» Kategori : Apa Tumon

Salah Sasaran

Salah Sasaran   Ana ing SMK anggonku mulang, murid-murid lan guru anggone parkir wis disedhi­yani papan dhe­we-dhewe, kang aran “Tempat Parkir Gu­ru lan Karyawan” lan “Parkir Siswa”. Ning, jenenge bo­­cah, tetep ana sing mbandhel melu par­kir ing parkiran guru saengga nge­bak-ebaki. Dening pak R, siswa sing mban­­ ... Sapepake

Asu Kikik Njegogi Bocah Cilik

Asu Kikik Njegogi Bocah Cilik   Asu kikik utawa asu gedhe biyasane njegog nek ana uwong kang ora di­kenal, sing jenenge asu kuwi pancen kendel njegog nek ana ngarep omahe utawa papan pang­gonane. Asu kikik kang wujude cilik kuwi diingu utawa d­iopeni dening tang­gaku sak kampung. Asu kasebut diumbar lan sering nongkrong neng ngarep papan panggonane. Durung ... Sapepake

Alpukat Kok Sepet?

Alpukat Kok Sepet?   Tahun 1978 iku aku dijak mbak­yuku karo anak-anake menyang Kebon Binatang. Dhasar wong ndesa Kluthuk, aku ya ora tau ngerti woh-wohan sing ora dakweruhi sakdurunge, salah sijine : Alpukat. Bareng padha leren ana ngisore wit sing ... Sapepake

Dikira Tontonan

Dikira Tontonan   Sawijining dina aku nekani undangan resepsi nikahan. Kancaku sing ngasta dosen sawijining perguruan tinggi ing Magelang mantu. Sawise samapta, aku sarimbit banjur budhal menyang gedhong papan resepsi nikahan. Gandheng tekaku rada keri, mula ing papan pesta mau wis akeh kepara kebak tamu sing wis rawuh. Nggolek papan kanggo markir mobil wae rekasa. Sawise ... Sapepake

Upacara Nyepi Umat Hindu Reresik Jiwa Lan Raga

Pengetan Taun Baru Saka utawa Dina Riyaya Nyepi minangka tutupe taun 1937 (tiba tanggal 28 Maret 2017), para umat Hindu Bali nindakake pengetan upacakarti “sakral”. Nilai spiritual utama mau, tumrap warga Bali kanggo mapag tekane taun anyar 1939. Kanthi njujug aspek rutinitas lan aspek keyakinan, pengetan upacara Nyepi kasebut luwih mantep lumantar “Tawur Agung”. ... Sapepake

Jebul Microphone-e Lanang

Jebul Microphone-e Lanang   Kedadeyan iki dumadi nalika aku isih ana bangku sekolah, nge­pasi wancine upacara bendera ing dina Senen. Wektu kuwi sing dadi pembina upacara salah sijine guruku sing asmane Bu L. Nalika wancine Bu L maringi weja­ngan, sakawit microphone-e ana ing posisi OK ateges trep ing panggone. Nanging ana satengahing acara kanthi alon-alon mic kuwi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…