Sewelas Taun

Telung puluh taun kepungkur wisma ngarep kuwi katon endah lan asri

Resik gumrining padhang kena sunaring surya

Esem lan guyu tansah keprungu

Kebak penggayuh endah mangsa kang bakal teka

 

Kupu-kupu miber sesliweran

Mencok ing kembang kang kebak ing taman

 

Nanging sewelas taun kepungkur

Wisma kuwi katon surem, sepi lan adhem

Sang surya sajak abot nembus temboking wisma

Esem lan guyu kaya ilang ketutup pedhut

Ana tenaga rosa kang mahanani wisma kelangan jiwa

Tenaga rosa kang diarani angkara murka

 

Ah…nanging jebul isih ana semburat sunar surya ing wisma kuwi

Kang lumebu metu sela selaning jendela ati

Arepa sithik ora sumunar padhang njingglang

Nanging cukup kanggo nyunari perangan perangan wisma kuwi

Saengga wisma isih bisa sumunar mindrip

Nanging kupu-kupu isih tansah mara

Mabur sesliweran ing sakiwa tengene wisma

 

Sunar surya mindrip iku kang tansah ngupaya

Supaya wisma tansah kena surya

Saengga esem lan guyu keprungu maneh

ing wisma

 

Urip pancen kudu dilakoni ora bisa diendhani

Surya kuwi kudu tansah sumunar ing wisma

Nganti kupu-kupu kuwi bisa mabur mandhiri

Manjilma dadi kupu diwasa kang edi peni

Mabur kanthi kinubel hidayah lan berkahing Gusti

Mawar Jingga lan Kupu Biru

Geguritan | Posted by | July 15, 2014

Nalika semana….. Kupu biru siyaga necep madune asmara Katungka tekane bremana Kang nunggal karep necep madune kusuma Ngreridhu

Sapepake

Selawe Taun Kepungkur

Geguritan | Posted by | July 7, 2014

Selawe taun kepungkur… Aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene Sasuwene iki ora nate ketemu… Sliramu wis beda ora kaya biyen Nalik

Sapepake

Gethek lan Prau

Geguritan | Posted by | July 4, 2014

Gethek pring, miring-miring keli ing kali Natap padhas, kecanthol carang Isih tetep keli tumuju bengawan Angger ora putung satange

Sapepake

Kemuning Gunung

Geguritan | Posted by | June 30, 2014

Puspa kemuning gunung lagya megar nyebar ganda arum Aweh lejar wardayaning akathah kang nandhang seseg jaja Ngusap pepeteng kang manji

Sapepake

Page 1 of 2712345...1020...Last »