» Kategori : Sejarah

Niti Laku Babad Pangeran Dipanegara (3/Tamat)
Ana ing Sambirata Kaya Pandhita Sambirata sing saiki digabung dadi Banyurata, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo, gabungan saka Banyume­neng lan Sambirata, wewengkon kang wigati tumraping Pangeran Dipanegara. Ing kene, panjenengane mbangun pa­dhepokan ana lemah ing tengah-tengahe Kali Serang (anakan Kali Progo), cedhak Banyumeneng, Banyurata Nanggulan. Sa­najan padhepokane ... Sapepake

Niti Laku Babad Pangeran Dipanegara (2)

Cukur Gundhul Ngluwari Ujar Ing wulan Juni 1826, pasukane Dipa­ne­­­gara kalah ing Pleret. Jenderal De Kock banjur nyerbu Dekso. Nyerang menyang  Dekso iki dipimpin dening Letnan Jenderal Van Geen. Saka sisih kidul ana 500 prajurit saka Ngayogyakarta, punggawa kraton Pangeran Panular lan Murdaningrat, kanthi komandhan pasukan yaiku Kolonel Cochi­us, 83 pasukan. ... Sapepake

Niti Laku Babad Pangeran Dipanegara (1)

Dijenengi ’Pasukan Bulkiya 73’, Blusukan Neng Kulon Progo Sawetara wektu kepungkur di­adani niti laku, napak tilas perjuwangane Pangeran Dipanegara, mligine ing  we­wen­gkon Kulon Progo Ngayogyakarta, dipimpin dening R Roni Sodewo Ketua Patra Padi (PaguyubanTrah Dipanegara). Sing melu niti laku - klebu PS - dijenengi ’Pasukan Bulkiya 73’. Ana ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Candhi Dengok Semanu Papane Sinuhun Brawijaya Ngenggar-enggar Penggalih Tumanduke urbanisasi sajake durung akeh pengaruhe marang Padhukuhan Dengok Lor bawah Desa Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul. Swasana karang padesan isih kenthel. Asri katuwuhan sawernane uwit wana sarta tanduran pambudidaya ulah patanen. Dalan tengah dhusun wis kaambah aspal, sanajan mung ciyut. Nuju mangsa rendheng, ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Patapan Bathara Katong Sing Nunggu Manuk Gemak Nganggo Ali-ali Ijo Sesawangan wana padhukuhan Betoro bawah Desa Karangasem, Pon­jong katandhing padhukuhan sing ana ing sakiwa tengene kurang luwihe padha. Racak katuwuhan uwit jati. Sabageyan le­mah sing rata kaolah dadi tegalan. Kanggo nandur palawija. Nanging mena­wa disetiteke ana bedane. Ing tengah wana tinemu pasareyan. ... Sapepake

Princen Tentara KNIL Kang Mbalik Menyang RI

Crita Idjon Djanbi Kang Nggagas Kopasus SEJARAH perang kamardikan Republik Indonesia uga ditandhani anane warga negara liya kang mbelani negara Republik Indonesia. Malah ana serdadu Walanda kang dikirim menyang Indonesia saperlu buyarake ananing negara Republik Indonesia malah malik tingal melu kubu Republik Indonesia, malah ban­jur dadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Taun ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…