut ‘wikan sangkan paran’. 1. Kaserat ing “Kakawin Arjuna ... Sapepake

Bebering Makna Crita Wayang Nggambarake Laku Jantraning Manungsa

Wayang minangka perangan saka kabudayan bangsa Indonesia akeh ngandhut makna-makna simbolis lan filosofis. Wayang wis ngliwati sejarah lan pangrembaka kang dawa. Sejarah pangrembakane wayang iku wis akeh kaserat dening para sarjana kayata Dr. JJ. Ras, Dr. GAJ. Hazeau, utawa KGPA Kusumodilogo kang ngandharake kanthi rinci mungguh kapan wayang iku lair, kepiye wujude, engga fungsi pagelaran ... Sapepake

Mbabar Ngelmu Hastha Brata (1)
ING alam demokrasi kaya jaman saiki, manawa kita ngrembug bab kepemimpinan, kaya-kaya kita wis pedhot utawa ora nyambung maneh karo konsep kepemimpinan ing khasanah budaya Jawa sarta konsep kepemimpinan  Agama Islam. Pancen akeh syarat kepemimpinan ing alam demokrasi, nanging kang utama antara liya yaiku capable (duwe kemampuan), acceptable (bisa ditampa dening rakyat), lan ... Sapepake

Beda-Bedane Pakem Wayang
(Tanggapan LSW PS Nomer 33/2017) Keparenga aku nanggapi pamundhut keterangan saka Bapak Muhammad Saleh pidalem ing Palangka Raya  (PS Nomer 33/2017) sing wosing pitakonan ngenani paraga Raden Samba kang isih menangi lelakon saparipurnane perang Bharatayuda Jayabinangun. Ing kamangka ana lakon Gojalisuta utawa Samba Juwing dicritakake lamun putra Dwarawati iku wis tumekeng pralaya ... Sapepake

Makna Filosofi Wayang Kulit (3)
Beda karo watak ala Bambang ka­sebut. Gegayuhane iya sundhul ngawi­yat. Pepalange iya mesthi mbuta Cakil sabalane. Bareng ditrejang wae, pepa­lang kanggedhe kuwi malah ambyar. Watak lan tekon gerak anggegayuh ala Bambang kuwi, dhasare ing Kitabul Muqaddas Al Quran apadene Al Hadits antara liya mangkene : ’       ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju