Pranyata Tlutuh Kates Akeh Pigunane
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 106 kali

Kates (carica papaya) wis dudu tanduran aneh mungguh kita kabeh. Tetuwuhan sing asline sa­ka Meksiko (Amerika Latin) iki kena di­paribasakake barang sing sa-ben dina kita weruhi. Dudu wohe wae sing akeh guna paedahe. Godhong, kembang lan tlutuhe uga bisa kita jupuk manfaate kayadene kanggo:

 

1. Tamba tungkak pecah-pecah.

Tungkak lan perangan sikil kita liyane sing mlethek-mlethek, pecah-pecah, ka­ton garing lan kasar, ndadekake sesa­wa­ngan kang ora maremake. Apa­­-ma­neh yen sing nandhang kuwi ke­nya. Rasa kurang maremake iku sa­jak luwih abot yen ditandhingake karo wanita kang wis luwih tuwa.

Kanggo ngilangi rasa mindher mer­ga tungkak pecah-pecah kuwi bisa dibrastha kanthi cara netesi perang­an sing pecah mau nganggo tlutuh ka­tes. Tlutuh kates iki bisa dijupuk saka woh kates iku dhe­we, utawa uga bisa dijupuk saka bong­gole wit kates utawa pokoke gagang kates.

Becike digolekake kates sing isih enom. Kulit kates diblerek, banjur di­-tung­gu sawatara netese tlutuh sing wer­na putih rada kenthel iku. Ya tlutuh kuwi kang dioser-oserake ing pera-ngan sikil utawa dlamakan sing pecah-pecah.

Anggone ngolesi ditunggu watara 10-15 menit. Bubar kuwi bisa diresiki ngang­go lap sing resik. Cara iki ditindakake bo­la-bali nganti pecahe kulit dlamakan wis ilang. Sing apik ditindakake nalika arep mapan turu bengi. Tujuwane supa­ya tlutuh bisa ngresep suwe, krana sikil kita ora digunakake mlaku mrana-mrene.

 

2. Ngilangi kukul

Pasuryan sing katon burik merga ku­kulen, mesthi ndadekake kita kurang pede nalika ngadhepi wong akeh. Kang­go ngilangi kukul kuwi, bisa migu-nakake tlutuh kates. Dene carane, pe-rangan sing kukulen mau dioser-oseri tlutuh kates. Ditindakake makaping-kaping, nganti kukule ilang lan tilase sing ireng wis ora katon maneh.

 

3. Ngetokake eri

Sikil utawa tangan lan perangan awak liyane sing kataman eri utawa tlusupen kulinane ndadekake rasa lara kang tanpa upama. Eri utawa tlusup kudu enggal dijabut yen ora kapengin awake iki ngrasakake lara sing tambah nemen.

Perangan sing ketaman eri ditetesi tlutuh, diplenet-plenet lon-lonan supaya erine enggal metu. Gunane tlutuh kates iki minangka “pelumas” amrih eri luwih gampang lan cepet metu.

 

4. Tamba untu

Kejaba kasebut ing ndhuwur, pra­nyata tlutuh kates uga bisa kanggo nyuda lara untu. Carane nggunakake mung cukup ditetesake ing untu sing lara kuwi. Ditindakake bola-bali nganti larane ilang.

 

5. Tamba wudun

Wudun/bisul, biyasane thukul ing pang­gonan sing ndhelik, kaya ing cangklakan, slaka-ngan lan bokong. Wi-wit mlenthing cilik nganti mlenthung ge-dhe banjur wusanane njebrot-butuh wektu ndinan-ndinan kang tansah ndadekake lara kedawa-dawa.

Merga wudunen awak dadi mriyang, sirah ngelu, bengi angel turu, awan gle-began ngempet lara sing munggah tekan pucuk bathuk. Pera-ngan wudun mau yen kesenggol se­thithik wae, woalah rasane kaya embuh.

Kanggo nyuda lara merga udun, kita bisa manfaatake tlutuh kates. Carane, tlu-tuh dioser-oserake wudun. Yen wudun mau pancen nekad arep njebrot, oles-an tlutuh kates bisa nggam­pangake oleh nje­brot, dene menawa ora sida, wudun eng­gal ambles. Larane uga mbaka sethithik malih ilang.

Ing kalodhangan iki ditambahake, menawa woh kates sing mentas dijupuk tlutuhe, becike enggal digawe jangan. Menawa ora enggal dimanfaatake, adate daging kates malih dadi pait lan ora sedhep yen dijangan. Nuwun (YS)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng