Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Asu Putih ing Wayah Bengi

Mulih saka kumpulan RT, Sabar banjur lungguhan ing ruwang tamu. Kagawa ha­wa sumuk sing bengi iki ora kaya ... Sapepake

Cerita Sambung

Lodan saka Segara Kidul (14)

Pawarta ngenani tiwase Hendarsa Prabancana cepet sumebar. Mitra karuh sing ngirim karangan kembang tandha asung bela ... Sapepake

Cerita Rakyat

Kidung Perenging Dieng (10)

Wengi saya nggremet nilapake laku. Hawa adhem ing perenging Dieng ngemuli pesang-grahan kang wus sawetara dadi papan ... Sapepake

Alaming Lelembut

Gunung Growong

Kabar ngenani gunung angker sing bisa nekakake memala wis dirungu dening warga sing mapan ana Desa Cukir lan ... Sapepake

Padhalangan

Anoman Buntung (5)

Wielingake mring lelakon kang wus kawuri, Raden Gathutkaca sumedhot atine. Nglenggana lamun lekase anggone ... Sapepake

Apa Tumon

Andhe-andhe Lumut

Andhe-andhe Lumut CRITA Andhe-andhe Lumut kuwi  wis kondhang banget, racake ... Sapepake

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben ujian jroning urip iki bisa ndadekake kita perih utawa luwih apik ...

Klik

MAKANI LELE

Kanggone sing duwe ingon-ingon lele, sesawangan kaya ngene iki ora gawe eram. Nanging kanggone sing ora duwe, mesthi bakal kaget ndeleng atusan kepara ewonan lele nalika diwenehi pakan sajak rakus wae. Nanging pancen mangkono yen iwak-iwak diwenehi pakan, ngumpul dadi siji, dhesek-dhesekan lan rebut dhucung oleh panganan. Dadi ora usah giris ya. (d/ist)

Pethilan

Bantuan kanggo kurban gempa ing pulo Sapudi ana masalah

Sabar, sabar, sabar…

Asian Para Games 2018: pestane para pemenang kehidupan

Sing awake sampurna nanging ko­rup kok gak isin ya?

Ora ana wektu ngolor pendaftaran CPNS

Ora masalah, para calo molor (da­wa) kok akale