» Kategori : Apa Tumon

Batal Sholat

Batal Sholat   Nalika sholat traweh ing Ramadan taun kepungkur, sing maringi cramah ana mesjid cedhak omahku asmane Pak B.  Ngendikakake bab-bab kang mbatalake sholat, kayata  ora kena ngomongake ukara liyane kejaba donga sholat.  Gegandengan karo bab kuwi Pak B kagungan pengalaman sing rada ngguyokake. Critane mangkene: wektu iku wis ngancik jam ... Sapepake

Ngrangkul Cagak Listrik

Ngrangkul Cagak Listrik   Udakara taun 1975 aku ninggalake kutha kelairanku, Salatiga. Ancasku aku arep ngenger bulik kang ngasta dadi perawat ing Semarang. Ora susah dak critakake kaya ngapa sumedhote ati iki nalika ninggalake kutha kelairan kang ayem tentrem. Tanpa dakrasa bis PO Adam  kang wektu iku mawa tulisan Cepat jurusan Solo-Semarang wiwit mudhun dalan ... Sapepake

Dikethag Sirahe

Dikethag Sirahe RIYAYA taun iki anak putuku padha nglumpuk ing Madiun, nanging tekane ora bareng. Sing saka Lampung mampir Cirebon. Bareng tekan Brebes macet. Nadyan dina kuwi kangmase sing saka Jakarta uga pas macet ana Brebes, nanging padha ora kepethuk. Mantuku kang kerja ing Bogor, kaya biyasane yen dhong libur  lebaran ngono kuwi terus kontak ... Sapepake

Dikira Watu

Dikira Watu   Sawijining dina kangmasku sakulawarga mentas mulih saka kutha saperlu blanja wulanan. Wektune wis ngancik jam wolu bengi. Sadalan-dalan kahanan peteng jalaran ora ana lampune. Ndilalah pas ngliwati dalan  munggah mesine kendharaan ndadak rewel. Let sedhela  malah banjur mati. Mobil kumudu mundur. Sanalika kangmasku ndhawuhi bocah sing saben ... Sapepake

Kejodheran Anggone Ngapusi

Busana Adat Jawa Kurang Trep PUNGKASAN Nopember 2018 penulis nampa surat unda­ngan pawiwahan panggih temanten. Jumbuh karo rantaman kang tinulis, ijab kabul dileksanakake tabuh 2 awan mapan ing Greja “Maria Diangkat ke Surga” Tumpang. Sawise kuwi dibacutake adicara resepsi ana daleme manten putri, ora adoh saka greja.Ndilalah 15 menit sadurunge acara ijab kabul ... Sapepake

Dikira Tukang Parkir

Dikira Tukang Parkir   Kaya biyasane yen dina Setu aku nyantai. Esuk iku niyatku  arep mlaku-mlaku. “Jeng aku mlaku-mlaku sik ya, karo arep mampir mbayar pulsa neng ATM,” pa­mitku marang sisihanku. “Mbok aku melu si­san, Mas, karo arep golek sayuran neng Pasar Demangan,”  ucape bojoku. Aku ora kabotan. Ora kanyana jebul ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng