Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Wis Embuh

Aku paes neng kamar sing wis disedhiyakake tuwan rumah. Instru-men lagu pambuka wiwit ke­prungu ngregengake ... Sapepake

Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (26)

Bareng eling marang Pangerane, praupane Sindhisari katon sareh. Kaya padatan nuli nyebar esem endah liwat lathine ... Sapepake

Cerita Rakyat

Kasudibyane kang Namur Laku (5)

Ing poncod desa ana kali kang cukup santer iline. Banyune bening kinclong-kinclong. Ya ing kono mau pawongan ... Sapepake

Alaming Lelembut

Macan Kembar

Langite mendhung, ora suwe maneh udane mesthi tiba. Mula arep lelungan rasane rangu-rangu. Apa maneh mantole wis ana ... Sapepake

Padhalangan

Sri Maha Punggung (5)

Patih Jakapuring sawadya bala campuh prang lumawan kewan-kewan sing gawe rusak pasawahan apadene pategalan ... Sapepake

Apa Tumon

Dhasar Bocah

Dhasar Bocah TAUN ajaran 2016-2017 iki putuku ana sing mlebu Taman Kanak-Kanak (TK). Umure 4,5 taun, ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane