» Kategori : Apa Tumon

APA Tumon 01 / 2017

Plesetan Jeneng Desa   Ana dhaerahku, ing Kabupaten Temanggung ana jeneng Desa sing awit biyen tekan saiki asring diplesetke dadi jeneng kutha/Negara manca, kayata Kandangan (iki kecamatan lan desane jenenge padha) dadi Kanada. Dadi kenek lan sopir angkot yen golek penumpang jaman aku isih sekolah biyasane muni, “Kanada, kanada…” kuwi maksude ... Sapepake

Sendhoke Bocor…

Sendhoke Bocor… KANCAKU asmane Pak Yan priyayine lucu, pinter ndhagel. Eman piyambake ora seneng nulis utawa pancen ora bisa nulis neng media. Akeh pengalaman lucu kang dialami dicritakake menyang aku. Ujare, mangga yen arep ditulis ing Apa Tumon. Ing ngisor iki salah sawijining kadadeyan lucu kang dialami durung suwe iki, ngene critane.Wis sawetara wektu Eyang Mur, Ibune ... Sapepake

Salah Nyekel

Salah Nyekel   Kedadeyan iki dialami kan­caku pak Sugeng guru matematika ing sekolahku. Seming­gu kepungkur Setu malem Minggu tanggal 5 Nopember 2016, pak Sugeng arep jagongan man­ten dina Minggu ing Yogja nggon se­dulure. Saka Wo­nosobo, pak Sugeng tindak Yogja dina Setu ... Sapepake

Nganggo Sandhal Jepit Ning Kantor

Nganggo Sandhal Jepit Ning Kantor   Kedadeyan sing arep tak critakake iki wis 18 taun kepungkur, dadi ya wis suwe banget. Rikala aku isih dhines ing kantor Kanwil Deppen DIY. Kaya adat sabene aku budhal ning kantor, mangkat jam 07.30  esuk mruput seka ngomah supaya tekan kantor bisa pas jam ... Sapepake

Sunami

Sedina Salah Paham Ping Pindo     Kedadeyan isih gres banget, tanggal 12 Agustus 2016. Nalika semana kumpulanku kang anggotane para manula mutusake nganakake rekreasi menyang kutha Ngayogyakarta. Gandheng sing dituju mesjid Jogokaryan, mesjid besar Kauman lan mesjid Kristal ing komplek sekolah international Budi Mulya Dua mula acarane dijenengake “Wisata ... Sapepake

Rokok Gedhi

Rokok Gedhi   Cilikanku biyen omahku Kertosono, dalanan menyang pabrik gula Lestari-Patianrowo. Jaman biyen akeh wong ngrokok nglinting dhewe. Yaiku mbako dideleh dhuwure klobot, terus dilinting. Omahku cedhak karo perusahaan klobot godhogan. Klobot digodhog, dipepe, terus diuntingi, didol. Sing tuku/kulak bakul-bakul sekitere pabrik gula. Yen wayah giling, klobot iku laris, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!