Dudu Potang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 345 kali

Esuk bubar subuh, karepku arep sepedhahan kliling kaya adate. Jebul ana dhayoh teka nggawa kabar lelayu, tur sa­jak kaya ana perkara penting sing arep dikandhakake.

“Pak, kajawi nyaosi kabar sedanipun Pak Markam, ugi wonten welingan khusus ka­gem Bapak,” ngono ature bo­cah iku.

Lagi disebut jeneng Mar­kam wae atiku wis ora kepe­nak. Nanging gandheng nyangkut kepentingane wong tinggal donya, ya kudu dak­tampa kanthi legawa.

“Welingan apa, Mas?” ta­konku nggenahake.

“Welingipun dipunasta Pak Supri, Kaur Umum,” saure bo­cah iku. “Kula namung dipun­weling Pak Supri supados Ba­pak merlokaken rawuh mrika, sabab wonten bab penting ingkang ba­dhe dipun aturaken piyambak dening Pak Supri.”

Aku kelingan, Supriyadi iku biyen tilas muridku ing SMK, saiki dadi Kaur Umum ing pamarentahan Desa Karangsari.

“Oh iya, aturna Mas Supri, mengko bakal dakperlolake layat mrana.”

“Matur nuwun, Pak,” ucape bocah iku, nuli pamitan bali.

Sapungkure bocah iku, banjur katon gawang-gawang lelakonku watara pa­tang puluhan taun kepungkur. Dhek se­mana aku dadi guru anyaran blanjaku ora mingsra. Kanggo ngopeni bojo lan anak siji wae compreng. Kanthi blanja sing mung sithik iku batihku dakajak lu­nga saka omahe wong tuwa, ajar urip mandhiri mondhok ing omahe mbok cilik ing Desa Karangsari. Karo mbok cilik di­dhawuhi ngenggoni omah suwung ing kebon sebelahe, tanpa mbayar sewan, waton diresiki lan yen gendhenge bocor supaya dibenakake.

Aku isih kelingan banget, dhek sema­na blanjaku saben sasi iku yen ditukok­ake beras mung entuk sewidak kilo. Dadi kayaku sedina rong kilo beras. Jan mlarat kesrakat tenan. Ewadene bojoku ora su­wala, saanane dilakoni kanthi lega tanpa ngresula. Sabab dheweke ngerti niyatku ngajak prihatin lan mbudidaya kepengin mentas saka urip kasrakat. Dakrewangi nyambi tani lan makelaran.

Ana begjane awak dhek semana, blanja pegawe negri diundhaki tikel pa­pat, tur lumaku mundur nem sasi. Entuk rapelan cukup akeh. Sebagiyan dak­enggo nyewa sawah, sebagian kanggo tuku sandhangane batihku sing sajege wingi durung tau nyandhang apik. Isih bisa tuku sepedha motor Vespa, nadyan ora anyar. Uripku sakulawarga rumangsa bagya kanthi kahanan anyar iku. Mrana-mrana numpak sepedha motor, kang wektu iku isih klebu barang mewah lan arang-arang wong duwe. Sandhangan ya wis apik-apik ora kalah karo kancane.

Lagi seneng-senenge duwe sepedha motor jebul ana lelakon kang gawe gela. Markam mitra karibku ing desa kono nembung nyilih Vespaku, jare arep kanggo mancing calon bojone ben ke­tarik. Dakgawakake sak surate pisan, sabab lungane ngliwati dalan gedhe. Nganti rong dina ora mulih. Bareng mu­lih, laporan yen jare Vespane disrobot nguwong ing Candhi Prambanan. Mle­pah-mlepah njaluk ngapura. Tembunge arep diijoli sarana dicicil.

Durung nganti kelakon nyicil, dhe­weke minggat ora tau………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…