Jaman Edan

donyane tansaya peteng

kalimput pedhut dhedhet lelimengan

rasane seseg ana jeron dhadha

ambegan dawa ora bisa

 

donyane jare tambah bawera

nyatane saya ora mingsra

jalaran saking akehing manungsa

kang padha kelangan tresna

tresna nyang pepadha

tresna nyang dalan padhang ilang

mung kari gambaran kledhang-kledhang

kabeh sarwa pating regemeng

kaya gendruwo neng pinggir keren

Lelakon Seragam Putih Biru

Geguritan | Posted by | April 20, 2015

Dina iki… Nalika aku mlebu ruwangan iki, Gegambaran crita kang kawuri Kaentha cetha, Kadya kipas ngawe-awe ing angenku Nali

Sapepake

Semplah

Geguritan | Posted by | April 13, 2015

Mitra Nelangsa ing Mungkid Rong puluh taun kepungkur Rikala kita prasetya ing ngarep na’ib Sliramu bakal setya mecaki ngaurip

Sapepake

Wus Tumekaning Janji

Geguritan | Posted by | April 8, 2015

Gendera putih ditalekake kayu neng ngarep omah keumlebet katiyup angin gendera putih kumlebet pratandha ana piyayi tilar donya taks

Sapepake

Adoh saka Takabur

Geguritan | Posted by | March 27, 2015

Dedonga marang Gusti Tinebihna sipat kalantur, Tansah eling yen urip kuwi anggendhong lali, Kepiye wae isih butuh sesamining titah.

Sapepake

Page 1 of 3412345...102030...Last »