Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Godhong Gedhang Raja Awak

Ing tengahe peteng lelimengan, mbarengi karo sisa-sisa tumetese udan, keprungu  wong grenengan ana pinggir ... Sapepake

Cerita Sambung

Kedlarung (10)

Bleger apadene polatane Rusmi tansah kagawang-gawang. Mundhak ayu, penganggone sar­wa resik lan tumata. Gelang ... Sapepake

Cerita Rakyat

Tresna Mawa Bebana (5)

Telung sasi suwene Jaka Lelana bingung nemtokake pilihan. Dheweke ngrumangsani wong tuwane sakloron nggone nresnani ... Sapepake

Alaming Lelembut

Dolanan karo Lelembut

Bocah ngarit iku saben dina ana sawah pategalan golek pakan kanggo ingon-ingone. Kewan sing adate diopeni ana desa iku ... Sapepake

Padhalangan

Gathutkaca Krama (1)

Swuh rep data pitana, anenggih nagari pun­di ta ingkang yogya minangka pambu­ka­ning kandha. ... Sapepake

Apa Tumon

Dhasar Pikun

Watu Akik Nalika usum-usume watu akik anyaran, ndilalah kebeneran Bapak-ku renovasi paving latar diganti ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Samubarang kang ora diwiwiti kanthi niyat becik mesthi bakal ndadekake keblubuk

Klik

TADARUSAN ROMADLON

Para santri ing pondhok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah maca Al Qur’an padha melu tadarus kang dianakake kanthi massal ing Medan, Sumut. Kegiyatan tadarusan kang dileksanakake kanthi ajeg ing wulan Romadlon ngene iki dieloni dening ewonan santri. (d/ist)

Pethilan

Bab calon Kapolri, Jokowi banget ngati-ati

Merga ana jenenge Budi ...

Kolonel TNI AD nyebarake dhuwit palsu kualitas dhuwur

Pangkat dhuwur, eman morale endhek

Wapres sumelang rega-rega bisa mudhun sadurunge riyaya

Wapres sumelang, rakyat saya ngengleng