Cakrawyuha

Lan ngertenana, Parikesit. Aku amung

ngitung wanci. Aku amung ngitung wayah

kang bebakal mahyakake pati. Ora bakal ana

pitakon. Iki amung gantining lelakon.

Manjing ajur ajer.

 

Pandhita seda nggawa pepesthen. Satriya mati

Nggawa tilas. Lan aku? Aku amung nyangking

Wewadi lan carita-carita kang saguh kokpapagi

Ing ngalam impi.

 

Mula elingana wongabagus. Pati iku amung dalan.

Tanpa pituduh. Tanpa pratandha.

Kesingkur

Geguritan | Posted by | October 20, 2014

Sobat, dhadhamu kang wis aking jantungmu kang wis gosong atimu kang wis arang kranjang soroting mripatmu wis suwung uripmu ta

Sapepake

Sugeng Ndalu

Geguritan | Posted by | October 13, 2014

Sugeng ndalu nimas Kepareng ngaras rikma mawi asmara Mugia dados dongeng ingkang muspra Awit sedaya sampun kalajeng kula sambati Supados

Sapepake

Dolanan

Geguritan | Posted by | October 10, 2014

Urip kaya lagi dolanan Ana menang, ana kalah Ana bungah, ana susah Nanging saiki donya sarwa kuwalik Dolanan kaya lagi urip O

Sapepake

Angele Dadi Satrya

Geguritan | Posted by | October 3, 2014

Jare satriya kuwi… ora wedi kelangan sandhangan sabab sandhangane satriya mung iman jare satriya kuwi ora lumuh amarga satriya

Sapepake

Page 1 of 3012345...102030...Last »