Nitilaku Bebarengan Ngelingi Sejarah lan Memetri Kabudayan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 119 kali

Nitilaku mujudake salah sijine kegiyatan sing digagas dening Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) wiwit taun 2012. Ing saben taune, tansaya akeh sing melu lan ngregengake. Ing Desember 2018 wingi, kejaba dirawuhi alumni UGM sing anyaran nganti pejabat, kagelar uga maneka atraksi kesenian sadawane dalan.

Sing diarani NItilaku iki temen-temen katindakake kanthi mlaku. Yaiku saka tlatah Kraton Ngayogyakarta, sing mujudake papan wiwitan madege UGM, tumuju kampus UGM saiki, Bulaksumur. Dene dalan sing dipecaki ing Minggu (16/12) kasebut yaiku Kilometer Nol, Dalan Senopati, Dalan Mataram, Kotabaru, Dalan Cik Ditiro, Bunderan UGM, lan pungkasane Lapangan Pancasila.

Sawise sesorah saka Sultan Hamengku Buwono X minangka pucuk pimpinane Kraton Ngayogyakarta, pasarta Nitilaku dibudhalake mlaku bebarengan tumuju UGM. Dene sing mandhegani laku yaiku Ketua Pengurus Pusat Kagama, Ganjar Pranowo, sing wektu iki ngepasi dadi Gubernur Jawa Tengah. Sing ngetutake? Ora mung atusan, nanging ewon! Ganjar ngagem beskap abang lan blangkon, kanthi sigrak lan sumringah kaya adate, mlaku bebarengan rombongan. Ing saben papan sing narik kawigaten, Ganjar nglegakake foto selfie. Contone ing sawijining papan sing nyepakake inuman, kanthi tulisan “Tumbas Mimik”.Malah, ora sithik pasarta NItilaku uga warga sakupeng sing ngajak wefie. Ganjar babar blas ora nampik, mbaka siji (lan mbaka akeh) diladeni kanthi renaning galih.

Satekane ing Bulaksumur, para pasarta dijak nekseni prosesi penerimaan dening UGM. Adicara iku dilambangake kanthi masahake Pataka UGM lan fakultas-fakultase dening Bregada Panji marang Rektor UGM. Prosesi iki minangka pralambang pindhahe UGM saka Keraton Ngayogyakarta menyang Bulaksumur.

Miturut Ketua Nitilaku, Hendrie Adji Kusworo, Ph.D., kegiyatan Nitilaku sing wis ajeg dadi agenda taunan iki dieloni dening mahasiswa sarta alumni saka saindenging Nuswantara. Ora mokal yen sadawane acara bakal katon rombongan-rombongan sing ngagem busana saka maneka tlatah. Semono uga atraksi kesenian sing ditampilake, ya komplit.

“Nitilaku mujudake manunggaling kampus minangka papan pawiyatan, keraton, lan kampung utawa masyarakat kanthi njunjung kabhinekkan lan elmu kontekstual,” ujare Hendrie. Saengga mahasiswa sarta alumni UGM bisa kasengkuyung mujudake bhaktine marang kampus, bangsa, lan negara, liwat pakaryan nyata.

(lie)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…