Kejodheran Anggone Ngapusi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 133 kali

Busana Adat Jawa Kurang Trep

 

PUNGKASAN Nopember 2018 penulis nampa surat unda­ngan pawiwahan panggih temanten. Jumbuh karo rantaman kang tinulis, ijab kabul dileksanakake tabuh 2 awan mapan ing Greja “Maria Diangkat ke Surga” Tumpang. Sawise kuwi dibacutake adicara resepsi ana daleme manten putri, ora adoh saka greja.

Ndilalah 15 menit sadurunge acara ijab kabul kawiwitan, ing njaba udan deres. Tujune sadurunge udan  ana salah siji kulawarga pengiring wis samapta ing teras greja. Ngiras pantes ngenteni wektu, kawigaten penulis saperangan tumuju marang para putri dhomas lan pager bagus. Anggone ngrasuk busana adat Jawa kok ana sawiji sing aneh lan lucu sarta gawe mesem tumrap kang ngerteni busana adat Jawa.

Lha piye, nitik priyayine gagah pidegsa, ning anggone busana kurang pener. Bebede sangisore dhengkul (setengah wentis). Dadi kaya petani nyemplung sawah wanci tandur pari ngana kae. Ngagem jas tanpa kowakan nyengkelit keris. Dadi rerasanane para mitrane sajak ora nglenggana.

Dudutan penulis, sajake sang juru riyas kurang setiti. Mesthine sadurunge tampil kabeh paraga kang ngagem busana adat Jawa dititi priksa bener lan orane. Apa tumon?

 

Ki Rekma Seta-Tumpang


Kejodheran Anggone Ngapusi

 

Durung suwe iki aku arep kapusan lewat HP alias telpun seluler. Wektu semana aku lagi leyeh-leyeh ing teras, duma­dakan HP-ku muni banter.  “Halo, ini siapa?” pitakonku.

“Mosok lali, Mas, karo aku. Aku Antok kancamu biyen!” wangsulane sing nelpun.

“Antok sapa ya? Aku kok lali,” pitakonku karo ngeling-eling.

“Antok sing dhek mbiyen ketemu kowe neng Malioboro. Mosok lali, aku saiki kerja neng Kalimantan.”

“Hiya, hiya. Piye, ana apa? Ana perlu apa?” pitakonku.

“Ngene, Mas, aku tulung kirimana pulsa Rp 20.000 lan uga nomer rekening bank duwekmu. Banjur aku silihana dhuwit Rp 2.500.000. Mengko nek urusanku wis rampung, dhuwitmu takbalekne tikel pindho dadi Rp 5.000.000. Matur nuwun sadurunge, Mas!”

 Aku banjur mikir-mikir. Aja-aja iki gek tindak kadurjanan apus-apus liwat HP kaya sing asring dipacak ing medhia massa.

“Oke Tok, takkirimi dhuwit. Nanging aku taktakon tanggaku sing dadi pulisi cara-carane ngirim dhuwit kuwi piye.”

Sanalika pawongan sing ngaku minangka Antok mau  mateni HP-ne. Apa tumon, krungu tembung pulisi pawongan sing sekawit sok akrab kok langsung mendelep.

 

Gunarso Wiyono-Banguntapan, Bantul

 

Dirasani Mahasiswa Anyar

 

Rikala taun ajaran anyar, mahasiswa anyar pancen durung padha ngerti lan apal marang dhosen-dhosene. Ora maido yen awaku sing gede dhuwur lan rambutkku sing ajeg klimis iki banjur dikira dhosen dening para mahasiswa anyar mau.

Jenengku  Rozaq. Mbokmenawa merga aku dianggep gagah, mula banjur dadi kembang lambene mahasiswa anyar. Tuladhane nalika ngepasi aku lagi ing perpustakaan fakultas saperlu golek conto skripsi. Sawatara mahasiswa anyar sing uga mbeneri ing perpustakaan kono padha pating greneng nyandra dhosene. Kalebu aku uga katut dicandra. Wis ben wae dicandra, waton candraku ora ala kaya candrane Dursasana he he he.

Para mahasiswa anyar mau padha macok-macokne sawenehe mahasiswi marang aku, jarene menawa bisa dadi bojoku mbesuke anake ayu kaya penyanyi Ayu Tingting. Krungu rasan-rasane mahasiwa anyar kuwi aku mung mesam-mesem dhewe.

 Tekan ngomah resanane mahasiswa anyar ing perpusta­kaan mau dakandhakake marang adhiku sing aran Rara. Jarene Rara wis pas upama anakku mbesuk dijenengake Ayu Tingting. Sebab penyanyi dhangdhut Ayu Tingting sing kondhang kuwi uga duwe bapak sing asmane Pak Rozaq. Aku manggut-manggut merga lagi dhong. Maklum ora tau nonton tayangan gosip selebritis ing televisi.

 

RKA Rozaq Wijaya-Kutoarjo
Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng