» Kategori : Sejarah

Raden Tumenggung Dipayuda I Kang Yasa Alun-Alun Dhawet Ayu Banjarnegara

Miturut sejarah Banjarnegara pindhahe Kabupaten Banjarnegara kang saiki kondhang dhawet banget ayune nalika 22 Agustus taun 1831. Dadi nganti saiki kutha Banjarnegara wis genep 186 taun. Dene waktu kuwi Raden Tumeng­gung Dipayuda I manggon ing Banjar­watu Lembu kang mapane ing sakulon kali mrawu lan salor kali Serayu, ka­mangka menawa koperasi kudu nya­brang kali loro kuwi. ... Sapepake

Surabaya Jaman kepungkur (2)
Dadi tolken Mula VDMB mbutuhake juru bahasa, tolken, utawa interrogator (mata-mata, intel, agen) sing bisa ngerteni lan ndeleng kahanan ing Su­rabaya lan sakiwa tengene. Nonoman No­lan sing berbakat mencla-mencle nanging cerdhas, kebak inisiatif lan duwe kepinteran intelejen, uga ngaweruhi psikologi massa, melu ndhaftar. Kredensial jenenge (Nolan, Indo) lan sabotasene ing jaman ... Sapepake

Surabaya Jaman kepungkur (1)

Tintingan marang “De tolk van Java” (Alfred Birney, de Geus, 2016, 540 kaca) Roman nganggo subtitle: In Memoriam mijn ouders, ooit de kaalkop en het kamer olifantje; lan cathetane sing dawa. Penulis Alfred Birney menangake hadiah Libris Litera­tuur Prijs, 2017, nyusun romanne kanthi basa sing rapi, nganggo imbuhan akeh, dialek Surabaya, kosa kata khas ja­manne ... Sapepake

Bab Lemah Palenggah ing Tata Kaprajan Kejawen
Sabakdane Prajanjen Paliyan Negari utawa sing kawentar kanthi aran Prajanjen Giyanti ing dina Kemis 13 Februari 1755 M,  praja Mataram klakon disigar semangka, separo bageyan  sisih Wetan kagem Susuhunan Paku Buwono III  kang banjur dadi praja Surakarta Hadiningrat, separone maneh ing sisih Kulon dipasrahake marang Pangeran Mangkubumi sing banjur dadi praja ... Sapepake

Uwal saka Cangkeme Singa Dicengkerem Sedulur Tuwa

Sejarah Satleraman Jroning “Teater Perang Ciater-Tangkuban Prahu” nalika 6 lan 7 Maret 1942 kahanan dramatik kedadeyan nalika kapten Gerhars nggawa gendera putih nemoni Mayor Wakamatsu, koman­dan grup Balatentara Dai Nippon. Sing paling ngarep jendral Pesman, panglima pertahanan Belanda kanggo Bandung, ana ing Markas Pertahanan Bandung paling lor, yaiku Villa Isola, saiki ... Sapepake

Angger-Angger Alih Keprabon Raja Kraton Jawa
Artikel Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (PS No. 38 – 17/9/2016) sing tinulis dening Bapa Pakne Puri, ngandharake anane beda panemu antarane putra-putri Dalem Sawarga Paku Buwono XII babagan sapa sing bakal nggenteni kalenggahane ramane. Ana rong panemu sing cengkah siji lan sijine ngenani alih keprabon ing Kraton Kasunanan Surakarta. Panemu sepisan, negasake sapa mengkone ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane