Mitraku Saiman

Man cilik mula diwasa lan mudha

kuncup mekar

budi sarta pakartine beda karo barakane

 

Iman dadi wong

wong sing dadi nganti saiki

sekar ambabar

pribadi lan jati dhiri ngalela

bekti marang Pangeran

urmat marang wongtuwa asih marang sesama

 

Saiman wasis tur prigel tumandang karya

urip prasaja ora neka-neka

kerep kandha:

“aku bocah desa

embokku dodol dhawet ing wetan prapatan

bapakku tani setya tuhu marang tradhisi”

 

dheweke tau crita

wong sajagad iki sesama

ora mbedakake semat drajat apadene pangkat

ing ngarsa-Ne padha-padha umat-E

srawung ngiwa nengen munggah mudhun

vertikal horizontal integral

 

dhek wingi menehi kuliyah

mahasiswi lan mahasiswane padha nirokake critane:

“aku wong desa

embokku dodol dhawet ing wetan prapatan

bapakku tani setya tuhu marang tradhisi”

 

Saiman dhosen teladhan

blakasuta anake Mbok lan Pak Kartareja

Prof. Dr. M. Saiman Kartareja

ing kampus padha ngaturi Prof. Iman

dadi tuladha kanggo sesama

Wengi Sepi

Geguritan | Posted by | August 15, 2014

Kodhok ngorek ing tengah wengi Mahanani getering ati Wengi sepi ing perenging giri Ijen tanpa kanthi Ati iki nglangut tanpa tepi

Sapepake

Pepemut

Geguritan | Posted by | August 12, 2014

Emut… panjenengan rikala gogoh golek welut ing tengahe sabin kang kebak lendhut Emut… panjenengan sapunika dipun anut den

Sapepake

Apa wis jamane?

Geguritan | Posted by | August 8, 2014

apa wis wancine gurit-gurit sumlempit ing rak buku kebak lebu apa wis wancine tembang-tembang wis kumambang krembang-krembang kena playun

Sapepake

Dadia Guna

Geguritan | Posted by | August 4, 2014

Aku kudu ngadeg jegreg Kaya srengenge sing mencorongi bumi Kanthi sabar sareh, saben dina madhangke bumi Menehi angete kahuripan

Sapepake

Page 1 of 2812345...1020...Last »