Nuwuhake Tresna Budaya kanthi Sambang Museum Pariwisata
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 120 kali

Bocah zaman ndhisik, adate padha mangkat sekolah kanthi ati seneng, amarga kejaba bakal sinau uga kepengin ketemu kanca. Dene sabubare sekolah, yen ora kapatah ngrewangi rama biyung, bisa dolanan bareng sanak kadang utawa blayangan karo kanca-kanca. 

Yen ndulu ing wektu iki, bocah arep sekolah tas-e mbenthiyut, mangkate esuk mruput, kala-kala ana sing praene njepaprut. Ora liya jalaran ngrasakake sekolah minangka sanggan. Kudu bisa iki kuwi, kudu apal sakehing bab, lan kudu siyap nggarap samubarang kang ditugasake gurune.

Ora sethithik bocah kang anggone sekolah nganti sore, sanadyan ta isih SD. Mulih isih duwe PR saka gurune, banjur kudu sinau nyepakake kanggo dina bacute. Yen dirasa isih kurang trampil, wong tuwane ora wigah-wigih majibake anake melu les.

Mula, tumrap kulawarga sing putra-putrine saben dinane kaya mangkono, becike ajeg menehi kalonggaran ing dina prei. Kaya ta dina Setu lan Minggu. Saperangan sekolah yen dina Setu ana netepake muride mulih rada gasik. Malah ana kang dina Setu prei. Yen Minggu wis salumrahe padha prei. Ya ing wektu iki bisa digunakake kanggo ngenggar-enggar ati, amrih bocah ora spaneng.

Nanging, milih papan kanggo plesiran uga kudu migatekake bab paedahe. Yen bocah kerep diumbar ing mal, contone, kang nyedhiyakake maneka dodolan, ya kurang becik. Padha karo nuwuhake pradatan seneng tetuku sanadyan barang kang ora patiya perlu.

Salah sijine papan kang prayoga kanggo wisata yaiku museum. Amarga ing museum, bocah ora mung ngulatake koleksi barang kang edi peni. Nanging uga bisa tuwuh rasa mongkog lan tresna marang seni, budaya, lan pangajining bangsa.

Museum ing Dinas Pariwisata Banyuwangi bisa dadi jujugan. Sanadyan mung cilik, ing papan iki ana kreasi seni kang mranani. Kaya ta barang kuno kang mujudake piranti tetamba yaiku materai lan tablet. Uga ana kendhi susu sing ginawe saka lempung, patung beksan Gandrung Banyuwangi, busana adat, wayang golek, lsp. Kejaba saka iku, maneka bathik tulis khas Banyuwangi uga kapajang. Karan khas Banyuwangi, katitik saka anane motif “uling/oling”. Kejaba iku ana tiron barong utawa caplokan, lan isin akeh liyane.......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang cedhak karo GUSTI ALLAH, ora ateges wis ora duwe luh maneh.

Klik

KUBURAN NDHUWUR LEMAH

Masyarakat Dayak Benuaq nduweni cara unik jroning ngramut jisim kulawargane kang wis tilar donya. Yakuwi ora mendhem si mayit nanging dilebokake ing kothak kayu banjur digantung. Sawise mataun-taun, kothak mau banjur dibukak. Tengkorake banjur dilebokake ing kayu kang dicagaki. Umume, saben kulawarga nduweni kuburan dhewe-dhewe, ora dikubur ing kuburan umum. (d/ist)***

Pethilan

Ngatutake publik jroning ngrembug amandemen

Swara rakyat mung dibutuhake na­lika pemilu

Kompromi politik manthengi mawujude kabinet

Kuwi rak asil proses politik

Pulisi nlesih kelompok kang gawe rusuh demo

Pancen wis tugase