» Kategori : Apa Tumon

Angen Simbok

Angen Simbok   Yen bocah saiki padha ora ngerti basa krama lan ora bisa nulis Jawa, iku ora salahe bocah. Ora salahe wong tuwane, uga ora salahe gurune, jalaran guru olehe mulang iku mung awewaton kuri­kulum. Wiwit jaman menteri Syarif Thayib, basa Jawa ilang, malih dadi Mulok (Muatan Lokal). Dhek jaman sekolahku biyen, basa jawa iku jam wulangane padha karo basa ... Sapepake

Sandhale Disenengi Uwong

Sandhale Disenengi Uwong BAPAK maratuwaku hobine klenengan (karawitan). Panjenengane nganti dadi anggota 4 grup karawitan ana ing Temanggung. Biyasane yen latihan saka jam 10 natas 3 esuk.Sawijining dina, kondur latihan saka kecamatan Tlogo­mulyo Bapak ngendika “Walah, sandhalku ana sing nyenengi.”“Piye ta pak?” pitakone ibu.“Lha sandhalku ana ... Sapepake

Citrun Sir Dikira Moto

Citrun Sir Dikira Moto   Wingi dina Kemis, anakku mantu isih piket dadi durung mulih saka Puskesmas Sangkrah pang­gonan nyambut gawe. Bareng awan kuwi anak­ku lanang takon, “Wis dhahar du­rung bu?” aku mangsuli, “Du­rung”. Rumangsa mau esuk sisih­ane durung mang­sak, mula anakku arep ... Sapepake

Sepatu Sisihan

Sepatu Sisihan   Kaya padatan saben ngeterake PS esuk, aku mesthi nganggo sepa­tu. Sebab, sing langganan rata-rata guru. Mula luwih becik banjur dakterake menyang SD-SD, krana isih esuk wis rampung banjur mampir menyang daleme Pak Tiwiek. Wektu nyopot sepatu isih durung krasa yen sepatuku sisihan, mula sawise diaturi pinarak uga langsung mlebu. Apa maneh bareng ora let ... Sapepake

Dicokot, ”Mak klethukk..!”

Dicokot, ”Mak klethukk..!” Mlebu ing mangsa katiga, tikus-tikus ing sakupenge omah saya ndadra. Luwih-luwih ing wayah bengi, tingkahe kewan kuwi jiaaan njengkelna ati. Glodhagan ana ndhuwur plafon, oker-oker sampah, uga ngrikiti kayu omah lan grabah. Yen sing dimangsa kuwi barang kayadene ... Sapepake

Grup Jajan

Ditabrak Sepedha Motor YEN ana ka­dadeyan tabra­kan, mesthi ndang cepet grudug-grudug padha mara. Ana sing saperlu tetulung, ana sing arep ndeleng piye ke­da­deyane lan ya ana sing mung perlu ngungak. Ora makarya apa-apa, anakku mara karo nangis lan ya mlayu-mlayu barang.Mangkene genahe. Wis ping bola-bali, anakku sakulawarga yen dina Minggu melu mlaku-mlaku ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Brubah lan tangi luwih edi banget tinimbang meneng lan mung ngimpi tanpa nindakake apa-apa.

Klik

Pejabat Lomba Mangan Krupuk

Pengetan dina Ulang Taun Kamardikan RI ing ngendi-endi ditindakake kanthi maneka acara lan lomba. Semono uga ing Pemkot Semarang. Mung sing rada beda, sing dadi pesertane ing kene yakuwi pejabat-pejabat Pemkot lan DPRD, Kapolres, Danlanal lan Dandim. Katon ing gambar sawenehing pejabat kanthi kebak semangat lan cepet-cepetan melu lomba mangan krupuk kang digelar ing Balai Kota Semarang. (d/ist)***

Pethilan

Niyate Panitia Angket DPR marang KPK konangan

Sapinter-pintere mbungkus tai, wusana mambu uga

Gegandhengan klawan Merah Putih kang kuwalik, Malaysia resmi njaluk ngapura

Kok dibolan-baleni terus ya?

Ana kampanye anti korupsi liwat gambar kartun

Saking lucune koruptor kita