Kesingkur

Sobat,

dhadhamu kang wis aking

jantungmu kang wis gosong

atimu kang wis arang kranjang

soroting mripatmu wis suwung

uripmu tansah diburu kasepen

kumampul ing pangarep-arep,

ambyar….

 

Bedhil gagaraning nyawamu jaman perang

Putung mung kari crita

Tinulis ing kertas lungset

wis angel diwaca

jenengmu kasaput ing jaman semrawut

Kowe kesingkur.

Kebulet ing gubelaning kadhuhkitan

Kumambang baita tanpa nakhoda

Sobat, kowe mung kari crita

Sugeng Ndalu

Geguritan | Posted by | October 13, 2014

Sugeng ndalu nimas Kepareng ngaras rikma mawi asmara Mugia dados dongeng ingkang muspra Awit sedaya sampun kalajeng kula sambati Supados

Sapepake

Dolanan

Geguritan | Posted by | October 10, 2014

Urip kaya lagi dolanan Ana menang, ana kalah Ana bungah, ana susah Nanging saiki donya sarwa kuwalik Dolanan kaya lagi urip O

Sapepake

Angele Dadi Satrya

Geguritan | Posted by | October 3, 2014

Jare satriya kuwi… ora wedi kelangan sandhangan sabab sandhangane satriya mung iman jare satriya kuwi ora lumuh amarga satriya

Sapepake

Mliwis Putih

Geguritan | Posted by | September 19, 2014

pengin rasane isa mabur kaya sliramu mardika tetembangan ing awang-awang ngudhal sakabehing sanggan sinambi nglaras wiramane alam

Sapepake

Page 1 of 3012345...102030...Last »