Mliwis Putih

pengin rasane isa mabur kaya sliramu

mardika tetembangan ing awang-awang

ngudhal sakabehing sanggan

sinambi nglaras wiramane alam

pengin rasane bisa mabur kaya sliramu

gegojegan klawan ngrembuyunge gegodhongan

ngresepi endahe woh-wohan

ganti pencokan, mlumpat saka pang siji menyang

pang liyane tanpa ana sing kagelan

pengin rasane bisa mabur kaya sliramu

nanging swiwiku sing sesisih isih pepes

nyimpen rasa perih

nganti seprene durung pulih

Nawala Kanggo Bung Karno

Geguritan | Posted by | September 16, 2014

Bung… Jenengmu cinathet nandhes ing lembaraning sejarah bangsa iki Jeneng kang prasaja Nanging bisa gawe giris miris kolonialis I

Sapepake

Mawar Abang Dadi Pangeling-eling

Geguritan | Posted by | September 10, 2014

Ing Wayah Iki… Manuk ocehan padha saut-sautan ngumbar swara Kaya rasa ing rasaku sing dak rasakake Kang eling jaman semana mawar dak se

Sapepake

Sing Nyata lan Sing Ngayawara

Geguritan | Posted by | September 2, 2014

Manuk dhandhang menclok wuwung karo nggandhang Ngobral tembang Maskumambang Manuk bence colat-colot mbale mbale nggawa crita ora ka

Sapepake

Mitraku Saiman

Geguritan | Posted by | August 22, 2014

Man cilik mula diwasa lan mudha kuncup mekar budi sarta pakartine beda karo barakane   Iman dadi wong wong sing dadi nga

Sapepake

Page 1 of 2912345...1020...Last »