Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Maling Aguna

Lukito jumangkah mlebu kantor. Lakune digagah-gagahake. Let sedhela pa­wongan cendhek lemu mawa tes­mak minus ... Sapepake

Cerita Sambung

Kunarpa ing Gerbong Pungkasan (3)

Wong lanang umur 25 taunan iku ketara bingung. Koper ireng ing ngarepe ditamatake. Sirahe setengah ... Sapepake

Cerita Rakyat

Kasiku Upataning Ibu (7)

Tandang trajange Klabang Ireng sakanca sajrone ngeret-eret bocah wadon-wadon Kalibening banget mirisake. Lakune milih ... Sapepake

Alaming Lelembut

Nini Dahuni

Wis telung sasinan iki pabrik krupuk kanthi tenger SLH lakune rada mendlap-men­dlip. Prodhuksine suda ... Sapepake

Padhalangan

Parasara Lair (4)

Buta iku nyembah nuli lumeng­ser, daya-daya metu njaba ngawe marang kancane pa­dha dene buta. Sing padha ... Sapepake

Apa Tumon

Eman Putu

Eman Putu  Kedadeyan iki durung suwe, kaya padatanku bar kerja resik-resik lingkungan ngaso medang neng ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ngomonga kanthi tembung-tembung kang becik, suwara kang alus nanging tegas, merga ora arang kita dibiji saka tembung lan tumindak nalika ngomong mau

Klik

NANAS UNIK

Durung suwe iki ing Sulawesi Utara ana woh Nanas kang wujude unik banget. Nanas iki dijenengi Nanas sanga, merga ana woh sanga kang nempel dadi siji. Sing siji gedhe dhewe, sing enem cilik-cilik ing perangan ngisor, lan ana loro maneh cilik-cilik ing perangan ndhuwur. Yanses Mantandatu, wong kang nduweni Nanas ksb ngandhakake woh kang unik iki ora kabentuk merga faktor alam, nanging merga bibite pancen kaya mangkono. Uripe luwih suwe nanging luwih ketel wohe. (d)***

Pethilan

Illegal fishing ngrugekake negara 270 milyar

Maling untung, negara buntung

Blog apus-apus CPNS saya nyusahake

Utamane tumrap sing wis kapu­san!

Kasus oplosan beras mawa subsidi, Bulog katone cuci tangan

Maklum, ben ora kelangan jaba­tan