Selawe Taun Kepungkur

Selawe taun kepungkur…

Aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene

Sasuwene iki ora nate ketemu…

Sliramu wis beda ora kaya biyen

Nalika isih nganggo busana warna putih biru

Ing dalan kene selawe taun kepungkur…

Ana crita kang endah ing warna…

Saiki…aku lan sliramu linambaran rasa kangen

Nanging…

Kabeh kuwi amung aneng jroning alam pangimpen…

Gethek lan Prau

Geguritan | Posted by | July 4, 2014

Gethek pring, miring-miring keli ing kali Natap padhas, kecanthol carang Isih tetep keli tumuju bengawan Angger ora putung satange

Sapepake

Kemuning Gunung

Geguritan | Posted by | June 30, 2014

Puspa kemuning gunung lagya megar nyebar ganda arum Aweh lejar wardayaning akathah kang nandhang seseg jaja Ngusap pepeteng kang manji

Sapepake

Anggerku….

Geguritan | Posted by | June 23, 2014

Ngger, Biyung nyuwun ngapura Ora bisa dadi biyung kang sampurna Ora bisa nglegakne atimu Ngger, Uripku kebak kaluputan Ngi

Sapepake

Bebaya Teka Samangsa-mangsa, Bilahi Teka Sawanci-wanci

Geguritan | Posted by | June 19, 2014

nalika Bantul DIY apadene tlatah-tlatah sacedhake uga kang rada adoh kae ditrajang lindhu prakempa lesus prahara diobrak-abrik diow

Sapepake

Page 1 of 2712345...1020...Last »