» Kategori : Rena-rena

Tradhisi Dhaupan Warga Samin Ing Bojonegoro

Laladan Kabupaten Bojonegoro secara geografis wewatesan karo laladan Kabupaten Blora. Mula saka iku akeh adat istiadat, sistem kepercayaan lan sikap budaya sing dipengaruhi dening sikap budaya masyarakat Samin. Salah sawijining nara sumber kang asma Eyang Karya (74) pidalem ing Desa Ta­pelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Minangka “tokoh Samin” dheweke tansah setya ... Sapepake

Dhudhah-Dhudhah Kaskaya Lawas: Gusti Paring Pacoban
Tanggal 12 Mei 2017 kepungkur aku sak-keluwarga mengeti ambal warsa ka-43 anggonku mbangun bale somah karo Ibune bocah-bocah, acara tak gawe pra­saja banget. Ngaturi warga lingkungan tak ajak nyengkuyung anggonku atur panuwun lan suka syukur mring Gusti Kang Maha Murah kang wis paring manekawarna kanikmatan, kanthi sembahyang bebarengan. Lumakune wektu tak rasakake kaya cepet banget, ... Sapepake

Wayang saka Rencekan Kayu

Pawongan yen uwis kepepet ma­rang kahanan apa wae bisa dilakoni lan ditindakake, nanging nglakoni lan tumin­dak kudu sing becik lan apik. Ora ngru­gekake marang liyan, ora gawe cilakane liyan lan ora gawe alane liyan. Kepepet ma­rang kahanan ditandhesake ora ndu­we panggaotan, ora bisa ngasilake duwit kanggo ngopeni kaluwarga, senadyan uwis ngalor ngidul golek gawean ... Sapepake

Bubur Samin ing Mesjid Darussalam Solo

Kanggo ngisi sasi pasa sing kebak barokah iki, ora ana klerune menawa kita ngadani ‘safari ramadhan’ ing ma­neka mesjid lan musholla. Nah, salah sijining wujud ‘safari ramadhan’ mau ing antarane yaiku takjil kanthi menu sing unik lan khas. Saben dhaerah temtu nduweni menu sing khas kanggo buka pasa. Khas, amarga menu-menu kasebut mung diga­we nalika sasi ... Sapepake

Sripah Ing Keluarga Etnis Tionghoa:
Pesta Ing Swasana Dhuhkita Biyen nalika isih manggon ing kampung kelairanku, sawijining kampung ing iring kulon kutha Yogyakarta, aku duwe “Sedulur sinarawedi”. Sedulurku mau saka etnis Tionghoa. Nganti tekan dina iki tali sesambungan mau isih rumaket kenceng, senajan ing antarane aku sak-kulawarga lan kulawargane dheweke papane wis ora nunggal sak-kutha. “Jauh di mata ... Sapepake

Nggugat Pranatamangsa, Salah Mangsa, Alam Wis Ngalami Owah-owahan
Pranatamangsa mujudake bu­daya asli Jawa. Kajaba minangka petu­ngan wektu, pranatamangsa uga asring digunakake kanggo mangerteni karakter alam utawa pawongan. Nanging ing perkembangane saiki pranatamangsa katone wis ora lumaku kaya biyen ma­neh. Ndeleng kahanan mau banjur akeh sing nggugat pranatamangsa utawa nga­rani yen saiki salah mangsa. Kanggone wong Jawa, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….