» Kategori : Rena-rena

Wayang Kulit Yogyakarta, Bentuk lan Critane (10/Tamat):

Pangrembakane Padhalangan Gagrag Ngayogyakarta Miturut riwayate pangrembakane padhalangan wayang purwa gagrag Ngayogyakarta iku ora uwal karo lelakone dhalang kang misuwur ing Mataram, yaiku Kyai Panjang Mas utawa Kyai Mulya Le­bdajiwa sarta Nyai Panjang Mas, garwane. Kekarone mujudake abdidalem dhalang kang wasis lan wibawa ing jaman papren­tahan Sultan Agung Hanyakrakusuma ing ... Sapepake

Mapag Tekane Arwah Kanthi Tradhisi King Hoo Ping

Meneka werna kabudayan eling marang leluhur saben taun di lek­sa­nakake warga masyarakat ing Nusan­tara. Tradhisi sadranan ing Jawa tengah, Mak Nene ing Sulawesi lan atusan tradhisi liyane prasasat dadi bebanda kang ora bisa dietung kelawan dhuwit. Tradhisi eling marang leluhur bisa dadi salah sijine cara menehi pasinaon tumrap generasi mudha anggone nge­lingake marang asal ... Sapepake

Wayang Kulit Yogyakarta, Bentuk lan Critane (7):
Pangetrape Sungging Wayang a. Ing perangan sirah. Busana kang ngrenggani sirah lumrah katelah ma­kutha. Ing wayang kulit Yogyakarta ana warna-warna busana pasren ing sirah kang disungging, kaya ta: ma­kutha, topong, pogag, gelung, gelung keling, gelung odholan, trumbus, putut, uncit, kethu ondhel, gundhulan, rambut geni, lsp. Yen busana ing perangan ma­kutha iku diprinci maneh ... Sapepake

PESAWAT Lion
PESAWAT Lion Air tujuwan Jakarta – Pangkalpinang, akir Oktober   2018 tiba ing perairan Ujung Kra¬wang, 189 penumpange tiwas. * Tikete ora larang, pramugari roke merangsang, servise pesawat arang-arang, nyawane atusan penumpang melayang. *** POLITIK sing gaweyane meden-medeni rakyat, yen reregan jare sarwa larang, manut Presiden Jo¬kowi kuwi jenenge politik ... Sapepake

Wayang Kulit Yogyakarta, Bentuk lan Critane (4):
Tatahan lan Sunggingan Wayang Yogyakarta A. Tatahan lan Sunggingan Wayang gaya Yogyakarta. Bab tatahan lan sunggingan mujudake perangan baku kanggo wangune wayang kulit Yogyakarta saengga bisa diangsahake ing pagelaran kanthi satrep lan mapan. Nanging sadurunge ngrembug bab tatahan lan sunggingan wayang, luwih dhisik perlu dimangerteni babagan: (a) bahan baku kanggo gawe wayang lan ... Sapepake

Jarwa Sasana
Mugi lepata ing ila-ila, dhawaha ing tulak sarik, tinebihna ing sapu dhendhaning Jawata, dene kumapurun medhar kados surasaning Jarwa sasana. Ingkang rumiyin tembung wancah, pramila dipun wastani ommah, enteraning basa: gomah, tegesipun kedah kanthi le­mah, raosipun wewadhah mesthi badhe isi, isinipun wau ugi mboten tilar sesikut­aning wadhah ingkang sampun kadamel. Madyaning ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng