Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Dina Sesuk kang Endah

Bis saka Jakarta iku ora pati rikat nalika ngambah dalan Semarang-Solo ing Tuntang. Udane ngre­cih. Mendhung klawu ... Sapepake

Cerita Sambung

Kedlarung (15)

Nalika nglilir sirah krasa abot, weteng muneg-muneg kumudu mutah. Nglirik jam wis jam lima ku­rang seperapat. ... Sapepake

Cerita Rakyat

Tresna Mawa Bebana (10)

“Rungokna kabeh bae, aja pisan-pisan wani nerak angger-anggere pesantren kang dakesuhi iki. ... Sapepake

Alaming Lelembut

Macan Dhanyangan

“Mas, kula sareng dugi kilen kreteg mrika nggih?” cluluke wong wadon sing diprangguli Sangkrah ing lurung ... Sapepake

Padhalangan

Gathutkaca Krama (6)

Gantya kang winuwus,  kang minangka sambunganing carita nora kaya gumelaring Kasatriyan Jodhipati ya ... Sapepake

Apa Tumon

Ompong Mungsuh Jadah

Ompong Mungsuh Jadah Kira-kira jam 8 esuk Pakdhe Har­na nuntun putune sing lagi na­ngis nggriyeng. Ditakoni ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang saya sibuk mikirake kabagyane liyan, mula dheweke bakal saya dibagyakake Gusti Allah

Klik

MANCING CARA SRILANKA

Mancing kaya ngene iki wis lumrah ing distrik Galle, Srilanka. Nelayan-nelayan ing kene lungguh ing sandhuwure kayu kang diarani petta kang ditalekake ing cagak. Cagak kuwi dhewe diencepake ing sela-selane watu karang. Salah siji tangane gocekan cagak, dene tangan liyane nyekeli walesan. Oleh-olehane iwak banjur disimpen ing tas plastik kang digantung ing bangkekan utawa ing cagak. Wani nyoba? (d/ist)***

Pethilan

Golkar usul jeneng loro calon menteri

Mangsane dagang sapi!

PKB ora nggape anane reshuffle

Ah, paling-paling mung ethok-ethok….

16 ewu pekerja Tiongkok mle¬bu RI

Pekerja kita, mlebu omah alias dadi pengangguran