Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Tamu

Pawiwahan kanggo mahargya palakrama putrine Pak Bagyo sing wuragil iki bakal diadani kanthi tata cara kang ... Sapepake

Cerita Sambung

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (13)

Ngancik taun 1955, kahanan ekonomi bobrok. Akeh warga urip kecingkrangan. Larang pangan an­jrah ing ngendi-endi ... Sapepake

Cerita Rakyat

Ontran-ontran Ki Anggasuma (5)

Ora gantalan sasi ndilalah Rumbana bisa ketemu Nyi Kruwut kang wektu semana memba-memba dadi buruh ngundhuh ... Sapepake

Alaming Lelembut

Nggendhong Cina Tuwa

Ing tengah wengi iku hawa ing emplasemen Stasiun Tugu Yogya­karta atis. Udan wiwit so­re durung mendha. ... Sapepake

Padhalangan

Parasara Krama (4)

Sailange buta loro iku, du­madakan ana dewa loro kang nyedhaki Ki Dasa lan Durgandini. Kang den ce­dhak­i ... Sapepake

Apa Tumon

APA Tumon 01 / 2017

Plesetan Jeneng Desa   Ana dhaerahku, ing Kabupaten Temanggung ana jeneng Desa sing awit biyen tekan ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!