Reroncen Kembang Palagan Ambarawa

(Kagem sedulur sinarawedi (Alm) Prof. Leo Idra Ardiana)

 

Babar pisan ora dinyana yen tekan palagan. Satriya pinunjul melu berjuang

Ora metung bandha lan nyawa. Kabeh mung mbelani kamardikan

Sing wis digegem lan bakal direbut maneh. Kusuma bangsa ora mundur

Abela mring nusa lan bangsa. Iki sliramu ing kene, ing Palagan.

 

Dumadakan teka sedulur sinarawedi. Suwe ora ketemu.

Tamba kangen pisah tetaunan. Saklereme ngasah jiwa raga.

Mertapa ana Rowoseneng. Nutup babahan hawa lan kridha.

Saiki ketemu dheweke. Mlaku munggah ing Bukit Maria

Mijeti Rosario ening sabdaning Ilahi. Nratap nyawang Rawapening.

Nyawang esem lan guyune. Sedulur sinorowedi.

Ing tengahing kebingungan. Dalan sing durung mesthi.

Kekupeng bukit-bukit Banyubiru. Kekupeng ing dalan simpang.

Guyune sedulur sinorowedi. Guyune nasib sing lagi surem

 

Ora tau digagas yen aku lan sliramu ngambah Palagan. Esuk iku.

Ngunggahi tataran bukit Maria. Diiringi musik soli Deo Gloria

Eseme esem guru tuwa. Luwih pantes lan wicaksana

Crita mbanyu mili bab pesisir. Lan sarang burung Karangbolong.

Bab kutha Jakarta lan Hotel Ambarrukmo. Liwat ing ati sepi

Tan rinasa, dhahar kanthi lahap restoran Orion. Musik Mantovani

Ngumandhang mung lamat-lamat. Kaya tipising tekad.

Jantraning laku mung sinamudana. Ora ana sing perlu ditunggu.

Cukup mung tekan palagan. Kuwi dalan sing pungkasan.

Udan Wayah Ketiga

Geguritan | Posted by | February 16, 2015

- Udan grimis salah mangsa, Nyandhet kapangku mulih desa Kamangka angin wis wanti-wanti Nalika mampir ing rompokku kanthi ngrerepa:

Sapepake

Crita Winih

Geguritan | Posted by | February 6, 2015

cepet! enggal tuwuh kang tinanem supaya gawe ati dadi ayem kanggo nyebar kabar menawa bumi kinasih tetep dadi dedalane ngauri

Sapepake

Warsa Enggal

Geguritan | Posted by | February 3, 2015

Kembang api maneka warna ing akasa Enom tuwa padha suka parisuka Mahargya warsa enggal Ananging…namung sak untara Para buruh p

Sapepake

indrayanti

Geguritan | Posted by | January 30, 2015

Mandeng sliramu Ing sandhuwure gazebo kang ngoyot kukuh Ing riak-riak samodra Kaya ngelingake kaelokanmu sing wis keperem Patlik

Sapepake

Page 1 of 3312345...102030...Last »