» Kategori : Plesir

Nuwuhake Tresna Budaya kanthi Sambang Museum Pariwisata

Bocah zaman ndhisik, adate padha mangkat sekolah kanthi ati seneng, amarga kejaba bakal sinau uga kepengin ketemu kanca. Dene sabubare sekolah, yen ora kapatah ngrewangi rama biyung, bisa dolanan bareng sanak kadang utawa blayangan karo kanca-kanca.  Yen ndulu ing wektu iki, bocah arep sekolah tas-e mbenthiyut, mangkate esuk mruput, kala-kala ana sing praene njepaprut. Ora ... Sapepake

Golaga Tambah Gumebyar

Nembus dalan gedhe sing nyam­bungake Purbalingga-Pemalang, belok kiwa (yen saka arah Purbalingga) tumuju kecamatan Karangreja, panjenengan bakal ngliwati obyek wisata sing wujud guwa. Dalane kepara munggah. Ora mung munggah nanging ndedel. Seda­wane dalan akeh spanduk lan poster sing ngelingake amrih mobil lan bus nguta­makake keslametan tinimbang bantere kendharaan. Kiwa tengen ... Sapepake

Dolan Menyang Pengging Umbul Kuna Nanging Tetep Kaloka
Taun 1935 Sinuwun Paku Buwono X saka kraton Sura­karta Hadiningrat yasa pasi­raman kagem keng garwa, putra dalah para sentana da­lem. Kang kapilih laladan Peng­ging. Persise dumunung ing dusun Ba­nyudana kalebu we­wengkon desa Benahan, Kec. Pengging Kab. Boyolali. Penere uda­kara 13 Km sak­kidul wetane kutha Boyolali utawa 25 Km saka kutha Solo. Sumber ... Sapepake

Taman Dewari Magelang, Pesona Wisata Kitiran

Taman kang dumunung ing dhusun Kradenan Kalikuning, desa Baturono, kecamatan Salam, kabupaten Magelang, Jawa Tengah iki adohe watara 10 km saka Taman Wisata Candhi Bo­robudur. Ing bukakan kaping papat iki, Taman Dewari dikonsep dadi taman kitiran kang lagi sepisanan iki tinemu ing Indonesia. Taman iki uga dadi taman kitiran sing paling gedhe lan paling akeh wilangan kitirane ... Sapepake

Wisata “Wanara Buka” Buleleng Bali

Obyek Alam kang Nengsemake Wisata “Wanara Buka” utawa Sacred Monkey Forest Sancuary, kang mapan ing Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali, pranyata wektu iki diserbu para pelancong domestik lan manca. Mligine wisman saka Bawono Australia, Amerika lan Asia padha ngebaki papan kono. Wanara Buka Buleleng Bali, mujudake primadona wisata Era globalisasi, saiki ... Sapepake

Lumbung Suku Sasak lan Fotografer Cilik

Kang uga narik kawigaten ing Pulo Lombok yaiku wewangunan kang wujud lumbung. Lumbung ing tlatah Lombok pancen unik. Wujude memper wewa­ngu­nan topi sing disangga cagak papat. Ana lumbung asli kang digunakake kang­go nyimpen pari lan asil tetanen liyane kaya kang tinemu ing perkampungan Sasak Ende. Saliyane iku uga ana lumbung-lumbung kang digawe mung kanggo pepasren (hiasan) ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju