Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Tresna Lingsir Sore

Sekolahan isih sepi nalika Niken tekan parkiran. Pancen isih esuk, durung ana setengah pitu. Biyasane kanca-kanca guru ... Sapepake

Cerita Sambung

Kedlarung (3)

Wis dadi paugeran, tumrap pegawe anyar sing durung ngancik patang taun, durung dipa­lilani omah-omah. Nanging Dias ... Sapepake

Cerita Rakyat

Panjalmane Krajan Seluman (5)

Nalika Raden Banjaransari mlebu kraton, Dewi Murdaningrum kamitengge­ngen sumurup kebagusane. Ratu widadari kuwi ... Sapepake

Alaming Lelembut

Macan Siluman

Nuju sawijining bengi Parsudi, si maling julig, arep nggangsir omahe Taswilan ing Desa Ke­dhunglo. Nom-noman sugih ... Sapepake

Padhalangan

Sakri Krama (2)

Ing pagelaran njaba, Raden Setyakusuma nedya ndha­wuhake timbalaning naren­dra. Saka pangawene asta, ... Sapepake

Apa Tumon

Fitnah Bojo Loro Prastawa iki dumadi kurang luwih nembelas taun kepungkur. Yaiku nge­nani godrehe pilihan ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen miturutmu dheweke ora bisa dadi sahabatmu mula tinggalen wae, nanging ora perlu nganti mbok dadekake minangka mungsuhmu

Klik

FESTIVAL GUPAK LENDHUT

The Boryeong Mud Festival ing Korea Selatan mujudake festival adus lendhut. Tradhisi iki klebu anyar merga nembe diwiwiti taun 1998 kepungkur kanggo ngenalake kesehatan kulit kang bisa dirasakake saka lendhut kang akeh ngandhut mineral ing Boryeong kuwi. Suwene seminggu, wong Korea apadene turis asing padha seneng-seneng ing lendhut. Taun iki festival The Boryeong Mud bakal digelar sasi Juli mengko. (d/ist)

Pethilan

Fahri Hamzah madhakake na¬sibe kaya Steve Jobs

Ngomong ngono kuwi gara-gara non job!

Wis 15 taun, isih ana 33 bu¬ron lan pejabat kang katut BLBI ora diproses

Mbuh merga sing kawogan males utawa lali, apa gabungan kekarone

Reklamasi, nelayan duwe hak oleh saham

Faktane, sasuwene iki mung oleh surem