» Kategori : Apa Tumon

Mulih Digawani Beras
Dina katelu Lebaran taun kepungkur aku sabrayat merlokake tilik Mbah Yah neng Blora. Mbah Yah mono tilas rewangku. Wis sewelas taun kerja ngayah-ayahi bot-repoting keluwargaku. Dening keluwargaku wis dianggep minangka keluwarga dhewe, anak lan putuku padha nganggep menawa Mbah Yah iku simbahe. Jer simbahe dhewe kabeh wis tinimbalan Gusti. Patang taun kepungkur, Mbah Yah pamit metu, arep ... Sapepake

Klebus

 Sawatara wektu kepungkur aku diajak anakku menyang Solo saperlu enggar-enggar ati. Plesir menyang papan wisata sing ana tamane. Mobil diparkir, kabeh banjur  mudhun. Penumpange mobil dumadi saka aku sakloron, anak lan mantu, sarta putu-putu lanang wadon. “Sakersa arep dhahar camilan apa lan ngunjuk apa, kari milih,” anakku tawa-tawa.  Wancine ... Sapepake

Golek Nomer Buntutan

Crita iki dumadi taun 1989.  Wek­tu semana penulis isih dadi pe­gawe  Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Ana kancaku sakantor sing as­mane Adi Jatmono. Kala se­mana nedhenge usum nomer buntutan SDSB. Meh kabeh pegawe uga seneng tombok nomer buntutan mau. Yen tomboke Rp 2.000 upamane,  mengko yen rong nomer paling mburi cocog urutane, olehe ... Sapepake

Dikira Macan Loreng

Indarto, warga Plumbon, Kabupaten Bantul, nunggang sepedha motor Yamaha Mio liwat Gedhong Kuning, Yogya­karta. Wancine mbarengi surup surya, udakara jam 18.00 kurang sethithik. Mlebu gang, dalane peteng merga pancen lampune dalan durung diuripke dening warga. Ing tengah dalan dheweke weruh kaya ana macan loreng lagi njerum. Sanalika Indarto muter balik sepedhah motore, ora sida liwat ... Sapepake

Kernet Bis Kisinan

Minggu tanggal 5 Mei 2019, aku mulih saka Solo numpak bis jurusan Solo-Semarang. Tekan Kartasura ana turis bule, sajake bangsa Walanda, munggah bis sing daktumpaki. Dheweke lungguh ing sisih kiwaku. Tekan pratelon pasar sapi Salatiga, kernet bis bengok-bengok, “Pasar sapi,  pasar sapi!” Krungu pambengoke kernet mau, turis asing menehi kodhe yen dheweke arep mudhun. ... Sapepake

Selfie Neng Ngarep Panzer

Dina iku Kemis Paing tanggal 15 Agustus 2019. Esuk-esuk nalika mbukak lawang, Bu Sam, tangga-ku, kaget. Ana panzer, kendharaan perang lapis waja duweke TNI AD, diparkir neng ngarep omahe. Sawise takon tangga kiwa-tengene, lagi dhong. Awan iku Pak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, arep tilik Bapak Syafii Maarif, sawijining tokoh nasional, mantan Ketua Umum Muhammadi-yah, kang lagi nandhang ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN