Indonesia Junior Soccer League; Ndhedher Bibit Nasional

Anyar Katon, Flash, Olahraga - Posted by on April 23, 2013


Kanggo kang kawitan turnamen Indonesia Junior Soccer League 2013 digelar ing Lapangan Bal-balan Japanese Club Sentul City. Acara kang disengkuyung dening PT Sentul City Tbk iki digelar jroning upaya golek bibit-bibit anyar pemain bal-balan nasional.

“Bal-balan wis nyita kawigatene masyarakat lan mujudake olahraga paling disenengi dening masyarakat Indonesia lan dunia. Indonesia Ju-nior League Sport bebarengan kla­wan PT Sentul City Tbk, nganakake ajang kompetisi umur-umuran remaja kang kebak kualitas” ujare Dede Su­priyadi, ketua kompetisi mentas iki.

Turnamen iki dianakake suwene 8 minggu lan dieloni 64 tim saka 32 Sekolah Sepak Bola umur 10 lan 12 taun, kang diajab mengkone bisa nga­silake atlet mumpuni ing babagan olahraga bal-balan.

Ditambahake dening Dede, kanthi bandha pengalaman lan kawruh ing ba­bagan kompetisi bal-balan umur yunior, Indonesia Junior League Sport ngajab bisa aweh kontribusi positif lan kanthi lang­sung melu cawe-cawe jroning ndan­dani fundamental pembinaan bal-balan wiwit umur isih cilik lumantar kompetisi kang terus-terusan.

“Mula kuwi kita mbutuhkan support saka pehak katelu kanggo nyuksesake ke­giatan iki. Kita matursuwun banget ma­rang PT. Sentul City Tbk kang melu nyeng­kuyung kegiatan iki lan ngajab tur­na­men iki bisa ngasilake bibit enom kang nduweni potensi ing mangsa tembe” jlen­trehe.

Ing kalodhangan kang padha, Hendra Harsono, perwakilan saka PT. Sentul City ngandhakake, panyengkuyung kang di­we­nehake pehake ditindakake jroning wu­jud nyedhiyani fasilitas sasuwene tur­namen.

“Visi lan misi turnamen iki nduweni aji kang positif lan slaras klawan kawicak­sanan perseroan kanggo nyengkuyung kegiatan kemasyarakatan. Diajab luman­tar turnamen iki, masyarakat bakal luwih ngenal perusahaan kita saengga bias ning­katake brand awarness ing kalangan masyarakat ngakeh” tambahe. (d)***