Gurit Panglipur

-   Sicilia kadang kinasih

Iki ana kidung temlawung…nalika…

Candra-kala melu bela-rasa

Iba bungahe para malaikat suci,

Lamun ndika bisa legawa lan sabar narima

Istingarah nyawijekake…

Abote panandhang Gusti Yesus nganti seda kapenthang?!

 

–   Widyastuti kadangku sinarawedi,

Endah pungkasan wektu,

Donga pangestu saka Ibu…Bapa lan sanak kadang,

Yekti numusi sawegung,

Ancase rancangan Gusti..

Sing Maha wikan lan welas asih,

Tumanduk marang titah sawantah.

Usada dokter, perawat lan paramedis liyane…

Tembene cinathet dadi sejarah,

Ing RSUD Dr. Kariadi mapane tetirah!!!

Cemara Natal

Geguritan | Posted by | January 20, 2015

Cemara natal gawe eraming panyawang Kedhep tesmak nalare durung mulur marang gebyar Pepethan lintang-lintang salju kapas dadi crita

Sapepake

Sak Pungkurmu

Geguritan | Posted by | December 17, 2014

Sasurute Sang Ywang Arka Ora krungu ocehing kukila Embuh…, yen wus padha kemba Wanci jumedhuling purnama Adhuh…, tumlawung i

Sapepake

Tuladha

Geguritan | Posted by | December 15, 2014

awakmu dudu artis, dudu pesinetron dudu bintang film sing byar saben esuk gawe gandem kanggo sing ora cekel gawe saben dinane aw

Sapepake

Terusna

Geguritan | Posted by | December 8, 2014

Gurit pangkur cinarita Barsubuhan rasa sih rada arip Tumuli nerusken turu Nganti meh byar raina Tangi turu age-age nyandhak sapu

Sapepake

Page 1 of 3212345...102030...Last »