Geguritan-geguritan

geguritan kuwi ya geguritan

geguritan apik ya geguritan

geguritan elek ya geguritan

geguritan eleking elek

geguritan apiking apik

ya mung ngono bae

mulane aja leren

anggone nulis

aja kendho aja nglokro

anggonmu nulis geguritan

geguritane para penulis pengarang pujangga

pujangga linuwihing pujangga

ya mung ngono kuwi jenenge

geguritane Sutiman klas papat SD iya

geguritane Endhang Sulastri cah klas wolu SMP

dudu liya jenenge

geguritane wong dodol bakso kulon kono

ya diarani ngono

lha njur apa piye terus

terus terus terus bae

ngrungokake ngrembug maca lan nulis

geguritan

wis

Sumiliring Angin Padesan

Geguritan | Posted by | July 27, 2015

Trecep-trecep krasa adhem rumesep ing ragaku Angin midit nambahi rasa Swara ocehing manuk Jago-jago padha kluruk Sesautan &nb

Sapepake

Guritan

Geguritan | Posted by | July 13, 2015

guritanku anggurit langit cumlorot tumiba ing arcapada dadi sabda   ora marga kurang pegaweyan aku nulis guritan akeh si

Sapepake

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)

Geguritan | Posted by | June 29, 2015

Kowe kudu padha ngerti Ora ngene sing dijaluk Kersane bapak padha kaya kancane Pandongane ibu uga sing sampurna   Nangin

Sapepake

Epring Padha Epring

Geguritan | Posted by | June 22, 2015

epring padha epring pelem talijiwa nyandhing padha nyandhing gembolanmu apa epring padha epring pelem pelem santog nyandhi

Sapepake

Page 1 of 3612345...102030...Last »