» Kategori : Apa Tumon

Dhasar Bocah

Dhasar Bocah TAUN ajaran 2016-2017 iki putuku ana sing mlebu Taman Kanak-Kanak (TK). Umure 4,5 taun, jenenge Christo. Nalika mlebu sekolah diterake mbah putrine, tekan sekolahan dipethukake ibu gurune. Salah siji saka ibu gurune iku bekas muride mbah putrine. Bareng wis wayahe mlebu kelas putuku ora gelem mlebu yen ora dikancani mbah putrine, kepeksa mbah putrine melu mlebu ... Sapepake

Pupuran Modhel Anyar

Pupuran Modhel Anyar ‘APA tumon’ pisan iki dialami dening guruku sekolah dhek mbiyen kang mulang pelajaran bahasa inggris, sebut wae asmane Mrs. W. Ing sawijining dina nalika piyambake arep tindak mulang kaya padatan kanthi nitih becak, ana kadadeyan sing dirasa ora sabaene. Prasasat meh saben wong sing papagan ana dalan nyawang Mrs. W kanthi panyawang kang aeng, ... Sapepake

Mengeti Nyepi
Mengeti Nyepi    Seun wis mataun – taun makarya dadi buruh bangunan. Mung bedane angger adat sabene Seun anggone dadi buruh ba­ngu­nan adoh – adohe tekan Jakarta. Ning wulan iki kudu ngulandara nyebrang samudra tekan pulo Bali Seun tekan Bali karo rombongan, cacahe ana wong 20. Tekan kana kaya pakulinane, makarya gawe bangunan. Uripe diirit ... Sapepake

Ilate Monyoh…

Ilate Monyoh… ESUK-ESUK aku nampa telpun saka kanca raketku, Mas Warno kang pidalem ing Kalten. Dheweke kandha menawa telung dina kepungkur ilate mlonyoh lan nganti ditambakake menyang puskesmas. “Lho ilat kok mlonyoh? Apa sampeyan dhahar mawa?” takonku semu guyon. Pranyata ilate ... Sapepake

Sambel Gula Jawa

Sambel Gula Jawa   Kedadeyan iki wis suwe, sing ngalami kancaku/tangga adoh, omahe ana dhusun. Ning yen ke­lingan isih kudu ngguyu dhewe. Critane ngene: Kira-kira jam 11 awan, wayahe wong lautan/ngaso olehe mergawe neng sawah. Lik Pono ngenteni, kok durung teka kirimane. Adate jam semono bo­jone wis teka nusul nang sawah, nggawa kiriman sega lawuhan lan banyu ... Sapepake

Klambiku

Klambiku   Kabupaten Jombang biyen ana pitulas kecamatan, saiki luwih saka pitulas. Merga ana kecamatan sing dipecah dadi loro kayata keca­matan Peterongan di­pecah dadi Kec. Pe­terongan karo Kec. Jogoroto termasuk Kec. Perak dipecah dadi loro karo Kec. Bandarkedung­mulyo. Sekolah-sekolah yen sasi Agustus padha ngadani kegiyatan-kegiyatan kanggo ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane