» Kategori : Apa Tumon

Nganggo Sandhal Jepit Ning Kantor

Nganggo Sandhal Jepit Ning Kantor   Kedadeyan sing arep tak critakake iki wis 18 taun kepungkur, dadi ya wis suwe banget. Rikala aku isih dhines ing kantor Kanwil Deppen DIY. Kaya adat sabene aku budhal ning kantor, mangkat jam 07.30  esuk mruput seka ngomah supaya tekan kantor bisa pas jam ... Sapepake

Sunami

Sedina Salah Paham Ping Pindo     Kedadeyan isih gres banget, tanggal 12 Agustus 2016. Nalika semana kumpulanku kang anggotane para manula mutusake nganakake rekreasi menyang kutha Ngayogyakarta. Gandheng sing dituju mesjid Jogokaryan, mesjid besar Kauman lan mesjid Kristal ing komplek sekolah international Budi Mulya Dua mula acarane dijenengake “Wisata ... Sapepake

Rokok Gedhi

Rokok Gedhi   Cilikanku biyen omahku Kertosono, dalanan menyang pabrik gula Lestari-Patianrowo. Jaman biyen akeh wong ngrokok nglinting dhewe. Yaiku mbako dideleh dhuwure klobot, terus dilinting. Omahku cedhak karo perusahaan klobot godhogan. Klobot digodhog, dipepe, terus diuntingi, didol. Sing tuku/kulak bakul-bakul sekitere pabrik gula. Yen wayah giling, klobot iku laris, ... Sapepake

Tengeng

Bandha Nekad   Awan iku aku numpak ojek saka desaku tekan terminal Tingkir Sala­tiga, ongkose 10 ewu. Ganti numpak bis jurusan Semarang. Bareng wis meh mlebu kota aku njupuk ongkose 10 ewu. Lho kok ora ketemu? Aku bingung wong rumangsaku isih ana 50 ewu kok malah ora ketemu. Piye jal? Kondektur bis cilik iku njaluk ongkose, tak semayani nek wis tekan pasar Jatingaleh ... Sapepake

Kathoke Mlotrok

Kathoke Mlotrok   Durung suwe iki, ana ing kam-pungku Dhusun Plumbon, Ba-nguntapan, Bantul, Yog-yakarta. Saben pendhak Pitulasan utawa Tujuh Be-lasan ing wulan Agustus, kaya adat sabene nek 17 Agustus mesti diadani hiasan kampung kanthi meriah yaiku pasang umbul-umbul, bendera merah putih lan rontek kang dipasang ana dalan gedhe sakubenge kam-pung Plumbon, Bantul. Kejaba ... Sapepake

Rim Pasir

Rim Pasir   Antarane taun 80-an ken­dharaan Vespa isih akeh disenengi uwong, aku dhewe uga duwe Vespa Sprint. Kancaku aran S sing durung tau duwe sepedha motor njaluk di­ajari, jare yen wis bisa numpak arep tuku. Banjur dak ajak nyang lapangan, dhisik dhewe dak ajari nggenjot. Dhe­­weke nyoba, lang­sung bisa. Banjur dak terang­ke karo dak ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…