Sak Pungkurmu

Sasurute Sang Ywang Arka

Ora krungu ocehing kukila

Embuh…, yen wus padha kemba

Wanci jumedhuling purnama

Adhuh…, tumlawung ing dhadha

Raga kang wus lamba

Den rasa, saya nalangsa

Imbane, lir pinilara

 

Binarung ruming kidung suci

Asung sasmita adi

Rarah…, ririh.., juwarehi

Ora lestari, kehing dumadi

Tan bisa den selaki

Owah gingsiring pesthi

 

Mampir ngombe…, bebasane

Amung sekar, sekar rinonce

Rahsa katrem, tekan semene

Tan kuwawi…,pasrah…sumendhe

Ombake asmara, tan sare

Nahan kang wus sumare

Oncat…jiwa ragane

Tuladha

Geguritan | Posted by | December 15, 2014

awakmu dudu artis, dudu pesinetron dudu bintang film sing byar saben esuk gawe gandem kanggo sing ora cekel gawe saben dinane aw

Sapepake

Terusna

Geguritan | Posted by | December 8, 2014

Gurit pangkur cinarita Barsubuhan rasa sih rada arip Tumuli nerusken turu Nganti meh byar raina Tangi turu age-age nyandhak sapu

Sapepake

Ayat-ayat Gusti Allah

Geguritan | Posted by | November 24, 2014

Nalika bun wayah esuk tumetes Mung suket, godhong lan kewan gegremetan kang atur syukur Manungsa wus kadhung ndengangak ngukur bantala Ng

Sapepake

Ka’bah

Geguritan | Posted by | November 14, 2014

Ka’bah Kairing assalamu’alaikum tak dhodhog korining atimu Tanpa kendhat tak aturke puji syukur ing ngarsane Illahi Robbi Si

Sapepake

Page 1 of 3112345...102030...Last »