Adoh saka Takabur

Dedonga marang Gusti

Tinebihna sipat kalantur,

Tansah eling yen urip kuwi anggendhong lali,

Kepiye wae isih butuh sesamining titah.

Eling wae yen surjan bisa agawe kemaki,

Blangkon sing tumempel bisa ketempelan

sipat takabur,

Dodot sing diagem pancen nambah kawibawan,

Ananging bisa uga nglalekake sing angagem.

Rikala ngagem rasukan,

Kuwi nutupi isin,

Dudu malah nambahi isin,

Amarga gedhene sipat pamer.

Beskap dijunjung adate sing agung,

Dudu nggambarake sipat adigung

Slop pancen dudu trompah,

Ananging ora duwe karep mbedakake trah.

Pangkat drajat kuwi amanat,

Bakal ditakoni tanggung jawabe,

Ora kanggo ngidaki liyan lan pethenthengan,

Tinebihna saka sipat takabur.

Ing Pucuk Rambut

Geguritan | Posted by | March 17, 2015

kangenku dak bundheli ing pucuk rambut nalika jangkahing sikil kelangan lacak sumilire angin ora nate nyebar kabar ngenani esem ngu

Sapepake

Sri Joyo

Geguritan | Posted by | March 10, 2015

Titisku… Tak ajap dadya titah tetes Daktitah kareben njangkah Sumrambah kanthi pangangkah Rahayweng rah sagotrah  

Sapepake

Udan Wayah Sore

Geguritan | Posted by | March 2, 2015

Udan…nggrejeh wayah sore Srengenge ilang sumunare Kamangka para kadang tani Isih nggarap sawahe Bocah-bocah malah padha bungah

Sapepake

Reroncen Kembang Palagan Ambarawa

Geguritan | Posted by | February 23, 2015

(Kagem sedulur sinarawedi (Alm) Prof. Leo Idra Ardiana)   Babar pisan ora dinyana yen tekan palagan. Satriya pinunjul melu berjua

Sapepake

Page 1 of 3312345...102030...Last »