Adipati Kayu Bralit (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 170 kali

Pati tintrim dening rasa miris lan kekes. Ing sanjabane kutharaja babar pisan ora ana janma kumliwer. Para among tani siji wae ora ana kang wani menyang sawah. Sawah-sawah sadohe panyawang kang ngupengi kutharaja Pati katon sepi samun senajan wayah awan padhang njingglang. Saya-saya sajroning puri puraya kadipaten.

Adipati Menak Tunjungpura lumayu lonjong botor nilap para pendherek. Kang jinujug pintu butulan kang mapan neng iring elor baluwarti. Ngunekake swara sandi nuli kawenganan kori. Kebat kaya kilat manjing jroning puraya kanthi ngangsur-angsur ambegane lan melar-mingkus jajane.

Oh, eman. Banget eman! Dene cecongkrahan kelawan Raden Prang­bakat kang nanggori dalan buntu biyen kae jebul nggawa akibat sing ndrawasi. Underane bola-bali perkara kakuwasan. Perkara makutha kang ora beda kaya bandha arta apadene wanita kang asring dadi sumbune perang gedhe. Iya. Dhasare Adipati Menak Tunjungpura ora kagungan putra kakung. Putrane muhung si putri Galuh Sekar. Mula piyambake banjur kathukulan rasa was sumelang. Kuwatir lamun dhampar kakuwasan Pati tumiba marang Raden Prangbakat.

Ana ing pandugane Adipati Tunjungpura, Raden Prangbakat temtu mlayu menyang Demak, ngayom marang Sultan Patah nyuwun sabiyantu ngrebut kakuwasan ing Pati. Mula saka kuwi piyambake andhawuhake supaya kekuwatan prajurit Pati dipunjerake ing pakuwon wetan Tidunan lan Gunung Prawata. Nanging ketemune Pati jebul dirabasa Majapahit saka wetan. Hara, rak kujur ping pitulikur tenan ta?

Ah, sega liwet wis kedarung dadi bubur. Mustakane Adipati Menak Tunjungpura dadi bileng mubeng kliyeng-kliyeng. Kang tundhone terus brabat-brabat mlaku gegancangan mengulon parane. Ora manjing sajrone dhatulaya. Banjur arep menyang endi?

Awan kuwi keputren sepi. Amung keprungu swara kumresege gegodhongan kang kanggo dedolanan maruta manda. Manuk thilang sajodho katon pepasihan. Genti genten ndhidhisi wulu sacedhake cucuk, terus ngoceh sesautan. Sajak gayeng. Kaya-kaya manas-manasi atine sang pandarbe keputren kasebut.

“Kakang Tun­dhasara, kenangapa sampeyan teka mbebidhung atiku?” pitakone Galuh Sekar karo nggoceki ta­ngan-tangane Tundhasara. Suprandene panyawange manther nguwasi mripate priya kang dadi pepujaning atine kuwi.

Sawetara Tundhasara malih kikuk disawang wong ayu lencir kuning kang………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…