Panggurit Tuwa

(pro J. Suwoyo)

 

aku lan dheweke ketemu wis padha tuwa

nalika ngestreni saresehan sastra

lan kongres basa Jawa

manunggaling rasa ngraketake pamitran

ora ketang beda asal usul lan agama

basa Jawa uripe kudu sinengkuyung

amrih sastrane tetep adiluhung

senajan jamane wis owah

gesehing panemu lan solah tingkah

nalika akeh wong Jawa sing rumangsa wis maju

nganggep basa lan sastra Jawa wis ora payu

ditinggal keplasing ilmu lan teknologi

panggurit tuwa kari nglenggana

mripat ora cetha lan energi wis suda

lumakune kaya keyong kudu nandhingi playune

menjangan

senajan tetep ora sranta

nginthil jangka lan jangkahe Suparto Brata

rasane megap megap sanajan tetep semangat

Simbah Kakung

Geguritan | Posted by | August 21, 2015

angka dina kang dimamah wus mambrah sapa bisa angetung wilangan petunge lambe nganti ndomble idu asat gurung kelet katambahan mata

Sapepake

Atmaja Bekti

Geguritan | Posted by | August 14, 2015

Lumingsiring surya padhang gya gumanti ratri Suket genjah sapepadhane wus nyawiji Winadhahan karung nuli katali Mak glogok banyu ge

Sapepake

Sekolahanku Wis Ora Edhum

Geguritan | Posted by | August 7, 2015

Sekolahanku saiki wis ora edhum Amarga wit-witan padha di tegori Diganti paving lan wesi Ana ing latar sekolahanku Wis ora ana t

Sapepake

Geguritan-geguritan

Geguritan | Posted by | July 31, 2015

geguritan kuwi ya geguritan geguritan apik ya geguritan geguritan elek ya geguritan geguritan eleking elek geguritan apiking api

Sapepake

Page 1 of 3712345...102030...Last »