» Kategori : Sejarah

Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (19/Tamat)

Engga Tingalan Jumenengane kang kaping 8 dhek taun 2012 kawuri, PB XIII Hangabehi isih miyos tinangkil, lenggah dhampar kencana madhep mangetan ing satengahe Pendapa Sasana Sewaka. Para rayi, kadang sentana, lumebere para abdi dalem andher ngabyantara marak sowan ngebaki bang­sal Paningrat sarta sineksenan tamu- tamu sedhahan kinur­mat, panjenengane nyekseni pagelaran beksan pusaka ... Sapepake

Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (18)

Apa mula buka kang satemene nganti PB XIII Hangabehi keduga malik tingal? Pawadan arep nyawijekake maneh kadang-kadang putra-putrine suwargi ramane, PB XII, sing wis 8 taun crah pancen bisa dipahami. Nanging apa ora ana niyatan seje saliyane kuwi sing rinasa angel diwedharake sacara terus terang? Kepengin uwal saka dominasine Gusti Moeng, umpamane. Kudu diakoni Gusti Moeng mainake peran ... Sapepake

Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (17)
Durung wae mendha wis kasusul kabar Sasana Wilapa kirim kitir marang GPH Dipakusuma supaya enggal nilarake Sasana Mulya. Pawadane, dalem mau bakal kagem mantu Sinuhun PB XIII Hangabehi malakramakake putri pembayune, GRA Rumbai Kusuma Dewayani tanggal 25 September. Miturut adat kang lumaku, dalem kasebut biyasane kanggo pondhokan besan. Panggih penganten dianakake ing pendhapa Sasana Mulya ... Sapepake

Kotabaru Biyen Jenenge Nieuwe Wijk

MENAWA panjenengan tindak Jogja lan mampir ing Kotabaru, temtu isih ngra­sakake kahanan wilayah kang ngresepake. Kahanan ing sakupenge Kotabaru isih katon ijo. Kanthi taman-taman kang edum lan tumata, kanthi wit-wit gedhe isih akeh ngrenggani ana ing wilayah kang ing ja­man Walanda mbiyen minangka peruma­han kang dijenengake Nieuwe Wijk. “Kota­baru iku dening Pamarentah ... Sapepake

Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (16)

Babagan sejarahe sawarga PB XII kasebut, manut pa­mang­­gihe Sinuhun Behi perlu diandharake. Sebab yen nganti ora, diku­watirake bakal nuwuhake sisip ing panemu. Masya­rakat ngertine hak pewarisan dhampar kuwi ora kudu tumiba marang putra mbarep nata. Kamangka suksesi ing karaton mono wis ana angger-anggere dhewe. Gelem ora gelem, se­neng ora seneng, wewaton mau ... Sapepake

Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (13)

1. GPH Puger telah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan bahwa tanggal 24-06-2004 adalah salah satu pilihan terbaik. Pilihan tanggal 24-06-2004 tersebut kemudian dibawa ke rapat bersama KGPH Tedjowulan, karena selama ini beliau selalu bertindak selaku pimpinan rapat. 2. Keputusan dari pertemuan bersama KGPH Tedjowulan tersebut adalah agar segala persiapan dilakukan untuk pengumuman ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…