Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Riyaya Gak ggoreng Kopi

RIYAYA pancen wis mungkur. Nanging apa sing dilakoni ing dina riyaya kasebut isih nabet ing atine Bandono. Wis nyoba ... Sapepake

Cerita Sambung

Kedlarung (19)

Wong-wong yen ngundang Mbah Kelor, jalaran omahe dikupeng wit kelor. Panggo­nane rada mencil, umur-umurane ... Sapepake

Cerita Rakyat

Tresna Mawa Bebana (14)

Bareng  sadhar  saka  impene, otot bebayune Sudar kaya dilolosi merga ngimpi apa ora ngono ... Sapepake

Alaming Lelembut

Dhemit Pundhen

Kena PHK kanthi tembung besutan “pensiun” saka pe­ru­sahaan farmasi ing Bogor, Gunadi terus mulih ... Sapepake

Padhalangan

Prabu Gendrayana Lengser (1)

Hanenggih kang kocap minangka purwaning carita, negari pundi ta ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji, ... Sapepake

Apa Tumon

Lho, Bali Mulih Maneh?

Diapusi Debt Colector  Mbak L sing ora liya mbakyuku dhewe, kapesan diapusi  juru tagih  ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang diarani gagah prakosa kuwi dudu kang awake gedhe lan kuwat, nanging wong kang bisa ngendhaleni emosine nalika nesu

Klik

ISTANA MALIGE

Istana Malige utawa Kamali ndhisik mujudake palenggahane Sul¬tan Buton. Sing unik, istana iki dibangun tanpa paku utawa tali babarpisan kanggo nyambung kayune. Nanging mung kanthi nggathukake siji lan sijine wae. Senajan mangkono, istana iki tetep bisa ngadeg jejeg ing sandhuwure pondhasi watu kang disebut Sandi. Unike maneh, sandi ksb uga ora dipendhem, nanging mung diseleh ngono wae ing ndhuwur lemah. (d/ist)***

Pethilan

Status WNI Arcandra Tahar dimasalahake

Ujar ngakeh, kejujuran wiwitane kabecikan

Reshuffle jilid II, Sri Mulyani lan Wiranto paling dipercaya

Kita gampang percaya mesisan gampang gela

Dhuwit asile kejahatan nar¬koba kudu dirampas

Aja kaya biyasane, didum…