Daya Gunane Adas Pulawaras

Anyar Katon, Jamu Gendhong - Posted by on November 15, 2011

Foeniculum Vulgare

Apa ta Adas iku? Miturut katerangane Profesor DR. Salim Lubis Mohammad
Abadi
ana ing Kitab Me­ngenal Apotik Hidup (Penerbit : TB Bahagia Pekalongan 1983) Adas iku ing ilmu Botani disebut Funiculum Fulgare. Gunane sarwa-sarwi adon-adon jamu.

Yen miturut informasine pakar jamu Jawa Soedarmilah Soeparto ana ing Kitab Jamu Jawa Asli (Penerbit Pus­taka Sinar Harapan Tahun 1999), Adas iku uga disebut Anethum Funiculum L. Ing dhaerah-dhaerah duwe jeneng maneka warna. Ing Sumatra disebut Das Pedas. Ing Minangkabau diarani Adeh Manih. Ing Sunda disebut hades. Ing Su­lawesi disebut Paapang, Paapas, Poro­tumu lsp.

Ing jaman modern kang wis tekan tataran Post Modern (POSMO) iki apa wae kang kumelip ing alam donya iki bisa dimodernisasi. Semono uga tanem tuwuh uga bisa dimodernisasi. Manut katerang­ane DR. Sue Davitson dkk ana ing E. Encyclopedia Sains, Penerbit Erlangga 2009, diterangake anane Modifikasi Gen.

Ing kaca 279 ana katerangan mang­kene. Tanaman pangan menyediakan makanan, sandang dan produk penting lainnya. Para petani memilih biji-bijian dan tanaman terbaik untuk ditumbuhkan pada musim berikutnya. Pembiakan selektif ini membuat tanaman mengevolusikan sifat-sifat yang diharapkan manusia. Misal mengharap biji padi yang lebih besar, namun prosesnya amat lambat. Agar prosesnya lebih cepat, tanaman pangan dapat diberi sifat-sifat baru secara lang­sung dari makhluk hidup yang lain jenis.

Contone, tanem tuwuh rong warna bisa dikloning. Taneman rong warna iku dithukulake saka sel kang dijupuk saka induk padha. Banjur dideleh ana ing sa­weneh Medium Steril kang sugih nutrisi. Metode iki disebut Mikropropagasi kang bisa ngasilake sel anyar.

Miturut katerangane Dr. Setiawan Dalimartha ana ing Kitab Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid I (Penerbit Trubus Agri Widya Tahun 2002 kaca 1) Adas iku ing istilah Botani uga disebut F. Offisinale All, Anethum Funicullum L. Adas iku klebu bangsane suku Appiaeace (Umbelliferae). Jeneng Simplisia: Funiculli.

Ana ing wilayah Anglo Saxon, Adas iku kalebu taneman kang gedhe kasiyate kanggo marasake maneka warna pe­nyakit. Ing Indonesia dibudidaya mi­nangka taneman sayur lan uga kanggo nambani penyakit. Taneman Adas iku bisa urip subur ing wilayah dataran rendah nganti wilayah kang dhuwure 1800 meter saka lumahe segara.

Adas iku bisa urip liar ana ing kebonan sarta ana ing alas. Sarehne Adas iku duwe kasiyat kanggo marasake penyakit, mula­ne Adas uga disengaja ditanem pola per­tanian. Adas klebu tanem tuwuh be­rumpun lan mawa tlutuh kenthel banget. Tanduran iki paling dhuwur 1,50 meter. Godhonge wangune kaya Dom, kem­bange majemuk, wangune kaya payung warnane kuning. Taneman Adas ngan­dhut minyak terbang, fenehon, zat paitan, D-Pinen, D-Alpha Felandren, kamfen, dipenten, anis keton lan metil chavicol. Ka­siyate, wijine kanggo tamba lara we­teng, watuk lumrah, watuk rejan, sari­awan, angel turu, haid ora teratur. Lenga­ne kanggo tamba asma, masuk angin lsp.

Lenga Adas iku asile teknik suling saka serbuk woh Adas kang wis mateng lan wis dipepe garing. Lenga Adas iku ana rong werna yaiku Lenga Pahit lan Lenga Legi. Loro-lorone iku kanggo obat-obatan, nanging uga ana kang kanggo bumbu masak. Wohing Adas ya bisa kanggo Corrigentia Saporis yaiku kanggo nambah sedhep lan nikmate saweneh camilan panganan.

Miturut katerangane Marah Maradjo dkk ana ing Kitab Tanaman Obat-obatan jilid 2 (Penerbit Karya Nusantara 1976) ana Adas kang arane Adas Niger. Dije­nengake mangkono sebab Adas iki asale saka Nigeria, Afrika Kidul. Adas Niger iki kang ana faedahe ya iku godhonge. Sebab godhonge ngandhut Minyak Astiri kang gunane kanggo ubarampen pijet lan urut.

Pulowaras iku uga sok disebut Pulo­sare. Miturut informasi saka Ir. Yuli Widyas­tuti Siswanto ana ing Kitab Tanam­an Obat Komersial (Penerbit Trubus Agri­widya 1997 kaca 72) ing istilah Botani, Pulowaras iku disebut Alycia Reinwardtii BL. Ing jaman globalisasi iki Pulowaras kalebu taneman langka. Sebab Pulowaras kang digunakake Babakan Kayu (Kulit Kayu). Akibate taneman Pulowaras dadi gampang rusak, sabanjure dadi punah.

Yen nandhang demam miturut resepe Soedarmilah Soeparto jamune Jawa Asli yaiku Blonceng, Adas, Pulowaras lan Madu. Blonceng diparut, Adas lan Pulo­waras digerus lembut lan disaring. Adon­an mawa takeran sacukupe, ditambah banyune jeruk pecel, diudheg rata, terus diunjuk. Sedina ngunjuk kaping pindho, sawise dhahar. (*)