Barjo Gempal (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 225 kali

Barjo Gempal waspada. Sumiyute gendul inuman kasil ditangkis. Gendul pecah. Wong sing arep ngepruk kasil disaut lengene banjur ditlikung. Tangan diuntir. Sambate ngaruwara.

“Yen kepengin tugel tanganmu, terusna anggonmu gawe onar!” sentake Barjo Gempal.

“Uadhuuh….culna tanganku. Wis, Kang, aku kapok,” sambate wong sing ditlikung iku ngrerepa.

Mbarengi kuwi ana kumlebate uwong mlumpat saka iringan nedya ndugang lempenge Barjo Gempal. Barjo Gempal waspada. Durung nganti tekan, sikile Barjo Gempal kumlebat luwih cepet nggaprak garese wong sing mlumpat kuwi. Prakk! Wong kuwi tiba gumebrug. Sambate ngaruara karo nekem sikile. Isih ditambahi tepangane Barjo Gempal. Wong iku saya melung-melung sambate.

“Yen wani ayo adhep-adhepan, aja nglimpe kaya patrape banci,” panantange Barjo Gempal sereng.

Merga ana regejegan, pagelaran campursari disigeg sauntara. Papane gelut malih ngentha kalangan. Para penonton miyak nyisih. Barjo Gempal mbegagah karo nlikung wong sing arep nglimpe ngepruk botol. Dene wong sijine sing mentas kena gaprak garese isih lumah-lumah karo ngrintih kelaran. Pulisi dibiyantu hansip tu­mandang ngrangket nom-noman loro sing gawe gendra kuwi. Sate­mene ora mung wong loro kuwi sing gawe gara-gara, isih akeh liyane. Nanging bareng ngerti pentholane loro padha ora nggandra sepiraa mungsuh Barjo Gempal, kanca-kancane padha ngadoh kanthi sesidheman. Sumelang kena urusan pulisi.

“Menawa ana sing ora trima karo kedadeyan iki, golekana aku, Barjo Gempal saka Makarang!” wuwuse Barjo Gempal karo ngiderake panya­wange marang para penonton.

Ora ana sing kumecap. Ora suwe penonton cacah atusan mau malah banjur padha keplok mawurahan, kaya ngeploki wong sing mentas menang adon-adon. Arinis sing uga ngerti kedadeyan kuwi unjal ambegan landhung. Satemene ora mung pisan pindho pendhak dheweke manggung ajeg ana klompok nom-noman sing njarag gawe ontran-ontran. Nanging bengi iki Arinis krasa ana sing beda. Awit ana sing wani nglawan wong begajulan sing senengane gawe dhadhakan prekara kuwi. Lan wong kuwi Barjo Gempal, sing mentas ditepungi dening Arinis nalika ziyarah.

Tontonan campursari dibacutake. Kahanan bali kaya sekawit, tentrem ora ana sing gawe onar. Pancen ana penonton sing isih njoged, nanging nganggo aturan, ora ngrusuhi penonton liyane. Barjo Gempal bali menyang papane sekawit. Lungguh ing brak sing padatan kanggo mangkal tukang ojeg Watu Kelir.

“Wah, njenengan hebat, Mas. Dikroyok wong pirang-pirang tenang wae,” tembunge salah sijine wong sing banjur tepungan karo Barjo Gempal. Jenenge Darso.

“Halah, hebat napa, Pak? Niku wau  mergi keleresan mawon. Upami tiyang-tiyang wau maju sareng kula nggih genah kawon.”

“Nggih mboten. Kula wau ngertos kehebatane njenengan. Nuwun sewu, nitik tandange, kadose njenengan sampun kulina gelut.”

“He he he, napa inggih? Wah kula niki pancen…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…