» Kategori : Rena-rena

Jula Juli
PEGIAT anti korupsi nyubriyani, DPR-Polri mupakatan ndhapuk Densus Anti Korupsi jan-jane mung kanggo ngringkihake KPK. * Ko­rupsi dipusus klawan khusus liwat  Den­sus, malah ngetokake yen DPR ora ka­wus-kawus tumindak sing ora urus! *** WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah ngarani, Wapres JK sing nampik Densus Anti Korupsi nelakake yen Wapres nganggo meneje­men pasar ... Sapepake

Relief Karaton Surakarta Akeh Sing Durung Dimangerteni Werdine

Sasuwene iki riset ngenani sejarah apadene makna filosofis struktur lan we­wangunan karaton-karaton Jawa penerus Mataram Islam – Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogjakarta, Pura Kadipaten Mangkunegaran, Pura Kadipaten Pakuala­man – wis asring ditindakake. Sejatine saliyane aspek-aspek kasebut isih ana bab-bab sing perlu antuk kawigaten. Maneka relief ing Karaton ... Sapepake

Jula-Juli
Minangkani pamundhute para su­tresna PS, rubrik “Djula-Djuli” sing biyen diserat Pemimpin Redaksi Imam Su­pardi, wiwit nomer iki kita pacak maneh sesasi pisan. Sing ngembani pembantu PS ing Jakarta, Sdl. Gunarso TS. Sugeng maos. - Redaksi         MENKO Polhukam Wiranto bali ngelikake, isyu PKI ora perlu ... Sapepake

Misteri Dalem Kusumobratan (1)
Akeh wangunan tuwa jroning komplek tembok Kraton Surakarta, Jateng sing isih dianggep wi­ngit. Salah sijine yaiku Dalem Kusumo­bratan. Wangunan kuwi mapane ing sisih kulone Alun-alun Kidul Kraton Surakarta. Saben wayah wengi, akeh kedadeyan mis­tik sing dumadi ing njero komplek wa­ngunan kasebut. Ujare kandha isih akeh lelembut sing diprecaya njaga wangunan kuwi. Kaya apa ... Sapepake

Kembang Darmo kanggo Nyedhakake Jodho

Kanggone sapa wae sing wis ngancik diwasa lan rumangsa wis cukup ing babagan lair sarta batin. Mesthine nduweni pepinginan kanggo mbangun bale wisma klawan pawongan kang paling ditresnani. Nanging, akeh sing nganggep golek bojo ngono dudu perkara sepele lan gampang. Mulane ing dinane iki akeh priya lan wanita sing wis ngancik umur diwasa lan cekel gawe kanthi pengasilan kang murwat akeh sing ... Sapepake

Jula - Juli :
Ature Redaksi – Kaya taun kepungkur, mangayubagya tanggapwarsane PS sing ka-84, rubrik JULA-JULI seratane swargi Imam Supardi Pemimpin Umum/Pemred PS taun 1960-an kita “uripake” maneh. Sing nulis Sdl. Gunarso TS pembantu kita ing Jakarta, sing dadi pandhemene suwargi wiwit dhek ana Sekolah Rakyat.   ==============   MABES Polri nembe iki ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane