Respati Pandhita (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 149 kali

Begawan Respati nyaguhi pamundhute Bathara Guru kang arsa njumenengake narendra waton sanggup gawe dina pitu, pasaran lima, paringkelan sarta wuku kang cacahe telungpuluh. Rehne wis ana kesaguhane Begawan Respati, Bathara Narada kang dadi utusane Bathara Guru lega atine. Nuli minta pamit nedya kondur mring kahyangan saperlu matur ana ngarsane Hyang Pramesthi Guru ngenani kesaguhane Begawan Respati.

“He Kaki Begawan Respati, jeneng kita wus saguh tenan marang apa kang ulun dhawuhake awit saka dhawuhe adhi Guru iku mau?”

“Inggih pukulun, kula sagah.”

“Yoh, yen mangkono mengko dadi atur ana ngarsane Adhi Guru. Mula rilanana ulun kondur mring kahyangan.”

“Mboten langkung ndherekaken sugeng tindak, pukulun.”

Sang Hyang Kanekaputra banjur mabur ndedel ing akasa, kondur mring kahyangan. Sapungkure Bathara Narada, Begawan Respati opyak dene ana ganda kang tekane ujug-ujug.

“Kakang Semar lan Baledho. Iki teka ana kahanan aneh. Ora ana wewujudan apa-apa geneya papan kene ngganda iwak?”

“Eh, kula kok mboten mambet, Gus?  Mbok menawi mergi irung kula saweg buntet niki,” guneme Semar.

“Wo sajake kowe lagi pileg, Kang Semar. Hla ambune cetha nyegrak ngene kok gak ngerti? Irung ki yen  irung sunthi ya ngono kuwi.”

“Lajeng kersa ndika kados pundi, Sang Panemban?” Semar miterang.

“Nedya dakupadi dununge, Kakang. Mula ayo dherekna aku tekan ngendi ketemune.”

“Eh suwawi kula dherekaken, Ndara. Ayo Dho ndherekake ndarane ngupadi sumbering ganda.”

“Ayo, Kang.”

Kocap, tindake  Begawan Respati saya cedhak kalawan sumbuning ganda. Pranyata tan ngira babar pisan lamun sumbering ganda mau Dewi Basundari.

“Kakang Semar, gandane saya kuwat. Nanging kok ana wanodya sulistya ing warna mrepegi lakuku, Kakang?”

“We, hla kok enggih. Onten prawan ayu sing dugi mriki, mangga mang tangleti.”

“Kang kok ngerti nek kuwi prawan? Apa bisa mbedakake?” cluluke Baledho.

“Iki cetha isih prawan, dudu randha. Bocah ora pengalaman kaya kowe kuwi mbedakake prawan karo randha genah ora bisa.”

“Takakoni, Kang. Aku pancen durung pengalaman babagan wanita. Banjur yen nurut sampeyan bedane prawan karo randha kuwi nggon apa, Kang?”

“Kene tak kandhani lirih-lirih wae. Bedane nggon kendho karo kenceng.”

“Sing kenceng kendho kuwi apane, Kang?”

“Wah gebleg tenan ko’on kuwi. Ya gak enak nek………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…