» Kategori : Plesir

Danau Toba Kang Endah Tilas Jeblugan Supervolcano

Kaendahan alam Danau Toba ing Sumatra Utara pancen gawe cingak sing padha nyawang, iki mbuktekake yen Gusti Kang Maha Agung maringi kanugrahan, yen Danau Toba bisa maujud saka jeblugan “supervolcano” ewon taun kepungkur. Danau Toba kang amba udakara 30 Km lan dawane 100 Km, minangka obyek wisata international. Ing satengahe Danau Toba, tinemu pulo sing diarani Samosir kang ... Sapepake

Taman Ramadanu Magelang, Nuansa Eropa

Magelang, sawijining dhaerah kabupaten ing pro­pinsi Jawa Tengah tambah taun tam­bah gumregah, uta­mane ing babagan pariwisata. Ing taun 2018, akeh muncul objek wi­sata anyar. Lan sing lagi ngehits yakuwi sesawa­ngan endah kanthi nuansa Eropa ing Taman Ramadanu. Taman kang di­kelola dening ka­rang taruna dhusun Danurojo iki instagramable banget, nyuguhake spot ... Sapepake

Baturaden, Lokasi Wisata Alam Primadona

Kabupaten Banyumas mujudake salah sijine dhaerah ing Jawa Tengah kang punjering peprentahan mapan ana kutha Purwokerto.  Banyumas dumunung ing sikile Gunung Slamet lan diliwati kali Serayu kang kondhang kanthi lagu “Ditepinya Sungai Serayu” iku.             Manut data ing ... Sapepake

Dolan Menyang Ternate

WIS nate tindak Ternate? Wah, yen pan­jenengan kober nginguk bumi rempah-rempah iku mesthi bakal kelakon gumun se­tahun njembleng serendheng temenan jalaran saking kesengsem dening endah­ing kahanan. Pulau cilik aparas gunung kang keliwat elok iku pancen: pindha ki­dung kaendahan. Endah kahanan alame, endah uga ruwet-rentenging romantisme sejarahe. Duk ing uni, Pulau Ternate ... Sapepake

Kawah Gunung Tangkuban Perahu Kang Nengsemake

Gunung Tangkuban Perahu mujud­ake salah sijine obyek wisata kang favorit tumrap para wisatawan. Saliyane endah lan ngelam-elami, kawah Gunung Tang­kuban Perahu kang dumunung ana ing tapel watese Kabupaten Subang lan Ka­bupaten Bandung iku ngandhut crita rakyat utawa legenda kang kawentar saindenging donya yaiku legenda Sang­ku­riang. Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban ... Sapepake

Dolan menyang Taiwan Ras lan Budaya Saemper Kalimantan

Sasi Juli aku antuk kalodhangan lelungan menyang Taiwan, negara papan dununge Tao Ming Tse lan Dong San Chai, pelakon serial tivi sing kawentar banget 16 taun kepungkur. Yen ngeling-eling wektu semana, ing sakehing papan kapacak gambar tokoh ing Meteor Garden kasebut. Ing pusat blanja, toko busana, uga toko suvenir. Sawernaning barang katon gambare F4 lan San Chai. Ya klambi, payung, ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…