» Kategori : Plesir

Piknik Menyang Papan Lawasan

Nutugake kesenenganku dolan menyang papan lawasan (kuna), mula Filipina uga dadi papan tujuwanku. Sanadyan isih klebu Asia, ananging ing kana kawentar maneka arsitektur sing sarwa unik. Jalaran, negara iki pancen ndhisik tau dijajah dening Spanyol, Jepang, banjur Amerika.   Sing mesthi daktuju yaiku Museum Casa Manila, sing mujudake jiplakan mansion Spanyol saka abad 19-an. ... Sapepake

Wong Toraja Darbe Kapitayan Yen Roh Iku Bakal Ngalami Mati Makaping-kaping

Tana Toraja iku mujudake sawijing dhaerah pegunungan  kang dumunung ana ing pulo Sulawesi Tengah.  Jeneng Toraja ngemu teges yaiku To = wong, raja = dhuwur utawa gunung. Dadi Toraja tegese wong saka tanah dhuwur utawa wong gunung. Jeneng Toraja wiwit digunakake dening antropolog Walanda sing jenenge N Adriani lan Albert C Cruyt kira-kira ing pungkasane abad kaping 19. Wektu ... Sapepake

Nuwuhake Tresna Budaya kanthi Sambang Museum Pariwisata

Bocah zaman ndhisik, adate padha mangkat sekolah kanthi ati seneng, amarga kejaba bakal sinau uga kepengin ketemu kanca. Dene sabubare sekolah, yen ora kapatah ngrewangi rama biyung, bisa dolanan bareng sanak kadang utawa blayangan karo kanca-kanca.  Yen ndulu ing wektu iki, bocah arep sekolah tas-e mbenthiyut, mangkate esuk mruput, kala-kala ana sing praene njepaprut. Ora ... Sapepake

Golaga Tambah Gumebyar

Nembus dalan gedhe sing nyam­bungake Purbalingga-Pemalang, belok kiwa (yen saka arah Purbalingga) tumuju kecamatan Karangreja, panjenengan bakal ngliwati obyek wisata sing wujud guwa. Dalane kepara munggah. Ora mung munggah nanging ndedel. Seda­wane dalan akeh spanduk lan poster sing ngelingake amrih mobil lan bus nguta­makake keslametan tinimbang bantere kendharaan. Kiwa tengen ... Sapepake

Dolan Menyang Pengging Umbul Kuna Nanging Tetep Kaloka
Taun 1935 Sinuwun Paku Buwono X saka kraton Sura­karta Hadiningrat yasa pasi­raman kagem keng garwa, putra dalah para sentana da­lem. Kang kapilih laladan Peng­ging. Persise dumunung ing dusun Ba­nyudana kalebu we­wengkon desa Benahan, Kec. Pengging Kab. Boyolali. Penere uda­kara 13 Km sak­kidul wetane kutha Boyolali utawa 25 Km saka kutha Solo. Sumber ... Sapepake

Taman Dewari Magelang, Pesona Wisata Kitiran

Taman kang dumunung ing dhusun Kradenan Kalikuning, desa Baturono, kecamatan Salam, kabupaten Magelang, Jawa Tengah iki adohe watara 10 km saka Taman Wisata Candhi Bo­robudur. Ing bukakan kaping papat iki, Taman Dewari dikonsep dadi taman kitiran kang lagi sepisanan iki tinemu ing Indonesia. Taman iki uga dadi taman kitiran sing paling gedhe lan paling akeh wilangan kitirane ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN