» Kategori : Sejarah

Niti Laku Babad Pangeran Dipanegara (1)

Dijenengi ’Pasukan Bulkiya 73’, Blusukan Neng Kulon Progo Sawetara wektu kepungkur di­adani niti laku, napak tilas perjuwangane Pangeran Dipanegara, mligine ing  we­wen­gkon Kulon Progo Ngayogyakarta, dipimpin dening R Roni Sodewo Ketua Patra Padi (PaguyubanTrah Dipanegara). Sing melu niti laku - klebu PS - dijenengi ’Pasukan Bulkiya 73’. Ana ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Candhi Dengok Semanu Papane Sinuhun Brawijaya Ngenggar-enggar Penggalih Tumanduke urbanisasi sajake durung akeh pengaruhe marang Padhukuhan Dengok Lor bawah Desa Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul. Swasana karang padesan isih kenthel. Asri katuwuhan sawernane uwit wana sarta tanduran pambudidaya ulah patanen. Dalan tengah dhusun wis kaambah aspal, sanajan mung ciyut. Nuju mangsa rendheng, ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Patapan Bathara Katong Sing Nunggu Manuk Gemak Nganggo Ali-ali Ijo Sesawangan wana padhukuhan Betoro bawah Desa Karangasem, Pon­jong katandhing padhukuhan sing ana ing sakiwa tengene kurang luwihe padha. Racak katuwuhan uwit jati. Sabageyan le­mah sing rata kaolah dadi tegalan. Kanggo nandur palawija. Nanging mena­wa disetiteke ana bedane. Ing tengah wana tinemu pasareyan. ... Sapepake

Princen Tentara KNIL Kang Mbalik Menyang RI

Crita Idjon Djanbi Kang Nggagas Kopasus SEJARAH perang kamardikan Republik Indonesia uga ditandhani anane warga negara liya kang mbelani negara Republik Indonesia. Malah ana serdadu Walanda kang dikirim menyang Indonesia saperlu buyarake ananing negara Republik Indonesia malah malik tingal melu kubu Republik Indonesia, malah ban­jur dadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Taun ... Sapepake

Ken Angrok Cikal Bakal Raja-raja Singasari lan Majapahit
ING jaman pungkasane Kerajaan Kadiri, dhaerah Tumapel kang dununge ing sawetane Gunung Kawi, dipimpin de­ning Akuwu Tunggul Ametung. Dhaerah Tumapel iki kalebu wilayah kekuasaan Raja Kertajaya (Dandang Gendis) saka Daha (Kadiri). Sasuwene Tunggul Ametung dadi akuwu ing Tumapel, ora diweruhi kanthi cetha asal-usule. Kedhudhukane minangka akuwu ing Tumapel banjur kan­dheg sawise ... Sapepake

Mangayubagya Bhayangkara 72 Taun (2)
Jaman Jepang 8 Maret 1942, Walanda teluk marang Jepang. Anggota polisi bangsa Walanda dikrangkeng, digenti saka bangsa Indonesia. Nalika semana gunggunge 31.620 uwong. Dumadi saka: Huuraopkimo­saris 10, Komisaris Polisi 117, Wedana Polisi 13, Hopinspektur 63, Asisten We­dana Polisi 88, Inspektur Polisi 545, Mantri Polisi 1.463, Hopagen 513, Hop­poshis­komandan 154, ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng