Wisata “Wanara Buka” Buleleng Bali
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 190 kali

Obyek Alam kang Nengsemake

Wisata “Wanara Buka” utawa Sacred Monkey Forest Sancuary, kang mapan ing Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Bali, pranyata wektu iki diserbu para pelancong domestik lan manca. Mligine wisman saka Bawono Australia, Amerika lan Asia padha ngebaki papan kono. Wanara Buka Buleleng Bali, mujudake primadona wisata Era globalisasi, saiki tansaya nengsemake lan gawe cingake para pengunjung. Mula ora nggumunake yen saben dinane, obyek wisata alam kasebut nyedhot pengunjung tanpa wilangan cacahe. Jalaran akeh munyuk lan kethek kang mapan ing alas Sukasada lan ora seneng nggrayangi barang-barange para pelancong. Sauger ana kethek-kethek sing nakal bisa diatasi dening penjaga keamanan utawa petugas. Prastawa mau kanggone para pelancong dadi ayem lan tentrem, sing baku kethek­-kethek mau ora ngganggu pengunjung. Akeh para pelancong kang ngelus-elus gegere sarta nguncali sawernane woh-wohan, saengga katon seneng lan kopen.

Manut andharane pemandhu wisata alam Dra. Nyoman Prameswari, obyek wisata Buleleng dikenal rikala taun 1950. Rikala ana rombongan wisman saka Australia kang nekani sepisanan ing Desa Pancasari mau. Turis mau prayata bisa nyumurupi swasana kaendahan alame kang ngelam-elami. Ketambahan maneh kabeh warga masyarakate ing Pancasari, anggone padha nindakake ritual ing pura katon khusuk. “Saking katreme para turis manca mau padha nyawiji karo masyarakat ing Pancasari Bali lan pungkasane para turis wegah mulih. Wiwit iku kawasan wisata Wanara Buka saiki saya tambah rame mahanani obyek nuli diserbu para wisatawan saka manca. Ing kawasan kene dhisike diarani Desa Benyah sing tegese usak, amarga wektu kena musibah tanah longsor ing taun 1959. Pungkasane Desa Benyah diganti jeneng. Desa Pancasari sawise ditata lan dibangun mawa tehnologi modern, kaya saiki.

 

Kanugrahan

Mlebu ing wewengkon “Forest Sanctuary” ing Pancasari, Buleleng, Singaraja pancen sawangane nengsemake. Mulane para pelancong padha menehi julukan “Monkey Forest all the best” (kethek alasan kang nengsemake). Wiwit bangun esuk keprungu tetabuhan gamelan khas Bali, nganyut-nganyut angrangin kang ndudut ati. Iku aweh pratandha yen sedhela maneh bakal mapag bangun esuk utawa mapag sorote Hyang Bagaskara kang lagi jumedhul (sun rise) saka bang wetan.

Ngungak papan dununge kraton kethek ing Wanara Buka, sajak kaya ana daya “magis” kang mrebawani. Ing papan kono atusan katon kethek padha mbagekake para pelancong. Iki mau aweh sasmita, para kethek lan munyuk padha asung pakurmatan marang pengunjung manca sing padha teka. Kabukten kethek-kethek mau lungguh jejer-jejer, ngenteni pakan saka pengunjung. Kanggone para pelancong padha tanggap, nuli padha nguncali woh-wohan lan roti sinambi nyawang polahe kethek mau. Para wisatawan sing isih kenya yen diamploki kethek, iku tandha bukti yen bakal entuk “kanugrahan”. “Kanggone wong Bali kang isih legan (bujangan), percaya yen mengkone bakal ketemu jatukramane,” pratelane Dra. Nyoman Prameswari, kenya ayu kang duwe pakulitan kuning lan kang nyritakake babagan kethek Wanara Buka.

Sing nggumunake maneh ana sawijining nonik bule aran Jesse Gouros katon lagi asyik makani kethek-kethek mau karo ngelus-elus gegere lan makani. Sabanjure pemandhu wisata Dra. Nyoman Prameswari nambah katrangan, miturut crita mitologi utawa sejarah Pura Wanara Buka, ing alas Wanara Buka kasebut papan dununge pasukan kethek. Dene kratone kethek mau mapane ing tengah alas pala dene rajane jenenge “Wanara Seta” nganggo makhutha (Kuluk) lan sumpingan lungguh ing dhampar kencana tengah pura. Sok-sok ngaton, let sedhela terus ngilang, akeh para warga Buleleng kang ngrasuk agama Hindu padha percaya, yen pasukan ke-thek mau asring teka. Malah ana warga Bali kang kerep dipethuki raja kethek sarta kandha, yen dheweke iku “Utusan saka Kahyangan”. Yen lagi kahanan sepi, kethek-kethek mau padha nglumpuk ing tengah alas, iku pratandha sedhela maneh Wanara Seta enggal teka. “Iki mratandhani yen rajane kethek mau bakal aweh printah,” kandhane Nyoman Prameswari karo nudingi pernahe “pura” kanggo sembahyangan.

Crita bacute, Pura Wanara Buka kasebut dibangun dening Anak Agung Ketut Karangasem, rikala abad XVI kang nduweni wilayah tumeka tlatah Blambangan (Jatim). Ora barang aneh yen ta Anak Agung Ketut Karangasem nduweni kesenengan tapa rare. Lelaku kang niru patrape kaya bocah cilik sing isih umbelen. Patrap kang kaya mangkono mau ditindakake dening Anak Agung Ketut Karangasem, sawise entuk dhawuh saka Hyang Widhi Wasa. Pungkasane Anak Agung kang nampa wangsit, didhawuhi gawe palinggih (pura) kang mapan ing tengah alas kang diarani “Pura Wanara Buka” utawa wong manca ngarani “Sacred Monkey Forest Sansuary”.

Bareng wis nampa dhawuh, Ketut Karangasem nuli methuki Raja Wanara Buka lan mernahake papan dununge pura kang bakal dibangun. Kabeh mau minangka tandha bektine saka Raja Mengwi marang sesembahane Ida Bathara Agung. Nganti sesembahane Ida Bathara Agung “Nganti saiki, pura ing tengah alas mau kanggo sembahyangan umat Hindu, kanggo ngupadi katentreman lair batin,” mangkono dongengane Dra. Nyoman Prameswari marang wartawan Panjebar Semangat (dewi setyowati)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang cedhak karo GUSTI ALLAH, ora ateges wis ora duwe luh maneh.

Klik

KUBURAN NDHUWUR LEMAH

Masyarakat Dayak Benuaq nduweni cara unik jroning ngramut jisim kulawargane kang wis tilar donya. Yakuwi ora mendhem si mayit nanging dilebokake ing kothak kayu banjur digantung. Sawise mataun-taun, kothak mau banjur dibukak. Tengkorake banjur dilebokake ing kayu kang dicagaki. Umume, saben kulawarga nduweni kuburan dhewe-dhewe, ora dikubur ing kuburan umum. (d/ist)***

Pethilan

Ngatutake publik jroning ngrembug amandemen

Swara rakyat mung dibutuhake na­lika pemilu

Kompromi politik manthengi mawujude kabinet

Kuwi rak asil proses politik

Pulisi nlesih kelompok kang gawe rusuh demo

Pancen wis tugase