» Kategori : Apa Tumon

Ngapusi

Ngapusi   Kaya padatan pendhak Rebo kapisan/pertama saben sasine penulis oleh tugas mengampu ibadat lan pelayanan Komuni Suci marang binaan ing LP Wanita Bulu bebarengan pak Jemono. Dina Rebo tgl. 5 April 2017 kepungkur (Rebo kapisan) kebeneran ana operasi pemeriksaan saka BNN mbokmenawa ana penghuni sing mengkonsumsi narkoba, uga kanggo ngawekani pemberantasan narkoba, ... Sapepake

Kena Bujuk

Kena Bujuk TELUNG tahun kepungkur, wulan September, aku karo kancaku njilidake Laporan keuangan pembangunan Masjid cedhak omah ana Surabaya. Wektu iku kira-kira jam 11.00 awan, percetakan kang njilid Laporan ing Ketintang, cedhake kampus Unesa, rada akeh garapan, dadi rada sauntara suwe. Karo ngenteni garapan, aku maca Koran sedhela, kancaku ... Sapepake

Angka Wolu

Angka Wolu   Nalika isih nang perumahan, yen lelungan rada kepenak. Merga omahku cedhak karo ratan gedhe, sawijining dina prei aku lunga karo anakku wadon siji putuku loro. Nalika semana awakku isih lemu, putuku karo ya lemu. Yen putuku nganti saiki isih lemu-lemu, mulihe wis sore watara jam lima sak jane upama mlaku ora adoh karo ... Sapepake

Nyanyi Bareng Karo Wong Ngamen Neng Bis

Nyanyi Bareng Karo Wong Ngamen Neng Bis   Durung suwe iki aku karo bojoku numpak bis jurusan Jogja-Purwokerto, sakperlu arep layat adhiku ipe sing seda, dimakamke ana ing Gombong papan panggonane adhiku ipe kasebut. Aku lan bojoku kudu mangkat gasik merga nek ora gasik mengko mundhak kepancal anggone makamake. Aku budhal seka Jogja jam 7 esuk, wis tekan terminal Giwangan Jogja ... Sapepake

Getun

Getun   Jaman biyen jedhing iku bukakan utawa krobongan pas dedege wong, ora kaya saiki brukut neng njero omah perlune yen menyang jedhing wayah bengi wani budhal dhewe. Mbuh iku pipis apa wudhu arep shalat tahajud, aku nalika isih SMP biyen ya ngono. Jedhinge murid bukakan, jedhinge guru tutupan. Kebeneran kelasku cedhak karo jedhing ... Sapepake

Dilema Dhuwit Anyar

Dilema Dhuwit Anyar   Crita iki dialami dening tang­ga­ku. Nalika iku Kang Madyo sing dodol jamu ana ing Pacitan arep mulih menyang Klumpit saperlu nikahake anake sing ragil. Sakdurunge mulih, Kang Madyo nata dhuwit asil anggone dodolan jamu. Dhuwit mau lumayan akehe arep kanggo persiapan mantu ana ing desa. Gandheng wektu kuwi mbarengi peluncuran duwit anyar sing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….