» Kategori : Rena-rena

Tradhisi Metatah Masyarakat Bali

Tembung metatah iku asale saka basa Bali kang tegese ngelongi. Sing jenenge ngelongi kuwi ora nugel. Yen mung didongi mung ketong sethithik, dene yen nganti nugel kelonge akeh. Salah sawijining upacara keaga­maan kang wis dadi tradhisi ing Bali yaiku ngelongi untu. Wong Bali mastani me­tatah, mapandes, utawa masangih. De­ne tradhis sing nganti saiki isih dilesta­rekake yaiku ... Sapepake

Tosan Aji yen Kawawas saka Metalurgi

Tekan saiki tosan aji utawa wesi aji  akeh kang diaji-aji, merga dianggep kramat (sakral) lan malati. Uga dianggep warisan leluhur run-temu­run kang kudu diopeni lan dipepetri. Kang klebu golonganing  tosan aji yaiku keris, tumbak, pedhang, kudhi, cundrik lan me­nur. Ing Indonesia tosan aji mligine keris dadi barang klangenan kang populer tum­rap ... Sapepake

Kedadeyan-kedadeyan Misterius Ing India

India—salah sijine negara Asia Kidul—wis ora asing maneh tumrap wong Indonesia umume lan tanah Jawa khususe. Akeh temon-temon neng Nuswantara  iki sing nuduhake menawa sesambungan adat-budaya antara Indonesia-India wis lumaku atusan taun—manawa  malah luwih suwe—sadurunge. Situs-situs fenomenal kebak sejarah kaya candhi Borobudhur, candhi Mendut, ... Sapepake

Memedi Sing Nunut Mukti

Crita bab memedi dudu mono-poline negara Timur, ning uga kedade-yan ana negara Barat. Moskow-ibukota Rusia-diyakini nyimpen kabar-kabar misteri sing ora kalah hebohe diban-dhing karo negara Wetan-an, sing kemajuan tehnologine isih kalah karo bangsa Kulon. Iki sebageyan buktine:   Omahe Kusovnikov Omah sing njenggarong ning Myasnitskaya Ulista 17, ana punjere kutha Moskow, ... Sapepake

Wayang Kulit Yogyakarta, Bentuk lan Critane (10/Tamat):

Pangrembakane Padhalangan Gagrag Ngayogyakarta Miturut riwayate pangrembakane padhalangan wayang purwa gagrag Ngayogyakarta iku ora uwal karo lelakone dhalang kang misuwur ing Mataram, yaiku Kyai Panjang Mas utawa Kyai Mulya Le­bdajiwa sarta Nyai Panjang Mas, garwane. Kekarone mujudake abdidalem dhalang kang wasis lan wibawa ing jaman papren­tahan Sultan Agung Hanyakrakusuma ing ... Sapepake

Mapag Tekane Arwah Kanthi Tradhisi King Hoo Ping

Meneka werna kabudayan eling marang leluhur saben taun di lek­sa­nakake warga masyarakat ing Nusan­tara. Tradhisi sadranan ing Jawa tengah, Mak Nene ing Sulawesi lan atusan tradhisi liyane prasasat dadi bebanda kang ora bisa dietung kelawan dhuwit. Tradhisi eling marang leluhur bisa dadi salah sijine cara menehi pasinaon tumrap generasi mudha anggone nge­lingake marang asal ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju