Dadi Kancane Dhemit
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 293 kali

Wiwit teka sekolahan watara jam enem seprapat nganti wancine mlebu kelas jam pitu, Warih isih thethe­nguk ana teras perpustakaan sekolah. Guru BK sing pirsa murid klas IX iku thenger-thenger nuli nyedhaki. Di­dangu yagene ora age mle­bu kelas. Warih mung me­neng wae, mripate melek amba, kaya lagi nyawang barang sing ana sangarepe.

“Apa kowe lagi lara, Warih?” pandangune guru BK.

Warih ora mangsuli, pa­nyawange kothong. Guru BK  nuli nggrayang bathuke Warih. Bathuke Warih sem­lenget. Nalika mirsani pra­upane Warih, Guru BK kuwi pirsa menawa mripate Wa­rih abang. Mula Warih banjur dituntun tumuju ruwang UKS.

“Wonten menapa, Bu?” Pak Guru sing lagi piket mundhut pirsa.

“Menika lho, Pak Sayid, ketingalipun Warih nembe sakit,” wangsulane Guru BK.

“Menapa dereng sarapan?”

“Lare-lare sakmangke rak mboten nengenaken bab sarapan. Kathah-ka­thah­ipun sami milih njajan, nadyan kala-kala jajan ingkang dipuntumbas menika mboten sehat jalaran ngandhut bahan pengawet. Mila gampil sanget kenging penyakit.”

“Kalamangsa  malah kulawarganipun ingkang kirang nggatosaken jajan ing­kang dipunn tedha lare.”

“Leres, Pak.”

“Lajeng kersa panjenengan Warih ke­dah dipun upakara menapa kadospun­di?” Pak Sayid miterang.

“Warih kersanipun ngaso wonten kamar UKS rumiyin, kaliyan badhe kula tumbasaken sarapan wonten kantin. Ni­ngali mangke kadospundi kawontenan salajengipun. Menawi saged saras inggih kapurih mlebet kelas. Dene menawi tak­sih benter, nggih dipunteraken wangsul kemawon.”

“Prayogi menika,” Pak Sayid sarujuk.

Bu Guru BK  ngasta sega saka kantin  arep diwenehake Warih. Nanging sepira kagete bareng mlebur ruwang UKS pirsa Warih mlumah karo kejet-kejet. Cang­keme gereng-gereng, mripat abang me­deni, mlilik-mlilik semu malik. Guru BK  mbengok, piringe ceblok. Guru-guru liya­ne pating bleber marani ruwang UKS.

Pirsa kahanane Warih, Pak Sayid nuli aweh parayoga murih Bu Guru BK sing kamiweden digawa ngalih. Pak Sayid banjur nyedhak lan ngupakara Warih. Sajake Pak Sayid pirsa menawa larane Warih ora sabaene. Ana barang alus sing mlebu neng ragane bocah kuwi.

“Kowe kuwi sapa?” ujare Pak Sayid alon.

Warih ora mangsuli. Praene tumenga nyawang………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…