Debat Capres 2019 kaya Ulangan Umum SMP-SMA
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 155 kali

Debat Capres-Cawapres 2019 semune bakal tanpa greget, sebab KPU–Timses jago sakarone sarwa musyawaroh-mufakot modhel Asmuni Srimulat. Awit Timses Capres-KPU bisa nyang-nyangan sapa panelis lan moderatore.  Dalasan apa tema lan isine soal debat, seminggu sadurunge bakal dibocorake KPU marang Timses. Aneh pancene, debat Capres-Cawapres kok kaya ulangan umum SMP-SMA wae.

 

JAMAN penulis dadi murid PGAP Muhammadiyah Gedongtengen Yogyakarta taun 1964-1967, sa­ben ngarepake Ulangan Umum Pak Hamid guru Ilmu Tauhid mesthi mbocorake dhisik soal-soal jroning Ulangan Umum mbesuk. Murid didhawuhi nyathet soal-soal mau ana buku skrip merk Gantleman apa ABC. Gunggunge 30-an, nanging sing 15 bakal metu jroning Ulangan Umum mau. Penak temenan pancene.

KPU sing bakal nggelar debat Capres-Cawapres kapisan tanggal 17 Januari 2019, jebul uga ngeblat cara-carane Pak Hamid kasebut. Apa tema-ne debat sarta soal-soal sing bakal metu, seminggu sadurunge dina tempuking gawe, bakal dibocorake KPU marang pehak Timses Capres Jokowi lan Capres Prabowo. Ing mimbar debat meng­kone para jago Pilpres 2019 mung kari maca apa ngapalake, bla bla bla.....

 

Nyegah sontoloyo-gendruwo

Acara debat Capres-Cawapres ing TV satemene banget ditunggu para penonton saindhenge Indonesia, mligine sing darbe TV. Sebab saka debat mau bakal bisa ditaker sepira uteke Capres-Cawapres mi­nangka calon pemimpin negara. Apa pan­cen bathok bolu isi madu, apa mung drum minyak kothong gemonthang suwarane. Yen Ca­pres sing diagul-agulake mau pancen wasis lan canthas jroning debat, pendu­kung saya mantep. Suwalike yen wang­sulane pating pecothot, pendukunge bisa wae banjur mencolot, pindhah menyang Capres liyane.

Nanging jroning debat Capres sing bakal digelar sepisanan Selasa bengi tanggal 17 Januari sesuk iki, aja ngarep-arep debat sing gayeng antarane Capres mau dumadi. Awit soal sing diunggar jroning debat kasebut, apa wangsulane wis cumepak jroning  naskah. Capres utawa Cawapres kari maca. Sapa sing nggawe jawaban kasebut, bisa wae para pakar sing dadi anggota Timses-e. Yen nganggo istilahe penyanyi suwargi Mbah Surip, kuwi rak: penak dong, mantep dong.....?

Katandhing karo debat-debat Capres taun 2014 lan sadurunge kuwi, pisan iki racikane pancen digawe beda, jer kabeh mau ngenut jaman kelakone. Teknologi medsos ndhisik durung canggih kaya saiki, saengga kala semana durung ana cebong (pendukung Jokowi) lan kampret (pen­dukung Prabowo). Debat Capres saiki yen diracik kaya sing uwis-uwis, wooo...... di­sumelangake cebonger lan kampreter bisa gawe sungsang bawana balik kahanan. Bebasan kuntul diunekake dhandhang, dhandhang diunekake kuntul.

Kaya sing dipratelakake komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, kanthi soal sing dikirim luwih dhisik diajap cak-cakane debat bisa ndhudhah gagasane para Capres kang ngener marang visi lan misi. Awit disu­melangake, debat modhel lawas bisa man­cing metune –pisuhan– “gendruwo” lan “sontoloyo” sabakdane debat. Mangka sing diangkah, saparipurnaning debat banjur ana diskusi-diskusi publik (umum) kanggo program ajuning bangsa 5 taun mengarep.

Manut Pramono Tanthowi, racikan mo­dhel anyar iki kanggo mbalekake marang khitah (gegayuhan) debat laras karo UU Pemilu. Kanthi gagrag anyar Capres-Ca­wapres bisa luwih menep ngudhar visi-misine sajroning 5 taun yen kepilih, apa programe kanggo ngawekani masalahe rakyat. Kanthi infomasi-informasi sing sawutuhe, meng­kone rakyat bisa aweh dudutan, Capres endi sing pantes mimpin RI 5 taun me­ngarep.

Vokalis DPR Fahri Hamzah kuciwa karo krenahe KPU. Yen ana bocoran daftar pitakonan, padha wae Capres-Cawapres kaya dene melu lomba cerdas-cermat. Ora kudu nglothok nguwasani masalah, nanging  cukup ngapalake wangsulan sing wis dicepakake. Ujare, “Kanggoku KPU kuwi Komisi Pemilihan Unyil”.

 

Kaya Asmuni Srimulat

Racikan debat modhel mengkene iki pancen mikolehi tumrape para Capres iku dhewe. Publik kena-kena wae ora sarujuk, nanging iki wis mapan dadi putusane KPU lan Timses kubu TKN (Tim Kampanye Na­sional) Jokowi-Ma’ruf Amin sarta BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga. Kebijakan KPU pimpinane Arief Budiman iki jan kaya Asmuni Srimulat, kebak musyawaroh lan mufakot karo Timses TKN-BPN. Apa wae putusane dirembug bareng, ora cukup mateng bagehi, kaya KPU periode sadurunge jaman Husni Kamil Manik suwargi.

Perlu kawuningan, sadurunge KPU gawe keputusan cak-cakaning debat, Timses Prabowo lan Jokowi pancen dijak melu rembugan, musyawarohan lan mu­fakotan utawa nyang-nyangan yen tem­bung kasare. Yen kubu BPN nampik, ke­lakon wurung. Semono uga yen TKN ora sarujuk, KPU uga ora wani mutusi. Dadi yen kubu Prabowo lan Jokowi wis padha dene MTT (mathuk thok), nembe KPU wani gawe kaputusan.

Tuladhane soal moderator, sakawit KPU kepengin mintasraya Rosiana Silalahi, presenter Kompas TV sing potongan rambute kaya cah lanang lan dicet aneh-aneh. Ning pehak TKN ora sarujuk, awit jroning acarane jare kerep ngganda pro Prabowo. Suwalike pehak BPN genti ngusulake Karni Ilyas juragan ILC ing TV One minangka moderator, nanging Karni Ilyas dhewe ora saguh. Kejaba kuwi publik uga ngemohi presenter sing wis kalingga warsa (waca: ketuwan) senajan Karni Ilyas jan-jane isih rosa-rosa kaya Mbah Marijan.

Ngenani tim panelis debat KPU uga ngemong karepe BPN lan TKN, jer panelis bisa dadi panili-ne KPU samangsa tumiba menyang tokoh sing pas. Tugas panelis mono nggodhok lan nyepakake soal-soal laras karo temane debat. Manut rancangan, ana wong 8 sing kepatah, nanging Bambang Wijoyanto mantan komisioner KPK sarta Adnan Topan Husodo saka ICW (Indonesia Coruption Watch) dicoret. Bambang Wijoyanto upamane, diemohi merga nate dadi timsese Sandiaga Uno rikala melu Pilgub DKI.

Wekasane sing kanggo kari 6, yaiku: 1. Hikmahanto Juwana guru besar Hukum Internasional saka UI, 2. Bagir Manan man­tan Ketua MA, 3. Ahmad Taufan Damanik Ketua Komnas HAM, 4. Bivitri Susanti, ahli hukum tatanegara saka UI, 5. Agus Rahardjo Ketua KPK, 6. Margarito Kamis, pakar hukum tatanegara saka Universitas Ternate, Maluku.

Yen digoleki “borok”-e, jan-jane Mar­garito Kamis ora kejamin netralitase. Sebab dheweke nate dadi penasehat utawa saksi ahline Prabowo jaman Pilpres 2014. Yen ndulu carane omong ing talkshow TV, Margarito Kamis iki pancen lunyu kaya margarine. Dhek kasus  proyek e-KTP dadi rembug rame, dheweke malah mbelani Se­tya Novanto sing bathuke mencono sak­bakpao isi kacang ijo.

 

Aja nemu kucing kuwuk

Ngenani moderator debat, tibaning pamilih wekasane KPU nggandheng presenter senior Ira Koesno sarta penyiar TVRI Jakarta, Imam Priyono. Sakarone bakal njampangi lumakuning debat kapisan Ca­pres-Cawapres tanggal 17 Januari ing stasion TV Kompas TV, Rajawali TV  sarta TVRI. Tema sing diangkat yaiku: hukum, HAM, korupsi, lan terorisme.

Debat kapindo kanggo Capres Jokowi-Prabowo 17 Februari 2019 kanthi tema: energi, pangan, sumberdaya alam, infra­struktur lan lingkungan hidup. Bisa ditonton ing TV: RCTI, GTV, MNC TV, lan I-News TV. Debat katelu antarane Cawapres Ma’ruf Amin-Sandiaga Uno tanggal 17 Maret, kan­thi tema: pendidikan, kesehatan, ke­tenaga-kerjaan, lan budaya. Sing nggiyarake: Trans TV, Trans-7,  lan CNN Indonesia.

Debat kapapat 30 Maret 2019 kanggo Capres Jokowi-Prabowo, kanthi tema: ideologi, pemerintahan, keamanan sarta hubungan internasional. Sing nggiyarake Metro TV, SCTV sarta Indosiar. Wondene debat wekasan utawa kalima, antarane Capres-Cawapres durung ditemtokake tanggale. Tema sing dipilih: ekonomi-ke­sejahteraan sosial, keuangan, investasi lan industri.

Senajan lakune debat mengko dipre­diksi cemplang lan kurang greget, apa maneh ora entuk nyerang lawan, tetep bisa diukur sepira isining mustaka para calon pemimpin negara mau. Pemilih massa mengambang (floating mass) utawa isih tidha-tidha bin gojag-gajeg bisa mantebake pilihan liwat debat kasebut. Nanging bisa wae, sing ndhisike mantepe ngenting, malah dadi berpaling merga ndulu jagone ora teges.

Sing genah, jroning debat ping lima iki babagan visi-misi ora diwenehi wektu mi­runggan, yen ta ana mung kesampar-kesandhung gumantung kawasisane kandidat nanjakake kalodhangan. Malah Wapres JK ngendikakake, visi-misi para Capres mau jan-jane bisa diunggar jroning kampanye. Nanging nganti 4 sasi mangsa kampanye lumaku, Capres-Cawapres padha katalompen nggunakake kalodhangan kasebut. Racake BPN-TKN malah ketungkul padha serang-sinerang, nangkis isyu sing diunggar kubu sebelah.

Saiki disemak wae, lumantar debat TV mau para calon pemilih bisa nyingkiri unen-unen “beli kucing dalam karung”. Capres-Cawapres sing kepilih mengkone temen-temen pindhane kucing candramawa sing mandeng tikus (koruptor) kontan nggre­geli. Aja malah ketemu kucing kuwuk mung menang thongkrongane, nanging wedi karo tikus, senengane malah nyolongi dhen­dheng. Ngeooong…..!  (Gunarso TS)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…