ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)

Kowe kudu padha ngerti

Ora ngene sing dijaluk

Kersane bapak padha kaya kancane

Pandongane ibu uga sing sampurna

 

Nanging…

Kupingmu ora bisa krungu

Ilatmu kaku ora kumecap

Tanganmu mung saderma geganep

Donya iki amung duwekmu

 

Apa salahmu yen tetep lair

Gusti Allah ora nate luput

Anggone nyiptakake manungsa

Amung kowe digawe beda

 

Kurang nanging luwih

Kowe lan aku kudu ngerti

Sapa aku, kowe, lan dheweke

Kabeh iku padha ing ngarsane Gusti

 

Inklusi iku sebutanmu kang permati

Sekolahmu padha karo aku

Ora mbang cinde mbang ciladan

Ayo gumregah tumata ngadhepi atose jaman

Epring Padha Epring

Geguritan | Posted by | June 22, 2015

epring padha epring pelem talijiwa nyandhing padha nyandhing gembolanmu apa epring padha epring pelem pelem santog nyandhi

Sapepake

Abyor

Geguritan | Posted by | June 12, 2015

Lintang-lintang sumunar ing tawang Jejogedan grambyang padhang Kaya urip-uripa Kaya duwea nyawa Kelap-kelip kaya iya-iyaa Kay

Sapepake

Sawah-sawah Babadan

Geguritan | Posted by | June 8, 2015

(Kagem Bu Guru Kristy Pensiunan Guru ing Babadan)   Pinggiring sawah Babadan. Ijo tanpa wates Pekarangan jembar, kekayon mager

Sapepake

Kuncup mawar sagagang

Geguritan | Posted by | May 18, 2015

Kuncup mawar sagagang puspita endah arum angambar megar semarak ngrenggani bumi iki eman thukul ing grumbul peteng lelimengan ka

Sapepake

Page 1 of 3512345...102030...Last »