» Kategori : Sejarah

Perang Dipanegara Taun 1825-1830 Miturut Penulis Eropah lan Sastra Babad

Sawatara taun sawise Sultan Hamengku Buwana I (1755-1792) murud ing kasidan jati, garwa padmi Gusti Kang­jeng Ratu (GKR) Ageng banjur ora lenggah ing lebet Kraton Ngayogyakarta maneh, nanging manetep ing puri Dalem Tegalreja ing desa Tompeyan sakulon Kali Winanga, udakara 5 kilometer salor kulon Kraton Ngayogyakarta. Wiwit kuwi garwa pra­mes­wari kasebut kawentar sinebut Gusti ... Sapepake

Cuplikan Sejarah: Bupati Madiun Raden Rangga Prawiradirja III Pahlawan Apa Pemberontak?

Wiwit taun 1795 Raden Rangga Prawiradirja III lenggah minangka Bupati Madiun kang kabawah Kasultanan Nga­yog­yakarta. Raden Rangga Prawiradirja III iku marisi lan nerusake tanggungja­wabe minangka panguwasa ing Madiun nggumanteni ingkang rama Raden Ma­ngundirja utawa Raden Rangga Prawira­dirja II (1784-1790). Dene Raden Ma­ngundirja iku kang nggumanteni ingkang rama ... Sapepake

Niti Laku Babad Pangeran Dipanegara (3/Tamat)
Ana ing Sambirata Kaya Pandhita Sambirata sing saiki digabung dadi Banyurata, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo, gabungan saka Banyume­neng lan Sambirata, wewengkon kang wigati tumraping Pangeran Dipanegara. Ing kene, panjenengane mbangun pa­dhepokan ana lemah ing tengah-tengahe Kali Serang (anakan Kali Progo), cedhak Banyumeneng, Banyurata Nanggulan. Sa­najan padhepokane ... Sapepake

Niti Laku Babad Pangeran Dipanegara (2)

Cukur Gundhul Ngluwari Ujar Ing wulan Juni 1826, pasukane Dipa­ne­­­gara kalah ing Pleret. Jenderal De Kock banjur nyerbu Dekso. Nyerang menyang  Dekso iki dipimpin dening Letnan Jenderal Van Geen. Saka sisih kidul ana 500 prajurit saka Ngayogyakarta, punggawa kraton Pangeran Panular lan Murdaningrat, kanthi komandhan pasukan yaiku Kolonel Cochi­us, 83 pasukan. ... Sapepake

Niti Laku Babad Pangeran Dipanegara (1)

Dijenengi ’Pasukan Bulkiya 73’, Blusukan Neng Kulon Progo Sawetara wektu kepungkur di­adani niti laku, napak tilas perjuwangane Pangeran Dipanegara, mligine ing  we­wen­gkon Kulon Progo Ngayogyakarta, dipimpin dening R Roni Sodewo Ketua Patra Padi (PaguyubanTrah Dipanegara). Sing melu niti laku - klebu PS - dijenengi ’Pasukan Bulkiya 73’. Ana ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Candhi Dengok Semanu Papane Sinuhun Brawijaya Ngenggar-enggar Penggalih Tumanduke urbanisasi sajake durung akeh pengaruhe marang Padhukuhan Dengok Lor bawah Desa Pacarejo, Semanu, Gunung Kidul. Swasana karang padesan isih kenthel. Asri katuwuhan sawernane uwit wana sarta tanduran pambudidaya ulah patanen. Dalan tengah dhusun wis kaambah aspal, sanajan mung ciyut. Nuju mangsa rendheng, ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN