» Kategori : Apa Tumon

Kertu Parkir Mlebu Amplop

Kertu Parkir Mlebu Amplop KEDADEYAN iki durung suwe dialami dening adhiku kang jenenge S.V. Critane, sore iku S.V. lan kanca-kancane padha tilik salah siji kancane kang garwane gerah ing rumah sakit. Nalika arep mlebu lift ketemu sedulure ibune kang uga dirawat ing rumah sakit kono. Mula S.V. uga kepingin melu tilik sedulure mau. Nanging gandheng tanpa persiapan amplop, mula ... Sapepake

Uler Dikira Lap Kacamata

Uler Dikira Lap Kacamata UGER eling jaman  sekolah rakyat biyen, aku sok mesem dhewe. Piye le ora, saben mulih sekolah, bubar maem aku banjur mlayu menyang Hotel Elita. Sing daktuju mung siji, methili woh kersen (talok) karo penekan. Nalika kuwi aku isih kelas 5.Sawijining dina, kaya adat saben sawise mulih sekolah aku penekan neng wit kersen kuwi. Aku seneng ... Sapepake

Pesen Lothek

Pesen Lothek NALIKA aku budhal kaji taun 2017 kepungkur, akeh kedadeyan lucu sing daktemoni magepokan klawan para jemaah. Sebab, panyarta kaji kuwi saka maneka warna latar mburi sarta tataran pendhidhikan. Ing njero pesawat upamane, akeh kang tumindak neka-neka amarga sejene kurang pengalaman uga  sajege urip lagi pisan kuwi nunggang montor mabur.Tingkah lakune ... Sapepake

Piring Kucing

Piring Kucing NGENDIKANE ibuku, Pakdhe kuwi piyayine jijikan banget. Dhahar apa wae yen piringe ora resik tenan mesthi ora kersa. Nanging ndilalah malah nemahi kedadeyan kang ngguyokake. Critane mangkene: saking remene karo kucing, simbah ngingu kucing cacahe nganti patang puluh. Nadyan mung kucing kampung nanging wernane kalebu apik tur lemu-lemu jalaran anggone ngopeni ... Sapepake

Watuk Nalika Kesurupan

Watuk Nalika Kesurupan   Karang taruna Putra Manunggal lagi wae nang­gap tontonan jaran thik. Tontonan mau dianak­ake kanggo ngramekake acara Suran. Tontonan kang ma­pan ing lapangan cedhak bale desa kasebut kasil narik kawigaten pe­nonton saka njaba desa. Malah wargane dhewe kalah akeh yen diban­dhing­ake saka njaba. Ana kadadeyan lucu ing tontonan ... Sapepake

Kliru Hari Ibu

Kliru Hari Ibu   Tanggal 10 saben wulan wis kena dipesthekake penulis ngestreni sapatemon rutin anggota PWRI Kecamatan  Tumpang, Kabu­paten Malang. Upama tanggal kasebut tiba dina Jumuwah,  sapatemon diundur ing dina candhake, yaiku Setu. Saben nyedhaki wanci sapatemon, rantaman wis kasusun ajeg kaya sasi sadurunge. Sawise acara pambuka, padatan disusul ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…