Sastrawan Jawa Nyambi Dadi Bupati
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 133 kali

Swasana beda nalika dina Jemuah Legi, 7 Desember 2018 ing pendhapa Surya Graha Magetan, jalaran bupati, nayaka praja, guru, nganti bocah sekolah tumplek bleg ngebaki pendhapa. Acara sarasehan budaya dolan maton ngiling wedang ing cawan, kang ginelar wiwit jam pitu bengi iku ketara regeng. Awit panitia sengaja ngaturi rawuh para sastrawan sanggar sastra Triwida saka Tulungagung kang disuhi dening Sunarko Budiman alias Sodrun, supaya atur gre­get marang budayan, guru lan bocah sekolah gelem nulis.

Sawuse manjing sholat Isya, ka­prungu gendhing ngrangin gamelan saka kadohan kang tinabuh dening niyaga cilik SMPN 3 Magetan, amimbuhi swasana bengi iku saya nges. Banjur ginelar fragmen sacuplik kang digagas dening Bambang Joko Purnomo, S.Kar lan Drs. Supriyoko kang njupuk irah-irahan “Dalane uripku” sing nggambarake lelakone Kang Woto kang minangka penulis lan seneng maos mligine seratan Jawa.

Ing kalodhangan iku uga bupati Magetan Dr. Drs. H. Suprawoto, SH, M.Si kang luwih seneng diundang Kang Woto iku, banjur nigas tumpeng lan purihane diparingake marang kepala Dinas Ke­arsipan lan Perpustakaan Magetan Drh. Darwastuti D.H, M.Si minangka tandha sarasehan budaya dolan maton ngiling wedang ing cawan diwiwiti. Pambiwara banjur ngaturi Kang Woto lan Sunarko Sodrun Budiman tumuju ing sangerepe kenap.

Kang Woto ngandharake ing pam­bukane sarasehan,”Sak pinter-pintere wong, yen kapiterane ora tinulis ing dlancang dadi buku, kapinterane mau bakal ilang. Awit katutup ngrembakane jaman. ”Mula ing kalodhangan iku Kang Woto maringi wawasan marang sapa wae supaya gelem nulis.

Digambarake dening Kang Woto, RA Kartini dadi kaloka lan dadi pahlawan wanita jalaran nulis surat marang mi­trane ing negara Walanda. Kabeh surat-surate diklumpukake dadi buku kanthi judhul “Habis gelap terbitlah terang” isine surat menehi semangat marang kaum wanita aja mung dadi kanca wingking.

Nalika semana Kang Woto isih makarya ing Jakarta kerep ngrenggani kaca email saka Jakarta ing kalawarti Penjebar Semangat. Nanging sawuse pensiun isih tetep nulis ing Penjebar Semangat ing rubrik Sekar Setaman. Kepara meh saben minggu seratane Kang Woto metu ing Penjebar Se­mangat.

Sing kepareng rawuh padha rerasan karo undhangan liyane ngrasani Kang Woto,”Ya iki lho, sastrawan Jawa nyam­bi dadi bupati.” Sing dijak rerasan nggu­yu karo ngacungake jempol minangka tandha nayogyani.

Sawetara iku miturut gegedhuge sanggar sastra Triwida Sunarko Budi­man alias Sodrun, ”Sing penting budaya­wan, guru lan bocah sekolah wani nulis. Aja wedi salah lan aja ceklek ati lamun disaruwe utawa dikritik. Waton anggone ngritik asipat memangun wae kudu ditampa.”

Sodrun ngandharake anggone miwiti dadi sastrawan ora kudu saka sarjana sastra, nyatane Kang Woto lan dheweke dudu sarjana sastra Jawa. Sing baku wani nulis. Yen wani aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani. Sodrun sing pinter ngranggeh atine sapa wae sing rawuh, gawe swasana sarasehan saya ketara urip. Luwih-luwih Sodrun ora wigah-wigih ceplas-ceplos moyoki Kang Woto kanthi bumbu banyolan khas Tulung­agungan sing njalari para undangan ger-geran ambata rubuh.

Sarasehan budaya dolan maton ngiling wedang ing cawan kanthi tema Saka driji dadi nyawiji iki, diadani dening Dinas Kearsipan dan Perpustakaan lan Dinas Pendidkan Kepemudaan dan Olah Raga Magetan. Miturut kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Magetan Drh. Darwastuti D.H, M.Si, ”Acara iki di­ancas bisa ginelar saben wulan mi­nangka agenda rutin, ing pangajab kanggo nggrengsengake budayawan, guru lan siswa padha seneng maca lan nulis. Jalaran budaya maca ing jaman melenial saya suda, luwih-luwih ing kalangane nom-noman. Luwih seneng menthelengi HP.”

Sadurunge acara sarasehan budaya dolan maton ngiling wedang ing cawan dipungkasi, kabeh di wenehi kalodha­ngan imbal pangandikan utawa tanya jawab dening pambiwara marang Kang Woto lan Sodrun. Udakara jam sepuluh bengi sarasehan dipungkasi dening pam­biwara sing wasis ngrakit sastra tutur kang edi peni.

(Kang Panji)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…