Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Aku adhimu

Hawa seger mangsa rendheng esuk kuwi kaya-kaya nyengkuyung para among tani  anggone sengkut ... Sapepake

Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (7)

Mung iku kang kawetu saka lambene Mursid, gulune kaya kesumpelan gombal satemah ora bisa omong luwih akeh. ... Sapepake

Cerita Rakyat

Dyah Kartikani (11)

Parandene pameca bab tekane paraga linuwih kang kapindho uga ora kinawruhan dening wong sanegara. Sauntara tuwuhing ... Sapepake

Alaming Lelembut

Dhemit Ayu Nuntun Asu

Wiwit taun 2010 aku wis ora nyambut gawe aneng kantor swasta maneh. Aku nekuni gaweyan liya sing jumbuh karo hobbyku, ... Sapepake

Padhalangan

Pandhawa Mukswa (1)

Swuh rep data pitana, anenggih negari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji adi linuwih dasa sepuluh ... Sapepake

Apa Tumon

Ngapusi

Ngapusi   Kaya padatan pendhak Rebo kapisan/pertama saben sasine penulis oleh tugas mengampu ibadat lan ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….