» Kategori : Rena-rena

Alas Angker Donoloyo Duwe Trowongan Gaib (2)

Jaman saiki, gegandhengan karo  program kelestarian lingkungan hidup, dening pehak Perhutani sapa wae sing pengin njupuk kayu jati ing alas dibatesi mung ing areal tartamtu. Lan mung entuk negor uwit sing wis ditandhani mligi dening Perhutani. Saliyane kuwi, sing paling wigati, uga kudu duwe idin dhisik sadurunge negor uwit. Mligi uwit-uwit jati tuwa sing umure wis atusan taun, ... Sapepake

“Ilat”
Salah siji ubarampe saka limang jinis bentuk kang sinebut panca indera sing dumunung ing anggane menungsa, kanggo sampurnaning ciptaane Allah sing di apresiasi ing kene yakuwi ilat. Pigunane panca indera kanggo bisa ngrasakake sensasi (prasaan) apa kang wis kedadeyan ing gebyaring jagad kang gumelar iki mula kita kudu tansah mensyukuri nikmat karuniane kang tan kinira faedahe. Durung ... Sapepake

Alas Angker DonoloyoDuwe Trowongan Gaib (1)

Sawijining alas jati tuwa sing mang­gon ing desa Watusomo, Donoloyo, Slo­gohimo, Wonogiri, Jateng dikenal mi­nangka papan sing wingit. Laras jeneng papan desane, alas kasebut luwih kon­dhang kanthi aran alas Donoloyo. Jala­ran desa cedhake jenenge uga Donoloyo. Akeh sing precaya, jroning alas iki isih ngandhut kekuwatan gaib sing gegan­dhengan klawan papan karaton ... Sapepake

Wisudha Permadani Bregada XVII Kairing Gamelan

Awan iki hawane panas, saka kado­han wis keprungu swarane gamelan, mer­tandhani yen ana wong Jawa ngleluri bu­daya warisane leluhur. Ing auditorium STKIP Tulungagung dhek pungkasan No­vember 2016 kepungkur pranyata ing kono lagi ana acara wisudha para siswa Per­madani Tulungagung. Swasana wisudha ing auditorium STKIP ... Sapepake

Pesareyane Tan Malaka Dipindhah Menyang Sumbar?

Ben ta Pahlawan Nasional, dhek jaman Orde Baru Tan Malaka disingkur, dibusak saka sejarah nasional. Sawise ketemu pesa­reyane ing Kediri lan kayekten liwat test DNA, kulawargane kepengin mindhah pesareyane menyang Sumatra Barat. Seja­rawan ngusulake supaya dipindhah ing TMP Kalibata. Masarakat Kediri kabotan, nanging Pemda dhewe durung ... Sapepake

Banyu Udan Bisa Dipanen Kanggo Konsumsi
Cupete kawruh marang manfaate banyu udan, njalari masyarakat ngejarake ngono wae marang  banyu udan. Banyu udan kuwi mung mili menyang kalen, utawa ilang maneh mlebu wetenge bumi. Kamangka jan-jane banyu udan minangka pasedhiyan paling gedhe, mligine marang kabutuhan banyu utama lan banyu resik liyane. Mlebu wulan November, udan wis rata saindenging Indonesia.   Tumrap ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!