» Kategori : Rena-rena

Wisudha Permadani Bregada XVII Kairing Gamelan

Awan iki hawane panas, saka kado­han wis keprungu swarane gamelan, mer­tandhani yen ana wong Jawa ngleluri bu­daya warisane leluhur. Ing auditorium STKIP Tulungagung dhek pungkasan No­vember 2016 kepungkur pranyata ing kono lagi ana acara wisudha para siswa Per­madani Tulungagung. Swasana wisudha ing auditorium STKIP ... Sapepake

Pesareyane Tan Malaka Dipindhah Menyang Sumbar?

Ben ta Pahlawan Nasional, dhek jaman Orde Baru Tan Malaka disingkur, dibusak saka sejarah nasional. Sawise ketemu pesa­reyane ing Kediri lan kayekten liwat test DNA, kulawargane kepengin mindhah pesareyane menyang Sumatra Barat. Seja­rawan ngusulake supaya dipindhah ing TMP Kalibata. Masarakat Kediri kabotan, nanging Pemda dhewe durung ... Sapepake

Banyu Udan Bisa Dipanen Kanggo Konsumsi
Cupete kawruh marang manfaate banyu udan, njalari masyarakat ngejarake ngono wae marang  banyu udan. Banyu udan kuwi mung mili menyang kalen, utawa ilang maneh mlebu wetenge bumi. Kamangka jan-jane banyu udan minangka pasedhiyan paling gedhe, mligine marang kabutuhan banyu utama lan banyu resik liyane. Mlebu wulan November, udan wis rata saindenging Indonesia.   Tumrap ... Sapepake

Gamelan Manikmoyo Mutung Yen Tanpa Kembang

Jroning kampung Kepatihan, Jebres, Solo, Jateng, ana saperangkat gamelan sing isih dianggep sakral. Kajaba ngemu nilai sejarah sing penting, uga isih duwe ke­kuwatan mistik. Ora nggumunake, saben wulan Sura teka, gamelan sing arane Kyai Manik Moyo kasebut tansah dikirab mubeng kutha Solo. Ujare kandha, ga­melan kuwi kudu diwenehi kembang dhi­sik supaya gelem muni lan gelem ... Sapepake

Warung Jamu Cekok Kulon Kerkop Isih Digoleki

Jamu kuwi rasane pait. Senajan rasane pait, omben-omben tradhisional warisan leluhur iki pigunane akeh banget. Meh saben kutha utawa desa, mligine ing Jawa, gampang banget tinemu warung jamu utawa wong dodol jamu. Ananging ora kabeh warung jamu mau legendharis. Mbok menawa, mung warung jamu sing umure tuwa, nggembol sejarah, lan tekan saiki isih ... Sapepake

Dewata Cengkar Karem Daging Manungsa ? (2)
Sajatine Dewata Cengkar ing ja­mane iku bener-bener ana, apa ora, apa amung  sanepa.  Dewata tegese dewa utawa bathara, dene cengkar tegese pale­mahan sing bera,  gersang,  sangar lan tandhus.  Mula rong tembung “dewata lan cengkar” bisa wae dimaknani, dewa/ratu ing papan sing cengkar. Cengkar,  bera, sangar utawa ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…