Taman Dewari Magelang, Pesona Wisata Kitiran
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 152 kali

Taman kang dumunung ing dhusun Kradenan Kalikuning, desa Baturono, kecamatan Salam, kabupaten Magelang, Jawa Tengah iki adohe watara 10 km saka Taman Wisata Candhi Bo­robudur. Ing bukakan kaping papat iki, Taman Dewari dikonsep dadi taman kitiran kang lagi sepisanan iki tinemu ing Indonesia. Taman iki uga dadi taman kitiran sing paling gedhe lan paling akeh wilangan kitirane sa-Indonesia. Ora kurang saka 10 ewu kitiran kang dipasang  ing sawah kang jembare nganti 4.000 m2. Ing satengahe taman uga dibangun kitiran gedhe mi­nangka icon Taman Dewari.

Taman nyuguhake spot swafoto kitiran maneka warna lan uga rinengga kembang matahari, taman iki instagramable banget. Persis swasana ing Eropa. Hawa anyep uga rumesep ing badan jalaran taman iki dumunung ing antaraning pesawahan. Se­sawangan kang nengsemake nalika kitiran padha kemitir mubeng ngganjret katem­puh angin banget nguja rasa seneng para pengunjung. Saliyane foto racake para pengunjung uga padha ngrekam video kang nuli diunggah ing lini medsos.

Manut katrangan saka pengelola, Beta Zainal Amirin (31), taman iki wiwitane di­konsep arupa taman bunga matahari. Mula bukane, ide gawe Taman Dewari merga saka hobbyne hunting spot selfie kang lagi ngehits. “Kula sakulawarga remen ndugeni panggenan ingkang narik kawigaten kagem foto. Lajeng gadhah gagasan damel spot selfie piyambak. Keleres tiyang sepuh gadhah lahan wonten ngriki, kejawi akses-ipun gampil sesawanganipun ugi tesih ala­mi, arupi sawah lan gunung kang mapan ing sapinggiring dhusun,” ature Beta.

Beta lan sisihane, Pramudhita Tungga­dewi (29) banjur nyulap sawah dadi taman kembang matahari. Anggone tuku winih ing laladan Tangerang banjur ditandur ing wulan November 2017. Manut Beta, tan­duran kembang matahari dipilih merga kalebu tanduran sing gampang pangupa­karane. Cukup ajeg disiram, dirabuk lan dibesiki sukete. Banjur ing Januari 2018, tanduran wiwit mekar kembange. “Kula nanem 8.000 iji taneman ing lahan 2.800 m2. Kangge jagan. wonten 2.000 iji mi­nangka cadhangan. Sekawit sawah na­mung ditanemi lombok kaliyan pantun,” pratelane karyawan sawijining BUMN ing Yogyakarta iki.

Sawuse mekar, Beta dibantu dening garwa lan bapa pamane, Nuryanto, nge­pyakake Taman Dewari. Jeneng Dewari dhewe asale saka jenenge putrine, Kairavi Isvara Zan Dewari (3). Pranyata konsep taman iki antuk panyengkuyung saka Pemdes Baturono. Warga uga diajak tem­bayatan kanggo ngelola Taman Dewari. Ana sing didhapuk njaga lawang loket tiket, parkir, lan petugas patroli sing ngawasi lan ngarahake pengunjung ing sanjeroning taman. “Motivasi kula sakulawangsa boten sanes kagem cawe-cawe ngem­bangaken potensi destinasi wisata ing kukuban Magelang. Sokur-sokur saged mbikak lapangan kerja kagem warga lan numusi undhaking kasejahteraanipun warga Kradenan ngriki,” panandhese Beta.

Tan kanyana, ing bukakakn sepi­sanan pengunjunge mbanyu mili. Saben dinane Taman Dewari dikunjungi wi­satawan 700 – 800 wong. Dene ing dina Setu lan Minggu, cacahe luwih akeh maneh. Wektu semana rega tiket mung Rp. 5.000,- wae. Manut critane Beta, pengunjung Taman Dewari tau nganti cacah wong 6.000 yakuwi ing dina Minggu setaun kepungkur. Mula sada­waning dalan ing pinggir taman banjur kaya pasar tiban, akeh sing dodolan maneka warna jajanan.

Ananging merga mekare kembang matahari umure mung sesasinan dadi yen pinuju dipanen wijine kanggo kwaci, Taman Dewari ditutup. Sawuse ditanduri lan kembange wis padha mekar,  taman banjur dibukak maneh. Ngono mau nganti bukakan kaping telu. Kanggo ngawekani, Beta lan garwane tansah golek cara. Wekasan duwe gagasan kanggo gawe konsep taman kitiran. Sawuse nganakakae riset bahan lan oleh pengrajin sing cocog banjur pesen ki­tiran cacah 10 ewunan. Kitiran werna jambon, biru, abang, ijo, kuning lan oranye banjur dipasang ing sawah. Anggone masang  njlimet, ngenut pola kang wus digambar nganggo ukuran statistik. Ana pola srengenge sing dumunung ing tengahing taman, pola gambar hati lan pola ilining banyu. Kanggo panandha saka kadohan, uga dibangun kitiran gedhe ginawe saka galvalum. Tanduran kembang matahari uga ditandur ing sacerake kitiran gedhe jalaran isih akeh pengunjung sing nakokake.

Bukakan kaping papat kaleksanan akhir tahun wingi dirawuhi Pemdes Baturono, pengelola, lan kulawarga trah Mulyo Utomo. Ing wektu iki rega tiket mlebu taman mundhak dadi Rp 10.000,- jalaran miturut Beta kanggo modhal lan liya-liyane luwih akeh. semono uga papane luwih jembar. Dene kanggo parkir motor Rp. 2.000,- mobil Rp. 5.000,- lan kereta wisata apadene bus mung Rp. 10.000,- wae. Sawuse tuku tiket pengun­jung bisa migunakake 3 papan spot selfie. Pengelola uga nyawisake kitiran sing khusus kanggo properti foto. Pengunjung sing kepengin migunakake ora ditarik ong­kos sewa. Dene yen kepengin mundhut souvenir kanggo oleh-oleh, pengelola ing rancangan bakal mbukak stand mligi dodolan souvenir wujud: kitiran, stiker, gantungan kunci lan kaos. Kajaba kuwi, Beta uga duwe pepenginan bakal mbukak warung makan ing sacedhaking loket tiket.

(Akur Sumirat)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang cedhak karo GUSTI ALLAH, ora ateges wis ora duwe luh maneh.

Klik

KUBURAN NDHUWUR LEMAH

Masyarakat Dayak Benuaq nduweni cara unik jroning ngramut jisim kulawargane kang wis tilar donya. Yakuwi ora mendhem si mayit nanging dilebokake ing kothak kayu banjur digantung. Sawise mataun-taun, kothak mau banjur dibukak. Tengkorake banjur dilebokake ing kayu kang dicagaki. Umume, saben kulawarga nduweni kuburan dhewe-dhewe, ora dikubur ing kuburan umum. (d/ist)***

Pethilan

Ngatutake publik jroning ngrembug amandemen

Swara rakyat mung dibutuhake na­lika pemilu

Kompromi politik manthengi mawujude kabinet

Kuwi rak asil proses politik

Pulisi nlesih kelompok kang gawe rusuh demo

Pancen wis tugase