» Kategori : Plesir

Ana Swarga Ndhelik ing Pacitan
Saben krungu tembung Pacitan,   hmmm…… rasane ora bisa nulak yen ditawani. Pacitan ing kene pancen dudu panganan, senajan Pacitan tegese uga panganan. Pacitan mujudake arane kutha ing tlatah Jawa Timur kang pranyata nyimpen ka­endahan kang ora kalah karo sedhepe panganan kaya kang disuguhake marang tamu. Mula aku ora tau bisa ... Sapepake

Guwa Pancur Dadi Papan Wisata lan Ritual
Guwa Pancur kang mapan ing desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah, dohe udakara 25 Kilometer saka pusat kutha Pati pancen ka­ton isih alami. Ora mokal, cukup narik kawi­gaten dadi papan jujugane para wisata­wan lan uga kanggo papan ritual. Mligine wong kang ngupadi wangsit, akeh sing seneng mesu brata ing njero Guwa. Saben Guwa nduweni ciri khas ... Sapepake

Pantai Sotimori Kang Endah

Kaendahan Pantai Satimori, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao NTT, ditonton satleraman wektu srengenge ngglewang mengulon, katon endah lan semarak. Pranyata sumelete Hyang Bagaskara ora pati krasa ing awak, amarga musim “pancaroba”. Luwih-luwih ing pesisir si­sih lor, kondhisine katon semburat abang nyenengake. Ing dina-dina libur utawa Minggu, para pelancong padha njereng ... Sapepake

Curug Panglebur Gongso, Papan Wisata Wingid ing Semarang
Ora nggumunake yen Indonesia ngo­no oleh  sebutan lemah swarga. Jalaran ing Indonesia pancen akeh tinemu papan-papan endah kang nyenengake ati. Salah sawijining papan wisata endah pindha swarga kang ana ing Indonesia yaiku Curug Panglebur Gongso. Wektu iki pancen akeh sing du­rung ngerti marang obyek wisata iki. Ka­hanan iki kejaba lantaran kurange pro­mosi uga merga ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…