» Kategori : Plesir

Taman Ramadanu Magelang, Nuansa Eropa

Magelang, sawijining dhaerah kabupaten ing pro­pinsi Jawa Tengah tambah taun tam­bah gumregah, uta­mane ing babagan pariwisata. Ing taun 2018, akeh muncul objek wi­sata anyar. Lan sing lagi ngehits yakuwi sesawa­ngan endah kanthi nuansa Eropa ing Taman Ramadanu. Taman kang di­kelola dening ka­rang taruna dhusun Danurojo iki instagramable banget, nyuguhake spot ... Sapepake

Baturaden, Lokasi Wisata Alam Primadona

Kabupaten Banyumas mujudake salah sijine dhaerah ing Jawa Tengah kang punjering peprentahan mapan ana kutha Purwokerto.  Banyumas dumunung ing sikile Gunung Slamet lan diliwati kali Serayu kang kondhang kanthi lagu “Ditepinya Sungai Serayu” iku.             Manut data ing ... Sapepake

Dolan Menyang Ternate

WIS nate tindak Ternate? Wah, yen pan­jenengan kober nginguk bumi rempah-rempah iku mesthi bakal kelakon gumun se­tahun njembleng serendheng temenan jalaran saking kesengsem dening endah­ing kahanan. Pulau cilik aparas gunung kang keliwat elok iku pancen: pindha ki­dung kaendahan. Endah kahanan alame, endah uga ruwet-rentenging romantisme sejarahe. Duk ing uni, Pulau Ternate ... Sapepake

Kawah Gunung Tangkuban Perahu Kang Nengsemake

Gunung Tangkuban Perahu mujud­ake salah sijine obyek wisata kang favorit tumrap para wisatawan. Saliyane endah lan ngelam-elami, kawah Gunung Tang­kuban Perahu kang dumunung ana ing tapel watese Kabupaten Subang lan Ka­bupaten Bandung iku ngandhut crita rakyat utawa legenda kang kawentar saindenging donya yaiku legenda Sang­ku­riang. Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban ... Sapepake

Dolan menyang Taiwan Ras lan Budaya Saemper Kalimantan

Sasi Juli aku antuk kalodhangan lelungan menyang Taiwan, negara papan dununge Tao Ming Tse lan Dong San Chai, pelakon serial tivi sing kawentar banget 16 taun kepungkur. Yen ngeling-eling wektu semana, ing sakehing papan kapacak gambar tokoh ing Meteor Garden kasebut. Ing pusat blanja, toko busana, uga toko suvenir. Sawernaning barang katon gambare F4 lan San Chai. Ya klambi, payung, ... Sapepake

Ngungak Keangkerane Omah Kalang Kotagede

Sing jenenge panggonan angker utawa wingit, ora diselaki bisa tinemu ing samubarang papan. Embuh ing kuburan, kali, wit gedhe, belik, gunung, dalan, utawa ing omah tuwa. Memedi lan dhemit sing tunggu papan wingit mau, wujud lan pokale uga werna-werna. Kurang bejane, wujude bisa nggegirisi banget. Ngandhakake papan sing wingit mau, ing laladan Kotagede, Ngayogyakarta, ana salah sijining ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng