» Kategori : Rena-rena

Nggugat Pranatamangsa, Salah Mangsa, Alam Wis Ngalami Owah-owahan
Pranatamangsa mujudake bu­daya asli Jawa. Kajaba minangka petu­ngan wektu, pranatamangsa uga asring digunakake kanggo mangerteni karakter alam utawa pawongan. Nanging ing perkembangane saiki pranatamangsa katone wis ora lumaku kaya biyen ma­neh. Ndeleng kahanan mau banjur akeh sing nggugat pranatamangsa utawa nga­rani yen saiki salah mangsa. Kanggone wong Jawa, ... Sapepake

Masyarakat Jawa Sumebar Sethithike Ing Nem Negara (2)

4. Walanda Mbokmenawa cacahe masyarakat Jawa sing manggon netep neng negara Walanda ora sepirowa kehe. Ewadene basa lan bu­daya Jawa pranyata ditepungi kanthi becik de­ning kalangan tinamtu masyarakat negri kincir angin kasebut. Ing Universitas Lei­den, umpamane, kira-kira ana 17 ewu ma­hasiswa saka saindhenge donya nggethu nyinau sastra lan kabudayan Jawa. Jeneh ora ... Sapepake

Masyarakat Jawa Sumebar Sethithike Ing Nem Negara (1)

Kajaba urip ing Tanah Jawa, Indonesia minangka bumi asal-usul, komunitas masyarakat Jawa uga tinemu sumebar se­thi­thike ing negara 6: Singapura, Malaysia, Cocos Island, Nouvelle Calledonie, Republik Suriname, lan Walanda. Jawa sing dimaksudake ing kene nyakup wewengkon Jawa Tengah lan Jawa Wetan, ora nge­mungake saka Vorstenlanden utawa eks Mataram Surakarta lan ... Sapepake

Dhudhah-Dhudhah Kaskaya Lawas: Bal-Balan Ing Yogya
Sewidak taun kepungkur kutha Yogyakarta isih edhum lan adhem ayem, dalan-dalan isih sepi. Ora akeh kendharaan sing liwat, apamaneh ing wayah awan wancine uwong padha turu awan dalan kang nyiga kampungku tan­saya sepi. Mung siji loro ken­dharaan li­wat, iku wae let-e suwi banget. Satemah dalan bisa kang­go papan dolan bocah, ngundha layangan, peplayon lan sapanunggalane. ... Sapepake

Ing Dhusun Pandes, Bantul : Simbah-simbah padha gawe Dolanan Bocah

Negara kita, satemene sugih banget maneka dolanan tradhisional bocah sing adiluhung. Saben panggonan, temtu dola­nane duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ema­ne, dolanan-dolanan bocah kasebut akeh sing saiki kesilep, kalah klawan dolanan bocah modern sing pada jumedhul tanpa kendhat. Robot, mobil-mobilan, boneka, bedhil-bedhilan, lan uga maneka ‘game’ ing ‘hape’, ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (4):

Paes Penganten Putri Corak Kasatriyan Mungguh makna filosofis lan jeneng-jenenge (motife) sawetara jarak tulis (kain batik), yaiku kaya kasebutake ing ngandhap iki: - Sidamukti. Mujudake bathik tulis jinis ukel (motif koma) latar putih, lan dipepaki warna-warna liyane kayata kupu, kukila, sa­wat (elar) lan joli (titihan). Maknane, mu­rih penganten bisa urip mukti lair lan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita weruh prau ing sandhuwure banyu kuwi bab kang lumrah, nanging dadi bebaya yen ana banyu ing njero prau. Mula kita kena mapanake ati iki ing jagad nanging aja nganti mapanake jagad ksb ing ati kita

Klik

MAYIT BAYI ?

Akeh restoran ing donya iki padha nyoba nyuguhake panganan kanthi cara kang aneh-aneh. Salah sijine kaya ing The Magic Restroom Cafe ing California iki. Restoran iki nyuguhake panganan kanthi tema “mangan mayit”. Senajan jabang bayi kang ana ing meja iki mung ethok-ethokan wae alias digawe saka pudhing. (d/ist)***

Pethilan

Ngrampungake kasus DPD kudu liwat jalur hukum

Sauger dudu hukum rimba

Mediasi Kraton Surakarta gagal

Ora usah dirujukake, rak kesel dhewe

Kursi DPRD Jatim, Jateng lan Jabar tambah

Taman Kanak-kanake saya rame…