» Kategori : Apa Tumon

Gara-gara Arep Ijol Kaos

Dinane Jumuwah Wage, tang­gal 15 Maret 2019. Jam 09.05 dina Kemis, utawa sedina sa­du­runge, aku entuk kaos olah raga karo un­dangan saka SMP Kris­ten Santo Yusuf Ma­diun, Jalan Dipone­goro. Na­nging ukurane kaos keci­liken mung­guhing aku. Ku­dune ukuranku XL. Mula dina Jumuwah kuwi aku mara me­nyang seko­lahan sa­perlu ngijolake ... Sapepake

Petis Mambu

Petis Mambu   Penggaweyan ngenteni iku pancen mboseni. Ning merga sing ngenteni iki wong akeh, mula rada ora nemen-nemen bose­ne. Nalika ngenteni pengumuman kelulus­an sekolah guru biyen, rasaku  ndredheg, nratab, kudu pipis, nyang mburi, mlaku-mlaku, wis pokoke ora jenak. Nedheng-nedhenge bocah sake­las sirep, lha kok dumadakan kancaku sing jenenge C ... Sapepake

Entut Tandha Wektu

 Nalika kuliyah ing Semarang udakara taun 1999, aku duwe kanca sak kosan jenenge Nanang. Dheweke kakang angkatan ana kampus. Ora mung kanca sak kosan, nanging Nanang uga kanca nunggal kamar. Kos-kosanku ora pati gedhe, sing mondhok ana kono mung mahasiswa cacah 10, klebu aku lan Nanang. Sasuwene turu sakamar karo Nanang, aku ... Sapepake

Dirabi Tarzan

Dirabi Tarzan   Nalika sekolah ana SPGN Kediri, aku duwe kanca kinasih jenenge Nur­hayati. Sawise lulus, dheweke entuk angkatan PNS ing Irian Jaya (Papua), dibenum ing dhaerah trans­migrasi Katapop, Kabupaten So­rong. Yen ing dhaerah liya trans­migrasi iku ngumpul padha transmigran, neng Irian ora ngono. Dicampur dadi siji karo pendhudhuk asli. Mulane yen ana ... Sapepake

Wong Ngemis ing Cina

Wong Ngemis ing Cina   Sasi Juli 2019 wingi putuku ngrampungake kuliyahe ing Zhengshou Universitas, Henan, Cina. Ing kana dheweke njupuk jurusan teknik sipil. Putuku banjur crita pengalamane sasuwene ana negara Cina. Salah siji sing dicritakake nalika dheweke  kepethuk wong ngemis. Wong ngemis mau nggawa umplung bekas kanggo madhahi dhuwit wewehan. Wong ngemis mau ... Sapepake

Jadah Goreng

Jadah Goreng   Kedadeyan kang dakcritakake iki dialami dening kancaku kang asmane dakcekak bae St. M. Kancaku mau asli saka Desa Saragaten, klebu tlatah Ngayogyakarta. Taun 1950-1954 dheweke sekolah ana SGB Putra Ambarawa. Manggone ana asrama. Taun 1954 lulus banjur dibenum dadi guru sekolah rakyat (SR) lan kos ing kampung Kranggan, Ambarawa. Dening sing duwe kos-kosan, St. ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju