» Kategori : Sejarah

Mesjid Agung Ngayogyakarta & Pathok Negara (3):
1. Mesjid Pathok Negara Mlangi Mesjid Pathok Negara Mlangi du­munung ing Pedhukuhan Mlangi, Kalu­rahan Nagatirta, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, udakara 6 km ing salor-kulon Kraton Ngayogyakarta. Ma­deg ing tanah kraton (paringan dalem) kang tebane udakara 1.000 m2. Wangu­nan mesjid dumadi saka liwan (ruwang utama) ukuran 20x20 m2, serambi ukuran 12x20m2, ruwang ... Sapepake

Mesjid Agung Ngayogyakarta & Pathok Negara (2):

Blumbang lan Tratagrambat Ing jaman awal ngadege, jejering Mes­jid Gedhe Ngayogyakarta biyen di­pepaki blumbang kang ngubengi surambi mesjid kanthi jembar 8 meter lan jerone 3 meter. Pigunane minangka reresik (sesuci, wudu) nalika ana kawula bakal mlebu mesjid. Ing sawetan Surambi sisih tengah ana wangunan kaya lurung kang lempeng mangetan tekan lawang regol, aran tratagrambat. ... Sapepake

Mesjid Agung Ngayogyakarta & Pathok Negara (1):

Dibangun 18 Taun Sawise Adeging Kraton Ngayogyakarta Mesjid Agung ing Nagari Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat iku mujudake mesjid yasan dalem Kangjeng Sultan Ha­mengku Buwana I (1755-1792). Adeging mesjid ora bisa uwal karo papan padunu­ngane sing aran kampung Kauman. Sebab kampung Kauman pancen sengaja dibangun minangka ganepe Mesjid Gedhe Ngayogyakarta. Kampung Kauman uga ... Sapepake

Riwayate Para Adipati Pakualaman (3/Tamat):

KGPAA Paku Alam VIII Lenggah Minangka Gubernur DIY 8. KGPAA Paku Alam VIII (13 April 1937-11September 1998) KGPAA Paku Alam VIII miyos ing Yogyakarta tanggal 10 April 1910 kanthi asma timur RMH Sularso Kunto Suratno. Panjenengane nindakake pamulangan kanthi sekolah ing Europesche Lagere School, Christelijk MULO, AMS B Yogya­karta, lan Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi ... Sapepake

Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (19/Tamat)

Engga Tingalan Jumenengane kang kaping 8 dhek taun 2012 kawuri, PB XIII Hangabehi isih miyos tinangkil, lenggah dhampar kencana madhep mangetan ing satengahe Pendapa Sasana Sewaka. Para rayi, kadang sentana, lumebere para abdi dalem andher ngabyantara marak sowan ngebaki bang­sal Paningrat sarta sineksenan tamu- tamu sedhahan kinur­mat, panjenengane nyekseni pagelaran beksan pusaka ... Sapepake

Lelampahane Sinuhun PB XIII Hangabehi (18)

Apa mula buka kang satemene nganti PB XIII Hangabehi keduga malik tingal? Pawadan arep nyawijekake maneh kadang-kadang putra-putrine suwargi ramane, PB XII, sing wis 8 taun crah pancen bisa dipahami. Nanging apa ora ana niyatan seje saliyane kuwi sing rinasa angel diwedharake sacara terus terang? Kepengin uwal saka dominasine Gusti Moeng, umpamane. Kudu diakoni Gusti Moeng mainake peran ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!