Pangajap

Wis kadhung dakprepegi

Tumandang reh gegrayang

Ndhedher ajining jiwa rineksa

Ing tlatah pategaran

Kanthi pandulu

Ngeja kumelaning kukus dupa

Ana daya gumreget

Awit ing kana tinemu rasa

Ing kedhung banyu isih megung

Nglarah papaning kayuwanan

Mrepegi lampah tan baen-baen

Ngudi kinabul wenganing tawang

Ngambali rerangken lekasing laku

Sarta kang kinosekan katresnan

Ngrungkepi sabaya kewuh

Lepas saka panduwa lan panyakrabawa

Mengko samangsa pupus wis ngerak

Kalamangsane kudu angon wektu

Wis ora wayahe ngrenda crita lamba

Dina iki bali kaya wingi uni

Padangan-Bojonegoro, 2014

Cakrawyuha

Geguritan | Posted by | October 24, 2014

Lan ngertenana, Parikesit. Aku amung ngitung wanci. Aku amung ngitung wayah kang bebakal mahyakake pati. Ora bakal ana pitakon. Iki

Sapepake

Kesingkur

Geguritan | Posted by | October 20, 2014

Sobat, dhadhamu kang wis aking jantungmu kang wis gosong atimu kang wis arang kranjang soroting mripatmu wis suwung uripmu ta

Sapepake

Sugeng Ndalu

Geguritan | Posted by | October 13, 2014

Sugeng ndalu nimas Kepareng ngaras rikma mawi asmara Mugia dados dongeng ingkang muspra Awit sedaya sampun kalajeng kula sambati Supados

Sapepake

Dolanan

Geguritan | Posted by | October 10, 2014

Urip kaya lagi dolanan Ana menang, ana kalah Ana bungah, ana susah Nanging saiki donya sarwa kuwalik Dolanan kaya lagi urip O

Sapepake

Page 1 of 3012345...102030...Last »